اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سید فضل اله موسوی

سید فضل اله موسوی

سید فضل اله موسوی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 61112334
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
 

افتخارات علمی :

 

عنوان

سال تحصیلی

اعطای لوح

استاد نمونه کشوری

1390-1389

رئیس جمهوری

استاد برگزیده در دومین جشنواره آموزشی دانشگاه تهران

1392

رئیس دانشگاه تهران

سردبیر مجله برتر (پژوهشنامه انتقادی) در هشتمین جشنواره بین­المللی فارابی

1395

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری - معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری

 

فعالیت‌های اجرایی، آموزشی :

 

ردیف

نوع فعالیت

محل

مدت فعالیت

از تاریخ

تا تاریخ

1

عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه تهران

16/6/1371

ادامه دارد

2

ریاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه تهران

12/9/1373

21/4/1374

3

سرپرست دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه تهران

10/7/1373

12/9/1373

4

معاون آموزشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه تهران

14/4/1372

21/4/1374

5

سرپرست تحصیلات تکمیلی دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه تهران

14/4/1372

21/4/1374

6

عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران

دانشگاه تهران

22/6/1373

21/4/1374

7

رئیس مرکز مطالعات عالی بین‌المللی

دانشگاه تهران

28/4/1373

21/4/1374

8

عضو اصلی هیات تجدید نظر قانون و مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقات کشور

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

1373

1377

9

مشاور علمی اداره کل بورس‌ها و دانشجویان دکتری خارج از کشور

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

7/7/1371

1382

10

عضو کمیته کارشناسی انگلستان

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

30/7/1375

1378

11

عضو کمیته فقه و حقوق شورای بررسی کتب و متون علوم انسانی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

29/7/1375

ادامه دارد

12

عضو شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

21/3/1375

ادامه دارد

13

عضو هیات مؤسس " انجمن ایرانی حقوق بین‌الملل "

تهران

1371

ادامه دارد

14

دبیر کمیته حقوق " جمعیت دفاع از ملت فلسطین "

(سازمان غیردولتی)

تهران

1381

1387

1385

ادامه دارد

15

عضو کمیته حقوقی " شورای انقلاب فرهنگی "

تهران

پاییز 1381

1383

16

عضو کمیسیون حقوق بین‌الملل " شورای عالی توسعه قضایی "

قوه قضاییه

پاییز 1381

____

17

عضو هیات مؤسس و امناء انجمن حمایت از قربانیان سلاح‌هایی شیمیایی (سازمان غیردولتی)

تهران

پاییز 1381

ادامه دارد

18

مدیر گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه تهران

اردیبهشت 1382

اردیبهشت 1386

19

عضو اصلی و قائم‌مقام هیات مرکزی نظارت استان تهران

شورای نگهبان

1385

-

20

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی (دوره هفتم)

مجلس شورای اسلامی

1383

1387

21

عضو علی‌البدل هیات تجدید نظر قانون و مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقات کشور

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

11/10/84

11/10/86

22

معاون گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه تهران

1/2/1386

1/2/1388

23

عضو هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم و میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری

شورای نگهبان

1387

_______

24

مدیر گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه تهران

1/2/1388

1/10/88

25

رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی (بار دوم)

دانشگاه تهران

10/6/1388

1391

26

رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی (بار سوم)

دانشگاه تهران

1391

1394

27

عضو هیات منصفه مطبوعات

قوه قضائیه

13/7/1388

13/7/1390

28

عضو کارگروه صلاحیت عمومی هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه تهران

دانشگاه تهران

1389

1392

29

عضو و رئیس کارگروه تحول و ارتقاء رشته حقوق شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی

شورای عالی انقلاب فرهنگی

29/9/89

1392

30

رئیس کرسی حقوق هیات حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره

شورای عالی انقلاب فرهنگی

1389

1391

31

رئیس گروه فقه و حقوق شورای بررسی کتب و متون علوم انسانی

وزارت علوم

1389

1391

32

عضو هیات ممیزه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

وزارت علوم

26/11/1389

ادامه دارد

33

عضو هیات ممیزه مشترک مراکز و مؤسسات غیردولتی پژوهش و آموزش عالی علوم انسانی، هنر و معارف دینی مستقر در تهران

