اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

الهه کولایی

الهه کولایی

الهه کولایی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 61112396
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
طاهری ابراهیم Geo-economics role and position of Iran and turkey in network order of Middle East and central Asia
طاهری ابراهیم رقابت قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و ناامنی در قفقاز کارشناسی ارشد
رضائی احمدعلی گفتمان دموکراسی و اسلام سیاسی در افغانستان پسا کمونیسم کارشناسی ارشد
عباس پور آرزو بررسی مقایسه‌ای عملکرد اقتصادی ایران و ترکیه در جمهوری آذربایجان کارشناسی ارشد
یوسفی آرزو The Soviet Union and The Sect of Democrat Azerbaijan کارشناسی ارشد
اله مرادی آزاده سیاست انرژی روسیه در آسیای مرکزی کارشناسی ارشد
نورعلی وند یاسر موانع و چالش های تحقق سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا کارشناسی ارشد
فدایی لشکرگاهی اسمعیل پیامدهای سیاست خارجی آمریکا بر اقتصاد ایران در دوره کندی و جانسون کارشناسی ارشد
میرآقایی آسیه بررسی وضعیت زنان در سپر عمومی ایران 1357 تا 1377 دکتری
رسولی ثانی آبادی الهام تاثیر قدرتهای خارجی و امکان همگرایی در میان اعضای اکو کارشناسی ارشد
رسولی ثانی آبادی الهام تاثیر قدرتهای خارجی و امکان همگرایی در میان اعضای اکو کارشناسی ارشد
رضایی مقدم اله کرم بررسی مقایسه ای مکانیسم های نظارت بر اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با آمریکا و روسیه و تاثیر آن بر چرخه سیاستگذاری در کشورهای یاد شده کارشناسی ارشد
اسکندریون بابک تاثیر سیاستهای مقررات زدایی و آزاد سازی بر کارایی و دموکراسی؛ مطالعه تطبیقی در بخش برق کارشناسی ارشد
فلاحی بهاره اعمال و ارزیابی متدلوژی جریان سازی جنسیتی در سیاست گذاری عمومی درایران کارشناسی ارشد
شاه محمدی پریسا راهبرد روسیه در قبال حضور ناتو در آسیای مرکزی کارشناسی ارشد
خاشع عبدلی جعفر راهکارهای افزایش همکاری و همگرایی بین کشورهای ساحلی دریای خزر کارشناسی ارشد
پاک نیا جهانگیر موانع تحقق الگوهای گذار به دموکراسی در نظام جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
زراعت پیما جواد جایگاه آسیای مرکزی در تأمین امنیت انرژی چین کارشناسی ارشد
طاهایی گیلان جواد بنیادهای تاریخی رژیم روسی کارشناسی ارشد
رضازاده حبیب بررسی علل سردی روابط جمهوری اسلامی ایران با جمهوری آذربایجان (دوره زمانی 2008-1991م) (1387-1370 ش) کارشناسی ارشد
چراغی حسن تبعات پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت کارشناسی ارشد
شکوه حسن بررسی تأثیر تحولات اقتصادی ـ اجتماعی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران(1384-1376)
ابراهیمی حسین بررسی پیامدهای عدم تعیین رژیم حقوقی دریای خزر بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
ابراهیمی حسین بررسی پیامدهای عدم تعییین رژیم حقوقی دریای خزر بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
توسلی نژاد حسین تاثیر ملاحظات امنیتی در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز بر منافع نفت و گاز ایران کارشناسی ارشد
توسلی نژاد حسین تاثیـر ملاحظات امنیتـی در منطقـه آسیای مرکـزی و قفقـاز بـر منـافـع نفـت و گـاز ایــران کارشناسی ارشد
