اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

کیومرث اشتریان

کیومرث اشتریان

کیومرث اشتریان    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61112325
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
غلامپور آهنگر ابراهیم سیاستگذاری، هویت، جوانان (تاثیر ساختار سیاستگذاری فرهنگی بر بحران هویت جوانان از سال 1376 تا کنون) کارشناسی ارشد
اکبری احمد بررسی جایگاه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در ساختار سیاستگذاری جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
نظربیگی آرزو بررسی بهره‌وری در صنعت نساجی در برنامه چهارم توسعه کارشناسی ارشد
عبدالزهرا عثمان یاسر آسیب شناسی سیاست‎گذاری امنیت ملی عراق از سال 1968تا 2011 (با تأکید بر مسئله قومی- مذهبی)
بیدی اعظم مشارکت شهروندی در برنامه‌ریزی توسعه ی شهری کارشناسی ارشد
طبائی افسرالسادات مکانیسم پاسخگویی نظام سیاسی به در خواست های عمومی کارشناسی ارشد
باقری امیرحسین ارائه مدلی برای به کارگیری مدیریت دانش در وزرات امور خارجه جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
اسکندریون بابک تاثیر سیاستهای مقررات زدایی و آزاد سازی بر کارایی و دموکراسی؛ مطالعه تطبیقی در بخش برق کارشناسی ارشد
قائمی اصل باقر سیاست گذاری نوآوری کارشناسی ارشد
فلاحی بهاره اعمال و ارزیابی متدلوژی جریان سازی جنسیتی در سیاست گذاری عمومی درایران کارشناسی ارشد
انوریان اصل حامد چالشهای سیاستگذاری در همگرایی کشورهای اسلامی (سازمان کنفرانس اسلامی) کارشناسی ارشد
روشن حامد بررسی نقش نهاد های مالی در رشد اقتصادی دولتهای توسعه گرا مطالعه موردی بانک مرکزی مالزی کارشناسی ارشد
مرادی حامد تاثیر ساز و کارهای مشارکت سیاسی در رویش و بروز رفتارهای اعتراضی درجمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
کریمی فرد حسن بررسی تاثیر نرم افزارهای آزاد/متن باز بر امنیت ملی(تبیین طرح ملی نرم افزارهای آزاد بر اساس روش تکنولوژی کلیدی) کارشناسی ارشد
ابراهیمی حسین بررسی پیامدهای عدم تعیین رژیم حقوقی دریای خزر بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
ابراهیمی شاهم آبادی حسین ارزیابی سیایتهای مقابله ای نظام جمهوری اسلامی ایران در راستای مبارزه با مواد مخدر وکاهش اعتیاد کارشناسی ارشد
آرامی حسین بررسی موانع رشد سازمان های مردم نهاد در جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
قلجی حسین Macro-Policy in Iran, United States, France,Turkey, and Malaysia; A Comparative Study
اسلامی حمیدرضا جایگاه مازاد بخش کشاورزی درفرایند توسعه صنعتی ایران (بارویکرد آسیب شناسی) کارشناسی ارشد
شریفی کریم خدابخش عوامل تاثیر گذار در توسعه گردشگری استان های کشور(مطالعه تطبیقی اصفهان، شیراز و همدان) کارشناسی ارشد
امامی میبدی راضیه بررسی اهمیت نقش دانش ضمنی در سیاست های انتقال تکنولوژی در ICT کارشناسی ارشد
عطار سعید بررسی رویکردهای پیر بوردیو، جیمز ساموئل کلمن و رابرت دیوید پاتنام به مفهوم سرمایه اجتماعی؛ با نگاهی به وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران امروز کارشناسی ارشد
عطار سعید بررسی رویکرد های پیربوردیو, جیمز ساموئل کلمن در ابرت دیوید پاتنام به مفهوم سرمایه اجتماعی, با نگاهی به وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران امروز کارشناسی ارشد
آقایی میبدی سلمان بررسی سیاستگذاری در زمینه احزاب در جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر دوران اصلاحات کارشناسی ارشد
کشوردوست سمانه بررسی تطبیقی الگوی مشارکت مردم در مدیریت بحران در آمریکا، ژاپن، ترکیه و ایران و ارائه الگو برای ایران کارشناسی ارشد
بهبهانی سیمین تاثیر ادبیات و سینما بر گفتمان سیاسی
رحیمی سمیه بازخوانی ایدئولوژی و نقش آن در عمل سیاسی کارشناسی ارشد
نجف پور شعبان تحلیل وضعیت رسانه در سیاست گذاری مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر رویکرد نظام ملی درستکاری
