اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حمید بهره مند

حمید بهره مند

حمید بهره مند    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61112334
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهمقالات ملیهمایش های ملی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
شاه بیگی ایمان همجنس گرایی و حقوق کیفری ایران کارشناسی ارشد
فرجی رخساره Analyzing Crime of Abusing Information at Iran Criminal Law کارشناسی ارشد
اصغری ماهی آبادی رویا آسیب شناسی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در قبال جرایم مطبوعاتی کارشناسی ارشد
امرایی فرانک راهکارهای پیشگیری از جرایم مرتبط با ضمانت نامه های بانکی کارشناسی ارشد
دانشور لیلا بررسی علل جرم شناختی قاچاق کالا در استان بوشهر کارشناسی ارشد
خادمی مجتبی نارسایی های حمایت کیفری از حیثیت اشخاص در حقوق ایران کارشناسی ارشد
گرجی ملیکا Innovations of Islamic penal law in Hodoud and its grounds کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق جزای اختصاصی 2 2104040 2 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/21(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
حقوق کیفری اقتصادی 2104097 1 05 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/24(13:00 - 15:00) ترم دوم 1395
حقوق کیفری عمومی 3 2104060 2 05 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/31(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
متون حقوقی 2 زبان خارجی تخصصی 2105154 2 03 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/31(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
حقوق کیفری اقتصادی 2104097 1 04 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/18(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
متون حقوقی به زبان خارجی 2104078 2 05 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/22(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
نمایش 6 نتیجه
از 1