اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

فیروز محمودی جانکی

فیروز محمودی جانکی

فیروز محمودی جانکی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61112335
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
علی نژاد آذر ریشه های ایدئولوژیک تروریسم(با تمرکز بر ایدئولوژی القاعده به عنوان مورد مطالعاتی) کارشناسی ارشد
نجاری لواسانی آزاده عدالت سزادهنده کارشناسی ارشد
همدمی خطبه سرا یاسر نقش و تأثیر جنسیت در حقوق کیفری ایران و مصر کارشناسی ارشد
حسینیان کاشانی اعظم السادات مبانی جرم‌انگاری اضرار به نفس کارشناسی ارشد
تویسرکانی امین نقش و جایگاه سازمان های مردم نهاد در حمایت از بزه دیدگان در فرایند دادرسی کیفری (مطالعه تطبیقی حقوق ایران و فرانسه) کارشناسی ارشد
مجیدی نژاد بهشته Criminological and Philosophical Study of Hate Crimes کارشناسی ارشد
امامی آرندی حبیب حقوق کیفری و فرمانروایی سیاسی در جرایم علیه دولتبررسی نظریه¬های کیفر و دولت در باب جرایم علیه دولت
امامی آرندی حبیب تاریخ تحولات مفهوم عدالت کیفری در غرب کارشناسی ارشد
فتاحی حیدر بررسی لایحه قانونی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان کارشناسی ارشد
قاسمی راضیه بررسی جرم شناختی پدیده خشونت در مدارس (بررسی موردی چند دبیرستان شهر اصفهان) کارشناسی ارشد
پورعلی رامین بررسی دلایل عدم دادخواهی بزه‌دیدگان، مطالعه موردی: شهر تهران (1390- 1395) کارشناسی ارشد
شهبازی رحمان تاثیر عوامل اجتماعی(خانواده، اولیاء مدرسه و گروه دوستان) بر بزهکاری نوجوانان شهر تبریز کارشناسی ارشد
رنگرز رضا تعامل پلیس با بزه دیده کارشناسی ارشد
جناب اصفهانی زینب تاثیر خشونتهای خانوادگی بر بزهکاری کودکان و نوجوانان کارشناسی ارشد
نعمتی زهرا هرزه‌نگاری (با نگاهی به قانون نحوه‌ی مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌نمایند) کارشناسی ارشد
آقایی سارا عدالت بازدارنده کارشناسی ارشد
کاظمی سرکانه سجاد مطالعه جرم شناختی قتلهای ناموسی(مطالعه موردی:استان تهران) کارشناسی ارشد
مظلومی سجاد رسیدگی دیوان عالی کشور در نظام دادرسی کیفری ایران کارشناسی ارشد
ودودی سمیه جرم انگاری خودداری از کمک به اشخاص در معرض خطر جانی کارشناسی ارشد
بداغی نامیله شهاب بررسی و مقایسه عنصر معنوی قتل در حقوق کیفری ایران و آمریکا کارشناسی ارشد
ابراهیمی شهرام پیشگیری از جرم در چالش با موازین حقوق بشر
جعفری علیرضا تحصیل مال از طریق نامشروع و عکس العمل کیفری در فبال آن کارشناسی ارشد
جهانگیری علیرضا تحلیل جرمشناختی خشونت در ورزش از سوی ورزشکاران در محیط های ورزشی کارشناسی ارشد
علاف فاطمه پیشگیری از فساد اقتصادی در نظام حقوقی ایران با رویکرد به کنوانسیون مریدا کارشناسی ارشد
وحید دستجردی فاطمه تاثیر محل سکونت بر انتخاب مکان جرم (مطالعه موردی جرم سرقت در شهر تهران) کارشناسی ارشد
محمدباقری گلبرگ بررسی جرم شناختی دزدی دریایی کارشناسی ارشد
افشار نوری مائده ابعاد وچگونگی حمایت از زنان بزه دیده جرایم جنسی در ظام عدالت کیفری ایران(مطالعه میدانی در شهراهواز) کارشناسی ارشد
شاهمرادی محسن تحلیل جرم شناختی خشونت ورزی علیه مسلمانان در کشورهای غیر اسلامی کارشناسی ارشد
جعفری محمد جایگاه و نقش روشهای ندامتگاهی در اصلاح و بازپروری مجرمان کارشناسی ارشد
محمدی محمدرضا آسیب شناسی حقوقی اجرای حکم قصاص نفس در ایران کارشناسی ارشد
نجابت محمدرضا بررسی جرم شناختی پدیده خشونت معلمان علیه دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهرستان مرودشت کارشناسی ارشد
نجات محمدرضا بررسی جرم شناختی پدیده خشونت معلمان علیه دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهرستان مرودشت کارشناسی ارشد
کاظم نظری محمدعلی صیانت از نظم عمومی و تأثیر آن بر جرم‌انگاری کارشناسی ارشد
ذاکرحسین محمدهادی موازنه جرم انگاری اهانت به پیامبر (ص) با موازین حق آزادی بیان کارشناسی ارشد
توفیقی داریان مرضیه تقصیر بزه دیده؛ رفع حمایت حقوقی یا توزیع مسئولیت کیفری کارشناسی ارشد
پاک نهاد مریم تاثیر گروه همسالان بر بزهکاری اطفال و نوجوانان کارشناسی ارشد
سلطانی‌بهلولی مریم تأثیر نظریه عدالت ترمیمی در دادرسی اطفال کارشناسی ارشد
شریعتی مریم نقش مددکاران اجتماعی در حمایت از کودکان بزه دیده کارشناسی ارشد
طاهریان میلاد تأثیر و نقش افکار عمومی در جرم انگاری با تأکید بر نظریه های سیاسی لیبرال و محافظه کار کارشناسی ارشد
گل بیدی میلاد بررسی حقوقی قوادی و شکلهای جدید و سازمان یافته آن کارشناسی ارشد
زیدشفیعی منا میانجیگری کیفری کارشناسی ارشد
جهانشیری مهدی پیامدگرایی در نظریه کیفری(رویکرد تطبیقی حقوق اسلامی و عرفی) کارشناسی ارشد
صبوری پور مهدی تبیین جزایی ـ جرم‌شناختی جایگاه عقلانیت در بزهکاری
رمضانی نرگس جرم زدایی: مبانی نظری، تجربه های عملی
فصیح رامندی نسرین بررسی جرمشناختی سلب صلاحیت بزهکار از برخی حقوق اجتماعی کارشناسی ارشد
فتاح قره باغ نعیمه سادات آزادی اراده در مکاتب جرم شناسی کارشناسی ارشد
معصومی وحیدرضا Analysis of Renegotiation Clause in International Investment Contracts کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
جرم شناسی 2104094 2 05 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/27(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
جامعه شناسی جنایی 2104071 2 04 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/26(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
جرم شناسی 2104033 2 03 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/29(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
فلسفه حقوق کیفری 2104112 2 04 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/29(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
فلسفه حقوق کیفری 2104139 1 05 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/27(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
متون حقوقی به زبان خارجی 2104078 2 04 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/22(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
نمایش 6 نتیجه
از 1