اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

لعیا جنیدی

لعیا جنیدی

لعیا جنیدی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61112352
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
عابدی فیروزجائی ابراهیم Legal foundations of corporate groups
لطفی احسان قواعد ویژه حاکم بر تعهدات تجاری
فاطمه احسان نیا رژیم حقوقی حاکم بر تجارت نفت و گاز با تأکید بر منشور انرژی کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/02
فائزه احمدیان مقدم بررسی دوجرم ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب در حقوق ایران کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/21
علوی دهکردی احمدرضا Legal Regime Governing the Research and Development Contracts (R&D) کارشناسی ارشد
رستگار آرزو ورشکستگی شرکتهای چند ملیتی کارشناسی ارشد
فروزانه ارسی موانع اجرای قانون خارجی کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/29
غلامحسین ارشدی نظام حقوقی حاکم بر عرضه سهام بانک‌ها در بورس اوراق بهادار کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/14
صحرانورد اسدالله آثار حقوقی الحاق ایران به پیمان منشور انرژی (ECT) در حوزه نفت و گاز کارشناسی ارشد
حسین اسکندری نظارت قضـایی بر آرای داوری در کشـور مبـدا کارشناسی ارشد دانلود 1384
کریمیان جزی اسماعیل رژیم حقوقی حل و فصل اختلافات تحت معاهده منشور انرژی با تاکید بر اختلافات ناشی از سرمایه گذاری کارشناسی ارشد
پیلتن اعظم Legal Regime of the Oil and Gas Transit In View Of the Energy Charter Treaty کارشناسی ارشد
علی اکبریان بررسی امکان اعتراض و آیین نقض آرای داوری به موجب یکی از جهات اعاده ی دادرسی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/25
مقراضی اصل الهام مقایسه تأسیس و اداره شرکتهای تجاری در سرزمین اصلی و مناطق آزاد با مطالعه تطبیقی کارشناسی ارشد
نازنین امیدبخش قابلیت اعتراض به آرای داوری هیات بورس کارشناسی ارشد دانلود 1392/05/12
رحمانی امین الدین بررسی مقررات داوری مرکز منطقه ای داوری تهران با مطالعه تطبیقی کارشناسی ارشد
محسن اهالی آباده تعارض رژیم‌‌‌‌‌های حقوقی مالکیت فکری و معاهدات سرمایه‌گذاری: مطالعه موردیِ مجوز‌‌‌‌های اجباری و سلب مالکیت خزنده کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
محمد اولادی مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای سهامی با مطالعه تطبیقی کارشناسی ارشد دانلود 1387/09/13
مجتبی بانشی جایگاه حقوقی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/23
آهنی بتول انعقاد و اثبات قراردادهای الکترونیکی
بهرنگ بدرزاده تحدید مسئولیت در دعاوی دریایی، با عنایت به کنوانسیون 1976 LLMC و بررسی تطبیقی با حقوق دیگر کشورها و برخی از کنوانسیون های بین المللی کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/30
سارا بزرگ‌نژاد شیاده بررسی تطبیقی نقش کارگزاران و شرکت‌های تأمین‌سرمایه در بورس اوراق بهادار ایران با انگلیس کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/31
بدرزاده بهرنگ تحدید مسئولیت در دعاوی دریایی، با عنایت به کنوانسیون 1976 LLMC و بررسی تطبیقی با حقوق دیگر کشورها و برخی از کنوانسیون های بین المللی کارشناسی ارشد
اعظم پیلتن Legal Regime of the Oil and Gas Transit In View Of the Energy Charter Treaty کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/25
رحیم پیلوار نقش تقصیر زیاندیده در دعوای مسوولیت مدنی (همراه با مطالعه تطبیقی) کارشناسی ارشد دانلود 1383
زهرا پور رشید حدود صلاحیت داور کارشناسی ارشد دانلود 1384
محمدصالح جابری جهرمی بررسی سیستم حل اختلاف در بورس اوراق بهادار ایران همراه با بررسی تطبیقی در حقوق آمریکا کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/24
شقایق جباری بررسی سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز بر اساس منشور انرژی(ECT) کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/31
سهیل جدی نظام حمایتی حقوق مالکیت فکری در خصوص فن‎آوری‎های زیستی کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/03
