اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محسن ایزانلو

محسن ایزانلو

محسن ایزانلو    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61112352
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیهمایش های ملی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
کلانتری فیروزآباد آتنا تملک املاک خصوصی توسط دولت برای اجرای برنامه های عمومی کارشناسی ارشد
شمس احسان عدم قابلیت استناد قرارداد کارشناسی ارشد
لطفی احسان تعهد به دادن اطلاعات در حقوق قراردادها کارشناسی ارشد
سرفرازان احمد نظام حقوقی بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث کارشناسی ارشد
ذاکری اشرف السادات مسئولیت مدنی ناشی از تفویت فرصت کارشناسی ارشد
دوستی اصغر بررسی نقش تقصیر کارگر در حوادث کار کارشناسی ارشد
شید بابک مسئولیت مدنی ناشی از حمل و نقل دریایی مواد خطرناک کارشناسی ارشد
بدرزاده بهرنگ تحدید مسئولیت در دعاوی دریایی، با عنایت به کنوانسیون 1976 LLMC و بررسی تطبیقی با حقوق دیگر کشورها و برخی از کنوانسیون های بین المللی کارشناسی ارشد
پناهی اصانلو پانته آ مسئولیت مدنی سازندگان خودرو کارشناسی ارشد
نجفی حاجی ور پیمان ماهیت حقوقی سپرده های بانکی کارشناسی ارشد
پاک طینت حسن انتخاب و جمع مسئولیت قراردادی و قهری کارشناسی ارشد
پاک طینت حسن رجوع بیمه گذار اولیه به بیمه گر اتکایی دکتری
پرستوک خداداد اجاره هواپیما کارشناسی ارشد
مظفری سیبنی خدیجه مسئولیت مدنی سبب مجمل کارشناسی ارشد
امیری راحله مطالعه تطبیقی جهت قراردادی در حقوق ایران و آمریکا کارشناسی ارشد
رضائی چیانه رسول بررسی فقهی حقوقی اثر فسخ عقود تملیکی (معاملات سابق) بر فسخ کارشناسی ارشد
شکوهی زاده رضا مطالعه تطبیقی شرط تأخیر انتقال مالکیت کارشناسی ارشد
شکوهی زاده رضا مطالعه تطبیقی شرط تاخیر انتفال مالکیت کارشناسی ارشد
شکوهی زاده رضا قواعد عمومی عقود تبعی
فدایی قطبی رضا قابلیت استناد قرارداد در حوزه مسوولیت مدنی کارشناسی ارشد
کاشی پزها زینب موارد کاربرد ضابطه نوعی و شخصی در تعهدات کارشناسی ارشد
بزرگ‌نژاد شیاده سارا بررسی تطبیقی نقش کارگزاران و شرکت‌های تأمین‌سرمایه در بورس اوراق بهادار ایران با انگلیس کارشناسی ارشد
جعفری سیاوش مسئولیت مطلق
جعفری مدنی سیاوش آثار فسخ قراردادها کارشناسی ارشد
ملک زاده سلیمان مسئولیت مدنی مبتنی برتقصیر پلیس کارشناسی ارشد
شمس شایان الزام به جایگزینی و تعمیر کالا در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با کنوانسیون بیع بین الملل کارشناسی ارشد
ناظمی پول صابر ماهیت و آثار تفویض وکالت در حقوق ایران و فرانسه کارشناسی ارشد
مسیح زاده طراوت حقوق غیر مالی ناشی از مالکیتهای آثار ادبی و هنری کارشناسی ارشد
آجری آیسک عاطفه ارث خسارت کارشناسی ارشد
میرشکاری عباس تحلیل طلب ممتازبه عنوان استثنایی بر اصل برابری طلبکاران
میرشکاری عباس نسبت ثبوت و اثبات در علم حقوق کارشناسی ارشد
رضوی کشمیری علی بررسی تابعیت و ثبت کشتی در نظام های حقوقی ایران، امارات متحده، انگلیس و فرانسه کارشناسی ارشد
شهیدی رضوی علیرضا Guarantor liability bankrupt کارشناسی ارشد
آهنگی غلامرضا فسخ قرارداد کار کارشناسی ارشد
رحمتی فاطمه مطابقت کالا با قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کارشناسی ارشد
کیائی فاطمه نهاد خرید دین؛ بررسی تطبیقی با حقوق فرانسه و کنوانسیون فاکتورینگ بین المللی کارشناسی ارشد
شفیعی علیوجه قاسم خسارت مشترک در حقوق دریایی
صادقی قاسم نظام حقوقی حاکم بر نقل و انتقال املاک دولتی کارشناسی ارشد
زندی مجید مدت در عقد اجاره (مطالعه تطبیقی فقه، حقوق ایران و انگلیس) کارشناسی ارشد
نای بندی مجید مسوولیت ارسال کننده در حمل و نقل دریایی کارشناسی ارشد
اسحاقی محبوبه مطالبه خسارات مازاد بر دیه با تأکید بر اصول جبران خسارات و رویه قضایی کارشناسی ارشد
طباطبائی نژاد محمد قانون حاکم بر مسئولیت مدنی با بررسی تطبیقی آئیننامه رم دو
خواجه پور محمدامین مسئولیت مدنی ناشی از حمل ونقل جاده ای کالا کارشناسی ارشد
حسینی زاده محمود مبنا و نحوه تقسیم مسؤولیت مدنی در صورت اجتماع عرضی اسباب در حقوق ایران و انگلیس کارشناسی ارشد
قریشی محمود The legal nature and effects of the so called rent contract with deposit کارشناسی ارشد
صالحی مرضیه نظام حقوقی حاکم بر تغییر کاربری اراضی شهری (رشته حقوق ثبت اسناد و املاک) کارشناسی ارشد
احمدی پرتوی مریم مسوولیت مدنی دولت ناشی از تولید و توزیع فرآورده های خونی کارشناسی ارشد
صفریان مهدی نقش تقصیر عمدی در مسئولیت مدنی کارشناسی ارشد
فتاحی مهدی شیوه ارزیابی خسارات قراردادی کارشناسی ارشد
مهراد مهدی مقایسه حقوق بیمه های اجتماعی و حقوق بیمه های تجارتی کارشناسی ارشد
خزائی فرد هادی The role of injured person’s fault in civil responsibility due to using of motor vehicles from the perspective of comparative law کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق مدنی 2 2105194 2 05 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/31(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
حقوق مدنی 4 الزامات خارج از قراردادها 2105107 2 05 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/23(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
حقوق مدنی 6 عقودمعین ( قسمت الف) 2105201 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1396/04/03(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
حقوق مدنی 1 2105193 2 06 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/20(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
مسوولیت مدنی در حقوق تجارت 2105253 2 05 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/26(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
نمایش 5 نتیجه