وزارت علوم

6/4/1390

ادامه دارد

34

عضو هیات ممیزه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

وزارت علوم

23/4/1392

ادامه دارد

35

عضو و رئیس کمیته حقوق دفتر گسترش وزارت علوم تحقیقات و فناوری

وزارت علوم

20/10/1387

1392

36

عضو و رئیس کمیته حقوق دفتر برنامه‌ریزی وزارت علوم تحقیقات و فناوری

وزارت علوم

2/10/1387

1392

37

عضو کمیته علمی دومین کنگره ملی علوم انسانی

وزارت علوم (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)

1390

تا برگزاری کنگره

38

عضو گروه دوستی پارلمانی ایران و فلسطین

مجلس شورای اسلامی

1382

1387

39

عضو شورای اجرایی گروه بین‌المجالس

مجلس شورای اسلامی

1383

1387

40

عضو گروه دوستی ایران -فنلاند

مجلس شورای اسلامی

1383

1385

41

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس

مجلس شورای اسلامی

1383

1385

42

عضو کمیته تخصصی گسترش علوم انسانی

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

1389

1392

43

عضو کارگروه تشخیص صلاحیت و طبقه‌بندی مشاوران و کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرایی

معاونت حقوقی ریاست جمهوری

1389

1391

44

عضو هیات منصفه مطبوعات

قوه قضائیه

1/8/88

1/8/89

45

عضو شورای سیاست‌گذاری کنگره بین‌المللی حقوقدانان کشورهای اسلامی

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

14/5/1391

ادامه دارد

46

عضو هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی

ریاست جمهوری- رئیس‌جمهور

17/12/1390

-

47

رئیس کمیسیون حقوقی ستاد نقشه جامع علمی کشور

شورای انقلاب فرهنگی

1394

ادامه دارد

48

عضو حقوقدان شورای نگهبان

شورای نگهبان

25/4/1395

ادامه دارد

 
سردبیری و عضو هیات تحریریه و مدیرمسئول :
 

ردیف

عنوان

محل

شروع

پایان

1

عضو هیات تحریریه مجله حقوقی

دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی

1385

ادامه دارد

2

عضو هیات تحریریه مجله فقه و حقوق

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

1383

ادامه دارد

3

عضو هیات تحریریه فصلنامه ادبیات وعلوم انسانی

دانشگاه شهرکرد

1385

ادامه دارد

4

عضو هیات تحریریه فصلنامه " نامه علوم انسانی "(پژوهشنامه انتقادی)

شورای بررسی کتب و متون علوم انسانی

1377

ادامه دارد

5

سردبیر فصلنامه " نامه علوم انسانی "(پژوهشنامه انتقادی)

شورای بررسی کتب و متون علوم انسانی

1375

ادامه دارد

6

عضو هیات تحریریه فصلنامه "حقوق و مصلحت"

کمیسیون حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام

1387

ادامه دارد

7

عضو هیات تحریریه فصلنامه دانشگاه امام صادق

دانشگاه امام صادق

1387

ادامه دارد

8

عضو هیات تحریریه مجله حقوق اسلامی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

