اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

فیروز اصلانی

فیروز اصلانی

فیروز اصلانی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61112541
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محمدمهدی ابوترابی نظارت قانونی (رئیس مجلس) بر آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های دولت موضوع اصول 85 و 138 قانون اساسی کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/02
مرادی مهنه اسماعیل بررسی نحوه انتخاب رئیس جمهوری در کشورهای ایران، فرانسه و آمریکا کارشناسی ارشد
مهدی باقری فارسانی نقش رعایت حقوق شهروندان در ثبات و دوام حاکمیت کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/29
مجید تفرشی خامنه آثار حقوقی آستانه مخاصمات مسلحانه غیربین المللی بر حمایت از غیرنظامیان دکتری دانلود 1394/11/26
محمد جواهری طهرانی حاکمیت قانون و ولایت مطلقه فقیه کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/06
دلیری حامد بررسی مفهوم آزادی از دیدگاه نهج البلاغه و اعلامیه جهانی حقوق بشر کارشناسی ارشد
پوراکبر حسین حق شرط بر کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان کارشناسی ارشد
شش گل حمید بررسی حق تعیین سرنوشت در حقوق داخلـی ایـران با نـگاهی بر حـقـوق بیـن المـلل کارشناسی ارشد
نعمت اله خوش اخلاق مبانی و عملکرد جمع‌‌تشخیص‌مصلحت‌نظام در حل اختلاف میان مجلس و شورای‌نگهبان کارشناسی ارشد دانلود 1390/09/09
محسن خوشنویسان بررسی صلاحیت های قوه قضاییه در نظرات شورای نگهبان کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/25
طاهری فدافن دانیال تحول حقوق اساسی در عصر مشروطه در ایران 1285-1299 کارشناسی ارشد
حامد دلیری بررسی مفهوم آزادی از دیدگاه نهج البلاغه و اعلامیه جهانی حقوق بشر کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/20
فرزانه ذاکری منفرد ابعاد حقوقی تخلفات انتخاباتی در حقوق ایران و انگلیس کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/20
میرافشاریه رضا نقد مبانی فلسفی حقوق بشر متداول از دیدگاه برخی ایز اندیشمندان معاصر شیعه ایران کارشناسی ارشد
علی محمدی رضوان مبانی فلسفی جنگ عادلانه در حقوق بین الملل (بررسی جهاد ابتدایی در اسلام و جنگ مقدس در مسیحیت) کارشناسی ارشد
دانش ناری زهرا Basics And Requirements Of Correct AdministrativeSystem In Constitunational Law Of Islamic Republic Iran کارشناسی ارشد
ابوترابی سیدمحمدمهدی نظارت قانونی (رئیس مجلس) بر آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های دولت موضوع اصول 85 و 138 قانون اساسی کارشناسی ارشد
سکینه سریاز زرگ آباد تکلیف دولت مبنی بر ایجاد محیط مساعد جهت رشد فضیلت‌ها؛ با نگاهی به اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اسناد بین المللی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/26
قاسمی سمیرا جایگاه معاونان رییس جمهور در دولت و پاسخگویی آنان با نگاه تطبیقی با کشورهای افغانستان،عراق و اندونزی کارشناسی ارشد
عصمت شاهمرادی راهکارهای حقوقی مقابله با فساد در دستگاه قضایی با نگاهی به اسناد و سازمان های بین المللی کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/30
باباپور خاصوان صمد اصول و مبانی حقوق عمومی در سیرالملوک خواجه‌نظام‌الملک‌طوسی کارشناسی ارشد
اکبر طلابکی طرقی Analytical study of realization of 8th principal of constitutionwith emphasis on National human rights institution and Hisbah institution دکتری دانلود 1391/12/19
ساکی عبدالعزیز بایسته های زمامداری و حکمرانی از دیدگاه امام صادق (ع) کارشناسی ارشد
اسماعیل زاده بلندی علی مبانی مردم سالاری دینی در منظومه فکری مقام معظم رهبری مدظله کارشناسی ارشد
کاشانی علی اکبر بررسی ادبیات حقوقی ساختار حکومت در آثار دینی منتشره ازسال 1356 تا تیر 1358 کارشناسی ارشد
ناصر غلامعلی‌پور حدود قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1384
محمود فرد کاردل تحلیل مقوله امنیت ملی و نهادهای سیاستگذار آن در نظام جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1387/09/16
ذاکری منفرد فرزانه ابعاد حقوقی تخلفات انتخاباتی در حقوق ایران و انگلیس کارشناسی ارشد
جواد فرمهینی فراهانی حقوق بشر در عصر فرانوگرایی(وضعیت پست مدرن) کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/03
نادران فهیمه تحلیل وضعیت حقوقی حق مشارکت سیاسی مردم بحرین از منظر حقوق داخلی و اسناد بین المللی کارشناسی ارشد
سمیرا قاسمی جایگاه معاونان رییس جمهور در دولت و پاسخگویی آنان با نگاه تطبیقی با کشورهای افغانستان،عراق و اندونزی کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/16
محسن قلی زاده بررسی جایگاه احکام حکومتی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1390/03/04
علی اکبر کاشانی بررسی ادبیات حقوقی ساختار حکومت در آثار دینی منتشره ازسال 1356 تا تیر 1358 کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/04
