اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

داود فیرحی

داود فیرحی

داود فیرحی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 61112366
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
عباسی ابراهیم رادیکالیسم اسلامی در ایران: ظهور، تحولات و پیامدها (بررسی موردی: جمعیت فدائیان اسلام)
کیانی احسان اندیشه سیاسی محمّدتقی مصباح‌یزدی(زمینه‌های اجتماعی و سیاسی و تأثیرات آن) کارشناسی ارشد
علی نژاد آذر ریشه های ایدئولوژیک تروریسم(با تمرکز بر ایدئولوژی القاعده به عنوان مورد مطالعاتی) کارشناسی ارشد
رئیسی نژاد آرش قدرت و خشونت در اسلام سیاسی(بنیادگرایی اسلامی) کارشناسی ارشد
کفاشی کاظم آبادی اکرم بررسی اندیشه روشنفکران سکولار مسلمان در ایران بعد از انقلاب اسلامی (مهدی بازرگان ، محمد مجتهد شبستری ، عبدالکریم سروش) کارشناسی ارشد
زارعی بهادر بررسی نقش عوامل ژئوپلتیک و اندیشه سیاسی اسلام در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
سهرابلو پدرام تحول اندیشه فقهی - سیاسی شیعه در دوره جمهوری اسلامی کارشناسی ارشد
امیری فرد پریسا عقلانیت تکنولوژیک و رهایی بخشی دینی
فاضلی حبیب اله اندیشه سیاسی اسماعیلیان نزاری کارشناسی ارشد
کاظمی حجت نظریه دولت مطلقه در ایران کارشناسی ارشد
کاظمی حجت ستیز، وفاق و مسئله نظم سیاسی در ایران معاصراز مشروطه تا 28مرداد1332
ناوشکی حسین صلح در اسلام و گفتمان های اسلام گرای معاصر کارشناسی ارشد
بابایی کر رسول زبان و سیاست روزمره در جمهوری اسلامی تحلیل زبانی منازعات سیاسی دهه 80
بابائی رسول امام خمینی و شالوده شکنی گفتمان سنتی کارشناسی ارشد
نوری روح الله بررسی نظریه دولت در ایران بعنوان زیربنای تئوری اداره امور عمومی جمهوری اسلامی ایران
سلیمی یزدان زمینه های پیوند اندیشه و جامعه در روی کارآمدن دولت رضاشاه کارشناسی ارشد
جمشیدی سجاد تاثیر هرمنوتیک بر اندیشه سیاسی در ایران با بررسی موردی اندیشه سیاسی محمد مجتهد شبستری کارشناسی ارشد
محمدپناهی سیدمحمدرضا نواندیشی حوزوی؛ مطالعه موردی آیت الله مرتضی مطهری
انوری سعید رابطه‏ی دین و دولت در جمهوری ترکیه بررسی موردی: حزب عدالت و توسعه ( AKP) کارشناسی ارشد
کریمی سعید جایگاه احکام حکومتی در دولت جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
سالور سیما تحول مفهوم حاکمیت ملی در متون سیاسی (ازآغاز دوره قاجاریه تا مشروطه)
شفیعی شبنم دولت وسرمایه اجتماعی در ایران (از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی) کارشناسی ارشد
برخورداری عارف تاریخ فلسفه قاره ای و تحلیلی بر نواندیشان در جمهوری اسلامی ایران (با تاکید بر رضا داوری اردکانی و عبدالکریم سروش)
برخورداری عارف تاثیر فلسفه قاره ای و تحلیل برنو اندیشان در جمهوری اسلامی ایران(با تاکیدبر رضا داوری و عبدالکریم سروش)
حیدری بهنوئیه عباس زبان، سیاست و دولت در عصر مشروطه
حیدری بهنوئیه عباس زبان, سیاست و دولت در عصر مشروطه
خلجی عباس ناسازه های نظری و ناکامی سیاسی گفتمان اصلاح طلبی (84-1376)
خلجی عباس ناسازه های نظری و ناکامی سیاسی گفتمان اصلاح طلبی (84_ 1376) دکتری
زارع عباس دلایل و علل ظهور و تحول مفهوم ولایت فقیه در سده معاصر
زمانیان عباس فتوا و سیاست در دوره ی قاجاری:توپولوژی فقه شیعه کارشناسی ارشد
مبلغی عبدالمجید فقه و دموکراسی: بررسی نسبت «دموکراسی مبتنی بر حقوق بشر» و «حقوق‎گرایی در فقه سیاسی شیعه»
زیرکی حیدری علی روشنفکران و مفهوم خویشتن در ایران معاصر کارشناسی ارشد
صالحی علی رضا بررسی تاثیر ساختار قانونی حاکمیت بر فرآیند گذار به دموکراسی کارشناسی ارشد
صالحی علیرضا بررسی تاثیر ساختار قانونی حاکمیت بر فرآیند گذار به دموکراسی کارشناسی ارشد
سلیمانی غلامعلی مذهب و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: تحلیل نقش باورهای دینی در تصمیم‌گیری رهبران سیاسی(مطالعه موردی: بررسی تصمیم گیری امام خمینی(ره) در سیاست خارجی)
عبایی فاطمه بررسی عملکرد گروه های چپ اسلامی (1344-1367) (سازمان مجاهدین خلق ایران) کارشناسی ارشد
قربانی فاطمه رسانه های نوین و تحولات خاورمیانه(بررسی موردی کشور مصر)(انقلاب ژانویه 2011) کارشناسی ارشد
دهقان فخرالدین عوامل مؤثر در پیدایش و رشد گفتمان بنیاد¬گرایی شیعه پس از انقلاب اسلامی ایران کارشناسی ارشد