شفیعی شمسه نقش آموزش فنی حرفه‌ای آموزش و پرورش در تحقق اهداف کمی اقتصادی برنامه سوم توسعه کارشناسی ارشد
نصری صدیقه قراردادهای دولتی انتقال تکنولوژی کارشناسی ارشد
قاسمیانی صلاح تاثیرات جهانی شدن بر قومیت گرایی‌«مطالعه ی موردی کردستان» کارشناسی ارشد
دهدشتی عادل ارزیابی مقایسه‌ای مدل‌های اجرایی تحقق دولت الکترونیک و ارائه الگوی مناسب برای ایران کارشناسی ارشد
خواجه نائینی علی ملاحظات ناحیه ای ودفاعی در آمایش سرزمین (توازن ناحیه ای وپدافند غیر عامل ) کارشناسی ارشد
میراحمدی علی عوامل ایجاد تضاد با جمهوری اسلامی ایران در فرآیند سیاست‌گذاری خارجی ایالات متحده آمریکا کارشناسی ارشد
اکبری علیرضا طراحی مدل شبکه اجتماعی- مجازی دانش بنیان برای ارتباط دانش محوربین بدنه سازمان های فرهنگی با مطالعه موردی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی کارشناسی ارشد
خدابخشی کوروش «کنترل افکار و سلائق عمومی، بوسیله‌ی رسانه‌های ارتباط جمعی، در چارچوب نفوذ در جامعه اطلاعاتی هدف» کارشناسی ارشد
احمدی لیلی سرمایه اجتماعی و شاخصهای ارزیابی آن کارشناسی ارشد
بیات مجید نقش طرح ناحیه محوری شهرداری تهران و شورای شهر در شکل گیری حکمرانی شهری کارشناسی ارشد
ثقلانی محمد تاثیر سرمایه اجتماعی بر سیاست های رفاهی ( بررسی موردی ایران) کارشناسی ارشد
کیانوش راد محمد بررسی موانع شکل‌گیری و رشد احزاب سیاسی در ایران
حق شناس محمدجواد سیاستگذاری خبری در جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
حق شناس محمدجواد سیاستگذاری خبری در جمهوری اسلامی ایران (با تاکید بر پوشش خبری جنگ آمریکا و عراق) کارشناسی ارشد
کاشانی محمدحسین دولت رانتیر و تأثیر آن بر گسترش و ناکارآمدی دولت در ایران کارشناسی ارشد
شفاعت محمدرضا بررسی سیاست های تامین مسکن نیازمندان در ایران کارشناسی ارشد
شفاعت محمدرضا بررسی سیاست های تامین مسکن نیازمندان در ایران کارشناسی ارشد
رحمت خواه محمد رضا فرهنگ و توسعه در مالزی و پاکستان کارشناسی ارشد
هوشنگ محمدمهدی معماری مدیریت دانش کارشناسی ارشد
خوبکار محمود سیاستگذاری مالکیت فکری در زمینه دانش سنتی و فولکلور کارشناسی ارشد
پازوکی مریم بررسی سیاست های دولت و تاثیر آن بر مشکلات شهر نشینی (با تاکید بر مهاجرت داخلی) کارشناسی ارشد
کاکاوند ‌مسعود بررسی تاثیر تهدیدات نظامی اسرائیل بر سیاستگذاری امنیتی ایران بعداز جنگ سرد کارشناسی ارشد
آقابراری مهدی نظام سیاسـی و فرهنگ مالیـات کارشناسی ارشد
قنواتی نسرین سیاستگذاری امنیت غذا و تغذیه در جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر برنامه چهارم توسعه کارشناسی ارشد
مسلمی مهنی یوسف سیاستگذاری های ارتقاء ایمنی در صنعت حمل و نقل جاده ای و تاثیر آن بر کاهش تلفات و زیان های انسانی و غیر انسانی در کشور کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
دولت الکترونیک 2101409 2 04 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/29(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
دولت الکترونیک 2101409 2 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/29(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
روش تحقیق در علوم سیاسی 2101366 2 04 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/22(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
روش شناسی درعلم سیاست 2101153 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/30(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
ابزارهای نوین تجزیه تحلیل سیاسی 2101002 2 03 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/25(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
روشهای مطالعه و یادگیری و کاربرد کامپیوتر در پژوهش 2101394 2 02 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/19(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
نمایش 6 نتیجه
از 1