اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

ابراهیم موسی زاده

ابراهیم موسی زاده

ابراهیم موسی زاده    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61112334
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
قیصری احمدرضا اندیشه‌های حقوق عمومی در گلستان سعدی کارشناسی ارشد
عبدی اسما رابطه میان حقوق بشر و ادبیات در ایران در سالهای 1285 تا 1357 کارشناسی ارشد
زاهدی فر جهان بررسی حقوقی مرتع و صدور پروانه چرای دام کارشناسی ارشد
محمدکریمی حامد Social Security System Efficiency Pathology in Iran کارشناسی ارشد
برادران حسن نقش و جایگاه فتوای رهبری در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
شریفی فرد حسن حقوق و تکالیف متقابل سازمان گمرک و مؤدیان آن در حقوق گمرکی ایران کارشناسی ارشد
شیروانی حسن نقد و بررسی ساختار شورای امنیت و الگوهای جایگزین کارشناسی ارشد
موحدی رامین اصول و مبانی حقوق عمومی درنهج البلاغه کارشناسی ارشد
دمیری رحیم حق آزادی اجتماعات در اسناد بین‌المللی حقوق بشر و مقایسه آن با حقوق داخلی ایران کارشناسی ارشد
سپهری فر سیما همزیستی مسالمت آمیز در آموزه های قرآن کریم با تاکید بر مفهوم صلح کارشناسی ارشد
شجاعی سمیرا عوامل مؤثر در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
امیریان شیوا comparative assessment of presidents role in forming iran America france and Egypt rules. کارشناسی ارشد
باباپور خاصوان صمد اصول و مبانی حقوق عمومی در سیرالملوک خواجه‌نظام‌الملک‌طوسی کارشناسی ارشد
ساکی عبدالعزیز بایسته های زمامداری و حکمرانی از دیدگاه امام صادق (ع) کارشناسی ارشد
خسروی زاده علی اکبر بررسی حقوقی مردم سالاری در نظام حقوقی اسلام با تأکید بر ساختارهای قانون اساسی کارشناسی ارشد
کاشانی علی اکبر بررسی ادبیات حقوقی ساختار حکومت در آثار دینی منتشره ازسال 1356 تا تیر 1358 کارشناسی ارشد
گیاهی علیرضا اصول و مبانی حقوق عمومی در اندیشه فارابی کارشناسی ارشد
آقازاده فاطمه تبیین و ارزیابی آموزش حقوق شهروندی در آموزش عمومی ایران کارشناسی ارشد
امین خاکی فاطمه ژنوسید فرهنگی و حیات معنوی کارشناسی ارشد
عبدالهی فاطمه اصول و مبانی حقوق عمومی در قابوس نامه کارشناسی ارشد
عبدالهی فاطمه اصول و مبانی حقوق عمومی در قابوس¬نامه کارشناسی ارشد
پاکنهاد نایینی مجید A comparative study of the government of the Islamic republic of Iran German federal states of America and France کارشناسی ارشد
مختاری مرضیه بررسی جایگاه حقوق زن در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر نظریه¬های شهروندی کارشناسی ارشد
عظیمی مهدی بررسی تطبیقی حقوق شهروندی در قانون اساسی مشروطهو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
خوش اخلاق نعمت اله مبانی و عملکرد جمع‌‌تشخیص‌مصلحت‌نظام در حل اختلاف میان مجلس و شورای‌نگهبان کارشناسی ارشد
ابراهیمی هابیل نقش و جایگاه قانون مداری در جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
ابراهیمی وحید بررسی ظرفیت های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تحقق امنیت ملی کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آموزش حقوق بشر 2103120 1 03 هرهفته شنبه (16:00 - 17:00) 1396/03/23(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
حقوق اداری 1 2103013 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/29(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
حقوق بین الملل اسلامی 2120031 2 03 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/31(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
حقوق پناهندگی 2103135 1 03 هرهفته شنبه (17:00 - 18:00) 1396/03/22(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
فقه استدلالی نفت و گاز 2103214 2 03 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/31(13:00 - 15:00) ترم دوم 1395
نظارت بر اعمال حکومت 2103137 2 03 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/20(13:00 - 15:00) ترم دوم 1395
تاریخ حقوق عمومی 2120016 2 03 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/20(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
حقوق اداری 2 2103014 2 05 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/19(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
حقوق بین الملل اسلامی 2103026 2 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/25(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
حقوق تطبیقی منابع معدنی 2103180 2 04 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/19(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
حقوق عمومی دراسلام 2120038 2 03 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/22(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
فقه استدلالی نفت و گاز 2103181 3 03 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/25(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
نمایش 12 نتیجه
از 1