اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سید فضل اله موسوی

سید فضل اله موسوی

سید فضل اله موسوی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 61112334
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
 

افتخارات علمی :

 

عنوان

سال تحصیلی

اعطای لوح

استاد نمونه کشوری

1390-1389

رئیس جمهوری

استاد برگزیده در دومین جشنواره آموزشی دانشگاه تهران

1392

رئیس دانشگاه تهران

سردبیر مجله برتر (پژوهشنامه انتقادی) در هشتمین جشنواره بین­المللی فارابی

1395

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری - معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری

 

فعالیت‌های اجرایی، آموزشی :

 

ردیف

نوع فعالیت

محل

مدت فعالیت

از تاریخ

تا تاریخ

1

عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه تهران

16/6/1371

ادامه دارد

2

ریاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه تهران

12/9/1373

21/4/1374

3

سرپرست دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه تهران

10/7/1373

12/9/1373

4

معاون آموزشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه تهران

14/4/1372

21/4/1374

5

سرپرست تحصیلات تکمیلی دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه تهران

14/4/1372

21/4/1374

6

عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران

دانشگاه تهران

22/6/1373

21/4/1374

7

رئیس مرکز مطالعات عالی بین‌المللی

دانشگاه تهران

28/4/1373

21/4/1374

8

عضو اصلی هیات تجدید نظر قانون و مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقات کشور

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

1373

1377

9

مشاور علمی اداره کل بورس‌ها و دانشجویان دکتری خارج از کشور

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

7/7/1371

1382

10

عضو کمیته کارشناسی انگلستان

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

30/7/1375

1378

11

عضو کمیته فقه و حقوق شورای بررسی کتب و متون علوم انسانی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

29/7/1375

ادامه دارد

12

عضو شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

21/3/1375

ادامه دارد

13

عضو هیات مؤسس " انجمن ایرانی حقوق بین‌الملل "

تهران

1371

ادامه دارد

14

دبیر کمیته حقوق " جمعیت دفاع از ملت فلسطین "

(سازمان غیردولتی)

تهران

1381

1387

1385

ادامه دارد

15

عضو کمیته حقوقی " شورای انقلاب فرهنگی "

تهران

پاییز 1381

1383

16

عضو کمیسیون حقوق بین‌الملل " شورای عالی توسعه قضایی "

قوه قضاییه

پاییز 1381

____

17

عضو هیات مؤسس و امناء انجمن حمایت از قربانیان سلاح‌هایی شیمیایی (سازمان غیردولتی)

تهران

پاییز 1381

ادامه دارد

18

مدیر گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه تهران

اردیبهشت 1382

اردیبهشت 1386

19

عضو اصلی و قائم‌مقام هیات مرکزی نظارت استان تهران

شورای نگهبان

1385

-

20

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی (دوره هفتم)

مجلس شورای اسلامی

1383

1387

21

عضو علی‌البدل هیات تجدید نظر قانون و مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقات کشور

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

11/10/84

11/10/86

22

معاون گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه تهران

1/2/1386

1/2/1388

23

عضو هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم و میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری

شورای نگهبان

1387

_______

24

مدیر گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه تهران

1/2/1388

1/10/88

25

رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی (بار دوم)

دانشگاه تهران

10/6/1388

1391

26

رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی (بار سوم)

دانشگاه تهران

1391

1394

27

عضو هیات منصفه مطبوعات

قوه قضائیه

13/7/1388

13/7/1390

28

عضو کارگروه صلاحیت عمومی هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه تهران

دانشگاه تهران

1389

1392

29

عضو و رئیس کارگروه تحول و ارتقاء رشته حقوق شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی

شورای عالی انقلاب فرهنگی

29/9/89

1392

30

رئیس کرسی حقوق هیات حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره

شورای عالی انقلاب فرهنگی

1389

1391

31

رئیس گروه فقه و حقوق شورای بررسی کتب و متون علوم انسانی

وزارت علوم

1389

1391

32

عضو هیات ممیزه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

وزارت علوم

26/11/1389

ادامه دارد

33

عضو هیات ممیزه مشترک مراکز و مؤسسات غیردولتی پژوهش و آموزش عالی علوم انسانی، هنر و معارف دینی مستقر در تهران

وزارت علوم

6/4/1390

ادامه دارد

34

عضو هیات ممیزه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

وزارت علوم

23/4/1392

ادامه دارد

35

عضو و رئیس کمیته حقوق دفتر گسترش وزارت علوم تحقیقات و فناوری

وزارت علوم

20/10/1387

1392

36

عضو و رئیس کمیته حقوق دفتر برنامه‌ریزی وزارت علوم تحقیقات و فناوری

وزارت علوم

2/10/1387

1392

37

عضو کمیته علمی دومین کنگره ملی علوم انسانی

وزارت علوم (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)

1390

تا برگزاری کنگره

38

عضو گروه دوستی پارلمانی ایران و فلسطین

مجلس شورای اسلامی

1382

1387

39

عضو شورای اجرایی گروه بین‌المجالس

مجلس شورای اسلامی

1383

1387

40

عضو گروه دوستی ایران -فنلاند

مجلس شورای اسلامی

1383

1385

41

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس

مجلس شورای اسلامی

1383

1385

42

عضو کمیته تخصصی گسترش علوم انسانی

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

1389

1392

43

عضو کارگروه تشخیص صلاحیت و طبقه‌بندی مشاوران و کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرایی

معاونت حقوقی ریاست جمهوری

1389

1391

44

عضو هیات منصفه مطبوعات

قوه قضائیه

1/8/88

1/8/89

45

عضو شورای سیاست‌گذاری کنگره بین‌المللی حقوقدانان کشورهای اسلامی

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

14/5/1391

ادامه دارد

46

عضو هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی

ریاست جمهوری- رئیس‌جمهور

17/12/1390

-

47

رئیس کمیسیون حقوقی ستاد نقشه جامع علمی کشور

شورای انقلاب فرهنگی

1394

ادامه دارد

48

عضو حقوقدان شورای نگهبان

شورای نگهبان

25/4/1395

ادامه دارد

 
سردبیری و عضو هیات تحریریه و مدیرمسئول :
 

