اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حمید احمدی

حمید احمدی

حمید احمدی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 61112411
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
عباسی ابراهیم رادیکالیسم اسلامی در ایران: ظهور، تحولات و پیامدها (بررسی موردی: جمعیت فدائیان اسلام)
خلج منفرد ابوالحسن Turkey's Ruling Justice and Development Party; From Conservative catch-all party to Cartel Authoritarianism
محبوبی ابوالفضل نقش احزاب شیعی در تثبیت وضعیت سیاسی عراق (2012-2003) کارشناسی ارشد
محمدی احسان Israel- Azerbaijan relationship and its consequences on security of Caucasus region (1991- 2014) کارشناسی ارشد
امین کریم احمد موانع توسعه و دموکراسی در کردستان عراق کارشناسی ارشد
جانسیز احمد دگرش اصلاح طلبانه اسلام گرایی در ترکیه
رشیدی احمد روند صلح اسلو و موانع شکل گیری دولت مستقل فلسطین ( با تاکید برمواضع اسرائیل) کارشناسی ارشد
زید‌آبادی‌نژاد احمد دین و دولت در اسرائیل
شمس احمد ناسیونالیسم در ایران (بررسی علل شکاف در ناسیونالیسم ایرانی و عوامل شکست ناسیونالیسم دولتی) کارشناسی ارشد
رحیمی کلاریجانی احمدرضا گفتمان روشنفکری و نقش آن در شکل گیری دولت مطلقه رضا شاه پهلوی
یوسفی آرزو The Soviet Union and The Sect of Democrat Azerbaijan کارشناسی ارشد
رئیسی نژاد آرش قدرت و خشونت در اسلام سیاسی(بنیادگرایی اسلامی) کارشناسی ارشد
قزوینی حائری یاسر جامعه شیعیان عربستان سعودی 2010م-1960م
محمدزاده اصغر A study in the contexts and factors of Islam fighahati's hegemony and its challenges
سهرابلو پدرام تحول اندیشه فقهی - سیاسی شیعه در دوره جمهوری اسلامی کارشناسی ارشد
عارف پیمان نسل چهارم روشنفکری دینی در ایران (سویه های گفتمان روشنفکری دینی در ایران دهه 80) کارشناسی ارشد
بنکدار تیرداد مدرنیته و تحول ساختار سیاسی دولت در ایران کارشناسی ارشد
ریحانی جاسم نقش و جایگاه قبایل و عشایر عراق در تحولات سیاسی با تأکید بر قبیله ی شَمَّر (از تأسیس عراق جدید تا 1968)
حق پناه جعفر سیاست خارجی ایران در برابر تحولات مناطق کردنشین خاورمیانه
میرزایی جلال شکاف قومی، دولت مرکزی و امنیت ملی ایران ( مطالعه موردی: مناطق کردستان) دکتری
شاهرخی حجت سیاستگذاری جمهوری اسلامی ایران در حفاظت از میراث فرهنگی مطالعه موردی تمدن حوزه هلیل:جیرفت  کارشناسی ارشد
رضائی حسن موانع تکوین و گسترش فعالیت احزاب در جمهوری اسلامی ایران ( با تاکید بر دورة پس از دوم خرداد سال 1376) کارشناسی ارشد
کوچکیان فرد حسین مواد مخدر در ایران و نقش شرکتهای خارجی، دولت و نخبگان سیاسی در آن (1357-1230 ش) کارشناسی ارشد
پاشاپور حمید نهضتهای اسلامی بازیگران جدید نظام بین الملل کارشناسی ارشد
رجب نسب حمید توسعه و همبستگی ملی در ایران کارشناسی ارشد
پوریوالاری حمید پاشا نهضتهای اسلامی بازیگران جدید نظام بین الملل کارشناسی ارشد
رحیمی النگ حمیدرضا جامعه شناسی روند دموکراتیزاسیون در ترکیه کارشناسی ارشد
بایزیدی خالد مطالعه تاریخی - تحلیلی سیاست خارجی آمریکا و شوروی / روسیه در قبال جنبش های کرد کارشناسی ارشد
بایزیدی خالد مطالعه تاریخی-تحلیلی سیاست خارجی آمریکا و شوروی/روسیه در قبال جنبش های کرد کارشناسی ارشد
ایزدی رجب مبانی جامعه شناختی جنبش دوم خرداد
سلیمی زند رحمت اله بررسی مهم ترین عوامل بازدارنده پذیرش ترکیه در اتحادیه اروپا کارشناسی ارشد
فلاح رحمت اله شایسته سالاری و چالشهای قومی در ایران بررسی تاثیری نظام شایسته گرای دموکراتیک بر تعدیل چالشهای قومی در ایران کارشناسی ارشد
حاجبی زینب تاثیر روابط ایران و روسیه بر منافع ایران در آسیای مرکزی کارشناسی ارشد
