اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مرتضی عادل

مرتضی عادل

مرتضی عادل    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61112352
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
کریمی سغینی احمد قراردادهای تامین مالی بین المللی با تاکید بر معامله اوراق بهادار بین المللی دکتری
توکلی نهاد رضا Abuse Of The Emergency Bargaining Bosition:A Comparative Study In Iran and English Legal System کارشناسی ارشد
شکوهی زاده رضا مطالعه تطبیقی شرط تأخیر انتقال مالکیت کارشناسی ارشد
شکوهی زاده رضا مطالعه تطبیقی شرط تاخیر انتفال مالکیت کارشناسی ارشد
نصیری ماهینی زهرا مسؤولیت مدنی غیرقراردادی در حمل و نقل هوایی بین‌المللی کارشناسی ارشد
رحمانی سعید Credit consumer protection کارشناسی ارشد
ظهوری سمیه بررسی حقوقی شرط فعل کارشناسی ارشد
قدیری سمیه شناسایی و اجرای احکام خارجی صادره در دعاوی خانوادگی اتباع ایرانی در ایران کارشناسی ارشد
ملک پور علیرضا تحلیل حقوقی مقررات حاکم بر قراردادهای (طراحی تأمین-تجهیزات-اجرا) کارشناسی ارشد
رحمتی فاطمه مطابقت کالا با قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کارشناسی ارشد
رحمتی فاطمه مطابقت کالا با قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کارشناسی ارشد
دهدار فرزین نقد و بررسی قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی کارشناسی ارشد
دهدار فرزین نقد و بررسی قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی کارشناسی ارشد
صرفی مجید عرضه کنندگان کالا و خدمات و بررسی مسؤولیت آنها بر مبنای لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان کارشناسی ارشد
عبدی محمدامین ماهیت حقوقی اوراق اختیار معامله ارزی و تفاوت آن با قراردادهای آتی ارزی کارشناسی ارشد
حلیمی محمدرضا تابعیت در حقوق افغانستان با نگاهی به حقوق ایران و اسناد بین¬المللی کارشناسی ارشد
توکلی محمدمهدی نصب داور ، احکام و آثار آن
ضیغمی نی ریز مریم خیار خاص مصرف کننده کارشناسی ارشد
فیروزی مژده بررسی جنبه‌های حقوقی تأمین مالی پروژه محور کارشناسی ارشد
فتاحی مهدی عدالت توزیعی در حقوق قراردادها
معطر نسیم مسئولیت مدنی ناشی از اظهارات خلاف واقع کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق بین الملل خصوصی 1 2105052 2 03 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
حقوق تطبیقی 2105072 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
حقوق حمل و نقل بین المللی 2105252 2 05 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
متون حقوقی به زبان خارجی 2105151 2 06 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1396/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
متون حقوقی به زبان خارجی 2105151 2 05 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
حقوق بین الملل خصوصی 1 2105052 2 03 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/25(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
حقوق تطبیقی 2105072 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/22(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
حقوق حمل و نقل بین المللی 2105252 2 05 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/28(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
متون حقوقی 2105505 2 05 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/21(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
متون حقوقی به زبان خارجی 2105151 2 05 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/29(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
نمایش 10 نتیجه
از 1