اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سید حامد موسوی

سید حامد موسوی

سید حامد موسوی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61112397
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فاطمه آجودانی جداسازی گازهای NOx از هوا با استفاده از غشای ماتریس آمیخته حاوی نانو ذرات MOF کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/26
کیسی ادگاریان Iran-Hamas Relations: A Marriage of Convenience: The Islamic Republic, its Engagement with Palestinian Politics, and its Regional Effects کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/02
نرگس امیدفر جذب سطحی دی اکسید کربن توسط نانولوله‌های کربنی اصلاح شده کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/08
حسن پور امیر پایان‌نامه‌ی برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی مهندسی شیمی گرایش فرآیندهای جداسازی کارشناسی ارشد
محمد صادق امیرزاده بوربور Graphene Synthesis by Chemical Vapor Deposition Method & It’s Transfer to Polymeric Substrate کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/01
شهناز یاورپور سنتز مبادله¬کننده معدنی نانوساختار کارشناسی ارشد دانلود 1394/03/09
محمد اوسط بررسی آزمایشگاهی پارامترهای موثر بر رسوب گذاری آسفالتین در لوله کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/29
فاطمه بابایی جذب سطحی دی اکسید کربن توسط جاذب SBA اصلاح شده کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/08
سامان باقرپور ساخت نانوسیال از نانوآلومینای عاملدار شده به منظور بکارگیری در ازدیاد برداشت نفت کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/02
بهنوش برزگر آنالیز و مکان یابی نقاط داغ حاصل از احتراق بر روی پوسته لوله کوره های فرآیندی با کویل خمیده کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/25
رحیم بطحایی ROOTS OF THE U.S. SUPPORT FOR ISRAEL: A HISTORICAL ANALYSIS OF ESTABLISHING A UTOPIA AS “NEW JERUSALEM,” BASED ON IDEOLOGICAL AND CIVILIZATIONAL VALUES کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/31
برزگر بهنوش آنالیز و مکان یابی نقاط داغ حاصل از احتراق بر روی پوسته لوله کوره های فرآیندی با کویل خمیده کارشناسی ارشد
عسگری پیام سنتز و شناسایی چارچوب فلز-آلی و به کارگیری آن برای جذب کاتیون¬های فلزی از محیط¬های آبی کارشناسی ارشد
علی حاتم نژاد سنتز غشای دولایه آب گریز با استفاده از روش الکتروریسی جهت استفاده در تقطیر غشائی کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/13
عبدلی حامد بررسی بازده و ضرایب انتقال جرم برای ستون ضربه ای سینی دار در استخراج مس کارشناسی ارشد
کاظمی گلباغی حامد بررسی عملکرد واحد نمک زدای میادین نفتی غرب کشور تحت شرایط عملیاتی مختلف کارشناسی ارشد
امیر حسن پور شکست امولسیون آب در نفت با استفاده از میدان های الکتریکی کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/29
قربانی شیراز حمید yساخت و مشخصه یابی سلول های خورشیدی هیبریدی بر پایه ی سیلیکون و اکسید تیتانیوم به منظور افزایش کارایی کارشناسی ارشد
مرسده سالار منش بررسی اثر توأمان دما و میدان الکتریکی بر جداسازی آسفالتین از نفت‌خام مرده کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/30
باقرپور سامان ساخت نانوسیال از نانوآلومینای عاملدار شده به منظور بکارگیری در ازدیاد برداشت نفت کارشناسی ارشد
هوشیار شاهرخ An experimental study of dispersed phase holdup, drop size distribution and mean drop size in a Scheibel extraction column in the presence of nano particles کارشناسی ارشد
فرشید شیبانی بررسی بازده وضرایب انتقال جرم برای ستون دیسک چرخان دراستخراج مس بوسیله ی استخراج کننده کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/28
فریار شجاعتی Characterization of Asphaltene of one of the Iranian Southern Oil Field – Investigation of the Impact of Brine Composition & Nanoparticle کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/29
یاورپور شهناز سنتز مبادله¬کننده معدنی نانوساختار کارشناسی ارشد
یاورپور شهناز سنتز مبادله کننده معدنی نانوساختار Fe(III)xSn(IV)ySn(II)1-x-y/Molybdophosphate و بررسی کاربرد آن در حذف رادیونو کلئیدها از محلول های آبی کارشناسی ارشد
مرضیه طالبی Separation of heavy metals from aqueous solutions by sodium alginate nano hybrid polymer کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/25
حامد عبدلی بررسی بازده و ضرایب انتقال جرم برای ستون ضربه ای سینی دار در استخراج مس کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/28
پیام عسگری سنتز و شناسایی چارچوب فلز-آلی و به کارگیری آن برای جذب کاتیون های فلزی از محیط های آبی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/06
حاتم نژاد علی سنتز غشای دولایه¬ آب¬گریز با استفاده از روش الکتروریسی جهت استفاده در تقطیر غشائی کارشناسی ارشد
بابایی فاطمه جذب سطحی دی اکسید کربن توسط جاذب SBA اصلاح شده کارشناسی ارشد