ستاری سجاد اقتصاد سیاسی خصوصی سازی در ایران معاصر:پژوهشی در ماهیت و علل اقتصاد سیاسی توسعه نیافتگی خصوصی‌سازی در دوره پهلوی دوم و جمهوری اسلامی و تاثیر آن بر روند توسعه ایران
شوشتری سیدمحمدجواد تبیین نقش فرهنگ سیاسی ایرانیان در تکوین حکومت محلی در ایران (مطالعه موردی تهران) دکتری
گلکار سعید رابطه دولت و دانشگاه در ایران پس از انقلاب1357-1384
صادقی زاده سلمان جهانی شدن، دیالکتیک واهمگرایی و فرهنگ سیاسی مصر و ایران
فرج الله زاده سنجبد شهریار جهانی شدن فرهنگ و بنیادگرایی اسلامی کارشناسی ارشد
فرج اله زاده سنجبد شهریار جهانی شدن فرهنگ و بنیادگرایی اسلامی کارشناسی ارشد
ملاعمرعیسی صالح قومیت گرایی و دولت ملی در عصر جهانی شدن مطالعه موردی: کردهای عراق دکتری
عیسی صالح ملاعمر قومیت ‌گرایی و دولت ملی در عصر جهانی شدن : مطالعه موردی: کردهای عراق
حیدری بهنوئیه عباس زبان، سیاست و دولت در عصر مشروطه
حیدری بهنوئیه عباس زبان, سیاست و دولت در عصر مشروطه
طباطبایی عباس موانع تشکیل دولت مدرن در عراق کارشناسی ارشد
نبوی عبدالامیر عوامل موثر برگذار از حداکثر گرایی به حداقل گرایی سیاسی در جریانات اسلام گرایی ایران و مصر (دهه های 80 و 90 میلادی)
اشرف نظری علی مدرنیته و هویت سیاسی: واکاوی تکاپوهای هویتی در ایران
رمضانی بونش علی نخستین شوک نفتی و گسترش شکاف دولت و ملت در دوره پهلوی دوم (1356-1352) کارشناسی ارشد
فتحی زاده دهکردی علی نقش جنبش اصلاحات در شفافیت و تحول جناح بندی سیاسی و توسعه تحزب کارشناسی ارشد
نوری مریان علی نقش حقوق شهروندی در واگرایی و همگرایی در میان گروههای قومی تالش کارشناسی ارشد
سلیمانی علیرضا نگرشی جامعه شناختی به جنگ ایران و عراق رهیافت نشانه شناسی
کمالزاده کامبیز تاثیر رویدادهای منطق های بر اصلاحات سیاسی و اجتماعی کشورهای جنوبی خلیج فارس (با تاکید بر وضعیت شیعیان کویت) کارشناسی ارشد
کمالزاده کامبیز تاثیر رویدادهای منطقه ای بر اصلاحات سیاسی و اجتماعی کشوره های حاشیه جنوبی خلیج فارس( 2008-1979)با تاکید بر وضعیت شیعیان کویت کارشناسی ارشد
شهری برابادی گل سخن مفهوم جاهلیت و اصول گرایی مذهبی ـ سیاسی کارشناسی ارشد
موسوی لیلا دیپلماسی فعال ایران در جنگ جهانی اول و دوم کارشناسی ارشد
کریمی قهرودی مائده هویت¬خواهی سلفی، تضعیف قوم¬گرایی بلوچ¬ها در پاکستان و (تأثیر آن بر بلوچ¬های ایران)
رستمی میثم بررسی راهکارهای گسترش روابط دو جانبه ایران و جمهوری آذربایجان کارشناسی ارشد
حسینی مجید تحول فرهنگ سیاسی در ایران پس از انقلاب براساس تحلیل فیلم¬های سینمایی پرمخاطب
خیدانی محسن علل و زمینه‌های شکل‌گیری قرارداد الجزایر (1975)بین ایران و عراق و پیامدهای آن کارشناسی ارشد
خلیلی محسن ماهیت و شیوه تصمیم گیری در روابط خارجی ایران دوره ناصرالدین شاه: مقایسه میرزا تقی خان امیر کبیر و میرزاحسین خان سپهسالار
ابوالفتحی محمد ناسازگاری مدرنیزاسیون ومشروعیت سنتی در دوره پهلوی کارشناسی ارشد
اکرم عارفی محمد موانع توسعه سیاسی در افغانستان (1298-1370)
بهلولی محمد حزب الله لبنان و اسرائیل و تاثیر آن بر جایگاه منطقه ای ایران کارشناسی ارشد
ربانی محمد بررسی میزان تأثیر هویت قومی بر مشارکت سیاسی مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه تهران کارشناسی ارشد
شفیعی فر محمد بحران ها و بی ثباتی ها در جمهوری اسلامی ایران (84-1360)
صفار محمد مطالعه تطبیقی سیاستگذاری فرهنگی در ایران و ترکیه
صفار محمد حدود دخالت دولت در فرهنگ (با تاکید بر سیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی در ایران پس از انقلاب اسلامی) کارشناسی ارشد
کریم زاده محمد علل و عوامل شکل‌گیری گفتمان ناسیونالیسم در ایران (1320-1280) کارشناسی ارشد
