اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

غلامحسین الهام

غلامحسین الهام

غلامحسین الهام    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61112337
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملی


نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
سلطانی وش اسماعیل هتک حرمت مسکن در نظام کیفری ایران و فقه کارشناسی ارشد
موسوی افشین اصل برابری سلاح ها در آیین نامه دادرسی کیفری
حیدری الهام حمایت کیفری از محجورین در حقوق ایران کارشناسی ارشد
محمدی ایمان ضمان کیفری و مناط تحقق و انتفاء آن کارشناسی ارشد
محمودی بابک برآورد دبی عبوری از دریچه آویخته کارشناسی ارشد
کیانی بهروز اختیارات نوین بازپرس در جریان تحقیقات مقدماتی در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 کارشناسی ارشد
دبستانی کرمانی پوپک مبانی نظری و آثار حقوقی علل موجهۀ جرم و موانع مسئولیت کیفری :بررسی تطبیقی حقوق ایران، فرانسه و آمریکا
فرهمند فر جعفر جایگاه رسانه های گروهی درسیاست جنایی کارشناسی ارشد
محمدی جمشید بررسی مسئولیت کیفری پزشک در قانون جدید مجازات اسلامی و رویۀ قضائی ایران کارشناسی ارشد
امامی آرندی حبیب حقوق کیفری و فرمانروایی سیاسی در جرایم علیه دولتبررسی نظریه¬های کیفر و دولت در باب جرایم علیه دولت
فیروزی حجت الله بررسی جرائم انتخاباتی در قوانین ایران کارشناسی ارشد
سمیعی زنوز حسین بررسی تطبیقی جرم تبانی در حقوق کیفری ایران و انگلستان کارشناسی ارشد
برخورداری رحمان سقط جنین در حقوق ایران، فرانسه و انگلستان کارشناسی ارشد
فرجی رخساره Analyzing Crime of Abusing Information at Iran Criminal Law کارشناسی ارشد
شکری رضا جرائم علیه میراث ( آثار ) فرهنگی , تاریخی کارشناسی ارشد
هدایتـی رضا اجرای احکام کیفری در قلمرو بین الملل با تأکید بر حقوق ایران کارشناسی ارشد
میر احمدیان روح اله سیاست جنایی تقنینی ایران در مبارزه با قاچاق کالا کارشناسی ارشد
موسوی سیدافشین اصل برابری سلاح ها در آیین نامه دادرسی کیفری
مرتضوی سیدمحمود افساد فی الارض در قانون مجازات اسلامی جدید با رویکردی به فقه اسلامی کارشناسی ارشد
پرویزی سیروس پیشگیری خانواده محور از بزهکاری اطفال ونوجوانان در ایران کارشناسی ارشد
آهنگر سمیرا خسارت معنوی در جنایات کارشناسی ارشد
آهنگر سمیرا خسارت معنوی در جنایات کارشناسی ارشد
بابائی خانه سر عباس سیاست جنایی اجرایی در جمهوری اسلامی ایران
بابائی خانه سر عباس سیاست جنایی اجرایی در جمهوری اسلامی ایران
حقیقی عبدالکریم مبانی معرفت شناسی نظریه های جرم شناسی پوزیتیو کارشناسی ارشد
یوسفیان ملا عزت الله سیمای جنایی شمال غرب تهران کارشناسی ارشد
نوریان علی تحلیل مبانی فقهی وحقوقی هیأت منصفه کارشناسی ارشد
نوروزی علی روشهای مختلف تعیین مجازات جرایم متعدد کارشناسی ارشد
باهوش کبیر اختیارات قوه مقنّنه درباره عفو عمومی در نظام کیفری ایران کارشناسی ارشد
مقدادی لیلا بررسی تحولات حقوقی و اجرایی کیفر حبس در ایران از زمان مشروطه تا حال حاضر کارشناسی ارشد
میرشمس شهشهانی مائده اعتبار احکام کیفری دادگاه‌های بیگانه در قلمرو ایران
پارسا محمد بررسی و تحلیل عوامل و زمینه¬های اختلاف قضات در فهم و تفسیر قوانین کیفری کارشناسی ارشد
کاردان محمد بررسی جرم جاسوسی در حقوق جزائی ایران وسیرتطورآن کارشناسی ارشد
نامی صابر محمد تاثیر قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی بر ادله اثبات دعوی کیفری کارشناسی ارشد
رادمند محمدامین راهکارهای تقنینی کاهش مجازاتهای سالب حیات در چارچوب نظام کیفری ایران کارشناسی ارشد
برغی محمدمهدی بررسی وظایف و اختیارات ضابطین دادگستری در پرتو حقوق شهروندی کارشناسی ارشد
یزدی مریم بررسی فقهی و حقوقی رشد کیفری کارشناسی ارشد
منوچهری مریم بررسی حقوقی و فقهی اقدامات تادیبی و مراقبتی اولیاء و سرپرستان در مورد اطفال کارشناسی ارشد
حقانیان مریم السادات علم قاضی در صدور احکام کیفری در رویه قضایی کارشناسی ارشد
فتحی زاده مهدی بررسی میثاقین با اصول کلی حاکم بر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
دارابی مهناز PTSD و جرم کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آئین دادرسی کیفری 1 2104004 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/22(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
حقوق جزای عمومی 1 2105180 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:30) 1396/03/22(16:00 - 18:00) ترم دوم 1395
حقوق کیفری عمومی 3 2104060 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/31(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
حقوق کیفری عمومی 2104122 2 04 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/30(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
آیات الاحکام 2104096 1 04 هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:00) 1395/10/25(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
آئین دادرسی کیفری 2 2105191 1 01 هرهفته شنبه (13:00 - 13:45) 1395/10/19(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
تاریخ حقوق کیفری 2104019 2 04 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/27(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
حقوق جزای عمومی 1 2104092 2 04 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/20(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
حقوق جزای عمومی 1 2104092 2 05 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/20(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
حقوق کیفری عمومی 2 2104059 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/20(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
نمایش 10 نتیجه
از 1