اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

ابو محمد عسگرخانی

ابو محمد عسگرخانی

ابو محمد عسگرخانی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61112360
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
آقامحمدی ابراهیم ژئوپلتیک ایران و تلاش برای دستیابی به سلاحهای هسته ای کارشناسی ارشد
آقامحمدی ابراهیم ژئو پلتیک ایران و تلاش برای دستیابی به سلاحهای هسته ای کارشناسی ارشد
قپانی فرد کاشانی ابوالفضل سیاست خارجی و امنیتی مشترک و نقش آفرینی اتحادیه اروپایی در نظام بین الملل کارشناسی ارشد
فتاحی زاده ابوذر Politics of Memory and War in Iran: From Russo-Persian Wars to World War II
سامر احمد سیاست تنش زدایی جمهوری اسلامی ایران و بهبود روابط با اعراب منطقه (1380-1376) کارشناسی ارشد
سامر احمد سیاست تنش زدایی جمهوری اسلامی ایران و بهبود روابط با اعراب منطقه(1380ـ1376) کارشناسی ارشد
فاطمی نژاد احمد NuclearProliferationandIndo-Pak Conflict
فراهانی احمد علل گرایش عراق به تسلیحات کشتـار جمعــی (دهـه 80 و اوایـل دهـه 90 میــلادی) کارشناسی ارشد
کاظم زاده احمد جنگ آب در خاورمیانه کارشناسی ارشد
کاظم زاده احمد جنگ آب در خاورمیانه کارشناسی ارشد
متولی نوش آبادی احمد استراتژی رهبری جهان عرب وگرایش عراق درجهت دستیابی به تسلیحات کشتارجمعی کارشناسی ارشد
احمدی ادق حمایت ج .ا.ا،ازانتفاضه وتاثیر آن بر روی امنیت ملی کارشناسی ارشد
میری یاسر دگرگونی استراتژی ایالات متحده در مبارزه با تروریسم پس از 11 سپتامبر 2001 کارشناسی ارشد
میری یاسر دگرگونی استراتژی ایالات متحده در مبارزه با تروریسم پس از 11 سپتامبر 2001 کارشناسی ارشد
رضوی پور اسماعیل پایان جنگ سرد و گسترش نفوذ ایالات متحدة آمریکا در منطقة خاورمیانه کارشناسی ارشد
پویش اکبر نقش ایالات متحده آمریکا در موازنه‌ی قدرت میان چین و ژاپن(1990- 2015) کارشناسی ارشد
ولیزاده اکبر پایان جنگ سرد و کارایی رژیم تحریم سازمان ملل متحد کارشناسی ارشد
ولیزاده اکبر پایان جنگ سرد و کارائی رژیم تحریم سازمان ملل متحد کارشناسی ارشد
رسولی امید جمهوری اسلامی ایران و نهادهای امنیتی منطقه ای کارشناسی ارشد
حجتی امیررضا Ontological Security And Conflict of Islamic Republic of Iran towards Israel(1979-2010) کارشناسی ارشد
حجتی امیررضا امنیت هستی¬شناختی و رویکرد تعارضی ج.ا.ایران نسبت به اسرائیل(1979-2010) کارشناسی ارشد
قنبری امیرهند امین رژیم دفاع جمعی و بازیگران غیر دولتی کارشناسی ارشد
سیدنژاد باقر نظم مطلوب جهانی دین
امنییان بهادر گسترش ناتو
امینیان بهادر گسترش ناتو دکتری
کرمی راد جعفر حادثه 11 سپتامبر 2001 و تأثیر آن بر یکجانبه گرایی در سیاست خارجی آمریکا (مطالعه موردی یک جانبه گرایی در حمله به عراق) کارشناسی ارشد
اسلامی جواد رژیم حقوق بشر سازمان ملل متحد وحاکمیت ملی دولتها کارشناسی ارشد
مهاجرپور حامد دیپلماسی انرژی و صادرات گاز ایران به کشورهای آسیایی
مهاجرپور حامد افزایش اعضاء باشگاه هسته ای وثبات بین المللی کارشناسی ارشد
ملکوتی فر حبیب اله اصلاحات سیاسی در منطقه خلیج فارس و تغییرات مثبت در ژئوپلتیک شیعه
بلوجی حیدرعلی رژیم‌های بین‌المللی سلاح‌های کشتار جمعی و امنیت ملی ایران کارشناسی ارشد
مسعودی حیدرعلی حکمرانی جهانی و شرکت های چندملیتی(با تمرکز بر حقوق بشر) کارشناسی ارشد