کوچ محمد تحول در رابطه دولت و جامعه در ایران پس از انقلاب اسلامی(1357-1384) کارشناسی ارشد
حق شناس محمدجواد سیاستگذاری خبری در جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
حق شناس محمدجواد سیاستگذاری خبری در جمهوری اسلامی ایران (با تاکید بر پوشش خبری جنگ آمریکا و عراق) کارشناسی ارشد
صالحی محمدجواد موانع تحکیم دموکراسی در افغانستان
افشارنسب محمدحسین The effect of education and employment status on the participation in elections (Case study: Birjand city council) کارشناسی ارشد
حسینی‌زاده محمدعلی اسلام سیاسی در ایران (زمینه‌ها، استقرار و چالشها)
خوش طینت فاردقی محمدعلی دولت، ایدئولوژی و منازعات اجتماعی در اسراییل کارشناسی ارشد
ناجی راد محمدعلی جهانی شدن تروریسم و علل همکاری کشورهای جهان علیه آن
خوش طینت فاردقی محمد علی دولت، ایدئولوژی و منازعات اجتماعی در اسرائیل کارشناسی ارشد
حسین مردی محمدمهدی سیاست بین اللمل و عدم نهادینه شدن مشارکت سیاسی در دوره مشروطه کارشناسی ارشد
منشادی مرتضی مشروطیت از منظر نمایندگان نخستین مجلس شورای ملی (ماهیت.نیازهای ساختاری.زمینه ها و موانع تحقق)
عزیزیان مریم تحول و تداوم تاریخ نگاری در مصر، از پایان جنگ جهانی اول(1918م) تا پایان دوره ناصر(1970م)
مطیعی مریم بررسی پدیده خشونت در جنبش‌های اسلامی با تأکید بر گروه القاعده کارشناسی ارشد
ضیائی فشمی مسعود انقلاب اسلامی ایران و گفتمان چپ کارشناسی ارشد
مطهری خوشینانی مصطفی ناسیونالیسم یهود و کامیابی آخرین جنبش صهیونیسم کارشناسی ارشد
خوش بین ملیحه نقش روسیه ی تزاری در سرکوب انقلاب مشروطه ی ایران (با تأکید بر حوادث مشهد) کارشناسی ارشد
آقایی خوزانی مینو حقوق بشر، حمایت ها و مقاومت ها در حوزه گفتمان دموکراتیک دینی
العتوم نبیل علی سیاست خارجی ایران درقبال بحرانهای منطقه عربی از 1979تا1997
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
جامعه شناسی سیاسی ایران 2101519 2 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/24(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
جنبشهای اسلامی در قرن بیستم و تاثیر انقلاب اسلامی بر آنها 2101513 2 03 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/24(13:00 - 15:00) ترم دوم 1395
سیاست وروابط خارجی ایران در عصرپهلوی 2101352 2 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/22(14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
فرهنگ ملیت و قومیت در خاورمیانه و شمال آفریقا 2106170 2 06 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/31(13:00 - 15:00) ترم دوم 1395
مسائل نظامی واستراتژیکی 2101365 2 04 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/24(14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
جنبشهای اسلامی در قرن بیستم و تاثیر انقلاب اسلامی بر آنها 2101513 2 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/18(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
روابط خارجی ایران ازه2تا75 2101286 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/19(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
سیاست وحکومت درخاورمیانه 2101204 2 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/22(15:00 - 17:00) ترم اول 1395
سیرتحولات حکومت خاورمیانه 2101283 2 01 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/19(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
سمینار مسائل روز خاورمیانه و شمال آفریقا 2106176 2 06 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/21(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
نمایش 10 نتیجه
از 1