اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

ابراهیم متقی

ابراهیم متقی

ابراهیم متقی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 61112411
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
سیاه پوش ابراهیم سیاستگذاری امنیتی ایران، بازیگران، فرآیندها و ساختار کارشناسی ارشد
مرضیه ابراهیمی نقش جناح‏های سیاسی داخل امریکا در تدوین سیاست خارجی در قبال ایران در دوره ریاست جمهوری اوباما کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/27
خلج منفرد ابوالحسن Turkey's Ruling Justice and Development Party; From Conservative catch-all party to Cartel Authoritarianism
امیرعلی ابوالفتح بررسی نقش سنت های نخبه گرایی و نهادهای قانونی در تداوم ساختار دو حزبی ایالات متحده آمریکا کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/26
میثم ابوالقاسمی بررسی نقش امریکا در توسعه دموکراسی در خاورمیانه کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
معنوی احسان تبیین پویش های اجتماعی و اقتصادی داخلی موثر بر پذیرش قطعنامه 598در سالهای 67-1365 کارشناسی ارشد
جهان بزرگی احمد متدمفسرین ایرانی سالهای اخیر در تفسیر سیاسی ( 85-1370)
محقر احمد نقش دانشگاه در تحولات سیاسی جمهوری اسلامی ایران دکتری
قاسم احمدی دولت مدرن و سیاست های قومی در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/24
هادی آخوندی بررسی رابطه ایران و آمریکا از سال 1285-1325 براساس نظریه پیوستگی جیمز روزنا کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/06
عباداله آذرگون توانمندسازی و توسعه دموکراتیک در ایران: مروری بر ادبیات توسعه سیاسی موجود در کشور کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/23
محمدی اردوان تأثیر دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران بر روابط با کشور پاکستان(در مقطع بعد از انقلاب اسلامی) کارشناسی ارشد
بیگلری آرش نقش شورای امنیت سازمان ملل در برقراری صلح در خاورمیانه و شمال آفریقا(با تاکید بر جنگ عراق و ایران ، جنگ سی وسه روزه لبنان و جنگ در لیبی و کشور سوریه ) کارشناسی ارشد
بای یارمحمد ساختار ژئواستراتژیک دیپلماسی ایالات متحده با تاکید بر خاورمیانه و ایران
امیرعلی آزادی بررسی رویکرد عمومی جامعه ایرانی به آرمان گرایی و واقع بینی با تحلیل مضمون برنامه تلویزیونی 3 کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
علی آزرمی تاثیر سیاست خارجی تعامل گرای ضدنظام هژمونیک بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/31
ناصر اسدی نظری تعامل‌گرایی ضد سلطه؛دکترین سیاست خارجی آیت‌الله خامنه‌ای دکتری دانلود 1392/06/30
غلام حسین اسماعیلی تأثیر دیپلماسی عمومی ایالات متحده آمریکا در دگرگونی فرهنگی- هنجاری جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/25
فدایی لشکرگاهی اسمعیل پیامدهای سیاست خارجی آمریکا بر اقتصاد ایران در دوره کندی و جانسون کارشناسی ارشد
مرتضی اسمعیلی تدوین الگوی بومیِ قدرت نرم در روند سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دکتری دانلود 1394/05/06
رضایی یاسمین اسلام و دمکراسی در مصر ( مطالعه موردی جنبش اخوان المسلمین از انتخابات 2005 تا 2011) کارشناسی ارشد
حسین اصبغی منازعه اجتماعی و ماهیت دولت در ایران1392-1357 دکتری دانلود 1396/10/25
محمدزاده اصغر A study in the contexts and factors of Islam fighahati's hegemony and its challenges
امین اعتمادی فر زمینه های اجتماعی و اقتصادی تفاوت اسلامگرایی ترکیه و ایران کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/24
داود افشاری رابطه ایران و آمریکا بین سالهای 1330-1332 کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/11
محمود آقای کثیری پیامد امنیتی تغییر نگرش در سیاست خارجی آمریکا در عراق برای ایران: تحلیل سناریوی خروج نیروهای آمریکایی از عراق در سال 2011 کارشناسی ارشد دانلود 1390/03/09
محمد اکرم عارفی موانع توسعه سیاسی در افغانستان (1298-1370) دکتری دانلود 1390/07/05
