اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

امیر صادقی نشاط

امیر صادقی نشاط

امیر صادقی نشاط    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61112352
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
عابدی فیروزجائی ابراهیم Legal foundations of corporate groups
لطفی احسان قواعد ویژه حاکم بر تعهدات تجاری
کریمی سغینی احمد قراردادهای تامین مالی بین المللی با تاکید بر معامله اوراق بهادار بین المللی دکتری
میرزائی اقبالعلی جعاله در حقوق بانکی ایران و مطالعه تطبیقی کارشناسی ارشد
سپاهی امیر مقایسه سند رسمی با سند الکترونیکی مطمئن (داده‌پیام مطمئن) کارشناسی ارشد
آهنی بتول انعقاد و اثبات قراردادهای الکترونیکی
محمدی پژمان قراردادهای بهره برداری از حقوق مولف
اسماعیلی حجت اله انتقال اعتبار اسنادی و شرایط و آثار آن کارشناسی ارشد
پاک طینت حسن رجوع بیمه گذار اولیه به بیمه گر اتکایی دکتری
صادقی حسین مسولیت مدنی در ارتباطات الکترونیکی
بهرامپوری رسول " شروط نرم در اعتبارات اسنادی " کارشناسی ارشد
طاهری رضا قائم مقامی بیمه گر در بیمه های بازرگانی کارشناسی ارشد
حضرتی روزبه بیمه حمل و نقل دریایی کالا کارشناسی ارشد
بابائی زهرا حمایت از علائم تجاری در برابر رقابت غیرمنصفانه کارشناسی ارشد
بختیاری زهرا قراردادهای واگذاری حق امتیاز کارشناسی ارشد
ورچه ای سامان تحلیل رویه قضایی در خصوص حق فسخ متعهد له در فرض نقض تعهد قراردادی از سوی متعهد کارشناسی ارشد
مصطفوی کاشانی سیدصادق مسئولیت مدنی ناشی از طراحی در صنعت ساختمان کارشناسی ارشد
سادات هاشمی شیما نام دامنه، علامت تجاری و حل اختلافات مربوط به آنها کارشناسی ارشد
هاشمی شیما سادات نام دامنه علامت تجاری و حل اختلافات مربوط به آنها کارشناسی ارشد
محمدی عباس قرارداد اجاره کشتی
خدابخشی شلمزاری عبدالله تاثیر بیمه در حقوق مسئولیت مدنی کارشناسی ارشد
احمدی فهیمه رابطة حقوق تجارت الکترونیک و حقوق مالکیت فکری کارشناسی ارشد
شفیعی علیوجه قاسم خسارت مشترک در حقوق دریایی
جوانمرد لیلا مقایسه حق سرقفلی و کسب یا پیشه یا تجارت در حقوق ایران کارشناسی ارشد
نیر مجتبی شر ط کنترل کیفیت در قراردادهای اجازه بهره برداری کارشناسی ارشد
زمانی کوه پنجی مجید نظریه بازی‌ها در مدیریت جامع و یکپارچه تفسلی قراردادهای نفتی کارشناسی ارشد
نای بندی مجید مسوولیت ارسال کننده در حمل و نقل دریایی کارشناسی ارشد
ایزانلو محسن نظام جبران خسارت در بیمه مسوولیت مدنی
بیات تله جردی محمد معاملات تاجر ورشکسته با مطالعات تطبیقی در حقوق ایران، فرانسه، انگلیس ومصر کارشناسی ارشد
سلطانی محمد ادلـه الکترونیـک اثبات دعـوا کارشناسی ارشد
توکلی محمد مهدی ماهیت و آثار انتقال موقت مالکیت کارشناسی ارشد
باقری محمود حمایت از علائم تجاری در برابر رقابت غیرمنصفانه کارشناسی ارشد
قیصری مرتضی Review rules of competition in Iran's accession to WTO کارشناسی ارشد
عقیلی میرشجاع الدین تعدیل قراردادهای نفتی با تأکید بر رویه داوری کارشناسی ارشد
ابراهیمی مریم تبیین رژیم حقوقی حاکم بر معاملات سهام در بازار بورس
موفقی مژگان پذیرش سند در دادگاه
هاشمی مصطفی بررسی جنبه های حقوقی ابزارهای مالی مشتقه کارشناسی ارشد
عبادی بشیر مقصود آثار و اوصـاف حقوقـی قرارداد بیمـه عمـر کارشناسی ارشد
موسوی برآب مهتاب بررسی تطبیقی نظام های حمایتی از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای کارشناسی ارشد
مهراد مهدی مقایسه حقوق بیمه های اجتماعی و حقوق بیمه های تجاری کارشناسی ارشد
مهراد مهدی مقایسه حقوق بیمه های اجتماعی و حقوق بیمه های تجارتی کارشناسی ارشد
ناجی مهدی بررسی شیوه های اعتراض نسبت به اجرای اسناد لازم الاجرا در حقوق مدنی کیفری و ثبت کارشناسی ارشد
فقدانی نسیم بررسی شروط اساسی و غیر اساسی و ضمانت اجرای تخلف از آنها در نظام حقوقی ایران و کامن لا کارشناسی ارشد
امینی وحید The Legal Aspect of Insurance of Risks in Electronic Commerce کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق تجارت 3 اسناد تجاری 2105068 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1396/04/03(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
حقوق تجارت الکترونیک 2105258 2 05 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/31(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
حقوق تجارت 2 شرکت ها 2105065 2 03 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/26(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
حقوق رایانه و ارتباطات جدید 2105230 2 05 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/19(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
نمایش 4 نتیجه