اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سعید حبیبا

سعید حبیبا

سعید حبیبا    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 61112352
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
چاوشی لاهرود ابراهیم نقض علائم تجاری مشهور کارشناسی ارشد
تیرداد ایمان ارزیابی خسارت در دعاوی حقوق مالکیت فکری کارشناسی ارشد
سینمبری پریسا حق اختراع زیست‌فناوری و اخلاق کارشناسی ارشد
ملکوتی پریسا قابلیت ارجاع اختلافات ناشی از اموال فکری به داوری کارشناسی ارشد
نوروزی حسین جهانی شدن و توسعه حقوق مالکیت فکری در اقتصاد جهانی (2005-1970)
برمخشاد حمیده مسئولیت مدنی ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری کارشناسی ارشد
حیدری راضیه قلمرو حقوق مالکیت فکری در ارقام( واریته‌های) جدید گیاهی کارشناسی ارشد
تخشید زهرا ابعاد حقوقی وقف اوراق بهادار بازار بورس درحقوق ایران و فقه شیعه کارشناسی ارشد
شاکری زهرا حقوق استیفا شده در حقوق مالکیت فکری کارشناسی ارشد
معینی یکتا زهرا مجوزهای اجباری در حقوق مالکیت فکری کارشناسی ارشد
امیری طاری سیداحسان بررسی اسباب انحلال قراردادهای انتقال تکنولوژی کارشناسی ارشد
خدابنده سعید تاثیر الحاق ایران بر سازمان تجارت جهانی در حوزه مالکیت ادبی و هنری در حمایت های حقوقی دولتی کارشناسی ارشد
ناصری نیک شهرزاد Test Data Protection in Patented Drugs کارشناسی ارشد
صاحب طیبه مبانی حقوق مالکیت فکری از دیدگاه اقتصادی
شاکری جویباری علی شرایط ماهوی حمایت از اختراعات دارویی کارشناسی ارشد
جربان غزاله Economic Analysis of Patent کارشناسی ارشد
زین الدینی فاطمه حق توسعه در حقوق بین الملل و رعایت حقوق مالکیت فکری در حیطه سازمان تجارت جهانی و ورای آن کارشناسی ارشد
زین الدینی فاطمه نسبت حق توسعه در حقوق بین الملل و رعایت حقوق مالکیت فکری در حیطه سازمان تجارت جهانی و ورای آن کارشناسی ارشد
عدل امینی فرنوش تأثیر ورشکستگی بر قـراردادهای لیسانس اموال فـکری کارشناسی ارشد
احمدی فهیمه رابطة حقوق تجارت الکترونیک و حقوق مالکیت فکری کارشناسی ارشد
معین ‌اسلام محمد حمایتهای حقوقی از دانشهای سنتی کارشناسی ارشد
حیدری محمدحسن قابلیت بیع اموال فکری کارشناسی ارشد
تقی زاده محمدصامت بررسی حل و فصل اختلافات موافقتنامه تریپس با تاکید بر الحاق جمهوری اسلامی ایران به این معاهدات کارشناسی ارشد
بهمنی باب اناری مرجان حمایت حقوقی از اموال فکری در برابر رقابت غیر منصفانه کارشناسی ارشد
شمس نژاد مرجان نقش حقوق مالکیت فکری در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کارشناسی ارشد
حسنیا یزدی مریم لزوم حمایت از فولکور و مطالعه تطبیقی آن در قوانین ملی و بین المللی کارشناسی ارشد
گودرزی مریم حمایت حقوقی از اسرار تجاری کارشناسی ارشد
محمدی مریم A comparative study of criminal protection of intellectual property in Iran, England and France: challenges and solutions کارشناسی ارشد
زارع ملیحه حمایت از حقوق مالکیت فکری در طرح ساخت مدارهای یکپارچه کارشناسی ارشد
مهاجر مینا بررسی نظام حقوقی حاکم بر محصولات تراریخته (نوترکیب) و مسئولیت مدنی متصدیان این محصولات
مسائلی منصوره تاثیر حقوق مصرف کننده بر حقوق مالکیت صنعتی کارشناسی ارشد
موسوی برآب مهتاب بررسی تطبیقی نظام های حمایتی از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای کارشناسی ارشد
مرتهب نازگل موانع اجرای حقوق مالکیت ادبی و هنری در ایران کارشناسی ارشد
خوشرو نجما حمایت حقوقی از صنایع دستی با تاکید بر نشانه های مبداء جغرافیایی کارشناسی ارشد
نصیری مقدم نجیمه تحلیل اقتصادی حقوق مالکیت صنعتی کارشناسی ارشد
حکیمی ندا بررسی ماهیت حقوقی قراردادهای عدم افشای اسرار تجاری (NDA) کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق زیست فناوری 2105236 2 05 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/29(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
حقوق مالکیت صنعتی 2 2105228 2 05 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/21(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
حقوق مالکیت فکری و مقررات بین المللی 2105249 2 05 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/21(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
حقوق مالکیت صنعتی 1 2105227 2 05 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/18(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
ضمانت اجرای مالکیت فکری 2105229 2 05 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/26(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
مالکیت فکری 2105220 2 05 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/22(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
نمایش 6 نتیجه
از 1