اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حمیرا مشیرزاده

حمیرا مشیرزاده

حمیرا مشیرزاده    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61112406
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
یزدانی خوراسگانی ابراهیم بررسی گفتمان تغییر اقلیم در روابط بین الملل کارشناسی ارشد
باقری آیت نگاه استراتژی? ترکیه به بلو? غرب و تقویت رابطه آن با اسراییل کارشناسی ارشد
باقری آیت نگاه استراتژیک ترکیه به بلوک غرب و تقویت رابطه آن با اسرائیل کارشناسی ارشد
مصباح احسان عزت جوئی و منازعات دولت مدرن ایران با جهان (1384-880ه.ش)
جوانشیری احمد تغییر در ساختار معنایی نظام بین الملل و پیدایی مداخلات بشر دوستانه در دهه 1990
جوانشیری احمد تغییر در ساختار معنایی نظام بین الملل و پیدایی مداخلات بشر دوستانه در دهه 1990 دکتری
فاطمی نژاد احمد روابط دولت - ملت ها در خاورمیانه کارشناسی ارشد
فاطمی نژاد احمد NuclearProliferationandIndo-Pak Conflict
ذکی یاشار تحلیل تأثیرات متقابل مقیاس های جهانی، ملی و محلی در جغرافیای سیاسی : مطالعه موردی منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس
شیبانی اعظم تحولات ژئوپلیتیک آسیای مرکزی پس از فروپاشی شوروی و افزایش همکاری های ایران و روسیه ( 1992-2007) کارشناسی ارشد
رسولی ثانی آبادی الهام هویت نظام جمهوری اسلامی ایران و سازش‎ناپذیری در سیاست هسته‎ای
محمودی قلقاچی امراه تهدید موجودیت اسرائیل و مخالفت آمریکا با غنی سازی اورانیوم به وسیله جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
سیدنژاد باقر نظم مطلوب جهانی دین
سازمند بهاره هویت مشترک و منطقه گرایی در جنوب شرق آسیا ( آسه آن 2005-1967)
افراسیابپور حامد امکان‌سنجی کاربست نظریه مجموعه امنیتی منطقه‌ای در تحلیل پویش‌های امنیتی منطقه جنوب شرقی آسیا کارشناسی ارشد
افراسیابپور حامد امکان‌سنجی کاربست نظریه مجموعه امنیتی منطقه‌ای در تحلیل پویش‌های امنیتی منطقه جنوب شرقی آسیا کارشناسی ارشد
ناوشکی حسین صلح در اسلام و گفتمان های اسلام گرای معاصر کارشناسی ارشد
سری حمیدرضا گروههای طرفدار اسرائیل در امریکا و حمایت امریکا از اسرائیل کارشناسی ارشد
اسحاقی داود حمله آمریکا به عراق و تثبیت نظام هژمونیک جهانی کارشناسی ارشد
کاظمی مهرآبادی رعنا اسلام و خرده‌گفتمان‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
احمدی زهرا روایت مدرنیته در اشعار زنان کارشناسی ارشد
منوری سید علی مبارزه با تروریسم و گسترش حوزۀ عملیات ناتو به افغانستان کارشناسی ارشد
حسین سلیمانی اصفهانی نقش فعالان و گروه های اسلام گرا در فرآیند پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا کارشناسی ارشد
جوانزاد سمانه بررسی مقایسه ای گفتمان سیاست خارجی ایران، دوران ریاست جمهوری آقایان خاتمی و احمدی نژاد کارشناسی ارشد
دادپرور شبنم زنان در سطح نخبگان اقتصادی و سیاسی ایالات متحده آمریکا کارشناسی ارشد
علیدادی شهربانو عوامل موثر در دگرگونی سیاست آمریکا در برخورد با عراق در بحران کویت (ژانویه 1991) و جنگ براندازی رژیم عراق (مارس 2003) کارشناسی ارشد
علیدادی شهربانو عوامل موثر در دگرگونی سیاست آمریکا در برخورد با عراق در بحران کویت (ژانویه1991) و جنگ براندازی رژیم عراق (مارس2003) کارشناسی ارشد
هاشمی طاهره سادات بررسی گفتمان های اسلامی درباره زن در ایران پس از انقلاب کارشناسی ارشد
واعظی طیبه ادراک متفاوت از سرچشمه‌های تهدید و عدم حضور ایران در ترتیبات امنیتی آسیای مرکزی کارشناسی ارشد
واعظی طیبه آمریکایی‌های هندی‌تبار و گسترش روابط هند و آمریکا در دوره جورج بوش (2009-2001)
شیرکوند عاطفه بررسی جامعه شناختی خشونت علیه زنان نابارور با تکیه بر دیدگاه جنسیتی کارشناسی ارشد
مصطفی زاده علی بک جانبه گرایی ایالات متحده در دوره حکومت جرج بوش و اختلافات سیاسی - امنیتی این کشور با فرانسه در قضیه عراق (2003-2001) کارشناسی ارشد
