اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

کیامرث جهانگیر

کیامرث جهانگیر

کیامرث جهانگیر    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61112328
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیهمایش های ملی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
معنوی احسان تبیین پویش های اجتماعی و اقتصادی داخلی موثر بر پذیرش قطعنامه 598در سالهای 67-1365 کارشناسی ارشد
محمدزاده اصغر بررسی عوامل سقوط دولت موقت مهندس بازرگان کارشناسی ارشد
بشیر گنبدی تیمور نهاد دولت در ایران(تحول نهاد دولت و اثر آن بر توسعه در ایران : 1390-1300)
محمدکریمی حامد Social Security System Efficiency Pathology in Iran کارشناسی ارشد
برادران حسن نقش و جایگاه فتوای رهبری در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
ویسی دلاور تاثیر انقلاب اسلامی بر ظهور جنبش های اسلام گرا در کردستان عراق کارشناسی ارشد
اقتداری هیر رضا نقش وزارت کشور در تأمین حقوق عمومی شهروندان کارشناسی ارشد
موسوی سید رضا Neutrality in political theory of John Rawls
حسینی سید مسعود بحران بازتولید سرمایه اجتماعی و مسأله دگرگونی و نوسازی سیاسی در خاورمیانه کارشناسی ارشد
باوان پوری شهریار The genealogy of the religious terrorism discourse in the Middle East کارشناسی ارشد
حسینی واحد طاهره بررسی سیره سیاسی پیامبر(ص) در ارتباط با مسلمین کارشناسی ارشد
دهدشتی عادل ارزیابی مقایسه‌ای مدل‌های اجرایی تحقق دولت الکترونیک و ارائه الگوی مناسب برای ایران کارشناسی ارشد
اسماعیل زاده بلندی علی مبانی مردم سالاری دینی در منظومه فکری مقام معظم رهبری مدظله کارشناسی ارشد
خسروی زاده علی اکبر بررسی حقوقی مردم سالاری در نظام حقوقی اسلام با تأکید بر ساختارهای قانون اساسی کارشناسی ارشد
احمدی پنجکی غلامرضا چالشهای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی در عصر جهانی شدن کارشناسی ارشد
محسنی فریباالسادات تأثیردیپلماسی مکمل برارتقاء جایگاه حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران
قلی پور مجتبی فناوریهای اطلاعاتی-ارتباطی نوین و تاثیر آن بر کنش جنبشهای اجتماعی کارشناسی ارشد
دلفروز محمدتقی بررسی شرایط دولت توسعه¬گرا: مقایسه ایران و نمونه¬های موفق شرق و جنوب شرقی آسیا
عرفانی محمدقاسم بازسازی هویت ملّی افغانستان در عصر جهانی شدن کارشناسی ارشد
عظیمی مهدی بررسی تطبیقی حقوق شهروندی در قانون اساسی مشروطهو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
شهبازی مونا انگاره‌های بنیادگرایانه در بحران امنیتی خاورمیانه کارشناسی ارشد
آرایی وحید آسیب شناسی فرایند سیاست های نظارت قضایی بر دستگاه های اداری جمهوری اسلامی ایران بر اساس مدل چرخه ای سیاستگذاری؛ ارائه الگوی سیاستی
مسلمی مهنی یوسف Public Policies & Development of Metropolis Cities In Islamic Republic of Iran, Introduce An Applied Model, Case Study: Kerman Metropolis City
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق اساسی تطبیقی 2101292 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/29(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
حقوق اساسی (کلیات) 2101107 2 04 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/28(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
حقوق اساسی تطبیقی 2101292 2 01 هرهفته یک شنبه (12:30 - 14:30) 1395/10/20(15:00 - 17:00) ترم اول 1395
حقوق اساسی قانون جمهوری اسلامی 2103018 2 04 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/26(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
مبانی جامعه شناسی عمومی 2120080 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/22(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
نمایش 5 نتیجه