بلوجی حیدر علی رژیم های بین المللی سلاح های کشتار جمعی و امنیت ملی ایران دکتری
نقدی نژاد حسن پیدایش نظام ت� قطبی و مداخله نظامی ایالات متحده در عراق کارشناسی ارشد
نقدی نژاد حسن هژمونی طلبی ایالات متحده و استراتژی مبازره با تروریسم در منطقه خاورمیانه(دوره جورج بوش2007-2001)
نقدی نژاد حسن پیدایش نظام تک قطبی و مداخله نظامی ایالات متحده در عراق کارشناسی ارشد
جهانشاه راد حوری امنیت خاورمیانه در چارچوب منازعات اعراب واسرائیل: بازدارندگی، کنترل تسلیحات، اقدامات اعتماد وامنیت سازی کارشناسی ارشد
بیگدلی خدیجه نومحافظه کاران و روابط ایران و آمریکا در دوران ریاست جمهوری کلینتون و بوش کارشناسی ارشد
ایزدی خیرالله ایالات متحده آمریکا و جنگ ایران و عراق کارشناسی ارشد
ایزدی خیرالله ایالات متحده آمریکا وجنگ ایران وعراق کارشناسی ارشد
علی اکبرپور رضا نقش فرقه گرائی مذهبی ( وهابیت ) درروابط جمهوری اسلامی ایران و پاکستان کارشناسی ارشد
علی اکبرپور رضا نقش فرقه گرائی مذهبی (وهابیت ) در روابط جمهوری اسلامی ایران و پاکستان کارشناسی ارشد
نیکنامی رکسانا جهانی شدن جرم و تاثیر آن بر امنیت اتحادیه اروپا کارشناسی ارشد
قادری کنگاوری روح الله نقض حقوق مدنی و سیاسی در عربستان سعودی
طالبی آرانی روح اله هژمونی‌طلبی آمریکا و تلاش آمریکا برای ایجاد تحول در حقوق بین‌الملل توسل‌ به‌زور: مطالعه موردی توسل به زور علیه عراق(2003)
مرعشی ساره عوامل موثر در تدوین رژیم بین المللی آب در منطقه خاورمیانه کارشناسی ارشد
کیوان حسینی سیداصغر نرم افزار گرایی در سیاست خارجی آمریکاوامنیت در جهان سوم دکتری
میرخلیلی سید محمد جواد معاهده منع اشاعه تسلیحات هسته ای واثرآن برنظام بین الملل کارشناسی ارشد
فلاح آزاد شیرزاد پایان جنگ سرد و دگرگونی سیاست خارجی ژاپن کارشناسی ارشد
مغانی شهرام گسترش سلاحهای موشکی و تغییر در استراتژی دفاع هوایی اسرائیل کارشناسی ارشد
باقری طادی شهلا پایان جنگ سرد و تغییر عملکرد ناتو در مورد کوزوو کارشناسی ارشد
احمدی صادق حمایت ج.ا.ا، از انتفاضه و تاثیر آن بر روی امنیت ملی کارشناسی ارشد
هاشمی صفیه سادات بررسی عوامل مؤثر بر افول بازدارندگی متعارف و ظهور بازدارندگی هسته ای در خاورمیانه کارشناسی ارشد
هاشمی صفیه سادات بررسی عوامل مؤثر بر افول بازدارندگی متعارف و ظهور بازدارندگی هسته ای در خاورمیانه کارشناسی ارشد
واعظی طیبه ادراک متفاوت از سرچشمه‌های تهدید و عدم حضور ایران در ترتیبات امنیتی آسیای مرکزی کارشناسی ارشد
باغی شادباد عاطفه علل عدم حضور نظامی ناتو در خاورمیانه و شرایط تسهیل کننده حضور این اتحادیه در آینده کارشناسی ارشد
جزایری عباس تحریمهای سازمان ملل و نقض حقوق بشر در عراق کارشناسی ارشد
جزایری عباس تحریمهای سازمان ملل و نقض حقوق بشر در عراق کارشناسی ارشد
صلح جو عبدالحمید نخبگان سیاسی و همگرایی منطقه ای درخلیج فارس کارشناسی ارشد
صلح جو عبدالحمید نخبگان سیاسی و همگرایی منطقه ای در خلیج فارس کارشناسی ارشد
قنبرلو عبدالله دموکراسی و امنیت بین الملل کارشناسی ارشد
بهرامی عطا هژمونی آمریکا و شکل گیری اتحاد استراتژیک چین و روسیه کارشناسی ارشد
اسماعیلی علی ژئوپولتیک ایران و مشارکت امریکا در کودتای 28 مرداد 1332 کارشناسی ارشد
اسماعیلی علی ژئو پولتیک ایران و مشارکت آمریکا در کودتای 28 مرداد 1332 کارشناسی ارشد
