اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

بهاره سازمند

بهاره سازمند

بهاره سازمند    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61112397
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
آقاحسنی مهابادی ابوالفضل تأثیر ملت باوری چینی بر اقدامات منطقه گرایانه آن در جنوب و شرق آسیا کارشناسی ارشد
جعفری بابک Significance of Xinjiang in China’s Foreign Policy towards Central Asia کارشناسی ارشد
افراسیابپور حامد امکان‌سنجی کاربست نظریه مجموعه امنیتی منطقه‌ای در تحلیل پویش‌های امنیتی منطقه جنوب شرقی آسیا کارشناسی ارشد
افراسیابپور حامد امکان‌سنجی کاربست نظریه مجموعه امنیتی منطقه‌ای در تحلیل پویش‌های امنیتی منطقه جنوب شرقی آسیا کارشناسی ارشد
سیفی حامد مسئله هویت در خاورمیانه:دگردیسی هویت از امر ناسیونالیستی به امر مذهبی کارشناسی ارشد
اسلامی حسین بررسی منابع تداوم تنش در روابط دو کشور چین و ژاپن در منطقه شرق آسیا کارشناسی ارشد
آهن چی علیرضا بررسی مقایسه ای سیر منطقه گرایی در آمریکای لاتین و آسیای جنوب شرقی(مقایسه موردی مرکوسور و آسه‏آن) کارشناسی ارشد
ارغوانی پیرسلامی فریبرز China s International Identities and Relations with Iran(1979-2013) دکتری
نریمانی گلناز چین؛ ابرقدرت شدن و چالش های پیش رو کارشناسی ارشد
سلطانی نژاد محمد تاثیر توافق ژنو بر حل منازعه ایران و آمریکا کارشناسی ارشد
قهرمانی محمدجواد افزایش قدرت چین و موازنه سازی منطقه ای کارشناسی ارشد
فولادی محمدرضا تأثیر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر وضعیت شاخص های توسعه اقتصادی کشوربا تأکید بر دوره ی زمانی (1384 – 1390) کارشناسی ارشد
براتی مسعود نقش موانع محیطی در اثرگذاری دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان کارشناسی ارشد
حکیمی پور مهدی نظریه ی واقع گرایی نوکلاسیک تدافعی؛مطالعه ی موردی شکل گیری روابط امنیتی ژاپن-ایالات متحد امریکا (به طور خاص در قالب دکترین یوشیدا-معاهده ی امنیتی 1951) کارشناسی ارشد
قربانی ندا بررسی چالش های دیپلماسی عمومی ایران در منطقه خلیج فارس مطالعه موردی: بحرین و عراق کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روابط ایران و کشورهای آسیای جنوب شرقی 2106156 2 06 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/30(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
نظریه های مطالعات منطقه ای 2106218 2 09 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/28(13:00 - 15:00) ترم دوم 1395
نظریه های مطالعات منطقه ای 2106218 2 08 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/28(13:00 - 15:00) ترم دوم 1395
نظریه های مطالعات منطقه ای 2106218 2 07 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/28(13:00 - 15:00) ترم دوم 1395
تحولات نظری در روابط بین الملل ،جهانی شدن و منطقه گرایی 2106160 2 08 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/29(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
تحولات نظری در روابط بین الملل ،جهانی شدن و منطقه گرایی 2106160 2 07 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/29(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
تحولات نظری در روابط بین الملل ،جهانی شدن و منطقه گرایی 2106160 2 09 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/29(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
جهانی شدن ومنطقه گرایی 2106220 2 09 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/21(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1