اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مرتضی عادل

مرتضی عادل

مرتضی عادل    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61112352
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
معصومه ابراهیمی وظایف نهاد سردفتری در حقوق ایران و فرانسه کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/28
کریمی سغینی احمد قراردادهای تامین مالی بین المللی با تاکید بر معامله اوراق بهادار بین المللی دکتری
علیرضا آقاعمو ضمانت اجرای گمرکی حقوق مالکیت فکری کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
علیرضا اکبریان میمند بررسی ابعاد حقوقی مقررات ایمنی کنوانسیون شیکاگو 1944 و ضمایم آن با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران کارشناسی ارشد دانلود 1397/02/30
مهدی امینی قراردادهای آتی در معاملات بورس کالا کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/14
رضا توکلی نهاد Abuse Of The Emergency Bargaining Bosition:A Comparative Study In Iran and English Legal System کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/24
محمود جعفری چالشتری بررسی رژیم حقوقی حاکم بر توافقات ائتلافی در حق اختراع کارشناسی ارشد دانلود 1391/03/02
علی حیاتی تحلیل حقوقی قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
محمدرضا حلیمی تابعیت در حقوق افغانستان با نگاهی به حقوق ایران و اسناد بین¬المللی کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/07
روح اله رحیمی مطالعه تطبیقی بیع شرط با نهاد مشابه در حقوق انگلیس کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/07
سعید رحمانی Credit consumer protection کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/06
نسرین رزم دیده حدود آزادی قراردادی در حمل و نقل دریایی کالا کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/27
توکلی نهاد رضا Abuse Of The Emergency Bargaining Bosition:A Comparative Study In Iran and English Legal System کارشناسی ارشد
شکوهی زاده رضا مطالعه تطبیقی شرط تأخیر انتقال مالکیت کارشناسی ارشد
شکوهی زاده رضا مطالعه تطبیقی شرط تاخیر انتفال مالکیت کارشناسی ارشد
نصیری ماهینی زهرا مسؤولیت مدنی غیرقراردادی در حمل و نقل هوایی بین‌المللی کارشناسی ارشد
رحمانی سعید Credit consumer protection کارشناسی ارشد
ظهوری سمیه بررسی حقوقی شرط فعل کارشناسی ارشد
قدیری سمیه شناسایی و اجرای احکام خارجی صادره در دعاوی خانوادگی اتباع ایرانی در ایران کارشناسی ارشد
فرزانه شاکری دادگاه صالح در دعاوی نقض حقوق مالکیت فکری دکتری دانلود 1394/11/10
محسن شمس الهی شروط غیرمنصفانه در قراردادهای مصرف کنندهبا مطالعه ی تطبیقی در حقوق اتحادیه ی اروپا کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
احمد شهنیائی قراردادهای واگذاری امتیاز علامت تجاری و دانش فنی دکتری دانلود 1388/06/28
رضا صالحی استثنائات وارد بر تعهدات بیمه گر در بیمه های هوایی کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/25
مجید صرفی عرضه کنندگان کالا و خدمات و بررسی مسؤولیت آنها بر مبنای لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان کارشناسی ارشد دانلود 1385
مریم ضیغمی نی ریز خیار خاص مصرف کننده کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/10
فهیمه طالب زاده طرقبه قانون حاکم بر معاملات اوراق بهادار کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/11
محمدامین عبدی ماهیت حقوقی اوراق اختیار معامله ارزی و تفاوت آن با قراردادهای آتی ارزی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/22
ملک پور علیرضا تحلیل حقوقی مقررات حاکم بر قراردادهای (طراحی تأمین-تجهیزات-اجرا) کارشناسی ارشد
رحمتی فاطمه مطابقت کالا با قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کارشناسی ارشد
رحمتی فاطمه مطابقت کالا با قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کارشناسی ارشد
مهدی فتاحی عدالت توزیعی در حقوق قراردادها دکتری دانلود 1393/11/07
لیلا فخاری حمایت حقوقی از طرح¬های مد لباس کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/22
دهدار فرزین نقد و بررسی قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی کارشناسی ارشد
دهدار فرزین نقد و بررسی قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی کارشناسی ارشد
علی فروغی نیا تحدید مسئولیت در حقوق بین الملل هوایی با تاکید بر کنوانسیون های حقوق بین الملل خصوصی هوایی کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/05
مروارید فیض زوال حق مالکیت بر علایم تجارتی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/25
سمیه قدیری شناسایی و اجرای احکام خارجی صادره در دعاوی خانوادگی اتباع ایرانی در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/30
سحر کریمی بررسی کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین¬المللی و آثار الحاق ایران به آن کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/25
احمد کریمی سغینی قراردادهای تامین مالی بین المللی با تاکید بر معامله اوراق بهادار بین المللی دکتری دانلود 1387/09/12
صرفی مجید عرضه کنندگان کالا و خدمات و بررسی مسؤولیت آنها بر مبنای لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان کارشناسی ارشد
عبدی محمدامین ماهیت حقوقی اوراق اختیار معامله ارزی و تفاوت آن با قراردادهای آتی ارزی کارشناسی ارشد
حسن محمدحسن زاده بررسی مقرارت خاص ناظر بر مسولیت مدنی ناشی از خدمات مهندسی ساختمان سازندگان ساختمانهای شهری کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
حلیمی محمدرضا تابعیت در حقوق افغانستان با نگاهی به حقوق ایران و اسناد بین¬المللی کارشناسی ارشد
محمدرضا محمدی قرقی حمایت حقوقی از آثار عکاسی کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/30
توکلی محمدمهدی نصب داور ، احکام و آثار آن
ضیغمی نی ریز مریم خیار خاص مصرف کننده کارشناسی ارشد
فیروزی مژده بررسی جنبه‌های حقوقی تأمین مالی پروژه محور کارشناسی ارشد
نسیم معطر مسئولیت مدنی ناشی از اظهارات خلاف واقع کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/16
علیرضا ملک پور تحلیل حقوقی مقررات حاکم بر قراردادهای (طراحی تأمین-تجهیزات-اجرا) کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
محسن ملک محمدی فرادبنه Study of legal aspects of electronic bills of lading کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/03
سارا مینا The Requirement of Disclosure in Registration of Inventions and its Challenges in Biotechnological Law کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/28
فتاحی مهدی عدالت توزیعی در حقوق قراردادها
معطر نسیم مسئولیت مدنی ناشی از اظهارات خلاف واقع کارشناسی ارشد
زهرا نصیری ماهینی مسؤولیت مدنی غیرقراردادی در حمل و نقل هوایی بین‌المللی کارشناسی ارشد دانلود 1390/10/20
مختار نعم Limitation of the Freedom of Contract in Consumer law دکتری دانلود 1394/11/28
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق تطبیقی 2105072 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
متون حقوقی به زبان خارجی 2105151 2 06 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1396/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
متون حقوقی به زبان خارجی 2105151 2 05 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
حقوق بین الملل خصوصی 1 2105052 2 03 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
حقوق حمل و نقل بین المللی 2105252 2 05 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
حقوق تطبیقی 2105072 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/22(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
متون حقوقی 2105505 2 05 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/21(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
متون حقوقی به زبان خارجی 2105151 2 05 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/29(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
حقوق بین الملل خصوصی 1 2105052 2 03 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/25(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
حقوق حمل و نقل بین المللی 2105252 2 05 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/28(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
نمایش 10 نتیجه
از 1