اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حسن بادینی

حسن بادینی

حسن بادینی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61112352
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
شمس احسان عدم قابلیت استناد قرارداد کارشناسی ارشد
دیلمی احمد حسن نیت در مسئولیت مدنی
دیلمی احمد حسن نیت درمسئولیت مدنی
سرفرازان احمد نظام حقوقی بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث کارشناسی ارشد
زگرد آرمان استرداد منافع ناشی ازعهد شکنی کارشناسی ارشد
ذاکری اشرف السادات مسئولیت مدنی ناشی از تفویت فرصت کارشناسی ارشد
دوستی اصغر بررسی نقش تقصیر کارگر در حوادث کار کارشناسی ارشد
میرزایی اقبال علی نسخ قانون
عرفانیان شریف اکرم قرارداد و شرط عدم ازدواج کارشناسی ارشد
جیوار الهام A Review on Inheritance and Survivorship Salaries کارشناسی ارشد
تیرداد ایمان ارزیابی خسارت در دعاوی حقوق مالکیت فکری کارشناسی ارشد
شید بابک مسئولیت مدنی ناشی از حمل و نقل دریایی مواد خطرناک کارشناسی ارشد
مهرورز بیژن Social security rights ofdisabled and veterans کارشناسی ارشد
فرهمندصابر بهرام تأثیر جهانی شدن بر حمایت های اجتماعی دولتها دکتری
غفاری بهنام Civil Remedies for Violation of Competition Law Rules
حسینی پریسا السادات وجه التزام در قراردادهای تجاری بین المللی با تاکید بر قراردادهای EPC کارشناسی ارشد
شاه علی چهار برجی پژمان بررسی حق مالکیت بر منابع نفت و گاز کارشناسی ارشد
پرستوک خداداد اجاره هواپیما کارشناسی ارشد
طاهری رضا قائم مقامی بیمه گر در بیمه های بازرگانی کارشناسی ارشد
طاهری روزبه Legal regime pertaining tobacco production and distribution in Iran کارشناسی ارشد
رهنمون رئوف حمایت از حقوق مصرف کننده در فقه اسلامی
عصمتی زینب برابری در حقوق تامین اجتماعی ایران مبانی آثار و راهکارها
عصمتی زینب بررسی اصول حاکم بر حقوق تامین اجتماعی کارشناسی ارشد
کاشی پزها زینب موارد کاربرد ضابطه نوعی و شخصی در تعهدات کارشناسی ارشد
نصیری ماهینی زهرا مسؤولیت مدنی غیرقراردادی در حمل و نقل هوایی بین‌المللی کارشناسی ارشد
نوایی سارا تقابل نفع و ضرر(قاعده من له الغنم فعلیه الغرم)به عنوان مبنای مسئولیت مدنی کارشناسی ارشد
جعفری مدنی سیاوش آثار فسخ قراردادها کارشناسی ارشد
موسوی شوشتری سپیده تصرفات حقوقی زوجه در مهریه در چهارچوب رویه قضایی کارشناسی ارشد
ضامنی سحر مسئولیت مدنی بانک در قبال مشتری کارشناسی ارشد
رضوی سید محمدحسن تأثیر فلسفه نفع گرایی در حقوق قراردادها کارشناسی ارشد
رزم گیر سید محمدرضا بررسی حقوقی- فقهی کارایی ساختار قراردادی در بانکداری اسلامی کارشناسی ارشد
گرگ زاده شیما Review of principles of legal and economic of cooperation in the economic system of the Islamic Republic of Iran کارشناسی ارشد
زائری زاده همدانی شهرام بررسی فوریت یا تراخی در خیارات کارشناسی ارشد
طاهرخانی عادل دموکراسی اقتصادی کارشناسی ارشد
نیازی عباس مسئولیت مدنی امین کارشناسی ارشد
خدابخشی شلمزی عبد الله تمایز بنیادین حقوق مدنی و حقوق کیفری
ایزدی علی Legal Regime of the National Urban Lands کارشناسی ارشد
یزدان زاده علی بررسی رژیم حقوقی حاکم بر اراضی موات با تأکید بر رویه قضایی ایران کارشناسی ارشد
صلاحی علیرضا The rules governing the private information acquisition of internet users with commercial targets کارشناسی ارشد
مژدهی علیرضا مسئولیت مدنی دارندگان حیوانات و مطالعه تطبیقی آن کارشناسی ارشد
فاندر غزال Payment of another debt without the permission of debtor in the emergency position with emphasis on judgmental procedure کارشناسی ارشد
آهنگی غلامرضا فسخ قرارداد کار کارشناسی ارشد
قهقرانی زمانی فرحناز جایگاه تامین اجتماعی در قانون مدیریت خدمات کشوری کارشناسی ارشد