احسان امانی نقش گروه های فشار اسرائیل محور در سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده آمریکا و تاثیر آن ها بر سیاست این کشور در قبال جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/01
رحمتی امیر علل چرخش سیاستگذاری خارجی آمریکا در قبال ایران از مهار به مقابله کارشناسی ارشد
حمزه امرایی انقلاب اسلامی ایران ودهه دوم جنگ سرد کارشناسی ارشد دانلود 1378
ابوالفتح امیرعلی بررسی نقش سنت های نخبه گرایی و نهادهای قانونی در تداوم ساختار دو حزبی ایالات متحده آمریکا کارشناسی ارشد
اعتمادی فر امین زمینه های اجتماعی و اقتصادی تفاوت اسلامگرایی ترکیه و ایران کارشناسی ارشد
محمدحسین انصاری سیاست خارجی ایالات متحده در قبال خاورمیانه بر اساس سیاست تغییر باراک اوباما کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/05
یارمحمد بای ساختار ژئواستراتژیک دیپلماسی ایالات متحده با تاکید بر خاورمیانه و ایران دکتری دانلود 1384
محسن بیات اطمینان سازی و پذیرش پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای توسط ایران کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/25
مرتضی باقیان زارچی تکوین و تحول منافع ملی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دکتری دانلود 1394/07/14
شهریار باوان پوری The genealogy of the religious terrorism discourse in the Middle East کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/10
آرش بیگلری نقش شورای امنیت سازمان ملل در برقراری صلح در خاورمیانه و شمال آفریقا(با تاکید بر جنگ عراق و ایران ، جنگ سی وسه روزه لبنان و جنگ در لیبی و کشور سوریه ) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/28
رضا بهزادیان نژاد Comprative examining of Turkey & Saudi Arabia public diplomacy in Shiites periphery regions of Iran, with purpose of approach-making for Iran کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
محسن پالیزبان برآورد فرصت‌ها و تهدیدهای فراروی انقلاب اسلامی ایران دکتری دانلود 1392/06/25
داریوش پیری The Behavior Patterns of Political Elites and Political Stability in the Islamic Republic of Iran دکتری دانلود 1395/07/30
دلبرپور پرویز مکانیسم ائتلاف نخبگان و تدوین استراتژی ملی توسعه در ایران بعد از انقلاب
دیدار پوریا انقلاب مشروطه و دولت مدرن رضا شاه کارشناسی ارشد
عباس تاجیک رهیافت عدم خشونت در سیاست خارجی ایران پس از انقلاب اسلامی دکتری دانلود 1396/06/26
مهدی تاجیک رویکرد مقایسه ای بوش و اوباما در مقابله با تروریسم کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
عباس ترابی میزان مقبولیت مدل حکومتی ترکیه در منطقه خاورمیانه بخصوص در مصر پس از خیزشهای عربی سال 2011 کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
سید علی تفرشی سیاست امنیتی اسرائیل و گسترش رادیکالیسم در مصر 2000-1970 کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/27
نسترن توصیف تحول هویت ایرانی در روند جهانی شدن کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/20
فتاحیان جبار بررسی سیاستگذاری خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوران سازندگی (1368 تا 1376) کارشناسی ارشد
حق پناه جعفر سیاست خارجی ایران در برابر تحولات مناطق کردنشین خاورمیانه
شفیعی جلال ایدئولوژیکی شدن سیاست گذاری و چالش های دولت کارشناسی ارشد
حمید جهانگیری مقایسه تطبیقی سیاست خارجی ایران و ترکیه در قبال تحولات سوریه کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/24
ام البنین چابکی نقش سیاست خارجی در تأمین منافع اقتصادی جمهوری اسلامی ایران دکتری دانلود 1388/02/21
کاظمی حجت ستیز، وفاق و مسئله نظم سیاسی در ایران معاصراز مشروطه تا 28مرداد1332
محمد حیدری منطقه گرایی در خاورمیانه؛ بسترها و موانع آن کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/24
مهرداد حیدری نقش و جایگاه حقوق بشر در سیاست خارجی ایالات متحده کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/05