ردیف

عنوان

محل

شروع

پایان

1

عضو هیات تحریریه مجله حقوقی

دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی

1385

ادامه دارد

2

عضو هیات تحریریه مجله فقه و حقوق

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

1383

ادامه دارد

3

عضو هیات تحریریه فصلنامه ادبیات وعلوم انسانی

دانشگاه شهرکرد

1385

ادامه دارد

4

عضو هیات تحریریه فصلنامه " نامه علوم انسانی "(پژوهشنامه انتقادی)

شورای بررسی کتب و متون علوم انسانی

1377

ادامه دارد

5

سردبیر فصلنامه " نامه علوم انسانی "(پژوهشنامه انتقادی)

شورای بررسی کتب و متون علوم انسانی

1375

ادامه دارد

6

عضو هیات تحریریه فصلنامه "حقوق و مصلحت"

کمیسیون حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام

1387

ادامه دارد

7

عضو هیات تحریریه فصلنامه دانشگاه امام صادق

دانشگاه امام صادق

1387

ادامه دارد

8

عضو هیات تحریریه مجله حقوق اسلامی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

1380

ادامه دارد

9

عضو هیات تحریریه مجله فقه و مبانی حقوق

دانشکده الهیات دانشگاه تهران

1388

ادامه دارد

10

مدیرمسئول فصلنامه سیاست

دانشگاه تهران

1388

1394

11

مدیرمسئول فصلنامه حقوق عمومی

دانشگاه تهران

1393

1394

12

مدیرمسئول فصلنامه تخصصی سیاست‌گذاری عمومی

دانشگاه تهران

1390

ادامه دارد

13

مدیرمسئول مجله حقوق انرژی

دانشگاه تهران

26/8/1392

ادامه دارد

14

مدیرمسئول فصلنامه حقوق جزا

دانشگاه تهران

1393

1394

 

مقالات:

ردیف

عنوان مقاله

نام نشریه

محل (ناشر)

سال

نوع مقاله

همکاران مقاله

1

اهداف، مشکلات و راه‌حل‌های پیشنهادی در راستای بهبود مقطع تحصیلات تکمیلی

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

1373

 

----------

2

چهل وسومین اجلاس کمیسیون حقوق بین الملل (ترجمه)

مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه تهران

1373

علمی-پژوهشی

-------------

3

آیا حقوق بین‌الملل عام تنها حقوق عرفی است؟ (ترجمه)

مجله حقوقی

دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی

1375

علمی- ترویجی

-----------

4

مبانی اساسی منشور ملل در خصوص ایجاد و حفظ صلح (ترجمه)

دیدگاه‌های حقوقی

دانشکده علوم قضایی

1375

 

------------

5

مشکلات حقوقی جاری کارگران زن ژاپنی (ترجمه)

کانون وکلا

تهران

1375

 

-----------

6

ان الناقد بصیر بصیر

نامه علوم انسانی

پژوهشگاه علوم انسانی

1375

 

-----------

7

جایگاه دانشگاه از دیدگاه امام خمینی "ره"

نامه علوم انسانی

پژوهشگاه علوم انسانی

1375

 

-----------

8

نگاهی به جنبه‌های عمومی حقوق کار با تکیه‌بر قانون کار جمهوری اسلامی ایران

مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه تهران

1379

علمی- پژوهشی

-----------

9

حق امنیت شخصی افراد از دیدگاه اسلام (ترجمه و تحقیق)

نامه علوم انسانی

پژوهشگاه علوم انسانی

1379

 

-----------

10

چارچوب اجرایی موافقت‌نامه مربوط به اجرای کنوانسیون 1982 سازمان ملل درباره حقوق دریاها (ترجمه)

مجله حقوقی

دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی

1379

علمی - ترویجی

-----------

11

الامام الخمینی و اهمیه الجامعات

آفاق الحضاره الاسلامیه

پژوهشگاه علوم انسانی

1379

 

---------

12

آوای عظمت، احیاگر حقوق و تکالیف انسان‌ها

نامه علوم انسانی

پژوهشگاه علوم انسانی

1380-1379

 

----------

13

گزارش جلسه کاری کمیته حقوق اسلامی و حقوق بین‌الملل انجمن حقوق بین‌الملل، شصت و نهمین کنفرانس (لندن، سال 2000)

مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه تهران

1380

علمی - پژوهشی

------------

14

مسئولیت و حقوق بین‌الملل محیط‌زیست

بولتن مرکز مطالعات عالی بین‌المللی

دانشگاه تهران

1380

 

-----------

15

بررسی تحلیلی انواع روش‌های تعیین حدود رودخانه‌های مرزی

مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه تهران

1381

علمی- پژوهشی

----------

16

ایرادات مصوبه مجلس درباره منع شکنجه (بخش نخست)

روزنامه کیهان

موسسه کیهان

1381

 

-----------

17

طرح منع شکنجه از ضعف نگارش و محتوای حقوقی رنج می‌برد (بخش پایانی)

روزنامه کیهان

موسسه کیهان

1381

 

-------

18

مذاکرات شورای نگهبان، پیامدهای علنی شدن آن (بخش نخست)

روزنامه جام جم

صداوسیما

1381

 

--------

19

مجلس درباره این طرح بیشتر بیندیشد (بخش دوم)

روزنامه جام جم

صداوسیما

1381

 

--------

20

شورای نگهبان، مستندات قانونی و فقهی خود را منتشر کند (بخش پایانی)

روزنامه جام جم

صداوسیما

1381

 

