اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمود کاظمی

محمود کاظمی

محمود کاظمی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61112352
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
عادل ابراهیم پور اسنجان بررسی نقش مصلحت در استنباط احکام در حوزه ی حقوق قراردادها کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/29
عاطفه آجری آیسک ارث خسارت کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/27
حسن اسکندری Istihsan in figh and Law کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
علی اسلامی فارسانی نقش انصـاف در مسئولیت مـدنی دکتری دانلود 1392/06/27
مهدی امیری جایگاه هیأت نظارت در نظام ثبتی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/04
اسعد انورعارف بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از اعمال مطبوعاتی دکتری دانلود 1391/04/10
مهدی بختیاری مبانی و قواعد عمومی مسئولیت مدنی ناشی از عمل دیگری دکتری دانلود 1396/06/28
سهیل جدی تأثیر فعل زیان‎دیده بر مسئولیت مدنی دکتری دانلود 1390/12/03
سیاوش جعفری مسئولیت مطلق دکتری دانلود 1393/11/06
وحید جعفرزاده بوشهری تأثیر عدم رعایت مصلحت موکل بر معامله موضوع وکالت کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/11
آتمیش جهانشاهی مبانی استرداد اموال در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
مسعود حائری تحولات در حقوق مدنی در زمینه قواعد عمومی قراردادها دکتری دانلود 1394/07/29
عزت اله حیدری ماهیت حقوقی و شرایط وفای به عهد کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/21
فاطمه سادات حسینی مسئولیت مدنی ناشی از خسارات آلودگی‎های نفتی در خلیج فارس کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/31
مهدی حسینعلی زاده شرط افزایش دهنده مسئولیت کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
سیروس خرمی رفنی بررسی تقسیم مسئولیت مدنی در قانون مجازات اسلامی، با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
مهدی رحمانی منشادی قاعده وجوب دفع ضرر محتمل در فقه و حقوق موضوعه کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/31
رضا رشیدی نسب Beneficiary In Life Insurance Conract کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
غلامحسین روشنایی صدور اسناد مالکیت بر مبنای تصرف کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/27
علی زارعی نقض قرارداد به‌عنوان منبع مسئولیت مدنی؛مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام و فرانسه کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/27
شاهین سیفی the legal aspects of human act کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
مهدی شریفی تحلیل فقهی و حقوقی مبانی انفساخ قراردادها با مطالعه تطبیقی در نظام حقوق انگلستان کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/02
قاسم شفیعی علیوجه خسارت مشترک در حقوق دریایی دکتری دانلود 1390/07/04
قاسم صادقی نظام حقوقی حاکم بر نقل و انتقال املاک دولتی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
نسرین طباطبائی حصاری مبانی و آثار نظام ثبت املاک دکتری دانلود 1391/11/25
مهدی عباسی حصوری کاربرد قاعده لاضرر در امور عدمی و تاثیر آن بر حقوق ایران کارشناسی ارشد دانلود 1391/09/13
جهانبخش غدیری An analysis of fundamentals, purposes and effects of temporary and permanent marriage دکتری دانلود 1396/06/19
آسیه فتح الهی مسوولیت مدنی ناشی از انتقال فناوری معیوب کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/19
رضا فدایی قطبی قابلیت استناد قرارداد در حوزه مسوولیت مدنی کارشناسی ارشد دانلود 1390/05/29
بهزاد فرجام تخلّف از شرط مقدار و ضمانت اجرای آن در حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا 1980 وین کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/26
محمود قریشی The legal nature and effects of the so called rent contract with deposit کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/26
مهسا قره خانی مبانی فقهی- حقوقی دریافت و پرداخت بهره و خسارت تاخیر تادیه در معاملات بین المللی کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/20
محمدصادق قلی زاده تصرف حقوقی در مال توقیف شده کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
سعیده کاظمی نسب «اشتباه در الزامات خارج از قرارداد» کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/29
آتنا کلانتری فیروزآباد تملک املاک خصوصی توسط دولت برای اجرای برنامه های عمومی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
محمد باقر گلواری جبران زیان افت قیمت ناشی از تصادفات خودرو کارشناسی ارشد دانلود 1395/12/15
محمد محمدی ساوجی احکام وضعی کودکان حاصل از جنین آزمایشگاهی دکتری دانلود 1392/12/25
مهدیه السادات معموری اعلان اراده صریح و ضمنی در اعمال حقوقی کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/11
محمد موحدی ساوجی احکام وضعی کودکان حاصل از جنین آزمایشگاهی دکتری دانلود 1392/12/25
فرزاد ولدبیگی قواعد عمومی مسئولیت مدنی حرفه‎ای کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/25
نام درس
 
نمایش 16 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق مدنی 2 2105194 2 06 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
حقوق مدنی 4 (الزامات خارج از قراردادها) 2105107 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/30 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
حقوق مدنی 6 عقودمعین ( قسمت الف) 2105201 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1397/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
حقوق مدنی 1 (اشخاص و حمایت از محجورین) 2104140 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
حقوق مدنی 1 2105193 2 05 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
حقوق مدنی 7 (عقود معین قسمت ب) 2105110 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 11:30) | هرهفته شنبه (15:00 - 16:30) 1396/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
حقوق مدنی 7 (عقود معین قسمت ب) 2105110 3 03 هرهفته شنبه (10:00 - 11:30) | هرهفته شنبه (15:00 - 16:30) 1396/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
حقوق مدنی 2 2105194 2 06 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/31(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
حقوق مدنی 4 (الزامات خارج از قراردادها) 2105107 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/23(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
حقوق مدنی 1 2105193 2 05 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/20(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
حقوق مدنی 1 (اشخاص و حمایت از محجورین) 2105178 1 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 08:45) 1395/10/26(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
حقوق مدنی 7 (عقود معین قسمت ب) 2105110 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 11:30) | هرهفته شنبه (15:00 - 16:30) 1395/10/27(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
حقوق مسئولیت مدنی 2103175 2 03 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/25(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
مسئولیت مدنی 2105165 2 05 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/18(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
مسئولیت مدنی 2105165 2 04 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/21(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
مسئولیت پزشکی 2105514 2 05 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/25(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
نمایش 16 نتیجه
از 1