اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

فرهاد ایران پور

فرهاد ایران پور

فرهاد ایران پور    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61112352
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
عابدی فیروزجائی ابراهیم Legal foundations of corporate groups
علی احمدی مقایسه قراردادهای نوین مشارکت در تولید با نسل سوم قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
صحرانورد اسدالله آثار حقوقی الحاق ایران به پیمان منشور انرژی (ECT) در حوزه نفت و گاز کارشناسی ارشد
رویا بهبودی نقش اقامتگاه اشخاص حقوقی در حقوق مالیاتی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/25
مدرس پدرام روش های حقوقی مدیریت ریسک در قراردادهای نفتی کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
ملیکا پورموسوی تحلیل حقوقی- اقتصادی قرارداد طراحی ،تامین تجهیزات ،ساخت و تامین مالی پروژه EPCF)) در صنعت نفت و گاز کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/5
صالحی ذهابی جمال بررسی تطبیقی حق اختراع
سلیله حاجی میرزایی حمایت حقوقی از طرح های صنعتی کارشناسی ارشد دانلود 1386
اسکندری حسین نظارت قضـایی بر آرای داوری در کشـور مبـدا کارشناسی ارشد
زهرا حکیمی بررسی حقوق مـربوط به حمـایت از علائم تجـاری در سطـح داخـلی و بین المللی کارشناسی ارشد دانلود 1383
عباسعلی دارویی قائم مقامی با پرداخت دکتری دانلود 1383
بختیاری زهرا قراردادهای واگذاری حق امتیاز کارشناسی ارشد
حکیمی زهرا بررسی حقوق مـربوط به حمـایت از علائم تجـاری در سطـح داخـلی و بین المللی کارشناسی ارشد
امیری طاری سیداحسان بررسی اسباب انحلال قراردادهای انتقال تکنولوژی کارشناسی ارشد
حاجی میرزایی سلیله حمایت حقوقی از طرح های صنعتی کارشناسی ارشد
حاجی میرزایی سلیله حمایت حقوقی از طرح های صنعتی کارشناسی ارشد
آزادبیگی سمیه حقوق معنوی پدیدآورندگان آثار ادبی - هنری و حقوق شخصیت کارشناسی ارشد
جدی سهیل نظام حمایتی حقوق مالکیت فکری در خصوص فن‎آوری‎های زیستی کارشناسی ارشد
کسنوی شادی فلسفه و مبنای حمایت از علائم تجاری کارشناسی ارشد
فریده شعبانی جهرمی بررسی شرط مذاکره مجدد در قراردادهای سرمایه‌گذاری بین‌المللی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/20
صادق شمشیری جنبه های حقوقی انتقال دانش فنی در صنعت نفت و گاز کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
شمشیری صادق جنبه های حقوقی انتقال دانش فنی در صنعت نفت و گاز کارشناسی ارشد
محمد طباطبائی نژاد قانون حاکم بر مسئولیت مدنی با بررسی تطبیقی آئیننامه رم دو دکتری دانلود 1391/06/31
دارویی عباسعلی قائم مقامی با پرداخت
علیرضا علیوردیلو حقوق و تعهدات ناشی از انتقال دانش فنی کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/12
مهرناز فراطه شرایط قرارداد سرمایه گذاری در صنعت نفت و حل تعارض بین اتباع خارجی سرمایه گذار و دولت ایران کارشناسی ارشد دانلود 1382/10/01
شعبانی جهرمی فریده بررسی شرط مذاکره مجدد در قراردادهای سرمایه‌گذاری بین‌المللی کارشناسی ارشد
بهاره قانون Applicable Law in Contractual and Non-Contractual Obligations of Copyright کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/08
طباطبائی نژاد محمد قانون حاکم بر مسئولیت مدنی با بررسی تطبیقی آئیننامه رم دو
عبدی محمدامین ماهیت حقوقی اوراق اختیار معامله ارزی و تفاوت آن با قراردادهای آتی ارزی کارشناسی ارشد
حلیمی محمدرضا تابعیت در حقوق افغانستان با نگاهی به حقوق ایران و اسناد بین¬المللی کارشناسی ارشد
خسروی محمدمهدی تحلیل معرفت شناختی – اسلامی قضایای حقوقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی کارشناسی ارشد
پدرام مدرس روش های حقوقی مدیریت ریسک در قراردادهای نفتی کارشناسی ارشد
هانیه سادات میرباقری The Negotiation of International oil and gas contracts and its prevailing legal principles کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
مجید میرزایی بررسی تطبیقی حقوق سهامداران اقلیت در شرکت های سهامی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/27
زارع ملیحه خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت
سپیده منصوری مقایسه تطبیقی ساختار قراردادهای نفتی بیع متقابل و قراردادهای ساخت، بهره برداری و انتقال در نظام حقوقی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/03
حسن زاده مهدی جایگاه کارشناسی از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه
مهرناز مهرابی ساختار قراردادهای مشارکت حقوقی بین‌المللی کارشناسی ارشد دانلود 1384
فراطه مهرناز شرایط قرارداد سرمایه گذاری در صنعت نفت و حل تعارض بین اتباع خارجی سرمایه گذار و دولت ایران کارشناسی ارشد
مهرابی مهرناز ساختار قراردادهای مشارکت حقوقی بین‌المللی کارشناسی ارشد
محمدی عراقی ناهید سـوء استفـاده از حـق طـلاق کارشناسی ارشد
میرباقری هانیه سادات The Negotiation of International oil and gas contracts and its prevailing legal principles کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق بین الملل خصوصی 2 2105184 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
حقوق بین الملل خصوصی 1 2105052 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
حقوق بین الملل خصوصی(تعارض قوانین) 2105197 2 05 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
حقوق مشارکت های تجاری بین المللی 2105250 2 05 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
حقوق تامین مالی و سرمایه گذاری خارجی 2105251 2 05 هرهفته یک شنبه (17:00 - 19:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
حقوق بین الملل خصوصی 2 2105184 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1396/04/01(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
تعارض قوانین در زمینه مالکیت فکری 2105224 2 05 هرهفته شنبه (17:00 - 19:00) 1395/10/21(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
حقوق بین الملل خصوصی 1 2105052 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/25(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
حقوق بین الملل خصوصی(تعارض قوانین) 2105197 2 06 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/18(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
حقوق مشارکت های تجاری بین المللی 2105250 2 05 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/21(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
حقوق تامین مالی و سرمایه گذاری خارجی 2105251 2 05 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (17:00 - 19:00) 1395/10/19(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
نمایش 11 نتیجه
از 1