اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

بیژن عباسی

بیژن عباسی

بیژن عباسی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61112356
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
ارمزد آی تکین تضمین حقوق شهروندی در فرایند تصمیم گیری اداری کارشناسی ارشد
قیصری احمدرضا اندیشه‌های حقوق عمومی در گلستان سعدی کارشناسی ارشد
موسوی آریاناز بررسی فرآیند نظارت شورای نگهبان از منظر اصول دادرسی منصفانه کارشناسی ارشد
ایزدپناهی امیرحسین نقد دادرسی کمیسیون های ماده صد شهرداری ها در پرتو قانون مصوب 1392 دیوان عدالت اداری کارشناسی ارشد
مظفری امین بررسی صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری کارشناسی ارشد
کیا مهر پروین حمایت های قانونی در مقابله با پدیده کودک آزاری در ایران و انگلستان کارشناسی ارشد
آیینه نگینی حسین صلاحیت مقررات گذاری رئیس قوه قضائیه و نظارت بر آن کارشناسی ارشد
خوشامی حسین مقررات گذاری معادن و صنایع معدنی کارشناسی ارشد
رضائیان حمید بررسی نقش نظارتی دیوان عدالت اداری بر نهادهای اداری با تاکید بر قانون سال 1385 کارشناسی ارشد
کوشنده رضا حدود دخالت دولت در کارکرد نظام‌های حرفه‌ای (مطالعه موردی: سازمان نظام پزشکی ایران) کارشناسی ارشد
مصطفایی رفیق مقایسه مقررات قانون کار سال 1337 و 1369 در خصوص تشکل های کارگری با موازین بین المللی کار کارشناسی ارشد
طاهری روزبه Legal regime pertaining tobacco production and distribution in Iran کارشناسی ارشد
پازکی زهرا آثار تحریم بر حق بر سلامت در حقوق بین الملل کارشناسی ارشد
عظیمی زهرا نظام حقوقی حفاظت از میراث های طبیعی بعنوان میراث بشریتبا تاکید بر کنوانسیون 1972 یونسکو کارشناسی ارشد
نظری مهر زهرا نظام حقوقی حاکم بر سایت های خبری کارشناسی ارشد
شاکر جناقرد سالار بررسی تطبیقی ماهیت حقوقی سازمان و مصوبات شوراهای محلی در پیش از انقلاب اسلامی و پس از آن کارشناسی ارشد
سمیعی سپیده ارزیابی ابعاد حقوقی فرآیند بررسی دوره ای جهانی با توجه به عملکرد شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد کارشناسی ارشد
مکارم سوده مبانی الزام دولت در دخالت در حریم خصوصی اشخاص کارشناسی ارشد
امیریان شیوا comparative assessment of presidents role in forming iran America france and Egypt rules. کارشناسی ارشد
پور هلشی علی رژیم حاکم بر حقوق ماهوی و شکلی مودیان مالیاتی کارشناسی ارشد
حسینی علی حـقـوق بـشـر در پـرتـو جـهـانی شـدن کارشناسی ارشد
حسینی علی حـقـوق بـشـر در پـرتـو جـهـانی شـدن کارشناسی ارشد
فلاحی شاه آباد غلامرضا نقش مقامات عمومی در عفو و بخشودگی در حقوق اساسی ایران کارشناسی ارشد
پور عزیزی مردخه فاطمه مهاجرت بین المللی و حقوق بشر کارشناسی ارشد
عبدالهی فاطمه اصول و مبانی حقوق عمومی در قابوس¬نامه کارشناسی ارشد
عبدالهی فاطمه اصول و مبانی حقوق عمومی در قابوس نامه کارشناسی ارشد
حیدری منش فخرالدین صلح وداوری دعاوی شهرداری‌ها کارشناسی ارشد
دادخدایی فرشاد بررسی اصل بی طرفی دولت در ارائه خدمات عمومی کارشناسی ارشد
گراوند فرشاد بررسی حق به توسعه در عمل و نظر بانک جهانی کارشناسی ارشد
جمالی فریما تفکیک قوا در ایران باستان کارشناسی ارشد
سلطانی‌فرد لیلا تضمین شغلی کارگران در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی کارشناسی ارشد
عزیزیان ماجد بررسی آثار شروط حقوق بشر در موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی کارشناسی ارشد
تمیزکارمستقیم محمد تفکیک ناپذیری آزادی‘ استقلال و وحدت و تمامیت ارضی(با تأکید بر اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) کارشناسی ارشد
آفتاب محمدرضا مفهوم حقوقی تبعیض مثبت در نظام حقوق بشربا تأکید بر معلولان و ایثارگران کارشناسی ارشد
نجفی الموتی محمدرضا نظارت اداری و قضایی بر شوراهای محلی در ایران و فرانسه کارشناسی ارشد
ناصری محمد مهدی ساز وکار حقوقی نظارت رئیس‌جمهور بر اعمال و تصمیمات هیأت وزیران کارشناسی ارشد
زارعی مرتضی بررسی ابعاد حقوقی حق بر سلامت به عنوان یکی از حقوق بشر کارشناسی ارشد
جعفری پور مقدم مصطفی مکانیزم‌های اصل برائت در نظام حقوقی ایران با تأکید بر معاهدات حقوق بشری کارشناسی ارشد
کسایی معصومه The Role of the Administrative Supreme Court in Promotion and Development of Urban Law کارشناسی ارشد
حسینی حق نواز منیژه حق برخورداری مردم از تشکیلات مناسب اداری در حقوق ایران کارشناسی ارشد
صالحی نادر تعزیرات حکومتی و نقش آن در جلوگیری از تخلفات بهداشتی کارشناسی ارشد
عطارنژاد نگار مطالعه تطبیقی اقتدار قوه مجریه در برابر قوه مقننه در حقوق ایران و انگلیس کارشناسی ارشد
زاری پور نقیبی وجیهه برابری معلولان از حیث استخدام و اشتغال در نظام حقوقی ایران و اسناد بین‌المللی کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحقیق در متون و اسناد حقوق عمومی و تحلیل محتوای ارای دیوان عدالت اداری 2103144 2 03 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/31(13:00 - 15:00) ترم دوم 1395
حقوق اداری 1 2103013 2 03 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/29(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
حقوق اداری تطبیقی 2103067 2 03 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/22(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
حقوق همبستگی 2103115 2 03 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/24(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
آزادیهای عمومی 2103069 1 03 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/29(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
حقوق اداری 2 2103014 2 03 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/19(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
حقوق مدنی و سیاسی 2103117 2 03 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/25(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
سمینار 2103068 1 04 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/28(15:00 - 17:00) ترم اول 1395
کارتحقیقی 1 2105188 1 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 10:45) 1395/10/20(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
نمایش 9 نتیجه
از 1