اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

فرهاد ایران پور

فرهاد ایران پور

فرهاد ایران پور    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61112352
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
عابدی فیروزجائی ابراهیم Legal foundations of corporate groups
صحرانورد اسدالله آثار حقوقی الحاق ایران به پیمان منشور انرژی (ECT) در حوزه نفت و گاز کارشناسی ارشد
صالحی ذهابی جمال بررسی تطبیقی حق اختراع
اسکندری حسین نظارت قضـایی بر آرای داوری در کشـور مبـدا کارشناسی ارشد
بختیاری زهرا قراردادهای واگذاری حق امتیاز کارشناسی ارشد
حکیمی زهرا بررسی حقوق مـربوط به حمـایت از علائم تجـاری در سطـح داخـلی و بین المللی کارشناسی ارشد
امیری طاری سیداحسان بررسی اسباب انحلال قراردادهای انتقال تکنولوژی کارشناسی ارشد
حاجی میرزایی سلیله حمایت حقوقی از طرح های صنعتی کارشناسی ارشد
حاجی میرزایی سلیله حمایت حقوقی از طرح های صنعتی کارشناسی ارشد
آزادبیگی سمیه حقوق معنوی پدیدآورندگان آثار ادبی - هنری و حقوق شخصیت کارشناسی ارشد
جدی سهیل نظام حمایتی حقوق مالکیت فکری در خصوص فن‎آوری‎های زیستی کارشناسی ارشد
کسنوی شادی فلسفه و مبنای حمایت از علائم تجاری کارشناسی ارشد
شمشیری صادق جنبه های حقوقی انتقال دانش فنی در صنعت نفت و گاز کارشناسی ارشد
دارویی عباسعلی قائم مقامی با پرداخت
شعبانی جهرمی فریده بررسی شرط مذاکره مجدد در قراردادهای سرمایه‌گذاری بین‌المللی کارشناسی ارشد
طباطبائی نژاد محمد قانون حاکم بر مسئولیت مدنی با بررسی تطبیقی آئیننامه رم دو
عبدی محمدامین ماهیت حقوقی اوراق اختیار معامله ارزی و تفاوت آن با قراردادهای آتی ارزی کارشناسی ارشد
حلیمی محمدرضا تابعیت در حقوق افغانستان با نگاهی به حقوق ایران و اسناد بین¬المللی کارشناسی ارشد
خسروی محمدمهدی تحلیل معرفت شناختی – اسلامی قضایای حقوقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی کارشناسی ارشد
پدرام مدرس روش های حقوقی مدیریت ریسک در قراردادهای نفتی کارشناسی ارشد
زارع ملیحه خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت
حسن زاده مهدی جایگاه کارشناسی از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه
فراطه مهرناز شرایط قرارداد سرمایه گذاری در صنعت نفت و حل تعارض بین اتباع خارجی سرمایه گذار و دولت ایران کارشناسی ارشد
مهرابی مهرناز ساختار قراردادهای مشارکت حقوقی بین‌المللی کارشناسی ارشد
محمدی عراقی ناهید سـوء استفـاده از حـق طـلاق کارشناسی ارشد
میرباقری هانیه سادات The Negotiation of International oil and gas contracts and its prevailing legal principles کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق بین الملل خصوصی 1 2105052 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
حقوق بین الملل خصوصی(تعارض قوانین) 2105197 2 05 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
حقوق تامین مالی و سرمایه گذاری خارجی 2105251 2 05 هرهفته یک شنبه (17:00 - 19:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
حقوق مشارکتهای تجاری بین المللی 2105250 2 05 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
حقوق بین الملل خصوصی 2 2105184 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1396/04/01(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
تعارض قوانین در زمینه مالکیت فکری 2105224 2 05 هرهفته شنبه (17:00 - 19:00) 1395/10/21(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
حقوق بین الملل خصوصی 1 2105052 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/25(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
حقوق بین الملل خصوصی(تعارض قوانین) 2105197 2 06 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/18(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
حقوق تامین مالی و سرمایه گذاری خارجی 2105251 2 05 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (17:00 - 19:00) 1395/10/19(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
حقوق مشارکتهای تجاری بین المللی 2105250 2 05 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/21(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
نمایش 10 نتیجه
از 1