صالحی ذهابی جمال بررسی تطبیقی حق اختراع
آرزو جمشیدنیا رژیم ملی اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران و انگلیس در پرتوی ماده 3 کنوانسیون نیویورک 1958 کارشناسی ارشد دانلود 1390/03/09
نغمه جوادپور راهکارهای پیشگیرانه و حل و فصل غیرقضایی اختلافات در پروژه های نفت و گاز کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/24
مهدی چای بخش مبانی مسئولیت امضاء کنندگان اسناد تجاری خاص کارشناسی ارشد دانلود 1385/12/21
مریم چهرآزاد جنبه‌های زیست محیطی معاهده منشور انرژی و مقایسه آن با قوانین‌ایران کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/02
سپیده حیالی پیش محاکمه و نقش آن در پرهیز از اطاله دادرسی کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/02
اسماعیلی حجت اله انتقال اعتبار اسنادی و شرایط و آثار آن کارشناسی ارشد
رامین حیدری قواعد عمومی حاکم بر تضمینات در معاملات دولتی کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
مرادزاده رحمت آبادی حسن معلولین در حقوق مسوولیت مدنی
اسکندری حسین نظارت قضـایی بر آرای داوری در کشـور مبـدا کارشناسی ارشد
رضا حق پرست بررسی خلاهای قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص داوری سازمانی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/31
محسن خیری قلمرو اعتبار شروط داوری در اساسنامه شرکتهای تجاری کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/24
مجنون داوود A Uniform Approach towards Prohibition of Contradictory Conduct concentrated on Islamic and Iranian Law کارشناسی ارشد
منیره درودیان Mass claims in international investment arbitration کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/16
محمد دمرچیلی مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل دریایی ( مطالعه تطبیقی در حقوق ایران, انگلیس و کنوانسیون هامبورگ) دکتری دانلود 1383
مریم دنیایی راهکارهای حقوقی حفظ کارآمدی اعتبارات اسنادی کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
فرزین دهدار مبانی و منابع حقوق بازرگانی فراملی دکتری دانلود 1392/06/24
شیما دهقانی Analyzing the possibility of issuing interlocutory orders and provisional remedy by the jury of stock market کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/30
پیلوار رحیم نقش تقصیر زیاندیده در دعوای مسوولیت مدنی (همراه با مطالعه تطبیقی) کارشناسی ارشد
امین الدین رحمانی بررسی مقررات داوری مرکز منطقه ای داوری تهران با مطالعه تطبیقی کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/08
شعله رزاقی Comprasion & Recision between Conditions of Contacts and the Contracts of FIDIC کارشناسی ارشد دانلود 1395/12/01
آرزو رستگار ورشکستگی شرکتهای چند ملیتی کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/15
بهرامپوری رسول " شروط نرم در اعتبارات اسنادی " کارشناسی ارشد
حق پرست رضا بررسی خلاهای قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص داوری سازمانی کارشناسی ارشد
پانته ا رفیع زاده Survey on Trade Related Investment Measures ( TRIMs) Agreement of WTO and the Effects of Iran`s Accession to it کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/04
حمیدرضا رفیعی نصب مبانی ارجاع به داوری موردی در قراردادهای بالادستی نفت و گاز ایران کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/25
ملیحه زارع خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت دکتری دانلود 1392/06/02
پور رشید زهرا حدود صلاحیت داور کارشناسی ارشد
محمدسعید ساجدی مطالعه‌ی‌ تطبیقی مسئولیت مدنی داور کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/30
بزرگ‌نژاد شیاده سارا بررسی تطبیقی نقش کارگزاران و شرکت‌های تأمین‌سرمایه در بورس اوراق بهادار ایران با انگلیس کارشناسی ارشد
شهسوار ارسون ساعد شرکتهای عملی در حقوق تجارت ایران کارشناسی ارشد
توسلی ساناز نقد و بررسی حمایت حقوقی از پخش‌های اینترنتی با تاکید بر حقوق سازمان‌های پخش رادیویی و تلویزیونی کارشناسی ارشد
