اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حسن جعفری تبار

حسن جعفری تبار

حسن جعفری تبار    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61112352
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

تحصیلاتبرخی از دروس ارائه شده تاکنون

کتب تالیفیمقالات ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
دلشادمعارف ابراهیم سهم فرض های قانونی در اجرای عدالت
دلشاد معارف ابراهیم سهم فرض های قانونی در اجرای عدالت
میرزایی اقبال علی نسخ قانون
غفاری فارسانی بهنام مسئولیت مدنی ناشی از ترک یاری رساندن به دیگری کارشناسی ارشد
پناهی اصانلو پانته آ مسئولیت مدنی سازندگان خودرو کارشناسی ارشد
سینمبری پریسا حق اختراع زیست‌فناوری و اخلاق کارشناسی ارشد
محسنی حسن اصـول حاکـم بر دادرسـی عادلانــه در دعاوی مدنی کارشناسی ارشد
علیخانی کوشکک داریوش ویژگی های نظام حقوقی حاکم بر جبران خسارات بدنی و تفاوتهای آن با نظام عام مسئولیت مدنی کارشناسی ارشد
نصیران نجف آبادی داود حکومت حقوق یا حکومت قاضی
پیلوار رحیم فلسفه حق مالکیت
صمدی قندهاری زهرا کرامت بشری , آزادی و برابری در ادیان توحیدی و اعلامیه جهانی حقوق بشر کارشناسی ارشد
بهشتی سید وحید راهکارهای حقوقی مدیریت خطر در قراردادهای بانکی کارشناسی ارشد
عباسی سیمین سیاست های حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری کارشناسی ارشد
آزادبیگی سمیه حقوق معنوی پدیدآورندگان آثار ادبی- هنری و حقوق شخصیت کارشناسی ارشد
آزادبیگی سمیه حقوق معنوی پدیدآورندگان آثار ادبی - هنری و حقوق شخصیت کارشناسی ارشد
قدیری سمیه شناسایی و اجرای احکام خارجی صادره در دعاوی خانوادگی اتباع ایرانی در ایران کارشناسی ارشد
داموغ سهیلا جایگاه حسن و قبح در ساختار قضایای حقوقی کارشناسی ارشد
صاحب طیبه مبانی حقوق مالکیت فکری از دیدگاه اقتصادی
رجبی عبدالله مطالعه تطبیقی ناشی از آتش سوزی کارشناسی ارشد
شجاعی علی نقد نظریه ی نسبیت فرهنگی در حوزه ی حقوق بشر کارشناسی ارشد
قدوسی فرشاد معیار عینی در حقوق کارشناسی ارشد
صرفی مجید عرضه کنندگان کالا و خدمات و بررسی مسؤولیت آنها بر مبنای لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان کارشناسی ارشد
افشار محسن حکمت عملی از نظر هگل وخواجه نصیر(بررسی نظریه های حقوقی) کارشناسی ارشد
عابدی محمد اجل در تعهدات و قراردادها
امام وردی محمد حسن معنا شناسی قانون کارشناسی ارشد
نعم مختار مسئولیت مدنی ناشی از عرضه دارو و کالاهای بهداشتی کارشناسی ارشد
حاجی پور مرتضی بررسی تطبیقی اصل حسن نیت در حقوق قرارداد
حائری مسعود تحولات در حقوق مدنی در زمینه قواعد عمومی قراردادها
ظهوری مصطفی تبیین رابطه اثر ذات با اوصاف اعمال حقوقی کارشناسی ارشد
مظفری مصطفی هویت، حقوق و تکالیف انسان شبیه سازی شده
رشیدی ملیحه مسئولیت مدنی ناشی از عدم ارائه هشدار و راهنمایی کارشناسی ارشد
مهاجر مینا بررسی نظام حقوقی حاکم بر محصولات تراریخته (نوترکیب) و مسئولیت مدنی متصدیان این محصولات
شمسی جقه منیره اثر اضطرار در مسئولیت مدنی کارشناسی ارشد
معطر نسیم مسئولیت مدنی ناشی از اظهارات خلاف واقع کارشناسی ارشد
شوشی نسب نفیسه خسارتهای درد و رنج کارشناسی ارشد
وطن دوست نگین مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی کارشناسی ارشد
یزدانی هومن مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در برابر اشخاص خصوصی
زمانی واحد اخـلاق به‌عنوان نیـروی سـازنـده حقـوق تحلیل فلسفی ارتباط حقوق و اخلاق
زمانی واحد اخـلاق به‌عنوان نیـروی سـازنـده حقـوق
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق مدنی 6 عقودمعین ( قسمت الف) 2105201 3 03 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:30) 1396/04/03(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
رویه قضایی 2105122 1 01 هرهفته شنبه (10:00 - 10:45) 1396/03/27(16:00 - 18:00) ترم دوم 1395
فلسفه حقوق 2105300 1 05 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/20(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
حقوق مصرف کننده در حمل و نقل هوایی 2105535 2 05 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/27(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
فلسفه حقوق 2105300 1 05 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/22(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
فلسفه حقوق 2105133 1 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 13:45) 1395/10/21(15:00 - 17:00) ترم اول 1395
فلسفه حقوق 2105134 2 05 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/28(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
فلسفه حقوق مالکیت فکری 2105240 2 05 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/22(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1