اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

ابو محمد عسگرخانی

ابو محمد عسگرخانی

ابو محمد عسگرخانی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61112360
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
آقامحمدی ابراهیم ژئوپلتیک ایران و تلاش برای دستیابی به سلاحهای هسته ای کارشناسی ارشد
آقامحمدی ابراهیم ژئو پلتیک ایران و تلاش برای دستیابی به سلاحهای هسته ای کارشناسی ارشد
محمد ابراهیمی تأثیر ژئوپلیتیک بر الگوی روابط قدرت های منطقه ای و امنیت ملی آنها مطالعه موردی : ترکیه و امنیت ملی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/21
قپانی فرد کاشانی ابوالفضل سیاست خارجی و امنیتی مشترک و نقش آفرینی اتحادیه اروپایی در نظام بین الملل کارشناسی ارشد
فتاحی زاده ابوذر Politics of Memory and War in Iran: From Russo-Persian Wars to World War II
سامر احمد سیاست تنش زدایی جمهوری اسلامی ایران و بهبود روابط با اعراب منطقه(1380ـ1376) کارشناسی ارشد
سامر احمد سیاست تنش زدایی جمهوری اسلامی ایران و بهبود روابط با اعراب منطقه (1380-1376) کارشناسی ارشد
فاطمی نژاد احمد NuclearProliferationandIndo-Pak Conflict
فراهانی احمد علل گرایش عراق به تسلیحات کشتـار جمعــی (دهـه 80 و اوایـل دهـه 90 میــلادی) کارشناسی ارشد
کاظم زاده احمد جنگ آب در خاورمیانه کارشناسی ارشد
کاظم زاده احمد جنگ آب در خاورمیانه کارشناسی ارشد
متولی نوش آبادی احمد استراتژی رهبری جهان عرب وگرایش عراق درجهت دستیابی به تسلیحات کشتارجمعی کارشناسی ارشد
ادق احمدی حمایت ج .ا.ا،ازانتفاضه وتاثیر آن بر روی امنیت ملی کارشناسی ارشد 1380
صادق احمدی حمایت ج.ا.ا، از انتفاضه و تاثیر آن بر روی امنیت ملی کارشناسی ارشد 1380/10/08
احمدی ادق حمایت ج .ا.ا،ازانتفاضه وتاثیر آن بر روی امنیت ملی کارشناسی ارشد
خیرالله ایزدی ایالات متحده آمریکا وجنگ ایران وعراق کارشناسی ارشد دانلود 1379
خیرالله ایزدی ایالات متحده آمریکا و جنگ ایران و عراق کارشناسی ارشد 1379
امید آسیابان The structure of the international system and US-Israel US policies in the Middle East after the Cold War کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
ایمان اسدی نقش کنگره ایالات‌متحده آمریکا در پرونده هسته‌ای و تحریم‌های اقتصادی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
علیرضا اسدزاده اقتصاد سیاسی بین المللی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) کارشناسی ارشد دانلود 1382
میری یاسر دگرگونی استراتژی ایالات متحده در مبارزه با تروریسم پس از 11 سپتامبر 2001 کارشناسی ارشد
میری یاسر دگرگونی استراتژی ایالات متحده در مبارزه با تروریسم پس از 11 سپتامبر 2001 کارشناسی ارشد
رضوی پور اسماعیل پایان جنگ سرد و گسترش نفوذ ایالات متحدة آمریکا در منطقة خاورمیانه کارشناسی ارشد
علی اسماعیلی ژئوپولتیک ایران و مشارکت امریکا در کودتای 28 مرداد 1332 کارشناسی ارشد 1378
علی اسماعیلی ژئو پولتیک ایران و مشارکت آمریکا در کودتای 28 مرداد 1332 کارشناسی ارشد دانلود 1378
مهدی آشنا «اقتصاد سیاسی برنامه هسته‌ای ایران» کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/27