نصیری حسین توسعه وتوسعة پایدار، چشم انداز جهان سوم کارشناسی ارشد
حسینی حمید تاثیر سیاستهای انرژی روسیه بر سیاستهای انرژی اتحادیه روسیه کارشناسی ارشد
وطن خواه حمیده Reviewing the effect of social status of the Seventh Parliament representatives' on their attitude toward government کارشناسی ارشد
وطن خواه حمیده بررسی تاثیر پایگاه اجتماعی نمایندگان دوره هفتم مجلس شورای اسلامی بر مواضع آنان نسبت به دولت کارشناسی ارشد
بایزیدی خالد مطالعه تاریخی-تحلیلی سیاست خارجی آمریکا و شوروی/روسیه در قبال جنبش های کرد کارشناسی ارشد
چرمی داود علل وعوامل اضمحلال امیر نشین بخارا کارشناسی ارشد
غنیمی فرد دلارام زهرا بررسی نگرش ها و مناسبات سیاسی شهروندان تهرانی با توجه به ساختار شهری کارشناسی ارشد
ایزدی رجب مبانی جامعه شناختی جنبش دوم خرداد
نیک نام رضا چالش راهبردی بین ایالات متحده و چین بر سر هژمونی جهانی کارشناسی ارشد
کرانی زهرا رابطه پوپولیسم و دموکراسی در گفتمان سیاسی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
وزیری دوزین زهرا ساختار قدرت در خانواده ایرانی و تاثیر بر توسعه سیاسی کارشناسی ارشد
ستاری سجاد اقتصاد سیاسی خصوصی سازی در ایران معاصر:پژوهشی در ماهیت و علل اقتصاد سیاسی توسعه نیافتگی خصوصی‌سازی در دوره پهلوی دوم و جمهوری اسلامی و تاثیر آن بر روند توسعه ایران
حسینی سیده مطهره هویت سیاسی مسلمانان روسیه
تهامی سعید آسیب‌شناسی فرایند سیاست خارجی ج.ا. ایران در قبال مناقشه قره‌باغ ( با توجه به دو مولفه قالب بندی و اجرای سیاست‌ها) 84-1370 (2005-1991) کارشناسی ارشد
فرازی سمانه نفوذ و گسترش ناتو به قفقاز جنوبی و تاثیر آن بر امنیت جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
رضایی سمیه جهت‌گیری مسلمانان ترکستان در برابر انقلاب 1917 کارشناسی ارشد
ماکویی سویل استراتژی ترویج دموکراسی در خاورمیانه کارشناسی ارشد
عرب دولابی شیما سیاست انرژی روسیه در قفقاز جنوبی اهداف و پیامد ها کارشناسی ارشد
محمدیان صابر بررسی و ارزیابی سیاست‌گذاری فرهنگی ایران در تاجیکستان کارشناسی ارشد
روحانی صادق نقش زنان در گذار دموکراتیک در کشورهای پاتریمونیال خاورمیانه کارشناسی ارشد
سلاورزی زاده صالح سیاست وفعالیت های نظامی ایالات متحده امریکا درآسیای مرکزی؛اهداف وچالش ها( 2013-2001) کارشناسی ارشد
عبدوس صغری بررسی مشارکت سیاسی زنان استان سمنان از سال 1370 تا سال 1380 کارشناسی ارشد
وحدانیان صمد تاثیر تنشهای سیاسی ناشی از برنامه هسته ای ایران بر روابط اقتصادی ایران و اتحادیه اروپا کارشناسی ارشد
هاشمی طاهره سادات بررسی گفتمان های اسلامی درباره زن در ایران پس از انقلاب کارشناسی ارشد
حاتمی عباس الگوی آونگی و دولت در ایران پس از انقلاب (بررسی پویشهای متقابل ساخت اقتصادی و سیاسی)
عبدانی عبدالرحمان سیاست انرژی روسیه (با تاکید بر بخش نفت و گاز) و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
ملک صیدآبادی عزیزاله رقابتها بر سر منابع انرژی دریای خزر و تأثیرات امنیت زیست محیطی آن کارشناسی ارشد
اشرف نظری علی مدرنیته و هویت سیاسی: واکاوی تکاپوهای هویتی در ایران
پاشاپور دلخواه علی نفوذ اسرائیل درجمهوری آذربایجان و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
نعمتی علی باقر رقابت روسیه و آمریکا در قفقاز جنوبی: تهدیدات و فرصتها برای جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