شیبانی فرشید بررسی بازده وضرایب انتقال جرم برای ستون دیسک چرخان دراستخراج مس کارشناسی ارشد
مهدیه قدیری صوفی Carbon Dioxide Adsorption by Carbon molecular sieve Adsorbent from Flue ga کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/08
حمید قربانی شیراز yساخت و مشخصه یابی سلول های خورشیدی هیبریدی بر پایه ی سیلیکون و اکسید تیتانیوم به منظور افزایش کارایی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/10
مریم قیطانی مطالعه آزمایشگاهی آثار حضور میدان الکتریکی بر تجمیع الکترواستاتیکی آسفالتین در نفتهای خام مرده کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/05
حامد کاظمی گلباغی بررسی عملکرد واحد نمک زدای میادین نفتی غرب کشور تحت شرایط عملیاتی مختلف کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/12
محمدی طبالوندانی میثم بررسی تعادل و سینتیک جداسازی توریم با استفاده از استخراج-کننده¬هایCyanex301 و D2EHPAدر ستون قطره¬ی منفرد کارشناسی ارشد
امیرزاده بوربور محمد صادق Graphene Synthesis by Chemical Vapor Deposition Method & It’s Transfer to Polymeric Substrate کارشناسی ارشد
میثم محمدی طبالوندانی بررسی تعادل و سینتیک جداسازی توریم با استفاده از استخراج-کننده¬هایCyanex301 و D2EHPAدر ستون قطره¬ی منفرد کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/09
فرشید مددی جابری بررسی سیاست خارجی شورای همکاری خلیج‌فارس در قبال برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران از 2006 تا 2016 کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/10
سالار منش مرسده بررسی اثر توأمان دما و میدان الکتریکی بر جداسازی آسفالتین از نفت‌خام مرده کارشناسی ارشد
قیطانی مریم مطالعه آزمایشگاهی آثار حضور میدان الکتریکی بر تجمیع الکترواستاتیکی آسفالتین در نفتهای ¬خام مرده کارشناسی ارشد
قیطانی مریم مطالعه آزمایشگاهی آثار حضور میدان الکتریکی بر تجمیع الکترواستاتیکی آسفالتین در نفتهای خام مرده کارشناسی ارشد
قدیری صوفی مهدیه جذب سطحی دی‌اکسیدکربن توسط جاذب غربال مولکولی کربنی از گاز دودکش کارشناسی ارشد
امیدفر نرگس جذب سطحی دی اکسید کربن توسط نانولوله‌های کربنی اصلاح شده کارشناسی ارشد
شاهرخ هوشیار An experimental study of dispersed phase holdup, drop size distribution and mean drop size in a Scheibel extraction column in the presence of nano particles کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/17
بهرام یوسفی باصری Effective removal of heavy metal ions from aqueous solutions using Clinoptilolite modified by Zirconium phosphate کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/16
نام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
نظام امنیت بین المللی منطقه ای 2106164 2 09 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
ایران و کشورهای همسایه 2101490 2 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1397/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
سمینار مسائل روز خاورمیانه و شمال آفریقا 2106176 2 06 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1397/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
زبان تخصصی 2106194 2 06 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
سیاست و حکومت در آمریکای شمالی 2106204 2 06 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1396/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
زبان تخصصی (انگلیسی) 2106152 2 07 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
زبان تخصصی (انگلیسی) 2106152 2 06 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1396/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
تحولات نظری در روابط بین الملل ، جهانی شدن و منطقه گرایی 2106160 2 08 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
اعراب و اسرائیل و مسئله فلسطین 2101016 2 04 هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) 1396/03/21(14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
تحقیق آزاد 2106177 2 11 هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) 1396/03/31(15:00 - 17:00) ترم دوم 1395
نظام امنیت بین المللی منطقه ای 2106164 2 07 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/20(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
روابط ایران و کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا 2106171 2 06 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/30(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
روابط ایران و کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا 2106171 2 10 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/22(15:00 - 17:00) ترم اول 1395
سمینار مسائل روز خاورمیانه و شمال آفریقا 2106176 2 10 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1395/10/18(15:00 - 17:00) ترم اول 1395
نمایش 14 نتیجه
از 1