ابراهیم آقامحمدی ژئو پلتیک ایران و تلاش برای دستیابی به سلاحهای هسته ای کارشناسی ارشد دانلود 1384
محمدعلی آقاملایی الگوی رفتاری آمریکا و روسیه در مدیریت بحران های منطقه ای؛مطالعه موردی بحران سوریه کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/05
پویش اکبر نقش ایالات متحده آمریکا در موازنه‌ی قدرت میان چین و ژاپن(1990- 2015) کارشناسی ارشد
ولیزاده اکبر پایان جنگ سرد و کارایی رژیم تحریم سازمان ملل متحد کارشناسی ارشد
ولیزاده اکبر پایان جنگ سرد و کارائی رژیم تحریم سازمان ملل متحد کارشناسی ارشد
مسیح الشریف بازدارندگی در قرآن مجید و اسلام (آیات و روایات ) کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/14
رسولی امید جمهوری اسلامی ایران و نهادهای امنیتی منطقه ای کارشناسی ارشد
محمدکاظم امیری بررسی ضرورت های وحدت در جهان اسلام بر مبنای تئوری رهبری کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
حجتی امیررضا امنیت هستی¬شناختی و رویکرد تعارضی ج.ا.ایران نسبت به اسرائیل(1979-2010) کارشناسی ارشد
حجتی امیررضا Ontological Security And Conflict of Islamic Republic of Iran towards Israel(1979-2010) کارشناسی ارشد
قنبری امیرهند امین رژیم دفاع جمعی و بازیگران غیر دولتی کارشناسی ارشد
بهادر امنییان گسترش ناتو دکتری دانلود 1380
معصومه انصاری فرد بازدارندگی و دیپلماسی هسته ای جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
محمود بابایی نظریه امنیت هستی‌شناختی و اختلافات سیاسی کشورهای حوزه خلیج‌فارس با جمهوری اسلامی ایران دکتری دانلود 1392/08/20
سیدنژاد باقر نظم مطلوب جهانی دین
مهدی بخت آور نقش ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی در همگرایی منطقه ای جمهوریهای آسیای میانه کارشناسی ارشد 1377
احمدعلی بدرلو صعود قدرت چین و هراس هژمونی اوراسیایی روسیه کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
خدیجه بیگدلی نومحافظه کاران و روابط ایران و آمریکا در دوران ریاست جمهوری کلینتون و بوش کارشناسی ارشد دانلود 1385
محمود بلنداختر 11 سپتامبر و تغییر استراتژی نظامی آمریکا کارشناسی ارشد 1384
محمود بلنداختر نشتیفانی 11 سپتامبر و دگرگونی در استراتژی نظامی آمریکا کارشناسی ارشد دانلود 1384
حیدرعلی بلوجی رژیم‌های بین‌المللی سلاح‌های کشتار جمعی و امنیت ملی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1384
امنییان بهادر گسترش ناتو
امینیان بهادر گسترش ناتو دکتری
عطا بهرامی هژمونی آمریکا و شکل گیری اتحاد استراتژیک چین و روسیه کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/01
اردشیر پشنگ جنگ ایران و عراق و احیای جنبش ملی گرای قومی کُرد در عراق(1980-1988) کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/04
اکبر پویش نقش ایالات متحده آمریکا در موازنه‌ی قدرت میان چین و ژاپن(1990- 2015) کارشناسی ارشد دانلود 1394/08/12
مصطفی تشکرنژاد تأثیر ژئوپلیتیک بر راهبردهای سیستم بازدارندگی منطقه‌ای قدرت مداخله‌گر:مطالعه موردی: ژئوپلیتیک و راهبردهای سیستم بازدارندگی منطقه‌ای آمریکا در برابر جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/24