خدادای حسن تغییر ماهیت و کیفیت منازعات سیاسی در ایران از چپ سنتی(میرحسین موسوی) تا چپ مدرن(خاتمی) و تأثیر آن بر ثبات- بی ثباتی سیاسی در ایران کارشناسی ارشد
شمسینی غیاثوند حسن نشانگان عرفی سازی در گفتمان های سیاسی متعارض ایرانی
شمسینی غیاثوند حسن تحول معنایی، ساختاری و کارکردی عرفی پذیری جمهوری اسلامی ایران
زمانی حسین موعود گرایی و تغییر و تحول در نظام هندسه جهانی از منظر دکترین سیاسی مقام معظم رهبری کارشناسی ارشد
سیده مطهره حسینی هویت سیاسی مسلمانان روسیه دکتری دانلود 1390/11/29
فتح الله حسینی نقش مقاومت گروه های اجتماعی کرد در دفاع مقدس کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/22
سید یاسر حسینی عتیق نقش اسرائیل در افزایش تضاد های سیاسی ایران و آذربایجان کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/21
جعفر حق پناه سیاست خارجی ایران در برابر تحولات مناطق کردنشین خاورمیانه دکتری دانلود 1386/12/20
مهرداد حلال خور میرکلایی اوباما و امنیتی سازی جمهوری اسلامی ایران , استراتژی سابق و روشی جدید کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/11
جهانگیری حمید مقایسه تطبیقی سیاست خارجی ایران و ترکیه در قبال تحولات سوریه کارشناسی ارشد
رهنورد حمید تحلیل هزینه و فایده سیاست های ضد تروریسم آمریکا در ابعاد داخلی ( از دوره بوش دوم) کارشناسی ارشد
سجادی حمید برنامه¬های توسعه و انسجام ساختاری در جمهوری اسلامی ایران
امرایی حمزه انقلاب اسلامی ایران ودهه دوم جنگ سرد کارشناسی ارشد
حسین خانی نسبت مفهوم«منافع ملی» با مصادیق خرده گفتمان‏های اسلامی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (1388 ـ 1358) دکتری دانلود 1391/03/03
کوروش خدابخشی «کنترل افکار و سلائق عمومی، بوسیله‌ی رسانه‌های ارتباط جمعی، در چارچوب نفوذ در جامعه اطلاعاتی هدف» کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/30
حسن خدادی انسان شناسی نظریه های امنیت: تیموس ( روح) به مثابة بعد مغفول نظریه های امنیتی دکتری دانلود 1395/10/12
حسن خدادای تغییر ماهیت و کیفیت منازعات سیاسی در ایران از چپ سنتی(میرحسین موسوی) تا چپ مدرن(خاتمی) و تأثیر آن بر ثبات- بی ثباتی سیاسی در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/01
خیراله خیری اصل تاثیر جهانی شدن بر تغییر فرهنگ سیاسی در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1382
خیری اصل خیراله تاثیر جهانی شدن بر تغییر فرهنگ سیاسی در ایران کارشناسی ارشد
ابوالحسن خلج منفرد Turkey's Ruling Justice and Development Party; From Conservative catch-all party to Cartel Authoritarianism دکتری دانلود 1395/10/11
محمد خواجوئی بررسی تهدیدهای نرم و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران پس از جنگ سرد کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/03
حسین دلبر سیاستگذاری امنیتی؛واکاوی چگونگی نقش احزاب سیاسی ایران(با تاکید بر ناهنجاری سیاسی احزاب) کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/27
پرویز دلبرپور مکانیسم ائتلاف نخبگان و تدوین استراتژی ملی توسعه در ایران بعد از انقلاب دکتری دانلود 1384
سعیدزاده دلیر تاثیر سیاست خارجی ایران بر محیط امنیت خاورمیانه کارشناسی ارشد
محمدحسین دهش ور نقش ارتش در تحولات سیاسی 2011 و 2012 مصر کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/26
هما رحمانی الهام‎بخشی و رهبری منطقه‎ای جمهوری‎اسلامی‎ایران در اسناد فرادستی دکتری دانلود 1392/06/23
امیر رحمتی علل چرخش سیاستگذاری خارجی آمریکا در قبال ایران از مهار به مقابله کارشناسی ارشد دانلود 1384
شیرزادی رضا راهبرد نوسازی دولت های معاصر ایران (از انقلاب مشروطه تاکنون)
صالحی امیری رضا مدیریت تنوع قومی در ایران دکتری
میرجمالی رضا نقش گروه‌های تکفیری در گسترش بحران خاورمیانه کارشناسی ارشد
یاسمین رضایی Islam and Democracy in Egypt (Case Study of Muslims Brotherhoods from 2005 Election to 2011) کارشناسی ارشد دانلود 1392/09/11
یاسمین رضایی اسلام و دمکراسی در مصر ( مطالعه موردی جنبش اخوان المسلمین از انتخابات 2005 تا 2011) کارشناسی ارشد دانلود 1393/02/20
