اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

ابراهیم موسی زاده

ابراهیم موسی زاده

ابراهیم موسی زاده    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61112334
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محمود ابراهیمی تحلیل حقوقی صلاحیت و اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حقوق اساسی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/05
وحید ابراهیمی بررسی ظرفیت های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تحقق امنیت ملی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
قیصری احمدرضا اندیشه‌های حقوق عمومی در گلستان سعدی کارشناسی ارشد
مازیار احمدی کرماجیان تحلیل جایگاه و رسالت مجلس و نمایندگان در منظومه فکری مقام معظم رهبری کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/25
یاسر احمدوند بررسی مبانی و ساختار حکومت اسلامی در اندیشه امام خمینی(ره) و سنهوری دکتری دانلود 1394/06/28
علی اسداله زاده ماهیت و جایگاه حقوقی پیام های نوروزی مقام معظم رهبری کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/25
عبدی اسما رابطه میان حقوق بشر و ادبیات در ایران در سالهای 1285 تا 1357 کارشناسی ارشد
جعفر افراشی بررسی حقوقی تحولات اخیر شوراهای عالی اداری با تاکید بر شورای عالی اداری کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
فاطمه آقازاده تبیین و ارزیابی آموزش حقوق شهروندی در آموزش عمومی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
پروین اکبری بهاره دادرسی عادلانه در رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/13
شیوا امیریان comparative assessment of presidents role in forming iran America france and Egypt rules. کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
صمد باباپور خاصوان اصول و مبانی حقوق عمومی در سیرالملوک خواجه‌نظام‌الملک‌طوسی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
آوات صالح باریکیان مفهوم حقوق بشر در فلسفه اخلاق کانت کارشناسی ارشد دانلود 1391/12/22
محمدحسین باقری منش بررسی مبانی حقوق عمومی در اندیشه ی علامه نائینی و علامه طباطبایی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/22
حسن برادران نقش و جایگاه فتوای رهبری در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/23
مجید پاکنهاد نایینی A comparative study of the government of the Islamic republic of Iran German federal states of America and France کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/03
یعقوب پناهی مهر Title of Thesis: Reviewing impact of Principle of “Rejection of the Faithless’ Dominion over the Faithful” on Iran’s oil contracts کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
زاهدی فر جهان بررسی حقوقی مرتع و صدور پروانه چرای دام کارشناسی ارشد
فضل اله جوکار بررسی تطبیقی کمیسیون اصل نود قانون اساسی ج. ا. ا و آمبودزمان پارلمانی انگلستان کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/26
محمدکریمی حامد Social Security System Efficiency Pathology in Iran کارشناسی ارشد
برادران حسن نقش و جایگاه فتوای رهبری در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
شریفی فرد حسن حقوق و تکالیف متقابل سازمان گمرک و مؤدیان آن در حقوق گمرکی ایران کارشناسی ارشد
شیروانی حسن نقد و بررسی ساختار شورای امنیت و الگوهای جایگزین کارشناسی ارشد
مسعود حسن آبادی Comparative study of the social rights of persons with disabilities in Islam and positive law کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/17
مجتبی حسینی الموسوی بررسی تحلیلی آرای فقهای شورای نگهبان در نظارت بر مقررات دولتی دکتری دانلود 1395/12/15
علی اکبر خسروی زاده بررسی حقوقی مردم سالاری در نظام حقوقی اسلام با تأکید بر ساختارهای قانون اساسی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
نعمت اله خوش اخلاق مبانی و عملکرد جمع‌‌تشخیص‌مصلحت‌نظام در حل اختلاف میان مجلس و شورای‌نگهبان کارشناسی ارشد دانلود 1390/09/09
ابوالفضل درویشوند Legal Requirements of (Individual) Administrative Decision-making in the Legal system of the Islamic Republic of Iran دکتری دانلود 1394/06/24
صائب دست پیمان Right of access to supreme political positions in order of Islamic Republic of Iran leadership guidance & presidency & representative of experts of leader ship assembly & representative of Islamic parliament کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/25
رحیم دمیری حق آزادی اجتماعات در اسناد بین‌المللی حقوق بشر و مقایسه آن با حقوق داخلی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1393/01/07
موحدی رامین اصول و مبانی حقوق عمومی درنهج البلاغه کارشناسی ارشد
دمیری رحیم حق آزادی اجتماعات در اسناد بین‌المللی حقوق بشر و مقایسه آن با حقوق داخلی ایران کارشناسی ارشد
ایوب رضائی جایگاه و آثار سیاست های کلی نظام اداری در حقوق اداری ایران کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