1380

ادامه دارد

9

عضو هیات تحریریه مجله فقه و مبانی حقوق

دانشکده الهیات دانشگاه تهران

1388

ادامه دارد

10

مدیرمسئول فصلنامه سیاست

دانشگاه تهران

1388

1394

11

مدیرمسئول فصلنامه حقوق عمومی

دانشگاه تهران

1393

1394

12

مدیرمسئول فصلنامه تخصصی سیاست‌گذاری عمومی

دانشگاه تهران

1390

ادامه دارد

13

مدیرمسئول مجله حقوق انرژی

دانشگاه تهران

26/8/1392

ادامه دارد

14

مدیرمسئول فصلنامه حقوق جزا

دانشگاه تهران

1393

1394

 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
صفی نژاد ابراهیم نظام حقوقی رود هیرمند کارشناسی ارشد
طیبه ابراهیمی ترجمه وتحقیق قاعده الدین مقضی کارشناسی ارشد دانلود 1373
حامد ابراهیم پور حق برخورداری از چشم اندازهای طبیعی در حقوق موضوعه ایران و اسناد بین المللی کارشناسی ارشد دانلود 1386
حسین ابراهیم خانی بررسی تطبیقی حقوق کار در منـاطق آزاد تجـاری - صنعتی ایران ، چیــن و امـارات کارشناسی ارشد دانلود 1383
مجتهد سلیمانی ابوالحسن بررسی امکان کشـف علل و منـاطات احکـام شرعـی و نقـش آن در پویایی فقه دکتری
علیرضا ایرانشاهی بطلان معاهدات کارشناسی ارشد دانلود 1376
علیرضا آرش پور مسئولیت بین المللی نقض تعهدات زیست محیطی دکتری دانلود 1391/07/11
نفیسه ارغنده پور چالش های حقوقی دولت های در حال غرق از دیدگاه حقوق بین الملل کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/31
السادات طاهری آزاده حق اشتغال با تاکید بر اشتغال مولد در نظام حقوق داخلی و بین المللی دکتری
علی ایزدی اثر جنگ بر معاهدات در پرتو تحولات اخیر کارشناسی ارشد دانلود 1385/06/26
هومن اعرابی شیوه های جبران خسارت در حقوق بین الملل کارشناسی ارشد دانلود 1375
رضا افلاطونی نظام حقوقی- اداری کاربری اراضی در ایران با تاکید بر حفاظت اراضی کارشناسی ارشد دانلود 1385
عبدالعلی اقنوم حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقیقی کارشناسی ارشد دانلود 1376
اکبریان خطبه سرا اکبر حمایت از حقوق مردمان بومی در حقوق بین الملل کارشناسی ارشد
اکبر اکبریان خطبه سرا حمایت از حقوق مردمان بومی در حقوق بین الملل کارشناسی ارشد دانلود 1391/03/09
خدیجه اکرمی موانع و راهکارهای حاکمیت قانون در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1385
آزاده السادات طاهری حق اشتغال با تاکید بر اشتغال مولد در نظام حقوق داخلی و بین المللی دکتری دانلود 1391/06/21
علی اصغر امیر چالشهای شمال و جنوب در مواجهه با توسعه پایداردر حقوق بین الملل محیط زیست کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/12
فریبرز انسانی مهر تعهدات ومسئولیت انضباطی کارکرد رابطه با فسخ قرارداد کار کارشناسی ارشد 1376
حسن بابازاده نظام حقوقی حاکم بر پیک دیپلماتیک وتوشه غیر همراه پیک دیپلماتیک کارشناسی ارشد دانلود 1376
راشدی فر بدری ترجمه وتحقیق قاعده لارهن الامقبوضا از کتاب القواعدالفقهیه، ایت الله سیدمیرزاحسن موسوی بجنوردی کارشناسی ارشد
عبدالحسن بربری بررسی مسئولیت مشترک سازمان های بین المللی و اعضاء در قبال اعمال خلاف حقوق بین الملل با تکیه بر مورد RQ.170 کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/24
صابری انصاری بهزاد تاثیـر رویه بعدی بر تعـهدات قـراردادی دولت‏ها
حسین پوراکبر حق شرط بر کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/20
زهرا تحریری نودهی جایگاه حقوقی فضای مجازی رایانه ای اینترنت در حقوق بین الملل کارشناسی ارشد دانلود 1383
فاطمه ترکمان استفاده از سلاح هسته‌ای با توجه به اسناد و عملکرد بین‌المللی کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/14
مجید تفرشی خامنه آثار حقوقی آستانه مخاصمات مسلحانه غیربین المللی بر حمایت از غیرنظامیان دکتری دانلود 1394/11/26
مرگانپور جلال جایگاه یونسکو در تدوین وتوسعه حقوق بین الملل کارشناسی ارشد
محمود چایرلی اجرای قطعنامه های شورای امنیت در رابطه با خلع سلاح عراق کارشناسی ارشد دانلود 1378
مهدی حاتمی تمهیدات سازمان های بین المللی در موارد نقض فاحش حقوق بشر کارشناسی ارشد دانلود 1385