زینب رفعتی آلاشتی سیاست‌های ایالات متحده آمریکا در مقابله با ایدز در کشورهای آفریقایی (دوره بوش و اوباما) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/17
حمید رهنورد تحلیل هزینه و فایده سیاست های ضد تروریسم آمریکا در ابعاد داخلی ( از دوره بوش دوم) کارشناسی ارشد دانلود 1385
صف شکن اصفهانی روزبه بازنگری مفهوم سوژه و طبقات اجتماعی درجوامع سرمایه داری کارشناسی ارشد
ابراهیم سیاه پوش سیاستگذاری امنیتی ایران، بازیگران، فرآیندها و ساختار کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/06
صادقی سجاد جنبش اشغال وال استریت و " نخبگان قدرت":نظریه سی رایت میلز و ساختار سیاسی معاصر ایالات متحده امریکا کارشناسی ارشد
حمید سجادی برنامه¬های توسعه و انسجام ساختاری در جمهوری اسلامی ایران دکتری دانلود 1393/11/11
حسینی عتیق سید یاسر نقش اسرائیل در افزایش تضاد های سیاسی ایران و آذربایجان کارشناسی ارشد
تفرشی سید علی سیاست امنیتی اسرائیل و گسترش رادیکالیسم در مصر 2000-1970 کارشناسی ارشد
حسینی سیده مطهره هویت سیاسی مسلمانان روسیه
عباس سروستانی حضور اتحادیه اروپا در افغانستان، فرصت ها و چالش ها برای جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/06
دلیر سعیدزاده تاثیر سیاست خارجی ایران بر محیط امنیت خاورمیانه کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/05
محمد سلیمانی امیری بررسی سیاست خارجی فرانسه در حوزه خاور میانه بر اساس استراتژی صادراتی اسلحه (2010-1950) کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/27
رضا شیرزادی راهبرد نوسازی دولت های معاصر ایران (از انقلاب مشروطه تاکنون) دکتری دانلود 1382
رمضان شریفی حضور نیروهای فرامنطقه ای در مرزهای جمهوری اسلامی ایران و تاثیر آن بر امنیت ملی کارشناسی ارشد دانلود 1389/08/24
جلال شفیعی ایدئولوژیکی شدن سیاست گذاری و چالش های دولت کارشناسی ارشد دانلود 1383
حسن شمسینی غیاثوند تحول معنایی، ساختاری و کارکردی عرفی پذیری جمهوری اسلامی ایران 1385
حسن شمسینی غیاثوند نشانگان عرفی سازی در گفتمان های سیاسی متعارض ایرانی دکتری دانلود 1386
مونا شهبازی انگاره‌های بنیادگرایانه در بحران امنیتی خاورمیانه کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/24
محبوبه شهرابی فراهانی سیاست‌های امنیتی ایران درباره فعالیت‌های هسته‌ای کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/10
باوان پوری شهریار The genealogy of the religious terrorism discourse in the Middle East کارشناسی ارشد
سجاد صادقی جنبش اشغال وال استریت و " نخبگان قدرت":نظریه سی رایت میلز و ساختار سیاسی معاصر ایالات متحده امریکا کارشناسی ارشد دانلود 1392/02/30
رضا صالحی امیری مدیریت تنوع قومی در ایران دکتری
میر ابراهیم صدیق مقایسه رویکرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه نسبت به خاورمیانه از سال 2002 تا 2012 دکتری دانلود 1392/06/25
حیدر صفاری آسیب شناسی تحریم های جهان غرب علیه ایران کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/04
مهدی صفرپور بررسی عوامل سقوط دولت ابوالحسن بنی صدر کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/18
آذرگون عباداله توانمندسازی و توسعه دموکراتیک در ایران: مروری بر ادبیات توسعه سیاسی موجود در کشور کارشناسی ارشد
ترابی عباس میزان مقبولیت مدل حکومتی ترکیه در منطقه خاورمیانه بخصوص در مصر پس از خیزشهای عربی سال 2011 کارشناسی ارشد
مهدی عباسی دولت توسعه خواه در تجربه ژاپن کارشناسی ارشد دانلود 1385
محقق عدنان نقش مرجعیت شیعه عراق در حفظ منافع ملی از حمله آمریکا تا کنون(در شرایط اشغال از 2003تا 2008) کارشناسی ارشد
سعید عطار درآمدی بر منطق توسعه در رویکرد سیاست شبکه ای:نگاهی از منظر رویکرد سیاست شبکه ای به منطق توسعه در ایران دکتری دانلود 1391/04/26
میراحمدی علی عوامل ایجاد تضاد با جمهوری اسلامی ایران در فرآیند سیاست‌گذاری خارجی ایالات متحده آمریکا کارشناسی ارشد