--------

21

طرح‌ها و لوایح قانونی را فدای مصالح سیاسی نکنیم (قسمت اول)

روزنامه جام جم

صداوسیما

1381

 

--------

22

نگرش جناحی در قانون‌گذاری مصالح عمومی را نادیده می‌گیرد (قسمت پایانی)

روزنامه جام جم

صداوسیما

1381

 

---------

23

هفتادمین نشست انجمن حقوق بین‌الملل (دهلی‌نو - آوریل 2002)

مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه تهران

1381

علمی – پژوهشی

--------

24

آیا حاکمیت مشترک شیوه‌ی مناسب برای تعیین حدود رودخانه‌های مرزی است؟

مجله حقوقی

دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی

1382

علمی - ترویجی

---------

25

سخنی نو درباره نقد

نامه علوم انسانی

پژوهشگاه علوم انسانی

1382-1381

 

--------

26

بررسی تطبیقی شرایط کار زنان و نوجوانان در کشورهای ژاپن، کره جنوبی، هند، مصر، انگلستان و ایران

مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه تهران

1383

علمی – پژوهشی

کتایون رهوری

27

نقد بر نقد، پاسخ به مقاله دکتر سید کاظم اکرمی

نامه علوم انسانی

پژوهشگاه علوم انسانی

1383

 

---------

28

بررسی حقوقی قطعنامه 1701 شورای امنیت سازمان ملل

روزنامه کیهان

موسسه کیهان

8/6/1385

 

-------

29

تأمین اجتماعی از دیدگاه اسلام

دفتر قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی

سازمان تأمین اجتماعی

پاییز 1384

مجموعه مقالات

--------

30

دفاع مشروع پیش‌دستانه در حقوق بین‌الملل

مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه تهران

تابستان 85

علمی – پژوهشی

مهدی حاتمی

31

مداخله بشردوستانه، نقض قاعده یا استثناء سوم

مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه تهران

بهار 1386

علمی – پژوهشی

مهدی حاتمی

32

اسناد بین‌المللی حقوق بشر از دیدگاه اسلام (ترجمه)

مجله حقوقی

مرکز امور حقوقی

بین‌المللی ریاست جمهوری

زمستان 1386

علمی_ ترویجی

-------

33

نقد و بررسی حکم "دیه نفس" زن در قانون مجازات اسلامی

فصلنامه حقوق

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

زمستان 1386

علمی – پژوهشی

سید مهدی موسوی

34

چرایی تصویب یک قانون و زمان مناسب آن

مجموعه مقالات

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

1386

مجموعه مقالات

--------

35

صلح، فناوری و نگاهی به اجلاس مقدماتی بازنگری NPT

بولتن مرکز مطالعات عالی بین‌المللی

مرکز مطالعات عالی بین‌المللی دانشگاه تهران

1386

--------

-------

36

نقد و بررسی مقاله

"تحول تدریجی حقوق محیط‌زیست بین‌الملل و مسئولیت دولت‌ها"

فصلنامه حقوق

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

1387

علمی – پژوهشی

سید مهدی موسوی

37

حقوق، تکالیف و امور نظامیان از دیدگاه امام علی (ع)

مجموعه مقالات

دانشگاه مالک اشتر

1387

مجموعه مقالات

---------

38

بررسی الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون ملل متحد مبارزه با فساد از نگاه مصلحت

مجمع حقوق و مصلحت

کمیته حقوق مجمع تشخیص مصلحت نظام

1387

 

سید مهدی موسوی

39

نقض حقوق بشر در غزه در سالروز تصویب اعلامیه حقوق بشر

نشریه مرکز حقوق بشر دانشگاه تهران

مرکز حقوق بشر

1387

 

---------

40

نقد و بررسی دادرسی فوری در حقوق انگلستان

فصلنامه حقوق

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

1388

بهار

علمی – پژوهشی

سید مهدی موسوی

41

آثار دادرسی فوری در حقوق ایران و انگلیس

فصلنامه حقوق

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

1388

پائیز

علمی – پژوهشی

سید مهدی موسوی

42

بررسی تطبیقی قواعد حل تعارض مربوط به اموال در حقوق ایران و انگلیس

مجله تحقیقات حقوقی

دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

نوبت چاپ

علمی – پژوهشی

سید مهدی موسوی

43

قواعد حل تعارض مربوط به حقوق کودکان در انگلیس

مجله تحقیقات حقوقی

دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

1388

 

علمی – پژوهشی

سید مهدی موسوی

44

The Right to Environment from Islamic Perspective

مجموعه مقالات

کنفرانس بین‌الملل حقوق بشر و محیط‌زیست

مرکز کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی

اردیبهشت

1388

 

مجموعه مقالات

--------

45

مرجع دادرسی فوری در حقوق ایران و انگلیس

نامه مفید

(نامه حقوقی)

دانشگاه مفید

شهریور 1388

علمی- پژوهشی

سید مهدی موسوی

46

بررسی استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای در پرتو حقوق بین‌الملل

فصلنامه حقوق

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

پائیز 1389

علمی- پژوهشی

مهدی حاتمی

47

بررسی جنایت تعقیب و آزار در پرتو وقایع اخیر بحرین

مجله حقوقی بین‌المللی

مراکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری

1389

 

معصومه سادات میر محمدی

48

ابعادی از دیدگاه اجتماعی امام خمینی (ره) در خصوص حقوق زنان

مجموعه مقالات

 

زمستان 1389

 

سپیده سمیعی موقر

49

جبران خسارات زیست‌محیطی در حقوق بین‌الملل

فصلنامه حقوق

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

بهار 1390

علمی- پژوهشی

فهیمه قیاسیان

50

چالش‌های کنونی حقوق بین‌الملل در مورد اعمال صلاحیت نسبت به دزدی دریایی

پژوهش حقوق

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

بهار 1390

علمی- پژوهشی

سید مهدی موسوی- انسیه جدیدی

51

بررسی حقوقی الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنا ن

حقوق و مصلحت

مجمع تشخیص مصلحت نظام

بهار 1390

علمی- پژوهشی

سید مهدی موسوی

52

راهکارهای حقوقی مقابله با اقدامات خشونت‌بار حکومت بحرین

مجموعه مقالات

سازمان بسیج اساتید

بهار 1390

 