صالحی علی رضا بررسی تاثیر ساختار قانونی حاکمیت بر فرآیند گذار به دموکراسی کارشناسی ارشد
نوری علی رضا عمل گرائی پوتین و فرآیند شکل گیری اجماع و سازگاری در سیاست خارجی روسیه کارشناسی ارشد
سمیعی اصفهانی علیرضا شکاف های اجتماعی و تاثیر آن بر رفتار سیاسی دولت در ایران معاصر ( از مشروطه تا پس از انقلاب)
صالحی علیرضا بررسی تاثیر ساختار قانونی حاکمیت بر فرآیند گذار به دموکراسی کارشناسی ارشد
طاهری زاده علیرضا نقش قدرتهای خارجی در وقوع انقلابهای رنگین در آسیای مرکزی و قفقاز کارشناسی ارشد
اوقانی غزاله بررسی سیاستهای جمهوری اسلامی ایران در توسعه حقوق زنان کارشناسی ارشد
مرادی فتح اله امنیت در آسیای مرکزی و سازمان همکاری شانگهای کارشناسی ارشد
کلبعلی فرزاد جهانی شدن و ناسیونالیسم اقتصادی با تاکید بر تجربه موردی چین کارشناسی ارشد
ابراهیمی فهیمه واکنش دینی جامعة آسیای مرکزی در برابر فرایند روسی سازی تا انقلاب 1917
خوانساری فرد فهیمه "روسیه و فرایند دولت سازی در کشورهای قفقاز جنوبی از 1991 تا 2010" کارشناسی ارشد
مهرمتین میثم بررسی نقش نخبگان در توسعه و نوسازی با تاکید بر تجربه مالزی کارشناسی ارشد
سودایی مجید بررسی تأثیر سیاست‌های منطقه‌ای روسیه در قفقاز جنوبی بر امنیت ملی گرجستان کارشناسی ارشد
یارمحمدیان محسن بررسی روابط خارجی ایران و عربستان در سال های 80-1376 کارشناسی ارشد
پالیزبان محسن برآورد فرصت‌ها و تهدیدهای فراروی انقلاب اسلامی ایران
فیاضی محسن تاثیر ژئوپلیتیک نوین آسیای مرکزی بر اهداف امنیتی آمریکا دراین منطقه کارشناسی ارشد
ابراهیم اف محمد روابط ایران و تاجیکستان در دهه 1990 کارشناسی ارشد
اصلی تمر محمد بررسی امنیت زیست محیطی در ج.ا.ایران (با تاکید بر امنیت منابع آبی) کارشناسی ارشد
اکبری محمد نقش موقعیت ژئوپلیتیک گرجستان در روابط سیاسی - امنیتی آن با روسیه کارشناسی ارشد
سلطانی نژاد محمد تاثیر توافق ژنو بر حل منازعه ایران و آمریکا کارشناسی ارشد
شفیعی فر محمد بحران ها و بی ثباتی ها در جمهوری اسلامی ایران (84-1360)
صداقت محمد موانع همگرایی در سازمان کشورهای مستقل مشترک المنافع ( CIS ) کارشناسی ارشد
دلفروز محمدتقی موانع سیاسی همگرائی دراکو کارشناسی ارشد
خوب پور محمدجواد عوامل و موانع همکاری در حوزه انرژی در سازمان همکاری شانگهای کارشناسی ارشد
سلطانی محمدجواد تاثیر عامل آب در روابط بین کشورهای آسیای مرکزی کارشناسی ارشد
محمدی محمدجواد واکاوی نقش دیپلماسی عمومی آمریکا در وقوع انقلاب های رنگی در آسیای مرکزی و قفقاز کارشناسی ارشد
جباری محمدحسن بررسی تطبیقی نوسازی و اصلاحـات ژاپن و ایـران در دوره معاصر کارشناسی ارشد
افشردی محمدحسین تحلیل ژئوپلیتیکی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در منطقه قفقاز و ارائه الگوی مناسب دکتری
دمیری محمدرضا تهدید بنیادگرایی اسلامی در آسیای مرکزی(با تاکید بر ازبکستان) کارشناسی ارشد
رمضانی محمدعلی دولت اقتدارگرای دیوان سالار به مثابه عامل زمینه ساز توسعه دموکراسی کارشناسی ارشد
کدیور محمدعلی روند دموکراتیزاسیون در دوره اصلاحات(84-1376) کارشناسی ارشد
شجاعی محمد کاظم تاثیر درآمدهای حاصل از فروش گاز طبیعی برساختار سیاسی ترکمنستان کارشناسی ارشد
بینش محمد وحید ناسازگاری مولفه های اندیشه و نظام سیاسی سنتی و جدید در افغانستان معاصر