مهدی حاتمی بررسی مناقشات حقوقی در مورد استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای دکتری دانلود 1389/04/29
ابراهیم پور حامد حق برخورداری از چشم اندازهای طبیعی در حقوق موضوعه ایران و اسناد بین المللی کارشناسی ارشد
مریم حجت فرسنگی زکات درآئینه فقه شیعه کارشناسی ارشد دانلود 1376
بابازاده حسن نظام حقوقی حاکم بر پیک دیپلماتیک وتوشه غیر همراه پیک دیپلماتیک کارشناسی ارشد
ابراهیم خانی حسین بررسی تطبیقی حقوق کار در منـاطق آزاد تجـاری - صنعتی ایران ، چیــن و امـارات کارشناسی ارشد
پوراکبر حسین حق شرط بر کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان کارشناسی ارشد
رهنما حسین نظام حقوقی معادن در ایران با تاکید بر مواد معدنی جامد کارشناسی ارشد
نرگس سادات حسینی حق بر ازدواج و تشکیل خانواده کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/18
مهسا حسینی جورشری ابعاد زیست محیطی تجارت انرژی در چارچوب سازمان جهانی تجارت کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
خلیلی فر حمید بیت المقدس در آئینه قطعنامه های سازمانهای بین المللی کارشناسی ارشد
رنجبری حمید بررسی حق بر محیط زیست سالم و ارتباط آن با حق حیات کارشناسی ارشد
اکرمی خدیجه موانع و راهکارهای حاکمیت قانون در ایران کارشناسی ارشد
حسین خلف رضایی نظام مسئولیت بین‌المللی و نقض‌های فاحش قواعد آمره حقوق بین‌الملل دکتری دانلود 1393/08/03
حمید خلیلی فر بیت المقدس در آئینه قطعنامه های سازمانهای بین المللی کارشناسی ارشد دانلود 1382
مجتبی دانی حمایت دیپلماتیک از اتباع دارای تابعیت مضاعف در روند توسعه تدریجی حقوق بین الملل کارشناسی ارشد دانلود 1385
فرشید دریانوش ادیان و مذاهب و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1381
فاطمه دورقیان قاعده نفی عسروحرج از القواعد الفقهیه مرحوم میرزاحسن مولوی بجنوردی کارشناسی ارشد دانلود 1372
محمدصابر راد بررسی حقوق فصل 11 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها کارشناسی ارشد دانلود 1382
بدری راشدی فر ترجمه وتحقیق قاعده لارهن الامقبوضا از کتاب القواعدالفقهیه، ایت الله سیدمیرزاحسن موسوی بجنوردی کارشناسی ارشد دانلود 1373
مسعود راعی مسئولیت بین المللی دولت در قبال رفتار افراد و گروهها در پرتو رویه قضایی دکتری دانلود 1386
اسماعیل رجبی بررسی حقوقی وقایع غزه و صلاحیت محاکم ملّی و بین المللی دکتری دانلود 1390/09/21
قدرت الله رحمانی بررسی مشکلات پیوستن به تعهدات مدون چند جانبه بین المللی از سوی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1375
مرجان ریسه آیینهای نظارتی و پیگیری (بازدارنده از اخلاق)در حقوق محیط زیست کارشناسی ارشد دانلود 1387/03/29
افلاطونی رضا نظام حقوقی- اداری کاربری اراضی در ایران با تاکید بر حفاظت اراضی کارشناسی ارشد
حمید رنجبری بررسی حق بر محیط زیست سالم و ارتباط آن با حق حیات کارشناسی ارشد دانلود 1389/12/15
حسین رهنما نظام حقوقی معادن در ایران با تاکید بر مواد معدنی جامد کارشناسی ارشد دانلود 1378
محمودرضا زارعی نیروهای حافظ صلح نسل دوم کارشناسی ارشد دانلود 1384
شعبانی سرخنی زینب مسئولیت بین المللی دولت ها و اقدامات بین المللی برای دفن زباله های رادیواکتیو کارشناسی ارشد
شعبانی سرخنی زینب مسئولیت بین المللی دولتها و اقدامات بین المللی برای دفن زباله های رادیواکتیو کارشناسی ارشد
تحریری نودهی زهرا جایگاه حقوقی فضای مجازی رایانه ای اینترنت در حقوق بین الملل کارشناسی ارشد
صیرفی ساسان حقوق بین¬الملل عرفی خط مبدأ مناطق دریایی؛ با نگاه ویژه به خط مبدأ ایران در خلیج فارس و دریای عمان
نادر ساعد حمایت از افراد واهداف غیر نظامی در حقوق مخاصمات مسلحانه کارشناسی ارشد دانلود 1378
عزیزی ستار حمایت از اقلیت‌ها در رویه‌ی قضایی بین‌المللی
مونا سیدجعفرکشفی تحلیل حقوقی-قراردادی سند ارزیابی پیامدهای زیست محیطی، اجتماعی، ایمنی، امنیتی و بهداشتی (ESHIA) صنعت نفت و گاز دکتری دانلود 1396/06/28
ناصر سرگران حل و فصل اختلافات محیط زیستی ناشی از سرمایه¬گذاری خارجی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