جعفری علی اکبر منافع استراتژیک مشترک و روابط امریکا-اسرائیل
دارابی فاطمه تاثیر عوامل هویتی در روابط ترکیه و اسراییل کارشناسی ارشد
هاشمی فاطمه نقش جنبشهای اجتماعی فراملی در تدبیر جهانی امور: مطالعه موردی محیط‌زیست کارشناسی ارشد
هموئی فاطمه تحلیل گفتمان سیاست خارجی بریتانیا در قبال وحدت اروپا کارشناسی ارشد
قاسمی فائزه ساخت تشیّع به‌عنوان خصم در گفتمان داعش
قاسمی فائزه ساخت تشیع به عنوان خصم در گفتمان داعش دکتری
پور نظری فرهاد سیاست خارجی امریکا و حکومت طالبان کارشناسی ارشد
میرزایی کریم توسعه اقتصادی و همگرایی ملی ایران کارشناسی ارشد
نکوئی شهرکی کهزاد فشارها و تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و گسترش همکاری ایران و روسیه کارشناسی ارشد
نکوئی شهرکی کهزاد فشارها و تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و گسترش همکاری ایران و روسیه کارشناسی ارشد
زکی زاده نی نی میثم گسترش تروریسم و شکل…گیری رویکرد امنیتی در همکاری…های منطقه…ای مطالعه موردی: سازمان همکاری شانگهای کارشناسی ارشد
جمشیدی محمد تاثیر جنبش راست مسیحی بر تهاجمی شدن راهبرد کلان آمریکا (2006-2002)
خدام محمد تغییرات هنجاری و دگرکونی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران 1380 - 1357 کارشناسی ارشد
خدام محمد تغییرات هنجاری و دگرگونی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران 1380-1357 کارشناسی ارشد
فقیری محمدحسن انتقال گاز ترکمنستان از مسیر افغانستان به پاکستان و هند و تاثیر آن بر حمایت پاکستان از طالبان کارشناسی ارشد
عبداللهی محمودرضا رادیکالیسم در فلسفۀ سیاسی ویلیام گادوین کارشناسی ارشد
صنیع اجلال مریم بررسی علل بین المللی شدن مساله کردها در خاورمیانه کارشناسی ارشد
نظامی مریم تأثیر سیاستهای دولت شوروی بر شکل‌گیری منازعات در آسیای مرکزی پس از فروپاشی شوروی کارشناسی ارشد
کاشفی پور میلاد ریشه های فکری دولت مدرن در قرون دوازده تا چهارده میلادی کارشناسی ارشد
لیمبا منصور نظریة «بری برنس» راجع به قدرت به عنوان نظم اجتماعی: قضیه روز جهانی قدس در فضای الکترونیک
حسینی اسفیدواجانی مهدی نظریه های سیاسی روابط بین الملل کارشناسی ارشد
کریمی مهدی مسئله کردها و روابط سیاسی ایران و ترکیه (2000ـ1979) کارشناسی ارشد
کریمی مهدی مسئله کردها و روابط سیاسی ایران و ترکیه (2000-1979) کارشناسی ارشد
مدنی خوانساری مهدی حل مشکلات خاورمیانه ای ایالات متحده و تلاش برای برقراری ارتباط با ایران در سالهای 65-1363 کارشناسی ارشد
میرمحمدی مهدی نقش سازمان‌های اطلاعاتی در سیاست‌خارجی: مطالعه موردی نقش سازمان سیا در سیاست‌خارجی ایالات متحده آمریکا
واسعی زاده نسیم سادات فرهنگ و سرمایه اجتماعی بین المللی ایران
جعفری هرمز روابط آمریکا و ایران و تأثیر آن بر حضور ایران در بازار جهانی نفت و گاز (2008-1990) کارشناسی ارشد
جعفری هرمز روابط آمریکا و ایران و تأثیر آن بر حضور ایران در بازار جهانی نفت و گاز (2008-1990) کارشناسی ارشد
عابدینی وحید مداخله‌گرایی آمریکا و تشدید منازعه ایران و آمریکا (2008-2001) کارشناسی ارشد
قربانی وحید گفتمان حقوق بشر جهانی و بازتولید گفتمان لیبرالیسم کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
نقد و ارزیابی تئوریهای روابط بین الملل 2102082 2 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/21(13:00 - 15:00) ترم دوم 1395
تئوریهای روابط بین الملل 2102016 3 03 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/20(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
نقد و ارزیابی تئوریهای روابط بین الملل 2102082 2 02 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/20(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
نمایش 3 نتیجه