سید مهدی چهل تنی

53

Islam: harbinger and friendship of peace

مجموعه مقالات

Fair peace-lasting peace

پائیز 1390

ارائه‌شده در کنفرانس

------

54

نقش زبانشناسی قضایی در تحقق عدالت قضایی

نامه مفید

دانشگاه مفید

زمستان 1390

علمی- پژوهشی

سید مهدی موسوی- احمد رمضانی

55

اصول کلی حقوق، عامل پویایی حقوق بین‌الملل کیفری

حقوق اسلامی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

زمستان 1390

علمی - پژوهشی

معصومه سادات میر محمدی

56

نحوه و قلمرو اجرای دادرسی فوری در حقوق ایران و انگلیس

فصلنامه حقوق

مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی

بهار 1391

علمی- پژوهشی

سید مهدی موسوی

57

مطالعه تطبیقی اصول تفسیر قرارداد

پژوهش حقوق

دانشکده حقوق و علوم انسانی دانشگاه علامه طباطبایی

پائیز 1391

علمی- پژوهشی

سید مهدی موسوی- محمدحسین وکیلی مقدم- مهدی غلامی

58

حملات سایبری علیه سیستم‌های رایانه‌ای تأسیسات هسته‌ای مستقر

مجموعه مقالات

همایش بین‌المللی محیط‌زیست و ژئوپلیتیک خلیج‌فارس

بهار 1391

ارائه‌شده در کنفرانس بین‌المللی

سیده نرگس قرشی سروندانی- ناصر عزیزی

59

بررسی و تحلیل رأی قضیه ((کادی علیه شورای اتحادیه اروپا))

فصلنامه پژوهشی حقوق عمومی

دانشگاه علامه

1391

علمی - پژوهشی

سید مهدی چهل تنی- سید مهدی موسوی

60

بررسی استقلال نهاد آمبودزمان با نگاه تطبیقی

فصلنامه حقوق

دانشگاه تهران

1391

علمی - پژوهشی

دکتر ابراهیم موسی زاده- فضل آ...جوکار

61

تعارضات طرح گسترش امنیت با کنوانسیون حقوق دریاها 1982

مجله مطالعات حقوقی

دانشگاه شیراز

بهار و تابستان 1391

علمی - پژوهشی

سید مهدی موسوی- انسیه جدیدی

62

"پدر مﺂبی " دولت و حقوق قراردادهای کار

فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی

دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

بهار 1392

علمی - پژوهشی

حسن لطفی

63

مهاجرت غیرقانونی از طریق دریا

فصلنامه حقوق

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

زمستان 1392

علمی - پژوهشی

فرشته مسلمی بید هندی

64

تغییرات جوی علیه صلح و امنیت بین‌الملل

مجله حقوقی بین‌المللی

مرکز امور حقوق بین‌المللی ریاست جمهوری

پائیز و زمستان 1392

علمی - پژوهشی

معصومه سادات میر محمدی

65

مسئولیت اعضای سازمان‌های بین‌المللی در پرتو طرح مسئولیت کمیسیون حقوق بین‌الملل

دیدگاه‌های حقوق قضایی

دانشگاه علوم قضایی

زمستان 1392

علمی - پژوهشی

ناصر خداپرست

66

بررسی حدود اختیارات کشورهای اروپایی در ممنوع کردن حجاب با تکیه‌بر دکترین صلاحدید دولت‌ها

مطالعات زن و خانواده

دانشگاه الزهرا

بهار و تابستان 1393

علمی - پژوهشی

یاسر امین رعایا

67

تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران تناقض در گفتار و کردار و سیاست زدگی حقوق بشر

پژوهش حقوق عمومی

دانشگاه علامه طباطبایی

پائیز 1393

علمی - پژوهشی

فضل آ...جوکار-عمران محمدی

68

قانون حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست‌محیطی

فصلنامه حقوق خصوصی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

پائیز 1393

علمی - پژوهشی

دکتر سید محمد طباطبائی نژاد

69

قضیه ابوطالبی در پرتو موافقت‌نامه مقر و قاعده استاپل

فصلنامه سیاست

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

زمستان 1393

علمی - پژوهشی

سید حسین موسوی فر

70

تحلیل رویکرد زیست‌محیطی و قراردادهای نفتی

مطالعات حقوق انرژی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

بهار و تابستان 1394

علمی - پژوهشی

محمدرضا شیر مردی وزکی

71

جایگاه اصل احتیاطی در حقوق بین الملل محیط‌زیست

فصلنامه مطالعات حقوق عمومی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

تابستان 1394

علمی - پژوهشی

دکتر علیرضا آرش پور

72

قواعد آمره حقوق بین‌الملل، تحول و تکاملی در حقوق بین‌الملل

دو فصلنامه مطالعات حقوق تطبیقی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

بهار و تابستان 1394

علمی - پژوهشی

حسین خلف رضایی

73

Environmental diplomacy in the light of international convergence: an effective approach…

