اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

لعیا جنیدی

لعیا جنیدی

لعیا جنیدی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61112352
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملی

همایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
عابدی فیروزجائی ابراهیم Legal foundations of corporate groups
لطفی احسان قواعد ویژه حاکم بر تعهدات تجاری
علوی دهکردی احمدرضا Legal Regime Governing the Research and Development Contracts (R&D) کارشناسی ارشد
رستگار آرزو ورشکستگی شرکتهای چند ملیتی کارشناسی ارشد
صحرانورد اسدالله آثار حقوقی الحاق ایران به پیمان منشور انرژی (ECT) در حوزه نفت و گاز کارشناسی ارشد
کریمیان جزی اسماعیل رژیم حقوقی حل و فصل اختلافات تحت معاهده منشور انرژی با تاکید بر اختلافات ناشی از سرمایه گذاری کارشناسی ارشد
پیلتن اعظم Legal Regime of the Oil and Gas Transit In View Of the Energy Charter Treaty کارشناسی ارشد
مقراضی اصل الهام مقایسه تأسیس و اداره شرکتهای تجاری در سرزمین اصلی و مناطق آزاد با مطالعه تطبیقی کارشناسی ارشد
رحمانی امین الدین بررسی مقررات داوری مرکز منطقه ای داوری تهران با مطالعه تطبیقی کارشناسی ارشد
آهنی بتول انعقاد و اثبات قراردادهای الکترونیکی
بدرزاده بهرنگ تحدید مسئولیت در دعاوی دریایی، با عنایت به کنوانسیون 1976 LLMC و بررسی تطبیقی با حقوق دیگر کشورها و برخی از کنوانسیون های بین المللی کارشناسی ارشد
صالحی ذهابی جمال بررسی تطبیقی حق اختراع
اسماعیلی حجت اله انتقال اعتبار اسنادی و شرایط و آثار آن کارشناسی ارشد
مرادزاده رحمت آبادی حسن معلولین در حقوق مسوولیت مدنی
اسکندری حسین نظارت قضـایی بر آرای داوری در کشـور مبـدا کارشناسی ارشد
مجنون داوود A Uniform Approach towards Prohibition of Contradictory Conduct concentrated on Islamic and Iranian Law کارشناسی ارشد
پیلوار رحیم نقش تقصیر زیاندیده در دعوای مسوولیت مدنی (همراه با مطالعه تطبیقی) کارشناسی ارشد
بهرامپوری رسول " شروط نرم در اعتبارات اسنادی " کارشناسی ارشد
حق پرست رضا بررسی خلاهای قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص داوری سازمانی کارشناسی ارشد
پور رشید زهرا حدود صلاحیت داور کارشناسی ارشد
بزرگ‌نژاد شیاده سارا بررسی تطبیقی نقش کارگزاران و شرکت‌های تأمین‌سرمایه در بورس اوراق بهادار ایران با انگلیس کارشناسی ارشد
شهسوار ارسون ساعد شرکتهای عملی در حقوق تجارت ایران کارشناسی ارشد
توسلی ساناز نقد و بررسی حمایت حقوقی از پخش‌های اینترنتی با تاکید بر حقوق سازمان‌های پخش رادیویی و تلویزیونی کارشناسی ارشد
حیالی سپیده پیش محاکمه و نقش آن در پرهیز از اطاله دادرسی کارشناسی ارشد
طباطبائی نژاد سید محمد ساختار شرکتهای سهامی عام و تاثیر آن بر فرایند خصوصی سازی کارشناسی ارشد
شاهرخی سیده هانیه Comparison grounds of refusal enforcement of arbitral awards in civil procedure law and international commercial arbitration law and New York convention کارشناسی ارشد
جدی سهیل نظام حمایتی حقوق مالکیت فکری در خصوص فن‎آوری‎های زیستی کارشناسی ارشد
جباری شقایق بررسی سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز بر اساس منشور انرژی(ECT) کارشناسی ارشد
دهقانی شیما Analyzing the possibility of issuing interlocutory orders and provisional remedy by the jury of stock market کارشناسی ارشد
سادات هاشمی شیما نام دامنه، علامت تجاری و حل اختلافات مربوط به آنها کارشناسی ارشد
هاشمی شیما سادات نام دامنه علامت تجاری و حل اختلافات مربوط به آنها کارشناسی ارشد
جعفری ندوشن شهاب تعارض صلاحیت مراجع حل اختلاف در رسیدگی به اختلافات قراردادهای سرمایه گذاری خارجی
قندهاری صنم اثر فورس ماژور ناشی از قواعد آمره بر قراردادهای تجاری کارشناسی ارشد
صاحب طیبه مبانی حقوق مالکیت فکری از دیدگاه اقتصادی
آخوندی عبدالرشید بررسی مسائل حقوقی حاکم بر سرمایهگذاری خارجی در بازار اوراق بهادار کارشناسی ارشد
آخوندی عبدالرشید پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد حقوق تجاری اقتصادی بینالمللی با عنوان بررسی مسائل حقوقی حاکم بر سرمایهگذاری خارجی در بازار اوراق بهادار کارشناسی ارشد
قسمتی تبریزی علی اصـل جبـران کامل زیان در مسـوولیت مـدنی کارشناسی ارشد
کارگر شریف آباد علی بررسی اختلافات حقوقی ناشی از نوسانات پولی در قراردادهای اقتصادی و طرق جبران آن کارشناسی ارشد
مهرآرا علی دخالت ثالث در داوری داخلی ایران کارشناسی ارشد