خلیق فرد گلناز Critical study of articles of Iranian penal code relating to tort law کارشناسی ارشد
جوانمرد لیلا مقایسه حق سرقفلی و کسب یا پیشه یا تجارت در حقوق ایران کارشناسی ارشد
موسوی لیلا Detention and judicial mortgage of mortgaged property کارشناسی ارشد
زندی مجید مدت در عقد اجاره (مطالعه تطبیقی فقه، حقوق ایران و انگلیس) کارشناسی ارشد
اسحاقی محبوبه مطالبه خسارات مازاد بر دیه با تأکید بر اصول جبران خسارات و رویه قضایی کارشناسی ارشد
موحدی ساوجی محمد جبران خسارت دارای عامل انسانی از سوی دولت بر مبنای عدالت توزیعی کارشناسی ارشد
حسامی محمد عزیز خسارت تأخیر تأدیه‌ی وجه نقد ناشی از کاهش ارزش پول در فقه اسلامی و حقوق ایران
بیرانوند محمد میرزا رژیم حقوقی حاکم بر مال توقیف شده کارشناسی ارشد
حاجات نیا مرضیه بررسی تطبیقی حقوق نامزدی در حقوق ایران و مصر کارشناسی ارشد
اردیبهشت مریم Study of the effects of the Iranian syndicate system act (trade union act) In Consumer rights کارشناسی ارشد
ضیغمی نی ریز مریم خیار خاص مصرف کننده کارشناسی ارشد
ولی زاده مسعود مسئولیت مدنی اشخاص در روند انجام تشریفات گمرکی کارشناسی ارشد
جهانبازی گوجانی میلاد وصیت شفاهی کارشناسی ارشد
مشایخی میلاد مسئوولیت مدنی ناشی از تبلیغات گمراه کننده کارشناسی ارشد
سرمدی ملیحه مسئولیت مدنی ناشی از سقط درمانی کارشناسی ارشد
شمسی جقه منیره اثر اضطرار در مسئولیت مدنی کارشناسی ارشد
انجم شعاع منصور مسئولیت مدنی مالک نسبت به واردین غیر مجاز به ملک با مطالعه ی تطبیقی کارشناسی ارشد
جمالزاده مهدی مبانی، جایگاه و وظایف سازمان تأمین اجتماعی در حقوق اداری ایران کارشناسی ارشد
فتاحی مهدی عدالت توزیعی در حقوق قراردادها
فتاحی مهدی شیوه ارزیابی خسارات قراردادی کارشناسی ارشد
مهراد مهدی مقایسه حقوق بیمه های اجتماعی و حقوق بیمه های تجارتی کارشناسی ارشد
مهراد مهدی مقایسه حقوق بیمه های اجتماعی و حقوق بیمه های تجاری کارشناسی ارشد
نوری مهرآفاق کار زن شوهردار کارشناسی ارشد
صفارزاده مهسا وکالت محجور کارشناسی ارشد
مجلل مهر مه گل Product Liability in International Sale of Goods کارشناسی ارشد
عچرش ناصر اثر پذیرش خطر خواهان در خسارت مورد مطالبه با مطالعه‌ی تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلیس
شوشی نسب نفیسه خسارتهای درد و رنج کارشناسی ارشد
وطن دوست نگین مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی کارشناسی ارشد
ساری هاجر سازو کارهای تامین اجتماعی درحقوق اسلام وبررسی کارامدی ان در جامعه امروز کارشناسی ارشد
خزائی فرد هادی The role of injured person’s fault in civil responsibility due to using of motor vehicles from the perspective of comparative law کارشناسی ارشد
میرزایی شاهاندشتی هانیه موانع حقوقی رشد اتحادیه های کارگری در ایران کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق کار 2105086 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/30(16:00 - 18:00) ترم دوم 1395
حقوق مدنی 4 الزامات خارج از قراردادها 2105107 2 03 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/23(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
مسئولیت مدنی 2105165 2 05 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/27(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
مسئولیت مدنی 2105165 2 06 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/27(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
حقوق کار تطبیقی 2105088 2 05 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/20(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
حقوق مدنی 1 (اشخاص و حمایت از محجورین) 2105178 1 03 هرهفته یک شنبه (08:00 - 08:45) 1395/10/26(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
نمایش 6 نتیجه
از 1