اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سید حامد موسوی

سید حامد موسوی

سید حامد موسوی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61112397
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
حسن پور امیر پایان‌نامه‌ی برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی مهندسی شیمی گرایش فرآیندهای جداسازی کارشناسی ارشد
برزگر بهنوش آنالیز و مکان یابی نقاط داغ حاصل از احتراق بر روی پوسته لوله کوره های فرآیندی با کویل خمیده کارشناسی ارشد
عسگری پیام سنتز و شناسایی چارچوب فلز-آلی و به کارگیری آن برای جذب کاتیون¬های فلزی از محیط¬های آبی کارشناسی ارشد
عبدلی حامد بررسی بازده و ضرایب انتقال جرم برای ستون ضربه ای سینی دار در استخراج مس کارشناسی ارشد
کاظمی گلباغی حامد بررسی عملکرد واحد نمک زدای میادین نفتی غرب کشور تحت شرایط عملیاتی مختلف کارشناسی ارشد
قربانی شیراز حمید yساخت و مشخصه یابی سلول های خورشیدی هیبریدی بر پایه ی سیلیکون و اکسید تیتانیوم به منظور افزایش کارایی کارشناسی ارشد
باقرپور سامان ساخت نانوسیال از نانوآلومینای عاملدار شده به منظور بکارگیری در ازدیاد برداشت نفت کارشناسی ارشد
هوشیار شاهرخ An experimental study of dispersed phase holdup, drop size distribution and mean drop size in a Scheibel extraction column in the presence of nano particles کارشناسی ارشد
یاورپور شهناز سنتز مبادله¬کننده معدنی نانوساختار کارشناسی ارشد
یاورپور شهناز سنتز مبادله کننده معدنی نانوساختار Fe(III)xSn(IV)ySn(II)1-x-y/Molybdophosphate و بررسی کاربرد آن در حذف رادیونو کلئیدها از محلول های آبی کارشناسی ارشد
حاتم نژاد علی سنتز غشای دولایه¬ آب¬گریز با استفاده از روش الکتروریسی جهت استفاده در تقطیر غشائی کارشناسی ارشد
بابایی فاطمه جذب سطحی دی اکسید کربن توسط جاذب SBA اصلاح شده کارشناسی ارشد
شیبانی فرشید بررسی بازده وضرایب انتقال جرم برای ستون دیسک چرخان دراستخراج مس کارشناسی ارشد
محمدی طبالوندانی میثم بررسی تعادل و سینتیک جداسازی توریم با استفاده از استخراج-کننده¬هایCyanex301 و D2EHPAدر ستون قطره¬ی منفرد کارشناسی ارشد
امیرزاده بوربور محمد صادق Graphene Synthesis by Chemical Vapor Deposition Method & It’s Transfer to Polymeric Substrate کارشناسی ارشد
سالار منش مرسده بررسی اثر توأمان دما و میدان الکتریکی بر جداسازی آسفالتین از نفت‌خام مرده کارشناسی ارشد
قیطانی مریم مطالعه آزمایشگاهی آثار حضور میدان الکتریکی بر تجمیع الکترواستاتیکی آسفالتین در نفتهای ¬خام مرده کارشناسی ارشد
قیطانی مریم مطالعه آزمایشگاهی آثار حضور میدان الکتریکی بر تجمیع الکترواستاتیکی آسفالتین در نفتهای خام مرده کارشناسی ارشد
قدیری صوفی مهدیه جذب سطحی دی‌اکسیدکربن توسط جاذب غربال مولکولی کربنی از گاز دودکش کارشناسی ارشد
امیدفر نرگس جذب سطحی دی اکسید کربن توسط نانولوله‌های کربنی اصلاح شده کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اعراب واسرائیل ومسئله فلسطین 2101016 2 04 هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) 1396/03/21(14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
تحقیق آزاد 2106177 2 11 هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) 1396/03/31(15:00 - 17:00) ترم دوم 1395
روابط ایران و کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا 2106171 2 06 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/30(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
نظام امنیت بین المللی منطقه ای 2106164 2 07 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/20(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
روابط ایران و کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا 2106171 2 10 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/22(15:00 - 17:00) ترم اول 1395
سمینار مسائل روز خاورمیانه و شمال آفریقا 2106176 2 10 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1395/10/18(15:00 - 17:00) ترم اول 1395
نمایش 6 نتیجه
از 1