اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمود باقری

محمود باقری

محمود باقری    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61112352
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
کمرخانی ایام مسئولیت دولت درحقوق رقابت داخلی و بین المللی کارشناسی ارشد
کریمی سغینی احمد قراردادهای تامین مالی بین المللی با تاکید بر معامله اوراق بهادار بین المللی دکتری
مقراضی اصل الهام مقایسه تأسیس و اداره شرکتهای تجاری در سرزمین اصلی و مناطق آزاد با مطالعه تطبیقی کارشناسی ارشد
آژنگ امیرحسین تاثیر تحریم ها بر تعدیل قراردادهای تجاری بین المللی کارشناسی ارشد
جهان آرا بابک چارچوب حقوقی بازارهای مالی بین¬المللی و نقش حقوق بازارهای مالی ملی از نظر حقوق بین¬الملل عمومی کارشناسی ارشد
غفاری بهنام Civil Remedies for Violation of Competition Law Rules
فهیمی حسین سازو کار نهاد ناظر بازار سرمایه ایران در مقابله با ناهنجاری ها کارشناسی ارشد
برمخشاد حمیده مسئولیت مدنی ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری کارشناسی ارشد
بابائی زهرا حمایت از علائم تجاری در برابر رقابت غیرمنصفانه کارشناسی ارشد
شاکری زهرا حقوق استیفا شده در حقوق مالکیت فکری کارشناسی ارشد
معینی یکتا زهرا مجوزهای اجباری در حقوق مالکیت فکری کارشناسی ارشد
طباطبائی نژاد سید محمد ساختار شرکتهای سهامی عام و تاثیر آن بر فرایند خصوصی سازی کارشناسی ارشد
رضوی سید محمدحسن تأثیر فلسفه نفع گرایی در حقوق قراردادها کارشناسی ارشد
بهشتی سید وحید راهکارهای حقوقی مدیریت خطر در قراردادهای بانکی کارشناسی ارشد
رحمانی سعید Credit consumer protection کارشناسی ارشد
حسنی سعیده امکان همگرایی قوانین بین‏المللی ضد پولشویی بین کشورهای توسعه‏یافته و در حال توسعه کارشناسی ارشد
عباسی سیمین سیاست های حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری کارشناسی ارشد
مشهدیان شهاب قراردادهای بهره‌برداری از علامت تجاری(فرانچایز) کارشناسی ارشد
یوسفی صلاح حقوق رقابت در صنعت بیمه کارشناسی ارشد
قندهاری صنم اثر فورس ماژور ناشی از قواعد آمره بر قراردادهای تجاری کارشناسی ارشد
احدزاده عباس قانون قابل اعمال در رابطه غیر قراردادی حقوق مالکیت فکری کارشناسی ارشد
نبی ئی عیسی آثار هزینه مبادله عقد رهن بر رشد اقتصادی کارشناسی ارشد
ابراهیمی علی کاستیهای حقوق قراردادها در تحقق عدالت معاوضی در قراردادهای بانکی ؛ نقد اقدامات بانک مرکزی در یکسانسازی فرمهای قراردادی کارشناسی ارشد
ایزدی علی Legal Regime of the National Urban Lands کارشناسی ارشد
صمدی علیرضا Disclosure of Information in Securities Law کارشناسی ارشد
جربان غزاله Economic Analysis of Patent کارشناسی ارشد
ارشدی غلامحسین نظام حقوقی حاکم بر عرضه سهام بانک‌ها در بورس اوراق بهادار کارشناسی ارشد
امیری فاطمه نقش شرط فراگیر در ایجاب مسئولیت بین المللی دولت بر اساس معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری
زین الدینی فاطمه حق توسعه در حقوق بین الملل و رعایت حقوق مالکیت فکری در حیطه سازمان تجارت جهانی و ورای آن کارشناسی ارشد
زین الدینی فاطمه نسبت حق توسعه در حقوق بین الملل و رعایت حقوق مالکیت فکری در حیطه سازمان تجارت جهانی و ورای آن کارشناسی ارشد
کیائی فاطمه نهاد خرید دین؛ بررسی تطبیقی با حقوق فرانسه و کنوانسیون فاکتورینگ بین المللی کارشناسی ارشد
اشراقی آرانی مجتبی ضوابط حقوقی تامین مالی معاملات راجع به هواپیما
نیر مجتبی شر ط کنترل کیفیت در قراردادهای اجازه بهره برداری کارشناسی ارشد