لطیفه عمدی عتیق Iran's Geopolitical Reasons for Supporting Bashar al-Asad in the Syrian Crisis 2011-2014 کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/23
مراد عنادی نقش ایرانیان خارج از کشور در دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران دکتری دانلود 1393/10/30
نیلوفر غفار پور دامناب مقایسه توسعه سیاسی دولت هاشمی و خاتمی کارشناسی ارشد 1385
اسماعیلی غلام حسین تأثیر دیپلماسی عمومی ایالات متحده آمریکا در دگرگونی فرهنگی- هنجاری جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
ندری غلامرضا بررسی مواضع و رویکرد آمریکا نسبت به پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما ، 2011- 2009 کارشناسی ارشد
سلیمانی غلامعلی مذهب و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: تحلیل نقش باورهای دینی در تصمیم‌گیری رهبران سیاسی(مطالعه موردی: بررسی تصمیم گیری امام خمینی(ره) در سیاست خارجی)
محسن فیاضی تاثیر ژئوپلیتیک نوین آسیای مرکزی بر اهداف امنیتی آمریکا دراین منطقه کارشناسی ارشد دانلود 1390/04/21
مرادی حقیقی فائزه The Role of Government in Economic DevelopmentComparative Study of Iran and Malaysia کارشناسی ارشد
جبار فتاحیان بررسی سیاستگذاری خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوران سازندگی (1368 تا 1376) کارشناسی ارشد دانلود 1389/12/15
حسینی فتح الله نقش مقاومت گروه های اجتماعی کرد در دفاع مقدس کارشناسی ارشد
محمد پور فتحعلی خان بررسی تاثیر شکل گیری هلال شیعی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
اسمعیل فدایی لشکرگاهی پیامدهای سیاست خارجی آمریکا بر اقتصاد ایران در دوره کندی و جانسون کارشناسی ارشد دانلود 1391/12/08
محسنی فریباالسادات تأثیردیپلماسی مکمل برارتقاء جایگاه حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران
مهدی فقیه محوریت دموکراسی در سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه کارشناسی ارشد دانلود 1386/07/08
احمدی قاسم دولت مدرن و سیاست های قومی در ایران کارشناسی ارشد
احمد قیسوندی بررسی مقایسه ای سیاستهای ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا در روند صلح خاورمیانه کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/11
فاطمه قنائی بسیج منابع و انتخابات: انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران در سال 1392 دکتری دانلود 1395/07/05
مصطفی کریمی چگونگی صورتبندی مفهوم شهادت در میان داوطلبین اعزام به جبهه در دوران دفاع مقدس کارشناسی ارشد دانلود 1391/12/07
خدابخشی کوروش «کنترل افکار و سلائق عمومی، بوسیله‌ی رسانه‌های ارتباط جمعی، در چارچوب نفوذ در جامعه اطلاعاتی هدف» کارشناسی ارشد
قنبری لقمان موقعیت ژئواکونومیک انرژی ایران و تأثیر آن بر امنیت ملی (با تاکید بر استراتژی‌های ژئواکونومیکی ایالات متحده امریکا) کارشناسی ارشد
ابوالقاسمی میثم بررسی نقش امریکا در توسعه دموکراسی در خاورمیانه کارشناسی ارشد
شهرابی فراهانی محبوبه سیاست‌های امنیتی ایران درباره فعالیت‌های هسته‌ای کارشناسی ارشد
بیات محسن اطمینان سازی و پذیرش پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای توسط ایران کارشناسی ارشد
پالیزبان محسن برآورد فرصت‌ها و تهدیدهای فراروی انقلاب اسلامی ایران
فیاضی محسن تاثیر ژئوپلیتیک نوین آسیای مرکزی بر اهداف امنیتی آمریکا دراین منطقه کارشناسی ارشد
فریباالسادات محسنی تأثیردیپلماسی مکمل برارتقاء جایگاه حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران دکتری دانلود 1394/11/26
احمد محقر نقش دانشگاه در تحولات سیاسی جمهوری اسلامی ایران دکتری دانلود 1385
عدنان محقق نقش مرجعیت شیعه عراق در حفظ منافع ملی از حمله آمریکا تا کنون(در شرایط اشغال از 2003تا 2008) کارشناسی ارشد دانلود 1388/04/10
اکرم عارفی محمد موانع توسعه سیاسی در افغانستان (1298-1370)
حیدری محمد منطقه گرایی در خاورمیانه؛ بسترها و موانع آن کارشناسی ارشد
خواجوئی محمد بررسی تهدیدهای نرم و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران پس از جنگ سرد کارشناسی ارشد
