اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمد جواد جاوید

محمد جواد جاوید

محمد جواد جاوید    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61112356
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
عبدی اسما رابطه میان حقوق بشر و ادبیات در ایران در سالهای 1285 تا 1357 کارشناسی ارشد
خسروی نژاد اکبر ابزارهای دفاع از حقوق بشر کارشناسی ارشد
نگهداری بهزاد تحلیل تطبیقی حق در دو مکتب حقوق طبیعی و وضعی در حمایت از حقوق بشر کارشناسی ارشد
سعادتی خدیجه اختیارات و وظایف پلیس در حوزه حقوق شهروندی با تأکید بر امور اجتماعی کارشناسی ارشد
طاهری فدافن دانیال تحول حقوق اساسی در عصر مشروطه در ایران 1285-1299 کارشناسی ارشد
زیدی راضیه حقوق بشر از دیدگاه مارکس کارشناسی ارشد
میرافشاریه رضا نقد مبانی فلسفی حقوق بشر متداول از دیدگاه برخی ایز اندیشمندان معاصر شیعه ایران کارشناسی ارشد
علی محمدی رضوان مبانی فلسفی جنگ عادلانه در حقوق بین الملل (بررسی جهاد ابتدایی در اسلام و جنگ مقدس در مسیحیت) کارشناسی ارشد
سیما ساعده نسبت حقوق شهروندی و احزاب سیاسی(جمهوری اسلامی ایران ) کارشناسی ارشد
نیک نژاد سامان مبانی شادکامی در حقوق‏طبیعی کارشناسی ارشد
فاضل مطلق ستاره کودک و ترویج فرهنگ صلح کارشناسی ارشد
کیخا سعید حق مشارکت سیاسی در اسناد بین المللی حقوق بشر با تاکید بر حق انتخاب شدن کارشناسی ارشد
مکارم سوده مبانی الزام دولت در دخالت در حریم خصوصی اشخاص کارشناسی ارشد
واحدی عبدالواحد مبانی انسان شناختی حقوق بشر (بررسی انسان‌شناسی حقوق بشر بر مبنای طبیعت بشر با رویکرد فلسفی) کارشناسی ارشد
میرزاخانی نافچی علی اکبر بررسی عملکرد دیوان اروپایی حقوق بشر در ارتباط با مذهب کارشناسی ارشد
کاشفی راد علیرضا عراق ونقض حقوق غیر نظـامیان در جنگ هشت ساله کارشناسی ارشد
گیاهی علیرضا اصول و مبانی حقوق عمومی در اندیشه فارابی کارشناسی ارشد
آقازاده فاطمه تبیین و ارزیابی آموزش حقوق شهروندی در آموزش عمومی ایران کارشناسی ارشد
جمالی فریما تفکیک قوا در ایران باستان کارشناسی ارشد
آذرنیا مالک مبانی حقوق شهروندی: حقوق سیاسی در اسلام و لیبرالیسم کارشناسی ارشد
عباسیان محبوبه عدالت و اعمال حاکمیت تحلیلی بر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
خلیلیان محمد مفهوم کرامت انسان از دیدگاه قرآن کارشناسی ارشد
قدیمی فرد مدینه بررسی و نقد آراء دیوان اروپایی حقوق بشردر خصوص آزادی مذهب کارشناسی ارشد
مختاری مرضیه بررسی جایگاه حقوق زن در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر نظریه¬های شهروندی کارشناسی ارشد
احمدی نژاد مریم حقوق و آزادیهای عمومی از منظر امام علی(ع) با تاکید بر نهج البلاغه کارشناسی ارشد
جوادی مهدی برنامه های شبکه های ماهواره ای فارسی زبان از منظر حقوق بشر کارشناسی ارشد
اسدپور شش بهره مهرداد تعامل چین با نظام بین الملل حقوق بشر از واقعه میدان تیان آن من ( 1989 میلادی) تا پایان سال 2000 میلادی کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق شرکتهای چند ملیتی در سرمایه گذاری خارجی 2103220 2 03 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/27(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
کارتحقیقی 1 2105188 1 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 10:45) 1396/03/29(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نقد مبانی فلسفی حقوق بشر 2103130 2 03 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/27(13:00 - 15:00) ترم دوم 1395
نقدوبررسی مکاتب فلسفی درحقوق بین الملل 2103111 2 03 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/27(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
بررسی تحلیلی مکاتب فلسفی و کلامی در حقوق عمومی 2103138 2 03 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/28(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
حقوق بشر از دیدگاه اسلام 2103118 2 03 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/28(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
سازمانهای بین المللی غیردولتی 2103127 1 03 هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) 1395/10/27(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
شرکتهای ملی و چند ملیتی نفت و گاز 2103182 2 03 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/27(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1