عبدالجواد سعادت ویژگیهای حقوقی معاهدات منعقد از سوی سازمان بین المللی کارشناسی ارشد دانلود 1376
سمیرا سلیمی حمایت از آبزیان در اسناد و رویه‌ی قضایی بین‌المللی کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/13
مهسا سلمان نوری حق بر سلامت روان در مخاصمات مسلحانه کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/11
هاشمیان سمیه بررسی حمایت کیفری از محیط زیست در کشورهای بلژیک، انگلستان، آلمان، ایتالیا، هلند و اسپانیا کارشناسی ارشد
زینب شعبانی سرخنی مسئولیت بین المللی دولت ها و اقدامات بین المللی برای دفن زباله های رادیواکتیو کارشناسی ارشد دانلود 1386
مجید شکاری حقوق دادخواهی و دفاع در قانون اساسی جمهوری اسلامی با نگرش بر وضعیت آن در کنوانسیونهای بین‌المللی کارشناسی ارشد دانلود 1383
بهزاد صابری انصاری تاثیـر رویه بعدی بر تعـهدات قـراردادی دولت‏ها دکتری دانلود 1391/04/24
وحید صادقپور فرد حدود و صلاحیت دیوان دادگستری اروپایی کارشناسی ارشد دانلود 1384
ساسان صیرفی حقوق بین¬الملل عرفی خط مبدأ مناطق دریایی؛ با نگاه ویژه به خط مبدأ ایران در خلیج فارس و دریای عمان دکتری دانلود 1392/11/27
ابراهیم صفی نژاد نظام حقوقی رود هیرمند کارشناسی ارشد دانلود 1377
مکاری خواجه دیزج صمد بررسی مفهوم محاکمه عادلانه در میثاق حقوق سیاسی و مدنی1966 1384/07/06
مکاری خواجه دیزج صمد بررسی مفهوم محاکمه عادلانه در میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی 1966 کارشناسی ارشد
ابراهیمی طیبه ترجمه وتحقیق قاعده الدین مقضی کارشناسی ارشد
علوی عالیه شرایط قاضی به ویژه نقد وبررسی شرط ذکورت در قضای اسلامی کارشناسی ارشد
کاظم عباسی کامران نظام حقوقی حاکم بر رودخانه مرزی ارس کارشناسی ارشد دانلود 1373
سعادت عبدالجواد ویژگیهای حقوقی معاهدات منعقد از سوی سازمان بین المللی کارشناسی ارشد
دانش عبدالعزیز بررسی حقوقی عملکرد سازمان ملل متحددر استقرار صلح و حکومت جدید در افغانستان دکتری
اقنوم عبدالعلی حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقیقی کارشناسی ارشد
مریم عبیدی نیا نقش سازمان های مردم نهاد بر فرآیند حقوق بین الملل محیط زیست، از سیاست گذاری تا اجرا کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/30
لاجوردی عرفان مقایسه اصول حاکم بر معاهدات و قراردادهای بین‌المللی کارشناسی ارشد
محمد حسین عرفان منش بررسی علل جایگزینی کمیسیون حقوق بشر با شورای حقوق بشر کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/08
ستار عزیزی حمایت از اقلیت‌ها در رویه‌ی قضایی بین‌المللی دکتری دانلود 1385
ایزدی علی اثر جنگ بر معاهدات در پرتو تحولات اخیر کارشناسی ارشد
امیر علی اصغر چالشهای شمال و جنوب در مواجهه با توسعه پایداردر حقوق بین الملل محیط زیست کارشناسی ارشد
ایرانشاهی علیرضا بطلان معاهدات کارشناسی ارشد
وحدت نژاد علیرضا توسعه وتحول حقوق پناهندگان پس از جنگ جهانی دوم کارشناسی ارشد
مسعود علیزاده توسل به زور بر ضد تروریسم کارشناسی ارشد دانلود 1383/06/24
عالیه علوی شرایط قاضی به ویژه نقد وبررسی شرط ذکورت در قضای اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1378
دورقیان فاطمه قاعده نفی عسروحرج از القواعد الفقهیه مرحوم میرزاحسن مولوی بجنوردی کارشناسی ارشد
سارا فاموری برجام و رابطه ی آن با فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد کارشناسی ارشد دانلود 1395/09/30
انسانی مهر فریبرز تعهدات ومسئولیت انضباطی کارکرد رابطه با فسخ قرارداد کار کارشناسی ارشد
فرشید فرزین حاکمیت دولتها و اصل آزادی اطلاعات ( با تاکید بر پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای ) کارشناسی ارشد دانلود 1381
دریانوش فرشید ادیان و مذاهب و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
فرزین فرشید حاکمیت دولتها و اصل آزادی اطلاعات ( با تاکید بر پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای ) کارشناسی ارشد
کثیری فرهاد حمایت از اموال فرهنگی در حقوق مخاصمات مسلحانه با تاکید بر کنوانسیون 1954 لاهه کارشناسی ارشد