علی کربلائی حسینی تحریم های فراتر از مصوبات شورای امنیت نسبت به ایران و چگونگی مقابله با آن کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/31
درویش متولی میثم بررسی صلاحیت فقهای شورای نگهبان از حیث تشخیص عدم مغایرت یا مطابقت قوانین با موازین اسلام کارشناسی ارشد
تفرشی خامنه مجید آثار حقوقی آستانه مخاصمات مسلحانه غیربین المللی بر حمایت از غیرنظامیان
قلی زاده محسن بررسی جایگاه احکام حکومتی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
سرگزی محمد بررسی حکم ارتداد با آزادی بیان با تکیه بر حقوق بنیادین بشر کارشناسی ارشد
تهامی پورزرندی محمدجواد نظارت بر مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در حقوق ایران کارشناسی ارشد
عطاری محمدحسین Theocracy Sovereignty and Right of Self-Determination In Terms Of Dr.Shahid Beheshti کارشناسی ارشد
فرد کاردل محمود تحلیل مقوله امنیت ملی و نهادهای سیاستگذار آن در نظام جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
اسماعیل مرادی مهنه بررسی نحوه انتخاب رئیس جمهوری در کشورهای ایران، فرانسه و آمریکا کارشناسی ارشد دانلود 1385
رضا میرافشاریه نقد مبانی فلسفی حقوق بشر متداول از دیدگاه برخی ایز اندیشمندان معاصر شیعه ایران کارشناسی ارشد دانلود 1389/08/16
کیا مرتضی تحلیل حقوقی منع تداول ثروت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
نادر میرزاده کوهشاهی تأثیر اندیشه های حکومتی امام خمینی ( ره ) بر تکوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ( با تمرکز بر حاکمیت، نوع حکومت و نهادهای سیاسی ) دکتری دانلود 1388/11/03
فرجام مریم بررسی حقوقی نظام حفظ سلامت در معاملات دولتی ایران کارشناسی ارشد
شهاب الدین مصطفوی نژاد بررسی سازکارها و تضمین های حقوقی اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/23
سعید مظاهری رضا Les droits et les devoirs respectifs entre le gouvernement et les médias dabs le système juridique de la république islamique d’Iran کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/23
علی اصغر میکائیلی بایسته ها و آثار حقوقی شکل گیری نظام پارلمانی درجمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/08
امراللهی بیوکی مینا بررسی وضعیت حقوقی زندانیان گوانتانامو در پرتو حقوق بین الملل بشر دوستانه کارشناسی ارشد
باقری فارسانی مهدی نقش رعایت حقوق شهروندان در ثبات و دوام حاکمیت کارشناسی ارشد
هدیه موسوی تبریزی بررسی حقوقی و تطبیقی استعفاء نماینده مجلس کارشناسی ارشد دانلود 1384
غلامعلی‌پور ناصر حدود قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
خوش اخلاق نعمت اله مبانی و عملکرد جمع‌‌تشخیص‌مصلحت‌نظام در حل اختلاف میان مجلس و شورای‌نگهبان کارشناسی ارشد
موسوی تبریزی هدیه بررسی حقوقی و تطبیقی استعفاء نماینده مجلس کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق اساسی 2 2104146 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/06 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
نظام های انتخاباتی 2120097 2 03 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
متون حقوقی 1 2105153 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
بررسی تحلیلی مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران 2103136 2 03 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
حقوق اساسی تطبیقی 2120098 3 04 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
حقوق اساسی 1 2103020 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/02 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
متون حقوقی 1 2105153 2 01 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
حقوق اساسی 2 2103023 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1396/03/30(14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
نظام های انتخاباتی 2120097 2 03 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/29(13:00 - 15:00) ترم دوم 1395
متون حقوقی 1 2105153 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/27(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
بررسی تحلیلی مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران 2103136 2 03 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/21(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
حقوق اساسی تطبیقی 2120098 3 03 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/18(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
حقوق اساسی 1 2103020 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/27(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
متون حقوقی 1 2105153 2 01 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/19(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
نمایش 14 نتیجه
از 1