حیالی سپیده پیش محاکمه و نقش آن در پرهیز از اطاله دادرسی کارشناسی ارشد
گشتاسب سپهر بررسی نظام حقوقی حاکم بر اقدامات دفاع تجاری در مقررات سازمان تجارت جهانی با تکیه بر موافقتنامه اقدامات ضد دامپینگ کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/02
طباطبائی نژاد سید محمد ساختار شرکتهای سهامی عام و تاثیر آن بر فرایند خصوصی سازی کارشناسی ارشد
شاهرخی سیده هانیه Comparison grounds of refusal enforcement of arbitral awards in civil procedure law and international commercial arbitration law and New York convention کارشناسی ارشد
جدی سهیل نظام حمایتی حقوق مالکیت فکری در خصوص فن‎آوری‎های زیستی کارشناسی ارشد
ابوالفضل شیرزادخانی The Comparison Domain letter of credit with Global Letter of Credit کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/08
قائم الدین شعبانی حاجی تعارض قوانین در قراردادهای الکترونیکی کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/14
جباری شقایق بررسی سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز بر اساس منشور انرژی(ECT) کارشناسی ارشد
دهقانی شیما Analyzing the possibility of issuing interlocutory orders and provisional remedy by the jury of stock market کارشناسی ارشد
سادات هاشمی شیما نام دامنه، علامت تجاری و حل اختلافات مربوط به آنها کارشناسی ارشد
هاشمی شیما سادات نام دامنه علامت تجاری و حل اختلافات مربوط به آنها کارشناسی ارشد
احسان شمس Plurality of Creditors دکتری دانلود 1396/06/31
جعفری ندوشن شهاب تعارض صلاحیت مراجع حل اختلاف در رسیدگی به اختلافات قراردادهای سرمایه گذاری خارجی
علیرضا شهیدی رضوی Guarantor liability bankrupt کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/15
ساعد شهسوار ارسون شرکتهای عملی در حقوق تجارت ایران کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/30
جمال صالحی ذهابی بررسی تطبیقی حق اختراع دکتری دانلود 1387/04/31
اسدالله صحرانورد آثار حقوقی الحاق ایران به پیمان منشور انرژی (ECT) در حوزه نفت و گاز کارشناسی ارشد دانلود 1389/12/01
علیرضا صمدی Disclosure of Information in Securities Law کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/23
قندهاری صنم اثر فورس ماژور ناشی از قواعد آمره بر قراردادهای تجاری کارشناسی ارشد
سید محمد طباطبائی نژاد ساختار شرکتهای سهامی عام و تاثیر آن بر فرایند خصوصی سازی کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/26
صاحب طیبه مبانی حقوق مالکیت فکری از دیدگاه اقتصادی
آخوندی عبدالرشید پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد حقوق تجاری اقتصادی بینالمللی با عنوان بررسی مسائل حقوقی حاکم بر سرمایهگذاری خارجی در بازار اوراق بهادار کارشناسی ارشد
آخوندی عبدالرشید بررسی مسائل حقوقی حاکم بر سرمایهگذاری خارجی در بازار اوراق بهادار کارشناسی ارشد
قسمتی تبریزی علی اصـل جبـران کامل زیان در مسـوولیت مـدنی کارشناسی ارشد
کارگر شریف آباد علی بررسی اختلافات حقوقی ناشی از نوسانات پولی در قراردادهای اقتصادی و طرق جبران آن کارشناسی ارشد
مهرآرا علی دخالت ثالث در داوری داخلی ایران کارشناسی ارشد
شهیدی رضوی علیرضا Guarantor liability bankrupt کارشناسی ارشد
صمدی علیرضا Disclosure of Information in Securities Law کارشناسی ارشد
احمدرضا علوی دهکردی Legal Regime Governing the Research and Development Contracts (R&D) کارشناسی ارشد دانلود 1393/02/14
احمدرضا علوی دهکردی Legal Regime Governing the Research and Development Contracts (R&D) کارشناسی ارشد دانلود 1393/02/14
احمدرضا علوی دهکردی Legal Regime Governing the Research and Development Contracts (R&D) کارشناسی ارشد دانلود 1393/02/14
احمدرضا علوی دهکردی Legal Regime Governing the Research and Development Contracts (R&D) کارشناسی ارشد دانلود 1393/02/14
نعیمی عمران نمایندگی تجاری(مطالعه و بررسی در حقوق داخلی و خارجی)
نعیمی عمران نمایندگی تجاری، مطالعه در مقررات داخلی و بین المللی
