اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

جمشید غلاملو

جمشید غلاملو

جمشید غلاملو    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61112653
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

 

  سوابق آموزشی و تحصیلی:

1-    دکتری، 1394، حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه تربیت مدرّس

2-   پژوهشگر مهمان در مؤسسه ماکس پلانک آلمان برای حقوق کیفری خارجی و بین المللی، از سپتامبر 2014 تا فوریه 2015 با استفاده از بورس مطالعاتی وزارت علوم.


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کارتحقیقی 2 2105190 1 05 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 08:45) 1397/04/03 (18:00 - 20:00) ترم دوم 1396
حقوق جزای اختصاصی 2 2104040 2 05 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
کارتحقیقی 2 2105190 1 05 هرهفته سه شنبه (08:00 - 08:45) 1396/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
نمایش 3 نتیجه