KASMERA journal

ونزوئلا

Nov.10 2015

ISI

دکتر عباس پورهاشمی و سبحان طیبی

74

اصول حقوق بین‌الملل محیط‌زیست در پرتو آرای مراجع حقوقی بین‌المللی

فصلنامه پژوهش حقوق عمومی

دانشگاه علامه طباطبایی

زمستان 1394

علمی – پژوهشی

دکتر سید حسین حسینی / سید حسین موسوی فر

75

توسعه انرژی‌های تجدید پذیر از منظر حقوق بین‌المللی

مطالعات حقوق انرژی

دانشگاه تهران

زمستان 1394

_______

دکتر مهدی پیری

76

اختلاف زیست محیطی آرژانتین و اوروگوئه

فصلنامه مطالعات حقوق عمومی

دانشگاه تهران

زمستان 1394

علمی – پژوهشی

سید حسین موسوی فر

77

نظارت قضایی محاکم بین‌المللی بر شورای امنیت سازمان ملل متحد

مجله حقوقی بین­المللی

مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری

بهار و تابستان 1395

علمی - پژوهشی

وحید بذار

78 بررسی تطبیقی حقوق بشردوستانه اسلامی با کنوانسیون های چهار گانه ژنو 1949 : با تاکید بر رفتار با اسرای جنگی مجله مطا لعات حقوق تطبیقی موسسه حقوق تطبیقی. دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران پاییز و زمستان 1395 علمی پژوهشی امیر فامیل زوار جلالی
79 جایگاه آستانه مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی ذیل پروتکل الحاقی دوم فصلنامه مطالعات حقوق عمومی موسسه حقوق عمومی دانشگاه تهران  زمستان 1395 علمی - پژوهشی دکتر سید مجید تفرشی خامنه
80 Environmental Diplomacy: A Framework for Growth of International Interaction and Cooperation for Achievement of Global Peace Journal of Politics and Law Canadian Center of Science and Education

30october

2016

October. Published online

Vol.9 -  No.9
ISI

Sobhan Tayebe +

Seyed Abbas Poorhashemi
81 International Interaction and Global Peace in Light of International Convergence: A Strategy to Achieve Environmental Diplomacy   International  Journal  of Environmental Science and Technology Springer + Islamic Azad University

4February 2017

Published online
ISI

Sobhan Tayebe +

Seyed Abbas poorhashemi
82 Strategic Interaction Effective in Attaining Global Peace in Light of Environmental Diplomacy Academic Research Journal International Studies and Approaches

Winter 2017

Vol.1 No.2
----- Sobhan Tayebe
 
کتابها:

ردیف

عنوان کتاب

محل

ناشر

سال

1

گفتارهایی درباره حقوق کار

تهران

دفتر نشر فرهنگ اسلامی

1377

2

حقوق بین‌الملل محیط‌زیست (ترجمه) – تحقیقی از دانشگاه هاروارد

تهران

نشر میزان

1380

3

سیر تحولات منابع حقوق بین‌الملل محیط‌زیست

تهران

نشر میزان

1385

4

بررسی تطبیقی شرایط کار زنان و نوجوانان در کشورهای ژاپن، کره جنوبی، هند، مصر، انگلستان و ایران

تهران

موسسه کار و تأمین اجتماعی

1385

5

حقوق رودخانه‌های بین‌المللی با تأکید بر حوزه اردن و لیطانی و مدیریت و برنامه‌ریزی آب‌ها

تهران

نشر دادگستر

1389

6

اندیشه‌های حقوقی (7) حقوق بین‌الملل عمومی

تهران

انتشارات مجد

1391 بهار

7

نگاهی به دیدگاه‌های حقوقی اسلامی

تهران

انتشارات خرسندی

1392 تابستان

8

تأمین اجتماعی در حقوق ایران و اسلام

تهران

انتشارات سمت

در دست چاپ

9

حقوق بین‌الملل عمومی

تهران

انتشارات سمت

در دست چاپ

10

اسلام پیام‌آور صلح و دوستی

تهران

انتشارات خرسندی

1394

11

حقوق بشردوستانه در اسلام و حقوق بین‌الملل

تهران

نشر دادگستر

1394

12 نقد نامه فقه و حقوق (2) تهران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1395
 
شرکت در مجامع علمی:
 

ردیف

دعوت یا مأموریت

تاریخ

موضوع بحث

محل برگزاری

موضوع گزارش

1

دعوت

29-28 اردیبهشت 1372(تهران)

بهبود کیفیت آموزشی در مقطع تحصیلات تکمیلی

دانشگاه شهید بهشتی

ارائه مقاله

2

دعوت

1379

مسئولیت بین‌المللی درزمینهٔ حقوق بین‌الملل محیط‌زیست

مرکز مطالعات عالی بین‌المللی

سخنرانی علمی

3

دعوت

8-6 خرداد 1381(تهران)

همایش ملی کار

وزارت کار و امور اجتماعی

به‌عنوان عضو گروه سه‌جانبه گرایی

4

دعوت

7- 6 اردیبهشت 1383

(تهران)

 

نظام تأمین اجتماعی از دیدگاه اسلام

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

ارائه مقاله

5

دعوت- مأموریت

28-26 نوامبر 2004

(7-5 آذر 1383)

هلند

نقش مجالس قانون‌گذاری در اجرایی کردن کنوانسیون منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای

سازمان منع سلاح‌های شیمیایی (OPCW)- لاهه، هلند

ارائه بیانیه

6

دعوت

25-23 فوریه 2005

(6-4 اسفند 1383)

بیروت-لبنان

حق بازگشت برای مردم فلسطین

بیروت، لبنان

ارائه مقاله

7

دعوت

16-11 سپتامبر 2006

(25-20 شهریور 1385)

هاوانا- کوبا

نشست جنبش غیر متعهدها

هاوانا، کوبا

شرکت در کمیته‌ها و اجلاس عمومی

8

دعوت

29 تا 25 ژوئن 2007

(8-4 تیر 1386)

وین- اتریش

بازسازی حکومت‌ها

وین،‌اتریش

اظهارنظر در مسائل مطروحه

9

دعوت

18 تا 16 نوامبر 2007

(27-25 آبان 1386)

استانبول - ترکیه

فلسطین برای فلسطینی‌ها

استانبول، ترکیه

ارائه مقاله

10

دعوت

10/10/1386

تهران

صلح، فناوری هسته‌ای ونگاهی به اجلاس بازنگری NPT

مرکز مطالعات بین‌المللی

سخنرانی علمی

(ارائه مقاله)

