اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محسن اسماعیلی

محسن اسماعیلی

محسن اسماعیلی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61112352
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مختاری ایمان Fradstvry Principles And it,s Cases And Effects In Islamic Republic Of Iran,s Constitution کارشناسی ارشد
علیجان نژاد نیما تحلیل تطبیقی استفاضه در اثبات دعوی از منظر فقه اسلامی، حقوق ایران و فرانسه کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
قواعدفقه 2105139 2 05 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/21(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
متون فقه 2105195 3 05 هرهفته شنبه (15:00 - 18:00) 1395/10/25(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
نمایش 2 نتیجه