اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

عباس شیری ورنامخواستی

عباس شیری ورنامخواستی

عباس شیری ورنامخواستی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61112336
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مازیار ابدال رویکرد مطالعات فرهنگی پیرامون جرم و کجروی اجتماعی«تمرکز بر مکتب بیرمنگام و آرای استوارت هال» کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/02
ستاره ابراهیمی COMMUNITY-BASED SOCIAL PREVENTION(TWO COMMUNITIES OF TEHRAN CASE STUDIES) کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/12
مهرنوش ابوذری کاربرد منطق فازی در حقوق کیفری ایران دکتری دانلود 1395/11/12
جعفرپور صادق الهام مطالعه ی جرم شناختی ارتشا کارشناسی ارشد
سمیرا آهنگر خسارت معنوی در جنایات کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/03
محمدی جمشید بررسی مسئولیت کیفری پزشک در قانون جدید مجازات اسلامی و رویۀ قضائی ایران کارشناسی ارشد
مژگان جهانمردی جعل علامت در حقوق کیفری ایران کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/15
میثم حاج ابراهیمی تحلیل فقهی – حقوقی سرایت جنایات در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رویه قضایی کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/14
محمدمهدی خسروی سلیم نقش رکن روانی در رابطۀ سببیت کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/06
فاطمه خلیلیان بررسی حقوقی و جرم شناختی اخذ پورسانت کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/27
محمدحسن خویشتن دار مطالعه‌ی تطبیقی اشتباه در حقوق کیفری ایران و فرانسه کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/10
پورعلی رامین بررسی دلایل عدم دادخواهی بزه‌دیدگان، مطالعه موردی: شهر تهران (1390- 1395) کارشناسی ارشد
روح اله رحیمی بادلانی Answer to circumstantial evidence in murder کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/22
زهرا ساکیانی جرم بغی در حقوق کیفری ایران کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/29
راستینه سعید علل گرایش جوانان و نوجوانان شهرستان محلات به مواد مخدر و راهکارهای مقابله با آن کارشناسی ارشد
آهنگر سمیرا خسارت معنوی در جنایات کارشناسی ارشد
آهنگر سمیرا خسارت معنوی در جنایات کارشناسی ارشد
حامد سهرابی دلایل اقرارهای خلاف واقع در پرونده های کیفری کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/14
سمیه عزیزی بازنمایی رسانه‌ای جرم و اثرات آن مطالعه موردی(1383تا1393) کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/23
وحید دستجردی فاطمه تاثیر محل سکونت بر انتخاب مکان جرم (مطالعه موردی جرم سرقت در شهر تهران) کارشناسی ارشد
شریفی جم فرهام نقش خانواده در پیشگیری از اعتیاد افراد کمتر از 18 سال در شهر کرمانشاه کارشناسی ارشد
ابدال مازیار رویکرد مطالعات فرهنگی پیرامون جرم و کجروی اجتماعی«تمرکز بر مکتب بیرمنگام و آرای استوارت هال» کارشناسی ارشد
عارفه محبی بررسی جرم شناختی ترس از جرم کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
جمشید محمدی بررسی مسئولیت کیفری پزشک در قانون جدید مجازات اسلامی و رویۀ قضائی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/15
خویشتن دار محمدحسن مطالعه‌ی تطبیقی اشتباه در حقوق کیفری ایران و فرانسه کارشناسی ارشد
فتاح قره باغ نعیمه سادات آزادی اراده در مکاتب جرم شناسی کارشناسی ارشد
المیرا نوری هزینه‌های جرم (بررسی قوانین و مقررات سال‌های 1383 تا1393) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
سپیده یوسف نیا فرقه گرایی مذهبی و حقوق کیفری ایران کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق کیفری اختصاصی 2 2104091 2 05 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
جرم شناسی نظری 2104113 2 04 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/28 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1396
حقوق جزای اختصاصی 3 2104041 2 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
حقوق جزای اختصاصی 1 2104039 3 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:30) 1396/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
حقوق جزای اختصاصی 1 2104103 2 05 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
جرم شناسی 2104033 2 03 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/31(16:00 - 18:00) ترم دوم 1395
جرم شناسی 2104094 2 04 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/27(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
حقوق کیفری اختصاصی 2 2104091 2 05 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/27(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
جرم شناسی نظری 2104113 2 04 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/24(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
حقوق جزای اختصاصی 3 2104041 2 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/25(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
حقوق جزای اختصاصی 1 2104039 3 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:30) 1395/10/21(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
حقوق کیفری اختصاصی 1 2104090 2 04 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/25(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
نمایش 12 نتیجه
از 1