11

دعوت

25/9/1387

تهران

حقوق بشر: شصت سال تجربه جهانی

مرکز حقوق بشر و دانشگاه تهران

سخنرانی

12

دعوت

2/10/1387

دانشگاه مالک اشتر

همایش مالک اشتر

دانشگاه مالک اشتر+ موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی

ارائه مقاله

 

13

دعوت

 

همایش حقوق بین‌الملل بشردوستانه

کمیته بین‌المللی صلیب سرخ

سخنرانی

14

دعوت

23 و 24/2/1388

تهران

حق بر محیط‌زیست از دیدگاه اسلام

کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی

ارائه مقاله علمی به زبان انگلیسی

15

دعوت

19/3/1390

تهران

همایش تحریم‌های بین‌المللی و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

مرکز امور حقوقی بین‌المللی و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

سخنرانی- رئیس هیئت‌رئیسه

16

دعوت

29/6/1390

تهران

اسلام پیام‌آور صلح و دوستی

همایش صلح عادلانه –صلح پایدار سازمان دفاع از قربانیان خشونت (تهران)

ارائه مقاله

17

دعوت

14 و 15 دی‌ماه 1390

تهران

برنامه پیشنهادی برای برنامه‌ریزی در مسیر تحول علوم انسانی به‌ویژه رشته حقوق

تهران- دانشگاه شهید بهشتی

دومین کنگره ملی علوم انسانی

ارائه مقاله

18

دعوت

24-23 اردیبهشت 1391(اردبیل)

بررسی آموزه­های جهان‌شمول اسلام از دیدگاه آیات و روایات (موضوع صلح)

همایش بین‌المللی رسالت جهانی اسلام (اردبیل)

ارائه مقاله

19

دعوت

3 و 4 خرداد 1391 (جزیره قشم)

حملات سایبری علیه سیستم‌های رایانه‌ای تأسیسات هسته‌ای مستقر در خلیج‌فارس

نخستین همایش بین‌المللی محیط‌زیست و ژئوپلیتیک خلیج‌فارس (جزیره قشم)

ارائه مقاله

20

دعوت

8 خرداد 1391 دانشگاه تهران

اهمیت فقه سیاسی روند قانون‌گذاری و سیاست تقنینی

همایش ملی بازخوانی فقهی- حقوقی نهادهای اساسی جمهوری اسلامی ایران (تهران)

سخنرانی

21

دعوت

25/3/1391

تهران

هم‌اندیشی علمی کاربردی کارگروه‌های ویژه شورای تحول و شورای عالی برنامه‌ریزی

شورای تحول و شورای عالی برنامه‌ریزی

سخنرانی

22

دعوت

اجلاس بین‌المللی 25 و 24 اردیبهشت 1390

ائتلاف جهانی علیه تروریسم برای صلح عادلانه

مجمع جهانی صلح اسلامی اجلاس بین‌المللی (تهران)

ارائه مقاله

23

دعوت

30/11/1389

همایش انقلاب اسلامی و حقوق عمومی

مرکز تحقیقات شورای نگهبان-مرکز مطالعات عالی انقلاب اسلامی دانشگاه تهران-مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه تهران –موسسه مطالعات و تحقیقات علوم اسلامی

سخنرانی

24

دعوت

همایش -1394

ابعاد حقوقی فاجعه منا

دانشگاه الزهرا

سخنرانی

 
نگارش دیباچه بر کتاب‌ها:
 

ردیف

نام کتاب

نویسنده

انتشارات

تاریخ

1

حقوق انرژی

به اهتمام: خانم دکتر الهام امین زاده

دادگستر

1390

2

حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین

سیدمهدی موسوی

خرسندی

1392

3

رهیافت‌های نوین در پرتو حقوق بین‌الملل محیط‌زیست

مجموعه مقالات. به اهتمام سبحان طیبی

خرسندی

1395

4

داعش، نگاهی متفاوت به سازمان‌یافته‌ترین گروه تروریستی

ابراهیم بهمنی جلالی / امیر فامیل جلالی

خرسندی

1395

5

کمیته‌های حقیقت‌یاب حمایت بین‌المللی از حقوق بشر و حقوق بشردوستانه

آرش عابدی

خرسندی

1395

 
مصاحبه‌های علمی:
 

ردیف

موضوع

تاریخ

نشریه

عنوان

1

علوم انسانی

21/8/1380

جام جم

نقد درصحنه علمی و دانشگاهی فراموش شده است

2

حقوق کار

29/9/1380

کیهان

ضرورت‌هایی برای بازنگری در قانون کار

3

حقوق اساسی

8/11/1380

سیاست روز

مصونیت پارلمانی

4

حقوق کودک

20/6/1381

رسالت

مجلس شورای اسلامی طرح ناقض حقوق اولیه کودکان را تصویب کرده است

5

حقوق کار

16/12/1383

رسالت

اصول بنیادین حقوق کار ازنظر اسلام و غرب

6

علمی- اجتماعی

4/2/1391

سایت تبصره

چالش‌های بومی‌سازی حقوق بین‌الملل

7

سیاسی – اجتماعی- فردی

-           

رایحه سبز

گفتگو

8

مسئولیت مدنی- مسئولیت بین‌المللی

20/7/94

روزنامه جام جم

تشکیل کمیته حقیقت‌یاب اولین گام پیگیری حقوقی فاجعه منا

9

موضوع هسته‌ای

18/5/94

روزنامه همشهری

از مذاکره تا قطعنامه

10

موضوع هسته‌ای

19/5/94

روزنامه همشهری

موانع رفع اختلاف در برجام

11

موضوع هسته‌ای

21/5/94

روزنامه همشهری

تبعات رد برجام در کنگره آمریکا و مجلس

 
تدریس دروس:
 