شهیدی رضوی علیرضا Guarantor liability bankrupt کارشناسی ارشد
صمدی علیرضا Disclosure of Information in Securities Law کارشناسی ارشد
نعیمی عمران نمایندگی تجاری، مطالعه در مقررات داخلی و بین المللی
نعیمی عمران نمایندگی تجاری(مطالعه و بررسی در حقوق داخلی و خارجی)
ارشدی غلامحسین نظام حقوقی حاکم بر عرضه سهام بانک‌ها در بورس اوراق بهادار کارشناسی ارشد
احسان نیا فاطمه رژیم حقوقی حاکم بر تجارت نفت و گاز با تأکید بر منشور انرژی کارشناسی ارشد
احمدیان مقدم فائزه بررسی دوجرم ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب در حقوق ایران کارشناسی ارشد
قدوسی فرناز مقایسه نسل های مختلف قراردادهای بیع متقابل و مطالعه تطبیقی با نمونه های مشابه در حقوق خارجی کارشناسی ارشد
ارسی فروزانه The barriers of enforcing foreign law کارشناسی ارشد
سپهر گشتاسب بررسی نظام حقوقی حاکم بر اقدامات دفاع تجاری در مقررات سازمان تجارت جهانی با تکیه بر موافقتنامه اقدامات ضد دامپینگ کارشناسی ارشد
اولادی محمد مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای سهامی با مطالعه تطبیقی کارشناسی ارشد
دمرچیلی محمد مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل دریایی ( مطالعه تطبیقی در حقوق ایران, انگلیس و کنوانسیون هامبورگ)
حیدری محمدحسن قابلیت بیع اموال فکری کارشناسی ارشد
فارسیجانی محمد حسین حدود دخالت دادگاه ها در داوری کارشناسی ارشد
فولادی محمدرضا آثار حقوقی الحاق افغانستان به سازمان تجارت جهانی درخصوص حق اختراع کارشناسی ارشد
جابری جهرمی محمدصالح بررسی سیستم حل اختلاف در بورس اوراق بهادار ایران همراه با بررسی تطبیقی در حقوق آمریکا کارشناسی ارشد
کنعانی محمدطاهر تملک اموال عمومی و مباحات "مباحث حقوق اقتصادی مالکیت"
توکلی محمدمهدی نصب داور ، احکام و آثار آن
قبولی درافشان محمدمهدی قابلیت استناد قرارداد در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه
عقیلی میرشجاع الدین تعدیل قراردادهای نفتی با تأکید بر رویه داوری کارشناسی ارشد
چهرآزاد مریم جنبه‌های زیست محیطی معاهده منشور انرژی و مقایسه آن با قوانین‌ایران کارشناسی ارشد
حسنیا یزدی مریم لزوم حمایت از فولکور و مطالعه تطبیقی آن در قوانین ملی و بین المللی کارشناسی ارشد
قرشی مریم ماهیت و آثار قراردادهای ثبت نام دامنه اینترنتی با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان و آمریکا کارشناسی ارشد
بهاری زاده مصطفی قراردادهای بهره برداری از دکل حفاری کارشناسی ارشد
هاشمی معصومه آثار عدم تبدیل تعهد در تعهدات براتی کارشناسی ارشد
مشایخی میلاد مسئوولیت مدنی ناشی از تبلیغات گمراه کننده کارشناسی ارشد
زارع ملیحه خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت
درودیان منیره Mass claims in international investment arbitration کارشناسی ارشد
برجسته مهدی جرائم سازمان یافته در حقوق مالکیت فکری کارشناسی ارشد
چای بخش مهدی مبانی مسئولیت امضاء کنندگان اسناد تجاری خاص کارشناسی ارشد
امیدبخش نازنین قابلیت اعتراض به آرای داوری هیات بورس کارشناسی ارشد
علیدوستی شهرکی ناصر قواعد حاکم بر حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری خارجی
حکیمی ندا بررسی ماهیت حقوقی قراردادهای عدم افشای اسرار تجاری (NDA) کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق تجارت 3 اسناد تجاری 2105068 2 03 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/04/03(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
حقوق تجارت 2105198 2 05 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/24(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
داوری بین المللی 2105118 1 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 14:45) 1396/03/29(16:00 - 18:00) ترم دوم 1395
حقوق تجارت 2 شرکت ها 2105065 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/26(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
حقوق تجارت بین المللی 2105059 2 05 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/22(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی 2105248 2 05 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/19(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
داوری بین المللی 2105119 2 05 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/21(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
نمایش 7 نتیجه
از 1