اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حسن محسنی

حسن محسنی

حسن محسنی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61112352
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
اسلامی سامانی احمدرضا اصل سرعت در دادرسی مدنی کارشناسی ارشد
نعلی نوبری اکبر مطالعه تطبیقی ادله اثبات دعوی در حقوق رقابت ایران و ترکیه کارشناسی ارشد
عاشوری حسین بررسی حقوقی تقسیم ملک کارشناسی ارشد
میرشکاری عباس تحلیل طلب ممتازبه عنوان استثنایی بر اصل برابری طلبکاران
مهرآرا علی دخالت ثالث در داوری داخلی ایران کارشناسی ارشد
روشنایی غلامحسین صدور اسناد مالکیت بر مبنای تصرف کارشناسی ارشد
رستاقی چالکی مجتبی بررسی پیری شتاب گرفته مقره‌های پلیمری در محفظه مه‌نمکی با استفاده از آنالیز جریان نشتی کارشناسی ارشد
فرزانه شال محمد تبیین ماهیت حقوقی تفکیک عرصه و اعیان و مراجع مربوطه کارشناسی ارشد
بیرانوند محمد میرزا رژیم حقوقی حاکم بر مال توقیف شده کارشناسی ارشد
ناجی مهدی بررسی شیوه های اعتراض نسبت به اجرای اسناد لازم الاجرا در حقوق مدنی کیفری و ثبت کارشناسی ارشد
اسود نادیا میانجیگری در دعاوی مدنی کارشناسی ارشد
گوهری هدی سادات ماهیت و آثار تنظیم اسناد انتقال اجرایی کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اجرای احکام واسناد 2105001 2 06 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/22(13:00 - 15:00) ترم دوم 1395
ادله اثبات دعوی 2105007 2 03 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/04/01(16:00 - 18:00) ترم دوم 1395
آیین دادرسی مدنی 2 2105023 2 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/04/01(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
ادله اثبات دعوی 2105007 2 03 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/20(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
آیین دادرسی مدنی 1 2105018 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/25(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
آیین دادرسی مدنی 3 2105025 2 03 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/29(15:00 - 17:00) ترم اول 1395
آئین دادرسی مدنی 2105019 2 05 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/27(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
نمایش 7 نتیجه
از 1