رامین زارعی نقض حقوق بشردوستانه در بحران قره باغ با تأکید بر رویکرد دولت های غربی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/08
جهان زاهدی فر بررسی حقوقی مرتع و صدور پروانه چرای دام کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/16
عبدالعزیز ساکی بایسته های زمامداری و حکمرانی از دیدگاه امام صادق (ع) کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/21
سیما سپهری فر همزیستی مسالمت آمیز در آموزه های قرآن کریم با تاکید بر مفهوم صلح کارشناسی ارشد دانلود 1392/09/23
سکینه سریاز زرگ آباد تکلیف دولت مبنی بر ایجاد محیط مساعد جهت رشد فضیلت‌ها؛ با نگاهی به اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اسناد بین المللی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/26
فرزاد سعیدی تحلیل صلاحیت های هیأت های امناء دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/25
سپهری فر سیما همزیستی مسالمت آمیز در آموزه های قرآن کریم با تاکید بر مفهوم صلح کارشناسی ارشد
شجاعی سمیرا عوامل مؤثر در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
علی سهرابلو تحلیل فقهی حقوقی ماهیت شورا در جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1394/02/05
علی شاکری Responsibility of Host State for Pilgrims' Fundamental RightsWith Concentration in "the Rites of Hajj and Umra دکتری دانلود 1395/10/22
سمیرا شجاعی عوامل مؤثر در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1393/08/30
حسن شریفی فرد حقوق و تکالیف متقابل سازمان گمرک و مؤدیان آن در حقوق گمرکی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/15
حسن شیروانی نقد و بررسی ساختار شورای امنیت و الگوهای جایگزین کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/15
شقایق شکری پور The Obligations of Incorruption in Bureaucratic Organizations in the light of General Bureaucratic Policies کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/17
سلمان شمس الدین نژاد مطلق Reviews legal status of Shiite religious freedom Republic of Azerbaijan With emphasis on human rights standards کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
امیریان شیوا comparative assessment of presidents role in forming iran America france and Egypt rules. کارشناسی ارشد
فرهاد شیویاری Human rights record enjoining good and forbidding wrong In the history of Islam and Muslim societies کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
باباپور خاصوان صمد اصول و مبانی حقوق عمومی در سیرالملوک خواجه‌نظام‌الملک‌طوسی کارشناسی ارشد
عبدالله عباسی فیروزجاه مشروعیت و ماهیت قضاوت سیاسی ناشی از مسئولیت کیفری و فرآیند آن در نظام های حقوقی ایران، فرانسه و ایالات متحده آمریکا کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
اسما عبدی رابطه میان حقوق بشر و ادبیات در ایران در سالهای 1285 تا 1357 کارشناسی ارشد دانلود 1392/04/16
ساکی عبدالعزیز بایسته های زمامداری و حکمرانی از دیدگاه امام صادق (ع) کارشناسی ارشد
فاطمه عبدالهی اصول و مبانی حقوق عمومی در قابوس نامه کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/25
فاطمه عبدالهی اصول و مبانی حقوق عمومی در قابوس¬نامه کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/25
مهدی عظیمی بررسی تطبیقی حقوق شهروندی در قانون اساسی مشروطهو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1393/08/30
خسروی زاده علی اکبر بررسی حقوقی مردم سالاری در نظام حقوقی اسلام با تأکید بر ساختارهای قانون اساسی کارشناسی ارشد
کاشانی علی اکبر بررسی ادبیات حقوقی ساختار حکومت در آثار دینی منتشره ازسال 1356 تا تیر 1358 کارشناسی ارشد
گیاهی علیرضا اصول و مبانی حقوق عمومی در اندیشه فارابی کارشناسی ارشد
جواد غلامزاده دهنوی بررسی تطبیقی اصول و قواعد تضمین امنیت قضایی در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی حقوق بشر کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
آقازاده فاطمه تبیین و ارزیابی آموزش حقوق شهروندی در آموزش عمومی ایران کارشناسی ارشد
امین خاکی فاطمه ژنوسید فرهنگی و حیات معنوی کارشناسی ارشد
عبدالهی فاطمه اصول و مبانی حقوق عمومی در قابوس نامه کارشناسی ارشد
عبدالهی فاطمه اصول و مبانی حقوق عمومی در قابوس¬نامه کارشناسی ارشد
مریم فرشادی پناه بررسی تحولات مسئولیت دولت در قبال نقض حقوق بنیادین شهروندان با تأکید بر نظام حقوقی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/26
احمدرضا قیصری اندیشه‌های حقوق عمومی در گلستان سعدی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/23
علی اکبر کاشانی بررسی ادبیات حقوقی ساختار حکومت در آثار دینی منتشره ازسال 1356 تا تیر 1358 کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/04
علی کاظم زاده : limits and steps of promoting virtue and preventing vice of people regarding the government based on the IRI Constitution دکتری دانلود 1396/7/22
