اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

عباس شیری ورنامخواستی

عباس شیری ورنامخواستی

عباس شیری ورنامخواستی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61112336
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
جعفرپور صادق الهام مطالعه ی جرم شناختی ارتشا کارشناسی ارشد
محمدی جمشید بررسی مسئولیت کیفری پزشک در قانون جدید مجازات اسلامی و رویۀ قضائی ایران کارشناسی ارشد
پورعلی رامین بررسی دلایل عدم دادخواهی بزه‌دیدگان، مطالعه موردی: شهر تهران (1390- 1395) کارشناسی ارشد
راستینه سعید علل گرایش جوانان و نوجوانان شهرستان محلات به مواد مخدر و راهکارهای مقابله با آن کارشناسی ارشد
آهنگر سمیرا خسارت معنوی در جنایات کارشناسی ارشد
آهنگر سمیرا خسارت معنوی در جنایات کارشناسی ارشد
وحید دستجردی فاطمه تاثیر محل سکونت بر انتخاب مکان جرم (مطالعه موردی جرم سرقت در شهر تهران) کارشناسی ارشد
شریفی جم فرهام نقش خانواده در پیشگیری از اعتیاد افراد کمتر از 18 سال در شهر کرمانشاه کارشناسی ارشد
ابدال مازیار رویکرد مطالعات فرهنگی پیرامون جرم و کجروی اجتماعی«تمرکز بر مکتب بیرمنگام و آرای استوارت هال» کارشناسی ارشد
خویشتن دار محمدحسن مطالعه‌ی تطبیقی اشتباه در حقوق کیفری ایران و فرانسه کارشناسی ارشد
فتاح قره باغ نعیمه سادات آزادی اراده در مکاتب جرم شناسی کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
جرم شناسی 2104033 2 03 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/31(16:00 - 18:00) ترم دوم 1395
جرم شناسی 2104094 2 04 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/27(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
جرم شناسی نظری 2104113 2 04 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/24(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
حقوق کیفری اختصاصی 2 2104091 2 05 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/27(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
حقوق جزای اختصاصی 1 2104039 3 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:30) 1395/10/21(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
حقوق جزای اختصاصی 3 2104041 2 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/25(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
حقوق کیفری اختصاصی 1 2104090 2 04 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/25(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
نمایش 7 نتیجه
از 1