ارشدی غلامحسین نظام حقوقی حاکم بر عرضه سهام بانک‌ها در بورس اوراق بهادار کارشناسی ارشد
احسان نیا فاطمه رژیم حقوقی حاکم بر تجارت نفت و گاز با تأکید بر منشور انرژی کارشناسی ارشد
احمدیان مقدم فائزه بررسی دوجرم ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب در حقوق ایران کارشناسی ارشد
فرشید فرحناکیان عدالت ترمیمی در حقوق مالکیت فکری کارشناسی ارشد دانلود 1389/12/19
قدوسی فرناز مقایسه نسل های مختلف قراردادهای بیع متقابل و مطالعه تطبیقی با نمونه های مشابه در حقوق خارجی کارشناسی ارشد
زهرا فریور کارکرد حقوق بورس اوراق بهادار در فرایند خصوصی سازی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/25
ارسی فروزانه The barriers of enforcing foreign law کارشناسی ارشد
محمدرضا فولادی آثار حقوقی الحاق افغانستان به سازمان تجارت جهانی درخصوص حق اختراع کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/15
آمنه قیامی تکلیمی تحلیل حقوقی قرارداد مدیریت بهره برداری و نگه داری خدماتی محض کارشناسی ارشد دانلود 1395/12/02
محمدمهدی قبولی درافشان قابلیت استناد قرارداد در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه دکتری دانلود 1386
فرناز قدوسی مقایسه نسل های مختلف قراردادهای بیع متقابل و مطالعه تطبیقی با نمونه های مشابه در حقوق خارجی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/30
علی قسمتی تبریزی اصـل جبـران کامل زیان در مسـوولیت مـدنی کارشناسی ارشد دانلود 1383
صنم قندهاری اثر فورس ماژور ناشی از قواعد آمره بر قراردادهای تجاری کارشناسی ارشد دانلود 1386
غزال کشاورزی Analysis of The Case of Yukos v. The Russian Federation کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/05
محمدطاهر کنعانی تملک اموال عمومی و مباحات "مباحث حقوق اقتصادی مالکیت" دکتری دانلود 1387/03/06
سپهر گشتاسب بررسی نظام حقوقی حاکم بر اقدامات دفاع تجاری در مقررات سازمان تجارت جهانی با تکیه بر موافقتنامه اقدامات ضد دامپینگ کارشناسی ارشد
داوود مجنون A Uniform Approach towards Prohibition of Contradictory Conduct concentrated on Islamic and Iranian Law کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
اولادی محمد مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای سهامی با مطالعه تطبیقی کارشناسی ارشد
دمرچیلی محمد مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل دریایی ( مطالعه تطبیقی در حقوق ایران, انگلیس و کنوانسیون هامبورگ)
حیدری محمدحسن قابلیت بیع اموال فکری کارشناسی ارشد
فارسیجانی محمد حسین حدود دخالت دادگاه ها در داوری کارشناسی ارشد
فولادی محمدرضا آثار حقوقی الحاق افغانستان به سازمان تجارت جهانی درخصوص حق اختراع کارشناسی ارشد
جابری جهرمی محمدصالح بررسی سیستم حل اختلاف در بورس اوراق بهادار ایران همراه با بررسی تطبیقی در حقوق آمریکا کارشناسی ارشد
کنعانی محمدطاهر تملک اموال عمومی و مباحات "مباحث حقوق اقتصادی مالکیت"
توکلی محمدمهدی نصب داور ، احکام و آثار آن
قبولی درافشان محمدمهدی قابلیت استناد قرارداد در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه
حسن مرادزاده رحمت آبادی معلولین در حقوق مسوولیت مدنی دکتری دانلود 1387/07/20
مجید میرزایی بررسی تطبیقی حقوق سهامداران اقلیت در شرکت های سهامی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/27
عقیلی میرشجاع الدین تعدیل قراردادهای نفتی با تأکید بر رویه داوری کارشناسی ارشد
امیر میرعشقی اعتبار اسناد پرداخت الکترونیکی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/31
چهرآزاد مریم جنبه‌های زیست محیطی معاهده منشور انرژی و مقایسه آن با قوانین‌ایران کارشناسی ارشد
حسنیا یزدی مریم لزوم حمایت از فولکور و مطالعه تطبیقی آن در قوانین ملی و بین المللی کارشناسی ارشد
قرشی مریم ماهیت و آثار قراردادهای ثبت نام دامنه اینترنتی با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان و آمریکا کارشناسی ارشد
رضا مسعودی داوری آنلاین از تئوری تا اجرا کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/30