اردوان محمدی تأثیر دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران بر روابط با کشور پاکستان(در مقطع بعد از انقلاب اسلامی) کارشناسی ارشد دانلود 1392/09/25
مجتبی محمدی نقش آمریکا در سیاستهای اتحادیه اروپا و روسیه در مورد پرونده هسته ای ایران کارشناسی ارشد دانلود 1391/09/30
عارفی محمد اکرم موانع توسعه سیاسی در افغانستان (1298-1370) کارشناسی ارشد
فتحعلی خان محمد پور بررسی تاثیر شکل گیری هلال شیعی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1391/01/30
دهش ور محمدحسین نقش ارتش در تحولات سیاسی 2011 و 2012 مصر کارشناسی ارشد
دهش ور محمدحسین نقش ارتش در تحولات سیاسی 2011 و2012 مصر کارشناسی ارشد
اصغر محمدزاده A study in the contexts and factors of Islam fighahati's hegemony and its challenges دکتری دانلود 1394/11/19
ناجی راد محمدعلی جهانی شدن تروریسم و علل همکاری کشورهای جهان علیه آن
آقای کثیری محمود پیامد امنیتی تغییر نگرش در سیاست خارجی آمریکا در عراق برای ایران: تحلیل سناریوی خروج نیروهای آمریکایی از عراق در سال 2011 کارشناسی ارشد
علی میراحمدی عوامل ایجاد تضاد با جمهوری اسلامی ایران در فرآیند سیاست‌گذاری خارجی ایالات متحده آمریکا کارشناسی ارشد دانلود 1389/08/24
فائزه مرادی حقیقی The Role of Government in Economic DevelopmentComparative Study of Iran and Malaysia کارشناسی ارشد دانلود 1391/011/13
رضا میرجمالی نقش گروه‌های تکفیری در گسترش بحران خاورمیانه کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/24
جواد میرگلوی بیات نفت و معمای نظم نمادین،خوانشی از جامعه منشوری ریگز کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/19
جوان شهرکی مریم Globalization and SecurityCase Study: Securitization of Iran in US Foreign Policy
یوسف مسلمی مهنی Public Policies & Development of Metropolis Cities In Islamic Republic of Iran, Introduce An Applied Model, Case Study: Kerman Metropolis City دکتری دانلود 1395/07/10
کریمی مصطفی چگونگی صورتبندی مفهوم شهادت در میان داوطلبین اعزام به جبهه در دوران دفاع مقدس کارشناسی ارشد
احسان معنوی تبیین پویش های اجتماعی و اقتصادی داخلی موثر بر پذیرش قطعنامه 598در سالهای 67-1365 کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/05
صفرپور مهدی بررسی عوامل سقوط دولت ابوالحسن بنی صدر کارشناسی ارشد
عباسی مهدی دولت توسعه خواه در تجربه ژاپن کارشناسی ارشد
عباسی مهدی دولت توسعه خواه در تجربه ژاپن کارشناسی ارشد
فقیه مهدی محوریت دموکراسی در سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه کارشناسی ارشد
صبا مهرابی جامعه پذیری زنان در کتابهای درسی جمهوری اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1391/12/07
حیدری مهرداد نقش و جایگاه حقوق بشر در سیاست خارجی ایالات متحده کارشناسی ارشد
حلال خور میرکلایی مهرداد اوباما و امنیتی سازی جمهوری اسلامی ایران , استراتژی سابق و روشی جدید کارشناسی ارشد
شهبازی مونا انگاره‌های بنیادگرایانه در بحران امنیتی خاورمیانه کارشناسی ارشد
محمدعلی ناجی راد جهانی شدن تروریسم و علل همکاری کشورهای جهان علیه آن دکتری دانلود 1385
سید عطاش نادری بررسی وضعیت سیاسی و اجتماعی اسماعلیان در افغانستان کارشناسی ارشد دانلود 1394/03/24
محمدرضا ناصری چالش های شکل گیری دولت مدرن در افغانستان پساطالبان کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/14
غلامرضا ندری بررسی مواضع و رویکرد آمریکا نسبت به پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما ، 2011- 2009 کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/26
توصیف نسترن تحول هویت ایرانی در روند جهانی شدن کارشناسی ارشد
حامد نصرتی کارکرد دیپلماسی عمومی آمریکا در تهدید امنیت‌ ملی ج.ا.ایران کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/31
غفار پور دامناب نیلوفر مقایسه توسعه سیاسی دولت هاشمی و خاتمی کارشناسی ارشد
آخوندی هادی بررسی رابطه ایران و آمریکا از سال 1285-1325 براساس نظریه پیوستگی جیمز روزنا کارشناسی ارشد