غلامپور علی جهانی شدن اقتصاد و نقش دولت در اقتصاد محیط زیست در کشورهای در حال توسعه : مطالعه موردی ایران دکتری
مهربانی علی علل ظهور داعش و تأثیر آن بر روی رژیم امنیتی منطقه خاورمیانه کارشناسی ارشد
جعفری علی اکبر تقابل استراتژیها و اختلاف ایران ـ آمریکا کارشناسی ارشد
جعفری علی اکبر تقابل استراتژیها و اختلاف ایران - آمریکا کارشناسی ارشد
لشکری علی رضا بررسی مشروعیت تحریم های یکجانبه امریکا و چند جانبه شورای امنیت از دید حقوق بین الملل کارشناسی ارشد
اسدزاده علیرضا اقتصاد سیاسی بین المللی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) کارشناسی ارشد
اسدزاده علیرضا اقتصاد سیاسی بین المللی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) کارشناسی ارشد
خسروی علیرضا مکتب امنیتی امام خمینی (ره)(مبادی و مبانی فرانظری و نظری امنیت درگفتمان انقلاب اسلامی )
رضایی علیرضا پیامدهای انقلاب اسلامی ایران ودگرگونی سیاست خارجی ایالات متحده آمریکادر منطقه خلیج فارس کارشناسی ارشد
رضایی علیرضا پیامدهای انقلاب اسلامی ایران و دگرگونی سیاست خارجی ایالات متحده امریکا در منطقه خلیج فارس کارشناسی ارشد
سلطانی علیرضا موج سوم امپریالیسم : جهانی شدن سرمایه داری و روابط نوین شمال و جنوب کارشناسی ارشد
سلطانی علیرضا موج سوم امپریالیسم: جهانی شدن سرمایه داری و روابط نوین شمال و جنوب کارشناسی ارشد
دهقانی غلامحسین رژیم های چند جانبه کنترل صادرات و امنیت ملی کشورهای در حال توسعه(تاملی بر وضعیت جمهوری اسلامی ایران)
حیدری غلامرضا ایالات متحده امریکا و رژیم امنیت زیست محیطی کارشناسی ارشد
محروق فاطمه استراتژی امنیت ملی چین در دوران مائو، دنگ شیائوپینگ و پسادنگ(1949-2010): تداوم و تغییر در امنیتی سازی و امنیتی زدایی کارشناسی ارشد
رستمی دولق فرامرز جنگ افزارهای کشتار جمعی و امنیت در خاورمیانه کارشناسی ارشد
محمدعلی پور فریده رژیم حقوقی استفاده های غیر کشتیرانی از آبراه های بین المللی: مورد ایران و عراق
رومی فرشاد جهانی شدن دموکراسی و امنیت ملی بالکان کارشناسی ارشد
رومی فرشاد جهانی شدن دموکراسی و امنیت ملی بالکان کارشناسی ارشد
قاسمی فرهاد تحولات سیستمی و پدیده نظم در سیاست بین الملل نوین دکتری
قاسمی فرهاد تحولات سیستمی و پدیده نظم در سیاست بین الملل نوینی
ذوالقدر مالک موانع اقتصادی ومساله الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی کارشناسی ارشد
ذوالقدر مالک موانع اختصاصی و مس×له الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی کارشناسی ارشد
ذوالقدر مالک موانع سیاسی داخلی و مساله جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران
ذوالقدر مالک موانع سیاسی داخلی و مساله جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران دکتری
جلالی نائینی ماندانا فروپاشی جمهوری فدرال یوگسلاوی سابق کارشناسی ارشد
محمدشریفی مجید گسترش ناتو به شرق و سازمان همکاری شانگهای کارشناسی ارشد
محمدشریفی مجید امنیت انرژی اتحادیه اروپا: فرصت¬های ایران و ترکیه
زنگنه محمد اثر ملاحظات امنیتی کشورها بر گسترش سلاح های هسته ای کارشناسی ارشد
قبادی راد محمد ریاست جمهوری ولادمیرپوتین و نگرش روسیه به گسترش ناتو در شرق کارشناسی ارشد
قبادی راد محمد ریاست جمهوری پوتین و نگرش روسیه به گسترش ناتو در شرق کارشناسی ارشد