رضا مسعودی مرغملکی Public policy in international commercial arbitration دکتری دانلود 1396/04/31
میلاد مشایخی مسئوولیت مدنی ناشی از تبلیغات گمراه کننده کارشناسی ارشد دانلود 1390/04/24
بهاری زاده مصطفی قراردادهای بهره برداری از دکل حفاری کارشناسی ارشد
هاشمی معصومه آثار عدم تبدیل تعهد در تعهدات براتی کارشناسی ارشد
الهام مقراضی اصل مقایسه تأسیس و اداره شرکتهای تجاری در سرزمین اصلی و مناطق آزاد با مطالعه تطبیقی کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/31
مشایخی میلاد مسئوولیت مدنی ناشی از تبلیغات گمراه کننده کارشناسی ارشد
علی ملائی نظام حقوقی حاکم بر مسئولیت مدنی آلودگی های زیست محیطی ناشی از عملیات حفاری فرا ساحلی کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/10
زارع ملیحه خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت
درودیان منیره Mass claims in international investment arbitration کارشناسی ارشد
برجسته مهدی جرائم سازمان یافته در حقوق مالکیت فکری کارشناسی ارشد
چای بخش مهدی مبانی مسئولیت امضاء کنندگان اسناد تجاری خاص کارشناسی ارشد
امیدبخش نازنین قابلیت اعتراض به آرای داوری هیات بورس کارشناسی ارشد
علیدوستی شهرکی ناصر قواعد حاکم بر حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری خارجی
فاطمه نجاتی بررسی عوامل موثر بر میزان سهم بری زنان از منابع مالی خانواده کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/14
بهرام نجار درونکلائی بررسی راهکارهای حقوقی خروج از بن بست در مشارکت های قراردادی سرمایه گذاری کارشناسی ارشد دانلود 1394/09/30
حکیمی ندا بررسی ماهیت حقوقی قراردادهای عدم افشای اسرار تجاری (NDA) کارشناسی ارشد
عمران نعیمی نمایندگی تجاری مطالعه و بررسی در حقوق تجارت داخلی و بین المللی دکتری دانلود 1386/07/18
محمد نوروزی تعهد به دادن اطلاعات در معاملات سهام کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/31
نام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق تجارت 3 اسناد تجاری 2105068 2 03 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
حقوق تجارت 2105198 2 05 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/05 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1396
داوری بین المللی 2105118 1 01 هرهفته یک شنبه (12:30 - 13:15) 1397/04/05 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1396
حقوق تجارت 2 (شرکت ها) 2105065 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
داوری بین المللی 2105119 2 05 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی 2105248 2 05 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1396/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
حقوق تجارت بین المللی 2105059 2 05 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/30 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
حقوق تجارت 3 اسناد تجاری 2105068 2 03 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/04/03(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
حقوق تجارت 2105198 2 05 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/24(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
داوری بین المللی 2105118 1 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 14:45) 1396/03/29(16:00 - 18:00) ترم دوم 1395
حقوق تجارت 2 (شرکت ها) 2105065 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/26(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
داوری بین المللی 2105119 2 05 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/21(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی 2105248 2 05 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/19(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
حقوق تجارت بین المللی 2105059 2 05 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/22(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
نمایش 14 نتیجه
از 1