عباسیان محبوبه Economic and efficient justice ratio in the constitution of the Islamic Republic of Iran دکتری
معین ‌اسلام محمد حمایتهای حقوقی از دانشهای سنتی کارشناسی ارشد
جابری جهرمی محمدصالح بررسی سیستم حل اختلاف در بورس اوراق بهادار ایران همراه با بررسی تطبیقی در حقوق آمریکا کارشناسی ارشد
باقری محمود حمایت از علائم تجاری در برابر رقابت غیرمنصفانه کارشناسی ارشد
اصغرنیا مرتضی بررسی حقوقی نهاد تنظیم‌کننده مقررات بخشی (Regulatory) در صنعت برق ایران کارشناسی ارشد
شمس نژاد مرجان نقش حقوق مالکیت فکری در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کارشناسی ارشد
علیانسب شربیانی میرعلی اکبر مبانی شرط قدرت بر تسلیم مبیع با مقایسه در حقوق کامن‌لا کارشناسی ارشد
ابراهیمی مریم تبیین رژیم حقوقی حاکم بر معاملات سهام در بازار بورس
گودرزی مریم حمایت حقوقی از اسرار تجاری کارشناسی ارشد
ماندگار مصطفی انتقال قراردادی تکنولوژی در حقوق تجارت بین الملل
هاشمی مصطفی بررسی جنبه های حقوقی ابزارهای مالی مشتقه کارشناسی ارشد
هاشمی مصطفی مدیریت حقوقی مذاکرات قراردادهای بین المللی بالادستی صنعت نفت و گاز براساس مدل تفسل
زارع ملیحه خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت
زارع ملیحه حمایت از حقوق مالکیت فکری در طرح ساخت مدارهای یکپارچه کارشناسی ارشد
مسائلی منصوره تاثیر حقوق مصرف کننده بر حقوق مالکیت صنعتی کارشناسی ارشد
انصاری مهدی نظام قراردادی از دیدگاه مکتب تحلیل اقتصادی حقوق
فتاحی مهدی عدالت توزیعی در حقوق قراردادها
گنجوی مهدی نقش حقوقِ بین الملل در اعمالِ فراسرزمینیِ حقوقِ اقتصادیِ ملی با تکیه بر حقوقِ بورس و اوراقِ بهادار کارشناسی ارشد
موسوی مهدی بررسی حقوقی راهبری شرکتی در شرکت های بیمه
مرتهب نازگل موانع اجرای حقوق مالکیت ادبی و هنری در ایران کارشناسی ارشد
کاراندیش نجمه بررسی نارسایی های قوانین حامی حقوق مالکیت فکری در ایران جهت استفاده از آنها در کتابخانه های دیجیتال کشور کارشناسی ارشد
نصیری مقدم نجیمه تحلیل اقتصادی حقوق مالکیت صنعتی کارشناسی ارشد
لواسانی هدیه Stating the legal identity of cooperatives in Iran کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تامین مالی و سرمایه گذاری در پروژه های نفت و گاز 2103194 2 03 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/28(13:00 - 15:00) ترم دوم 1395
حقوق تجارت بین الملل و مالکیت فکری 2105222 2 05 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/31(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
حقوق سرمایه گذاری خارجی 2103178 2 03 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/29(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
حقوق شرکتها و بورس 2105263 2 05 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/23(13:00 - 15:00) ترم دوم 1395
حقوق بانکی و پرداختهای بین المللی 2105256 2 05 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/21(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
حقوق بیمه در صنعت نفت و گاز 2103206 2 03 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/29(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
حقوق حمل ونقل در صنعت نفت و گاز 2103222 2 03 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/26(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
متون حقوق 2105254 2 05 هرهفته دو شنبه (17:00 - 19:00) 1395/10/27(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1