محمدحسین کاظمینی ماهیت قانون و منطق دست یابی به آن در نظام حقوقی اسلام دکتری دانلود 1396/06/26
علیرضا گیاهی اصول و مبانی حقوق عمومی در اندیشه فارابی کارشناسی ارشد دانلود 1393/08/17
پاکنهاد نایینی مجید A comparative study of the government of the Islamic republic of Iran German federal states of America and France کارشناسی ارشد
عقیل محمدی حمایت از مستضعفین و اصل عدم مداخله ( با تأکید بر اصل 154 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/31
قاسم محمدی بلبان آباد بررسی و انطباق پیش نویس لایحه جامع انتخابات با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/29
حامد محمدکریمی Social Security System Efficiency Pathology in Iran کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/24
مرضیه مختاری بررسی جایگاه حقوق زن در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر نظریه¬های شهروندی کارشناسی ارشد دانلود 1391/12/08
مختاری مرضیه بررسی جایگاه حقوق زن در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر نظریه¬های شهروندی کارشناسی ارشد
سیدمصطفی میرمحمدی میبدی وضعیت حقوقی غیراهل‌ کتاب در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران دکتری دانلود 1395/12/15
علی اصغر میکائیلی بایسته ها و آثار حقوقی شکل گیری نظام پارلمانی درجمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/08
عظیمی مهدی بررسی تطبیقی حقوق شهروندی در قانون اساسی مشروطهو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
رامین موحدی اصول و مبانی حقوق عمومی درنهج البلاغه کارشناسی ارشد دانلود 1393/08/30
خوش اخلاق نعمت اله مبانی و عملکرد جمع‌‌تشخیص‌مصلحت‌نظام در حل اختلاف میان مجلس و شورای‌نگهبان کارشناسی ارشد
هادی نعمتی هابیل الزامات حقوقی سیاست‌های کلی انتخابات در جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/03
ابراهیمی هابیل نقش و جایگاه قانون مداری در جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
مهدی همزه The ratio of citizenship rights to police forces in the Islamic Republic of Iran کارشناسی ارشد دانلود 1395/12/07
ابراهیمی وحید بررسی ظرفیت های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تحقق امنیت ملی کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق اداری 1 2103013 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
نقد مبانی فلسفی حقوق بشر 2103130 2 03 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/30 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
فقه استدلالی نفت و گاز 2103214 2 03 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
حقوق بین الملل اسلامی 2120031 2 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/06 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1396
فقه استدلالی نفت و گاز 2103181 3 03 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
حقوق اداری 2 2103014 2 05 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
تاریخ حقوق عمومی 2120016 2 03 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
حقوق بشر از دیدگاه اسلام 2103118 2 03 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
حقوق بین الملل اسلامی 2103026 2 03 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
حقوق عمومی در اسلام 2120038 2 03 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
حقوق اداری 1 2103013 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/29(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
حقوق پناهندگی 2103135 1 03 هرهفته شنبه (17:00 - 18:00) 1396/03/22(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
فقه استدلالی نفت و گاز 2103214 2 03 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/31(13:00 - 15:00) ترم دوم 1395
آموزش حقوق بشر 2103120 1 03 هرهفته شنبه (16:00 - 17:00) 1396/03/23(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
حقوق بین الملل اسلامی 2120031 2 03 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/31(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نظارت بر اعمال حکومت 2103137 2 03 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/20(13:00 - 15:00) ترم دوم 1395
فقه استدلالی نفت و گاز 2103181 3 03 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/25(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
حقوق اداری 2 2103014 2 05 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/19(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
تاریخ حقوق عمومی 2120016 2 03 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/20(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
حقوق بین الملل اسلامی 2103026 2 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/25(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2