میرزازاده احمد بیگلو فرامرز نسبت اسلام و دموکراسی در ایران معاصر
حریری کامیار اعتباریات در فلسفه سیاسی ایمانوئل کانت و علامه طباطبایی کارشناسی ارشد
حسین زاده راد کاوه اسلام اروپایی (زمینه¬ها، پیدایی، پیامدها)
شهری برابادی گل سخن مفهوم جاهلیت و اصول گرایی مذهبی ـ سیاسی کارشناسی ارشد
پیروز مجید بررسی و تحلیل ریشه های تضادها و همگرایی های گفتمان های سیاسی ایران؛ 57-1332 کارشناسی ارشد
چهره راضی مجید مقایسه نهادی مشروطه ایران و مشروطه انگلستان کارشناسی ارشد
حسینی مجید مبانی سویه سازی تحولات انقلابی در ایران با تأکید بر انقلاب اسلامی 1357-1379 کارشناسی ارشد
احمد بارونی محمد حق برخورداری از اماکن مذهبی خاص پیروان ادیان و مذاهب در اسلام کارشناسی ارشد
رادمرد محمد بررسی اندیشه سیاسی چهار روشنفکر پیشامشروطه (با تأکید بر مفاهیم عدالت و آزادی) کارشناسی ارشد
صیادی محمد روندها و چشم اندازهای اسلام سیاسی در مصر؛ ارزیابی آینده پژوهانه کارشناسی ارشد
هدایت محمد وجوه سیاسی اندیشه انتقادی محمد ارکون کارشناسی ارشد
شفیع پور محمدجواد رابطه قانون و شریعت در اندیشه متفکران دینی معاصر ( با تاکید بر آریای مصباح یزدی و مجتهد شبستری) کارشناسی ارشد
جوکار محمدصادق سیاست خارجی آمریکا و گسترش نوبنیادگرایی اسلامی پس از دهه 1990 کارشناسی ارشد
حسینی‌زاده محمدعلی اسلام سیاسی در ایران (زمینه‌ها، استقرار و چالشها)
مهدوی محمدعلی چگونگی تکوین اندیشه حکومت قانون در ایران (تأملی بر مجلس اول مشروطیت) کارشناسی ارشد
ناجی راد محمدعلی جهانی شدن تروریسم و علل همکاری کشورهای جهان علیه آن
هوشین محمدعلی سید جواد طباطبایی و روشنفکری ایران کارشناسی ارشد
باباپور محمد مهدی گفتمان ‌های فقهی سیاسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
بینش محمد وحید ناسازگاری مولفه های اندیشه و نظام سیاسی سنتی و جدید در افغانستان معاصر
اسحاقی مصطفی دوستی و سیاستکارکردهای مفهوم«دیگری» در بازسازی امر سیاسی کارشناسی ارشد
حسن زاده مصطفی اصول و مبانی حکمت سیاسی متعالی علامه جوادی آملی کارشناسی ارشد
کریمی مصطفی چگونگی صورتبندی مفهوم شهادت در میان داوطلبین اعزام به جبهه در دوران دفاع مقدس کارشناسی ارشد
امیراحمدی منصور اسلام و دموکراسی مشورتی دکتری
میراحمدی منصور اسلام و دموکراسی مشورتی
بهمنی مهدی زمینه های پیدایی مجمع تشخیص مصلحت نظام کارشناسی ارشد
بهمنی مهدی زمینه های پیدایی مجمع تشخیص مصلحت نظام کارشناسی ارشد
فدایی مهربانی مهدی تاثیر مفهوم انسان کامل عزیزالدین نسفی بر اندیشه سیاسی دوره صفویه کارشناسی ارشد
فدایی مهربانی مهدی اندیشه سیاسی عرفانی در ایران (از مکتب اصفهان تا حکمای الهی معاصر)
قمریان ناهید بررسی مفهوم سنت از دید متفکران ایرانی: بررسی موردی اندیشه های داریوش شایگان و سید حسین نصر کارشناسی ارشد
موسوی نظام الدین جایگاه و کارکرد احزاب سیاسی در نظام مبتنی بر ولایت فقیه کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اندیشه های سیاسی درایران واسلام 2101029 2 04 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/30(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
تاریخ اندیشه سیاسی در ایران 2101528 2 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/30(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
فقه سیاسی 2101510 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/20(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
اندیشه سیاسی اندیشمندان کشورهای اسلامی 2101521 2 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/22(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
سمینار مسایل سیاسی روز 2101518 2 03 هرهفته دو شنبه (17:00 - 19:00) 1395/10/27(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
فقه سیاسی 2101510 2 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/20(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
نظام سیاسی ودولت دراسلام 2101353 2 04 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/20(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
نمایش 7 نتیجه
از 1