اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حبیب اله فاضلی

حبیب اله فاضلی

حبیب اله فاضلی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61112375
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیهمایش های ملی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
اویس ارشادیان بررسی گفتمان پیش نویس قانون اساسی ایران(22 بهمن 1357 تا 24 آبان 1358) کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/21
رضا اسداللهی ورزش و سیاست؛ رفتارشناسی جریان پان ترکیسم در خلق گفتمان تجزیه طلبی در ایران پس از انقلاب (با تأکید بر ورزش) کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/30
ارشادیان اویس بررسی گفتمان پیش نویس قانون اساسی ایران(22 بهمن 1357 تا 24 آبان 1358) کارشناسی ارشد
شهریار تیموری Golestan carefully Gadamer's hermeneutics methodology کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/06
نوذر خلیل طهماسبی نسبت دین و ناسیونالیسم در نگرش روشنفکران ایرانی مشروطه؛با تاکید بر اندیشه‌های حسین کاظم‌زاده ایرانشهر (مجله ایرانشهر) و سید حسن تقی‌زاده (مجله کاوه) کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/19
تحسین طه وسمان حزب اتحادیه میهنی کردستان از اندیشه مارکسیستی تا سوسیال دموکراسی کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/26
عطایی عبدالوهاب ماهیت و علل ضعف و ناپایداری احزاب سیاسی در افغانستان معاصر کارشناسی ارشد
کریمی غلامرضا سینما و سیاست بررسی فیلم‌های سینمایی مرتبط با حوادث سال 1388 کارشناسی ارشد
غلامرضا کریمی سینما و سیاست بررسی فیلم‌های سینمایی مرتبط با حوادث سال 1388 کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/11
مائده کریمی قهرودی هویت خواهی سلفی، تضعیف قوم گرایی بلوچ ها در پاکستان و (تأثیر آن بر بلوچ های ایران) دکتری دانلود 1395/10/12
کریمی قهرودی مائده هویت¬خواهی سلفی، تضعیف قوم¬گرایی بلوچ¬ها در پاکستان و (تأثیر آن بر بلوچ¬های ایران)
فرزاد مرتضی زاده نظامیان و نوسازی درایران(1258-1299)(بررسی نقش دیویزیون قزاق در فرایند نوسازی در ایران) کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/18
نام درس
 
نمایش 17 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
متون پایه سیاسی در زبان فارسی 2101618 2 04 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
جامعه شناسی سیاسی 1 2120024 2 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/04 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1396
مبانی روانشناختی سیاست 2101615 2 04 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
کلیات حقوق اساسی 2101135 2 06 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
کلیات دانش سیاسی 2101116 2 04 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
حقوق اساسی قانون جمهوری اسلامی 2103018 2 04 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
نظریات جدید در علم سیاست 2101269 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/25 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
سمینار مسایل سیاسی روز 2101518 2 02 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1396/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
حقوق اساسی (کلیات) 2101107 2 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/28(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
نظریات جدید در علم سیاست 2101269 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/23(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
جامعه شناسی سیاسی 1 2120024 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/31(13:00 - 15:00) ترم دوم 1395
جامعه شناسی سیاسی ایران 2101308 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/31(16:00 - 18:00) ترم دوم 1395
روانشناسی اجتماعی _ سیاسی 2101147 2 04 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/21(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
حقوق اساسی قانون جمهوری اسلامی 2103018 2 02 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/26(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
نظریات جدید در علم سیاست 2101269 2 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/18(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
جامعه شناسی سیاسی 2101356 2 02 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/26(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
کاربرد و نظریات سیاسی در قرن بیستم 2120077 2 01 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/22(15:00 - 17:00) ترم اول 1395
نمایش 17 نتیجه
از 1