قهرمانی محمدجواد افزایش قدرت چین و موازنه سازی منطقه ای کارشناسی ارشد
میرخلیلی محمد جواد معاهده منع اشاعه تسلیحات هسته ای و اثر آن بر نظام بین الملل کارشناسی ارشد
سپاهی محمد حسن تحریمهای ایالت متحده آمریکا علیه شوروی سابق (1990-1945) و علیه جمهوری اسلامی ایران (2012-1979)، بررسی مقایسه ای کارشناسی ارشد
حق شناس محمدرضا منافع امنیتی و مواضع متفاوت امریکا از دیگر اعضای شورای امنیت در قبال پرونده هسته ای ایران کارشناسی ارشد
امیری محمدکاظم بررسی ضرورت های وحدت در جهان اسلام بر مبنای تئوری رهبری کارشناسی ارشد
خان پور اردستانی محمدمهدی بررسی رویکرد های همکاری جویانه و رقابت آمیز در روابط سیاسی – امنیتی آمریکا و جمهوری خلق چین پس از حملات یازده سپتامبر کارشناسی ارشد
خان پور اردستانی محمدمهدی بررسی رویکرد های همکاری جویانه و رقابت آمیز در روابط سیاسی – امنیتی آمریکا و جمهوری خلق چین پس از حملات یازده سپتامبر کارشناسی ارشد
بلنداختر محمود 11 سپتامبر و تغییر استراتژی نظامی آمریکا کارشناسی ارشد
بلنداختر نشتیفانی محمود 11 سپتامبر و دگرگونی در استراتژی نظامی آمریکا کارشناسی ارشد
محفوظ مریم حکمرانی جهانی و تغییر شیوه های مدیریت بحران کارشناسی ارشد
محفوظ مریم حکمرانی جهانی و تغییر شیوه های مدیریت بحران کارشناسی ارشد
هیثم محفوظ مریم عوامل موثر در روند دولتسازی در عراق 2003 به بعد : تبیینی چند علیتی
الشریف مسیح بازدارندگی در قرآن مجید و اسلام (آیات و روایات ) کارشناسی ارشد
لیمبا منصور نظریة «بری برنس» راجع به قدرت به عنوان نظم اجتماعی: قضیه روز جهانی قدس در فضای الکترونیک
آشنا مهدی «اقتصاد سیاسی برنامه هسته‌ای ایران» کارشناسی ارشد
بخت آور مهدی نقش ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی در همگرایی منطقه ای جمهوریهای آسیای میانه کارشناسی ارشد
حکیمی پور مهدی نظریه ی واقع گرایی نوکلاسیک تدافعی؛مطالعه ی موردی شکل گیری روابط امنیتی ژاپن-ایالات متحد امریکا (به طور خاص در قالب دکترین یوشیدا-معاهده ی امنیتی 1951) کارشناسی ارشد
سبحانی مهدی اقتصاد سیاسی نظامی گری و مداخله نظامی آمریکا در افغانستان
محمودی مهدی نقش قدرتهای خارجی در همگرایی کره شمالی و کره جنوبی کارشناسی ارشد
میرمحمدی مهدی نقش سازمان‌های اطلاعاتی در سیاست‌خارجی: مطالعه موردی نقش سازمان سیا در سیاست‌خارجی ایالات متحده آمریکا
دادمهر هادی آسیب پذیری آمریکا در پی رویداد تروریستی 11 سپتامبر و تغییر ملاحظات امنیتی این کشور در باره عراق کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سیاست بین الملل 2102042 3 03 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/23(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
مسائل امنیتی جهان معاصر (با تاکید بردوران بعدازجنگ سرد) 2102094 2 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/22(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
سیاست بین الملل 2102042 3 02 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/20(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
نقش قدرت در سیاست بین الملل 2102072 2 02 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/19(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
نمایش 4 نتیجه