مهدی هدایتی شهیدانی تاثیر اقدامات طالبان بر روابط سیاسی- امنیتی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در منطقه کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/23
ایرج همتی Erosion of the War and Change in Behavior of Iranian’s Foreign Policy since Issue until Acceptance of the Resolution 598 دکتری دانلود 1391/11/25
امانی زوارم وحید تحول الگوهای جامعه‌پذیری سیاسی در نظام آموزشی ایران: تحلیل گفتمانی محتوای کتاب‌های درسی جامعه‌شناسی متوسطه
مسلمی مهنی یوسف Public Policies & Development of Metropolis Cities In Islamic Republic of Iran, Introduce An Applied Model, Case Study: Kerman Metropolis City
نام درس
 
نمایش 20 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مسائل اقتصادی کشورهای آمریکا شمالی 2106206 2 06 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
روابط شمال و جنوب 2101517 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
نظریه های مختلف در روابط بین الملل 2101515 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/04 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1396
تاریخ روابط بین الملل 2101399 2 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران 2101368 2 04 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1396/11/03 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
سیاست و حکومت در آمریکای شمالی 2101374 2 02 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/27 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
روابط خارجی ایران از سال ه2 تا 75 2101286 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/23 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
سمینار مسایل سیاسی روز 2101518 2 01 هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:00) 1396/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
تحولات سیاسی و اجتماعی ایران در عصر پهلوی 2101404 2 04 هرهفته چهار شنبه (15:00 - 17:00) 1396/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
سیاست و روابط خارجی ایران در عصر پهلوی 2101352 2 04 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/22(14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
جنبش غیر متعهدها 2101102 2 01 هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) 1396/03/31(13:00 - 15:00) ترم دوم 1395
روابط شمال و جنوب 2101517 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/31(13:00 - 15:00) ترم دوم 1395
نظریه های مختلف در روابط بین الملل 2101515 2 02 هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) 1396/03/29(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نظریه های مختلف در روابط بین الملل 2101515 2 11 هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:30) 1396/03/22(15:00 - 17:00) ترم دوم 1395
سیاست و حکومت در آمریکای شمالی 2101374 2 02 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/27(15:00 - 17:00) ترم اول 1395
سیر تحولات حکومت خاورمیانه 2101283 2 02 هرهفته شنبه (11:30 - 13:00) 1395/10/18(15:00 - 17:00) ترم اول 1395
روابط میان کشورهای آمریکای شمالی 2106265 2 06 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/28(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
اقتصاد سیاسی آمریکای شمالی 2106266 2 06 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/21(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
اصول روابط بین الملل 2101388 2 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/27(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
نظریه های مختلف در روابط بین الملل 2101515 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/21(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
نمایش 20 نتیجه
از 1