محمد فکری راد مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال خسارات فرامرزی ناشی از فعالیت های خطرناک کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/13
رحمانی قدرت الله بررسی مشکلات پیوستن به تعهدات مدون چند جانبه بین المللی از سوی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
نجم الدین قریشی مشروعیت استفاده از مینهای ضد نفر در چارچوب بشر دوستانه کارشناسی ارشد دانلود 1384
عباسی کامران کاظم نظام حقوقی حاکم بر رودخانه مرزی ارس کارشناسی ارشد
عباسی کامران کاظم نظام حقوقی حاکم بر رودخانه مرزی ارس کارشناسی ارشد
نیما کیان ارثی حمایت از محیط زیست در مخاصمات مسلّحانه با نگاه ویژه به کنوانسیون ممنوعیّت استفاده نظامی از تکنیک های تغییردهنده محیط زیست کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/06
فرهاد کثیری حمایت از اموال فرهنگی در حقوق مخاصمات مسلحانه با تاکید بر کنوانسیون 1954 لاهه کارشناسی ارشد دانلود 1378
عرفان لاجوردی مقایسه اصول حاکم بر معاهدات و قراردادهای بین‌المللی کارشناسی ارشد دانلود 1384
حسن لطفی Theoritical Foundations of State intervention in Labour and Consumer Contracts دکتری دانلود 1392/02/22
عبدالقادر مبارک مخاصمات مسلحانه در آفریقا: نقش سازمان ملل در پیشگیری, خاتمه و صلح سازی دکتری دانلود 1386/12/12
نرگس مبارکی تأثیر آلودگی های زیست محیطی بر حقوق بشر بومیان کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/05
دانی مجتبی حمایت دیپلماتیک از اتباع دارای تابعیت مضاعف در روند توسعه تدریجی حقوق بین الملل کارشناسی ارشد
ابوالحسن مجتهد سلیمانی بررسی امکان کشـف علل و منـاطات احکـام شرعـی و نقـش آن در پویایی فقه دکتری دانلود 1384
تفرشی خامنه مجید آثار حقوقی آستانه مخاصمات مسلحانه غیربین المللی بر حمایت از غیرنظامیان
شکاری مجید حقوق دادخواهی و دفاع در قانون اساسی جمهوری اسلامی با نگرش بر وضعیت آن در کنوانسیونهای بین‌المللی کارشناسی ارشد
صابرراد محمد بررسی حقوق فصل 11 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها کارشناسی ارشد
فکری راد محمد مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال خسارات فرامرزی ناشی از فعالیت های خطرناک کارشناسی ارشد
معلم محمد حق بازگشت آوارگان فلسطینی از دیدگاه حقوق بین الملل کارشناسی ارشد
عرفان منش محمد حسین بررسی علل جایگزینی کمیسیون حقوق بشر با شورای حقوق بشر کارشناسی ارشد
راد محمدصابر بررسی حقوق فصل 11 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها کارشناسی ارشد
چایرلی محمود اجرای قطعنامه های شورای امنیت در رابطه با خلع سلاح عراق کارشناسی ارشد
نوابی محمود بررسی آثار حقوقی پذیرش کنوانسیون تغییرات آب وهوا توسط جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
زارعی محمودرضا نیروهای حافظ صلح نسل دوم کارشناسی ارشد
نظریان مرتضی قاعده المومنون عند شروطهم کارشناسی ارشد
ریسه مرجان آیینهای نظارتی و پیگیری (بازدارنده از اخلاق)در حقوق محیط زیست کارشناسی ارشد
جلال مرگانپور جایگاه یونسکو در تدوین وتوسعه حقوق بین الملل کارشناسی ارشد دانلود 1377
حجت فرسنگی مریم زکات درآئینه فقه شیعه کارشناسی ارشد
معصومه سادات میرمحمدی ابعاد حقوقی فناوری زیستی (بیوتکنولوژی)با تأکید بر حقوق بین الملل بشر و حقوق بین الملل محیط زیست دکتری دانلود 1395/06/21
راعی مسعود مسئولیت بین المللی دولت در قبال رفتار افراد و گروهها در پرتو رویه قضایی
علیزاده مسعود توسل به زور بر ضد تروریسم کارشناسی ارشد
میرمحمدی معصومه سادات ابعاد حقوقی فناوری زیستی (بیوتکنولوژی)با تأکید بر حقوق بین الملل بشر و حقوق بین الملل محیط زیست
محمد معلم حق بازگشت آوارگان فلسطینی از دیدگاه حقوق بین الملل کارشناسی ارشد دانلود 1382
صمد مکاری خواجه دیزج بررسی مفهوم محاکمه عادلانه در میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی 1966 کارشناسی ارشد دانلود 1383/06/01
صمد مکاری خواجه دیزج بررسی مفهوم محاکمه عادلانه در میثاق حقوق سیاسی و مدنی1966
حاتمی مهدی تمهیدات سازمانهای بین المللی در موارد نقض فاحش حقوق بشر کارشناسی ارشد