ردیف

نام درس

رشته

دانشگاه

مقطع

1

حقوق بین‌الملل عمومی 1

حقوق بین‌الملل

تهران – شاهد

کارشناسی

2

حقوق بین‌الملل عمومی 2

حقوق بین‌الملل

تهران – شاهد

کارشناسی

3

حقوق کار

حقوق عمومی

شاهد – امام صادق (ع) – شهید مطهری – علوم قضایی

کارشناسی

4

حقوق کار

حقوق عمومی

امام صادق (ع) – آزاد اسلامی (واحد تهران مرکز)

کارشناسی ارشد

5

حقوق بین‌الملل عمومی

حقوق بین‌الملل

شهید مطهری

کارشناسی ارشد

6

حقوق معاهدات بین‌الملل

حقوق بین‌الملل

تهران – علامه طباطبایی – موسسه پژوهشی امام خمینی (ره)

کارشناسی ارشد

7

حقوق بین‌الملل محیط‌زیست

حقوق بین‌الملل

تهران – آزاد اسلامی (واحد تهران مرکز)

کارشناسی ارشد

8

متون حقوقی به زبان انگلیسی

حقوق بین‌الملل

تهران – شهید مطهری – آزاد اسلامی (واحد تهران مرکز)

کارشناسی ارشد

9

متون حقوقی به زبان انگلیسی

حقوق عمومی

تهران

کارشناسی ارشد

10

متون حقوقی به زبان انگلیسی

حقوق بین‌الملل

علوم قضایی - شهید مطهری

کارشناسی+ کارشناسی ارشد

11

حقوق محیط‌زیست

نفت و گاز

تهران

دکترا

12

حقوق محیط‌زیست

حقوق عمومی

تهران

کارشناسی ارشد

13

حقوق بین‌الملل محیط‌زیست

حقوق بین‌الملل

تهران

دکترا

 

 


نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
صفی نژاد ابراهیم نظام حقوقی رود هیرمند کارشناسی ارشد
مجتهد سلیمانی ابوالحسن بررسی امکان کشـف علل و منـاطات احکـام شرعـی و نقـش آن در پویایی فقه دکتری
السادات طاهری آزاده حق اشتغال با تاکید بر اشتغال مولد در نظام حقوق داخلی و بین المللی دکتری
اکبریان خطبه سرا اکبر حمایت از حقوق مردمان بومی در حقوق بین الملل کارشناسی ارشد
راشدی فر بدری ترجمه وتحقیق قاعده لارهن الامقبوضا از کتاب القواعدالفقهیه، ایت الله سیدمیرزاحسن موسوی بجنوردی کارشناسی ارشد
صابری انصاری بهزاد تاثیـر رویه بعدی بر تعـهدات قـراردادی دولت‏ها
مرگانپور جلال جایگاه یونسکو در تدوین وتوسعه حقوق بین الملل کارشناسی ارشد
ابراهیم پور حامد حق برخورداری از چشم اندازهای طبیعی در حقوق موضوعه ایران و اسناد بین المللی کارشناسی ارشد
بابازاده حسن نظام حقوقی حاکم بر پیک دیپلماتیک وتوشه غیر همراه پیک دیپلماتیک کارشناسی ارشد
ابراهیم خانی حسین بررسی تطبیقی حقوق کار در منـاطق آزاد تجـاری - صنعتی ایران ، چیــن و امـارات کارشناسی ارشد
پوراکبر حسین حق شرط بر کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان کارشناسی ارشد
رهنما حسین نظام حقوقی معادن در ایران با تاکید بر مواد معدنی جامد کارشناسی ارشد
خلیلی فر حمید بیت المقدس در آئینه قطعنامه های سازمانهای بین المللی کارشناسی ارشد
رنجبری حمید بررسی حق بر محیط زیست سالم و ارتباط آن با حق حیات کارشناسی ارشد
اکرمی خدیجه موانع و راهکارهای حاکمیت قانون در ایران کارشناسی ارشد
افلاطونی رضا نظام حقوقی- اداری کاربری اراضی در ایران با تاکید بر حفاظت اراضی کارشناسی ارشد
شعبانی سرخنی زینب مسئولیت بین المللی دولت ها و اقدامات بین المللی برای دفن زباله های رادیواکتیو کارشناسی ارشد
شعبانی سرخنی زینب مسئولیت بین المللی دولتها و اقدامات بین المللی برای دفن زباله های رادیواکتیو کارشناسی ارشد
تحریری نودهی زهرا جایگاه حقوقی فضای مجازی رایانه ای اینترنت در حقوق بین الملل کارشناسی ارشد
صیرفی ساسان حقوق بین¬الملل عرفی خط مبدأ مناطق دریایی؛ با نگاه ویژه به خط مبدأ ایران در خلیج فارس و دریای عمان
عزیزی ستار حمایت از اقلیت‌ها در رویه‌ی قضایی بین‌المللی
هاشمیان سمیه بررسی حمایت کیفری از محیط زیست در کشورهای بلژیک، انگلستان، آلمان، ایتالیا، هلند و اسپانیا کارشناسی ارشد
مکاری خواجه دیزج صمد بررسی مفهوم محاکمه عادلانه در میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی 1966 کارشناسی ارشد
ابراهیمی طیبه ترجمه وتحقیق قاعده الدین مقضی کارشناسی ارشد
علوی عالیه شرایط قاضی به ویژه نقد وبررسی شرط ذکورت در قضای اسلامی کارشناسی ارشد
سعادت عبدالجواد ویژگیهای حقوقی معاهدات منعقد از سوی سازمان بین المللی کارشناسی ارشد
دانش عبدالعزیز بررسی حقوقی عملکرد سازمان ملل متحددر استقرار صلح و حکومت جدید در افغانستان دکتری
اقنوم عبدالعلی حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقیقی کارشناسی ارشد
لاجوردی عرفان مقایسه اصول حاکم بر معاهدات و قراردادهای بین‌المللی کارشناسی ارشد
ایزدی علی اثر جنگ بر معاهدات در پرتو تحولات اخیر کارشناسی ارشد
امیر علی اصغر چالشهای شمال و جنوب در مواجهه با توسعه پایداردر حقوق بین الملل محیط زیست کارشناسی ارشد
ایرانشاهی علیرضا بطلان معاهدات کارشناسی ارشد
وحدت نژاد علیرضا توسعه وتحول حقوق پناهندگان پس از جنگ جهانی دوم کارشناسی ارشد
دورقیان فاطمه قاعده نفی عسروحرج از القواعد الفقهیه مرحوم میرزاحسن مولوی بجنوردی کارشناسی ارشد
انسانی مهر فریبرز تعهدات ومسئولیت انضباطی کارکرد رابطه با فسخ قرارداد کار کارشناسی ارشد
دریانوش فرشید ادیان و مذاهب و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
فرزین فرشید حاکمیت دولتها و اصل آزادی اطلاعات ( با تاکید بر پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای ) کارشناسی ارشد
کثیری فرهاد حمایت از اموال فرهنگی در حقوق مخاصمات مسلحانه با تاکید بر کنوانسیون 1954 لاهه کارشناسی ارشد
رحمانی قدرت الله بررسی مشکلات پیوستن به تعهدات مدون چند جانبه بین المللی از سوی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
عباسی کامران کاظم نظام حقوقی حاکم بر رودخانه مرزی ارس کارشناسی ارشد
عباسی کامران کاظم نظام حقوقی حاکم بر رودخانه مرزی ارس کارشناسی ارشد
دانی مجتبی حمایت دیپلماتیک از اتباع دارای تابعیت مضاعف در روند توسعه تدریجی حقوق بین الملل کارشناسی ارشد
تفرشی خامنه مجید آثار حقوقی آستانه مخاصمات مسلحانه غیربین المللی بر حمایت از غیرنظامیان
شکاری مجید حقوق دادخواهی و دفاع در قانون اساسی جمهوری اسلامی با نگرش بر وضعیت آن در کنوانسیونهای بین‌المللی کارشناسی ارشد
صابرراد محمد بررسی حقوق فصل 11 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها کارشناسی ارشد
فکری راد محمد مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال خسارات فرامرزی ناشی از فعالیت های خطرناک کارشناسی ارشد
معلم محمد حق بازگشت آوارگان فلسطینی از دیدگاه حقوق بین الملل کارشناسی ارشد
عرفان منش محمد حسین بررسی علل جایگزینی کمیسیون حقوق بشر با شورای حقوق بشر کارشناسی ارشد
راد محمدصابر بررسی حقوق فصل 11 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها کارشناسی ارشد
چایرلی محمود اجرای قطعنامه های شورای امنیت در رابطه با خلع سلاح عراق کارشناسی ارشد
نوابی محمود بررسی آثار حقوقی پذیرش کنوانسیون تغییرات آب وهوا توسط جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
زارعی محمودرضا نیروهای حافظ صلح نسل دوم کارشناسی ارشد
نظریان مرتضی قاعده المومنون عند شروطهم کارشناسی ارشد
ریسه مرجان آیینهای نظارتی و پیگیری (بازدارنده از اخلاق)در حقوق محیط زیست کارشناسی ارشد
حجت فرسنگی مریم زکات درآئینه فقه شیعه کارشناسی ارشد
راعی مسعود مسئولیت بین المللی دولت در قبال رفتار افراد و گروهها در پرتو رویه قضایی
علیزاده مسعود توسل به زور بر ضد تروریسم کارشناسی ارشد
میرمحمدی معصومه سادات ابعاد حقوقی فناوری زیستی (بیوتکنولوژی)با تأکید بر حقوق بین الملل بشر و حقوق بین الملل محیط زیست
صمد مکاری خواجه دیزج بررسی مفهوم محاکمه عادلانه در میثاق حقوق سیاسی و مدنی1966
حاتمی مهدی تمهیدات سازمان های بین المللی در موارد نقض فاحش حقوق بشر کارشناسی ارشد
حاتمی مهدی تمهیدات سازمانهای بین المللی در موارد نقض فاحش حقوق بشر کارشناسی ارشد
حاتمی مهدی بررسی مناقشات حقوقی در مورد استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای
ساعد نادر حمایت از افراد واهداف غیر نظامی در حقوق مخاصمات مسلحانه کارشناسی ارشد
قریشی نجم الدین مشروعیت استفاده از مینهای ضد نفر در چارچوب بشر دوستانه کارشناسی ارشد
حسینی نرگس سادات حق بر ازدواج و تشکیل خانواده کارشناسی ارشد
نظر نسترن تحولات شناسایی حکومتها در حقوق بین الملل کارشناسی ارشد
کیان ارثی نیما حمایت از محیط زیست در مخاصمات مسلّحانه با نگاه ویژه به کنوانسیون ممنوعیّت استفاده نظامی از تکنیک های تغییردهنده محیط زیست کارشناسی ارشد
اعرابی هومن شیوه های جبران خسارت در حقوق بین الملل کارشناسی ارشد
صادقپور فرد وحید حدود و صلاحیت دیوان دادگستری اروپایی کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق بین الملل عمومی 2 2103034 2 03 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/22(14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
حقوق بین الملل عمومی 2120032 3 04 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:00) 1396/03/20(13:00 - 15:00) ترم دوم 1395
حقوق محیط زیست در صنعت نفت و گاز 2103199 2 03 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/23(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
حقوق بین الملل عمومی 1 2103083 2 03 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/22(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
حقوق بین الملل محیط زیست 2103087 1 03 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/27(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
حقوق بین الملل محیط زیست در صنعت و نفت و گاز 2103216 2 03 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/25(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
حقوق معاهدات 2103043 2 03 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/20(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
متون حقوقی بزبان انگلیسی 2103059 2 03 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/27(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1