اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حمید بهره مند

حمید بهره مند

حمید بهره مند    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61112334
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیهمایش های ملی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مهرنوش ابوذری کاربرد منطق فازی در حقوق کیفری ایران دکتری دانلود 1395/11/12
زهرا احمدی The reactive Criminal Policy of Iran against Anti-Competitive Practices دکتری دانلود 1394/12/17
شاه بیگی ایمان همجنس گرایی و حقوق کیفری ایران کارشناسی ارشد
فرانک امرایی راهکارهای پیشگیری از جرایم مرتبط با ضمانت نامه های بانکی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/25
علی براتی سیاست کیفری ایران در قبال جرایم ارتکابی در شبکه های اجتماعی کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/11
سیده مریم برش نورد Managers and inspectors of trading corporations crimes in the Iranian legal system With a view to the act of legal commission of the parliament about trade bill کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
مجتبی خادمی نارسایی های حمایت کیفری از حیثیت اشخاص در حقوق ایران کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/24
زهرا رجبی Protection of Electronic Trade Secret in the Iranian Legal System کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/05
فرجی رخساره Analyzing Crime of Abusing Information at Iran Criminal Law کارشناسی ارشد
اصغری ماهی آبادی رویا آسیب شناسی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در قبال جرایم مطبوعاتی کارشناسی ارشد
ایمان شاه بیگی همجنس گرایی و حقوق کیفری ایران کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/01
رسول عابد نظام کیفری حاکم بر سلاح در ایران و آمریکا(مبانی و شیوه‌ها) دکتری دانلود 1391/02/27
سعید عاملی جنایت بر زیبایی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
امرایی فرانک راهکارهای پیشگیری از جرایم مرتبط با ضمانت نامه های بانکی کارشناسی ارشد
رخساره فرجی Analyzing Crime of Abusing Information at Iran Criminal Law کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/28
ناصر قنبریان تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی در حقوق کیفری ایران با تأکید بر رویه قضایی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/20
ملیکا گرجی Innovations of Islamic penal law in Hodoud and its grounds کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/31
دانشور لیلا بررسی علل جرم شناختی قاچاق کالا در استان بوشهر کارشناسی ارشد
خادمی مجتبی نارسایی های حمایت کیفری از حیثیت اشخاص در حقوق ایران کارشناسی ارشد
عباس مجیدی The legislative criminal policy of Iran towards guidance to goodness and forbidding the evils کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/11
حسین محمد کوره پز نیمرخ جنایی بزهکاران سایبری کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/07
گرجی ملیکا Innovations of Islamic penal law in Hodoud and its grounds کارشناسی ارشد
محمد نیازی دیه غیرمسلمان در حقوق کیفری ایران کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
مریم نانکلی راهکارهای فراقضایی در حل و فصل دعاوی کیفری خانوادگی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/19
محمد یوسف وند تحولات سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال قاچاق کالا و ارز کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/14
نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق کیفری اقتصادی 2104097 1 04 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
حقوق کیفری عمومی 3 2104060 2 05 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
متون حقوقی 2 زبان خارجی تخصصی 2105154 2 03 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
حقوق جزای اختصاصی 2 2104040 2 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
حقوق کیفری اقتصادی 2104097 1 04 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/27 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
متون حقوقی به زبان خارجی 2104078 2 04 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/25 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
حقوق کیفری اقتصادی 2104097 1 05 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/24(13:00 - 15:00) ترم دوم 1395
حقوق کیفری عمومی 3 2104060 2 05 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/31(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
متون حقوقی 2 زبان خارجی تخصصی 2105154 2 03 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/31(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
حقوق جزای اختصاصی 2 2104040 2 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/21(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
حقوق کیفری اقتصادی 2104097 1 04 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/18(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
متون حقوقی به زبان خارجی 2104078 2 05 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/22(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
نمایش 12 نتیجه
از 1