اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

جمشید غلاملو

جمشید غلاملو

جمشید غلاملو    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61112653
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

 

  سوابق آموزشی و تحصیلی:

1-    دکتری، 1394، حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه تربیت مدرّس

2-   پژوهشگر مهمان در مؤسسه ماکس پلانک آلمان برای حقوق کیفری خارجی و بین المللی، از سپتامبر 2014 تا فوریه 2015 با استفاده از بورس مطالعاتی وزارت علوم.

 

  مقاله ها

-         غلاملو، جمشید، «رویکرد عدالت ترمیمی به تعقیب جرایم علیه شخصیت معنوی»، در دانشنامه عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم: مجموعه مقالات همایش بین المللی عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم، دانشگاه تربیت مدرّس، تهران: میزان، اردیبهشت 1396

-         فرجیها، محمد و جمشید غلاملو، «ساز و کارهای رسیدگی به ادعای بی گناهی محکومان: مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی ایران، آمریکا و انگلستان»، مجله علمی-پژوهشیِ پژوهش حقوق کیفری، دانشگاه علامه طباطبائی، شماره 11، 1394

-         غلاملو، جمشید و محمد فرجیها، «محکومیت بی گناهان: از خطای قضایی تا بی گناهی واقعی»، مجله علمی-پژوهشیِ پژوهش حقوق کیفری دانشگاه علامه طباطبائی، شماره 8، 1393

-         غلاملو، جمشید، «قاتل سریالی بیمار روانی مسئول؛ جستاری در سیاست کیفری قتل های سریالی»، مجله علمی-پژوهشیِ پژوهش حقوق کیفری، دانشگاه علامه طباطبائی. بهار و تابستان 1392

-         معظمی، شهلا و جمشید غلاملو، «مفهوم شناسی قتل های سریالی»، مجله علمی- پژوهشیِ دانش انتظامی، بهار 1391

-         غلاملو، جمشید، «علت شناسی قتل های سریالی  بر مبنای اختلالات شخصیتی» مجله علمی- پژوهشیِ حقوق پزشکی، شماره 16، بهار 1390

-         غلاملو، جمشید، «تزاحم و توازن حقوق فرد و جامعه در دادرسی های کیفری»، مجله علمی -ترویجیِ پژوهشهای حقوقی شهر دانش، شماره 19، 1390

-          غلاملو، جمشید، «نگاهی بر گونه شناسی و مدل های تحلیلی قتل های سریالی»، مجله علمی-پژوهشیِ پژوهشنامه حقوق کیفری دانشگاه گیلان، زمستان 1389

همایش ها:

-         غلاملو، جمشید، آسیب شناسی قتل های سریالی؛ در دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی ایران، انجمن جامعه شناسی ایران، تهران، بهار 1391

-         غلاملو، جمشید و منصوره قنبریان، ارزیابی حمایت کیفری از مالکیت صنعتی در نظام حقوقی ایران، همایش ملی صنعت، نظام حقوقی و پیشگیری از جرم، مشهد، بهار 1391

  ترجمه کتاب:

-         غلاملو، جمشید، مشارکت در ترجمه کتاب: دانشنامه پیشگیری از جرم دانشگاه آکسفورد. انتشارات میزان، 1394

-         غلاملو، جمشید، مشارکت در نگارش: دانشنامه پلیس، مدخل نظام عدالت کیفری، 1392

 

 


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کارتحقیقی 2 2105190 1 05 هرهفته سه شنبه (08:00 - 08:45) 1396/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
نمایش 1 نتیجه