حاتمی مهدی بررسی مناقشات حقوقی در مورد استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای
حاتمی مهدی تمهیدات سازمان های بین المللی در موارد نقض فاحش حقوق بشر کارشناسی ارشد
ساعد نادر حمایت از افراد واهداف غیر نظامی در حقوق مخاصمات مسلحانه کارشناسی ارشد
سمیرا نادری تعهدات زیست محیطی دولت‌های ساحلی در بهره‌برداری از منابع بستر و زیربستر دریا کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/19
قریشی نجم الدین مشروعیت استفاده از مینهای ضد نفر در چارچوب بشر دوستانه کارشناسی ارشد
حسینی نرگس سادات حق بر ازدواج و تشکیل خانواده کارشناسی ارشد
نظر نسترن تحولات شناسایی حکومتها در حقوق بین الملل کارشناسی ارشد
نسترن نظر تحولات شناسایی حکومتها در حقوق بین الملل کارشناسی ارشد دانلود 1387/03/12
مرتضی نظریان قاعده المومنون عند شروطهم کارشناسی ارشد 1373
کیان ارثی نیما حمایت از محیط زیست در مخاصمات مسلّحانه با نگاه ویژه به کنوانسیون ممنوعیّت استفاده نظامی از تکنیک های تغییردهنده محیط زیست کارشناسی ارشد
محمود نوابی بررسی آثار حقوقی پذیرش کنوانسیون تغییرات آب وهوا توسط جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1378
سمیه هاشمیان بررسی حمایت کیفری از محیط زیست در کشورهای بلژیک، انگلستان، آلمان، ایتالیا، هلند و اسپانیا کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/11
اعرابی هومن شیوه های جبران خسارت در حقوق بین الملل کارشناسی ارشد
صادقپور فرد وحید حدود و صلاحیت دیوان دادگستری اروپایی کارشناسی ارشد
علیرضا وحدت نژاد توسعه وتحول حقوق پناهندگان پس از جنگ جهانی دوم کارشناسی ارشد دانلود 1376
نام درس
 
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق بین الملل عمومی 2 2103034 2 03 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
حقوق بین الملل عمومی 1 2103083 2 03 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
حقوق بین الملل عمومی 2120032 3 03 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) 1397/03/27 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1396
حقوق بین الملل محیط زیست در صنعت و نفت و گاز 2103216 2 03 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
حقوق معاهدات 2103043 2 03 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1396/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
متون حقوقی به زبان انگلیسی 2103059 2 03 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1396/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
حقوق بین الملل عمومی 1 2103083 2 03 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
حقوق محیط زیست در صنعت نفت و گاز 2103199 2 03 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/23(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
حقوق بین الملل عمومی 2 2103034 2 03 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/22(14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
حقوق بین الملل عمومی 2120032 3 04 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:00) 1396/03/20(13:00 - 15:00) ترم دوم 1395
حقوق بین الملل محیط زیست در صنعت و نفت و گاز 2103216 2 03 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/25(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
حقوق بین الملل محیط زیست 2103087 1 03 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/27(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
حقوق معاهدات 2103043 2 03 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/20(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
متون حقوقی به زبان انگلیسی 2103059 2 03 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/27(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
حقوق بین الملل عمومی 1 2103083 2 03 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/22(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
نمایش 15 نتیجه
از 1