دامن پاک جامی مرتضی تحول دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی ایران و تاثیر آن بر روابط با آسیای مرکزی کارشناسی ارشد
جوان شهرکی مریم "تأثیر جهانی شدن برگسترش تروریسم جهانی" مورد مطالعاتی: گروه القاعده کارشناسی ارشد
نظامی مریم تأثیر سیاستهای دولت شوروی بر شکل‌گیری منازعات در آسیای مرکزی پس از فروپاشی شوروی کارشناسی ارشد
کرم‌زادی مسلم بررسی سیاستگذاری آموزشی در زمینه تربیت مدنی پس از انقلاب اسلامی تا 1384 کارشناسی ارشد
اسدی مصطفی تبارشناسی فوکویی سکسوالیته در ایران کارشناسی ارشد
مادرشاهی منیرسادات خصوصیات مردم سالاری دینی در نظرات اندیشمندان سیاسی معاصر ایران (از دهه دوم انقلاب اسلامی)
خدابخشی مهدی راهبرد اسرائیل در آسیای مرکزی و تأثیرآن برمنافع ملی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
شایسته مهدی بررسی نظام سیاستی سواحل دریای مازندران کارشناسی ارشد
صفرپور مهدی بررسی عوامل سقوط دولت ابوالحسن بنی صدر کارشناسی ارشد
تقوی دهاقانی مهدیه السادات جایگاه روسیه در نظام امنیت جدید اتحادیه اروپا(با تأکید بر عامل انرژی) کارشناسی ارشد
ساهری مهرداد تأثیر بحران افغانستان بر آسیای مرکزی با تأکید بر تاجیکستان کارشناسی ارشد
شاه حسینی مونا تأثیر انقلاب گل سرخ گرجستان بر روابط گرجستان با روسیه کارشناسی ارشد
شاه حسینی مونا تأثیر انقلاب گل سرخ گرجستان بر روابط گرجستان با روسیه کارشناسی ارشد
طاهری نرجس تأثیر عوامل ژئوپلیتیک بر رژیم حقوقی دریای خزر با تأکید بر خطوط انتقال انرژی کارشناسی ارشد
حاجی رفیعی نرگس جایگاه راهبردی آذربایجان در تامین اهداف ناتودر قفقاز جنوبی کارشناسی ارشد
واحدیان نسرین ناکارآمدی دولتهای آسیای مرکزی و گسترش بنیادگرایی اسلامی در منطقه(با تاکید بر سه جمهوری تاجیکستان,ازبکستان,قرقیزستان کارشناسی ارشد
باوندپور هادی گفتمان جهان سوم گرایی و تاثیر آن بر روند نوگرایی(تجدد) در ایران کارشناسی ارشد
دوراندیش هومان نقش رهبری جنبش اصطلاحات در ناکامی آن (84-1376) کارشناسی ارشد
مزارعی یوسف نقش سیاست های دولت هاشمی در شکل گیری حزب کارگزاران سازندگی کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحولات سیاسی جاری در آسیای مرکزی و قفقاز 2106234 2 06 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/21(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
مسائل اقتصادی در آسیای مرکزی و قفقاز 2106180 2 06 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/22(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
جهانی شدن ومنطقه گرایی 2106220 2 08 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/29(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
روابط میان کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز 2106235 2 06 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/28(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
سیاست و حکومت در آسیای مرکزی قفقاز 2106178 2 06 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/25(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
سیاست و حکومت در اوراسیای مرکزی 2101348 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/29(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
نمایش 6 نتیجه
از 1