حوریه جانباز North koreas Atomization &the expansion of south koreas relations with international organization کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/17
عباس جزایری تحریمهای سازمان ملل و نقض حقوق بشر در عراق کارشناسی ارشد دانلود 1381
کرمی راد جعفر حادثه 11 سپتامبر 2001 و تأثیر آن بر یکجانبه گرایی در سیاست خارجی آمریکا (مطالعه موردی یک جانبه گرایی در حمله به عراق) کارشناسی ارشد
علی اکبر جعفری تقابل استراتژیها و اختلاف ایران - آمریکا کارشناسی ارشد 1379
علی اکبر جعفری تقابل استراتژیها و اختلاف ایران ـ آمریکا کارشناسی ارشد دانلود 1379
ماندانا جلالی نائینی فروپاشی جمهوری فدرال یوگسلاوی سابق کارشناسی ارشد دانلود 1380
حوری جهانشاه راد امنیت خاورمیانه در چارچوب منازعات اعراب واسرائیل: بازدارندگی، کنترل تسلیحات، اقدامات اعتماد وامنیت سازی کارشناسی ارشد دانلود 1377
اسلامی جواد رژیم حقوق بشر سازمان ملل متحد وحاکمیت ملی دولتها کارشناسی ارشد
مهدی جودی نصراله بیگلو بررسی معاهدات خلع سلاح و کنترل تسلیحات و تأثیر آن بر تغییر وضعیت امنیت در سطح بین المللی مطالعه موردی: کره شمالی کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/15
جواد جوزی ده سفید تحول تهدیدات و قدرت در سیستم های بین المللی پیچیده و بازدارندگی منطقه ای: ایران-امریکا کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/27
ابراهیم حاجی پور موانع شکل گیری خاورمیانه عاری از سلاح های هسته ای کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/23
مهاجرپور حامد افزایش اعضاء باشگاه هسته ای وثبات بین المللی کارشناسی ارشد
مهاجرپور حامد دیپلماسی انرژی و صادرات گاز ایران به کشورهای آسیایی
ملکوتی فر حبیب اله اصلاحات سیاسی در منطقه خلیج فارس و تغییرات مثبت در ژئوپلتیک شیعه
امیررضا حجتی امنیت هستی¬شناختی و رویکرد تعارضی ج.ا.ایران نسبت به اسرائیل(1979-2010) کارشناسی ارشد دانلود 1390/10/19
بلوجی حیدرعلی رژیم‌های بین‌المللی سلاح‌های کشتار جمعی و امنیت ملی ایران کارشناسی ارشد
مسعودی حیدرعلی حکمرانی جهانی و شرکت های چندملیتی(با تمرکز بر حقوق بشر) کارشناسی ارشد
بلوجی حیدر علی رژیم های بین المللی سلاح های کشتار جمعی و امنیت ملی ایران دکتری
نقدی نژاد حسن هژمونی طلبی ایالات متحده و استراتژی مبازره با تروریسم در منطقه خاورمیانه(دوره جورج بوش2007-2001)
نقدی نژاد حسن پیدایش نظام ت� قطبی و مداخله نظامی ایالات متحده در عراق کارشناسی ارشد
نقدی نژاد حسن پیدایش نظام تک قطبی و مداخله نظامی ایالات متحده در عراق کارشناسی ارشد
محمدرضا حق شناس منافع امنیتی و مواضع متفاوت امریکا از دیگر اعضای شورای امنیت در قبال پرونده هسته ای ایران کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/26
جواد حق گو سیاست خاورمیانه ای آمریکا و گسترش اقدامات گریز از مرکز قومیتهای مرزنشین ایرانی از2001تا 2011 کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/26
مهدی حکیمی پور نظریه ی واقع گرایی نوکلاسیک تدافعی؛مطالعه ی موردی شکل گیری روابط امنیتی ژاپن-ایالات متحد امریکا (به طور خاص در قالب دکترین یوشیدا-معاهده ی امنیتی 1951) کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/07
مهرداد حلال خور بررسی تناسب کاربرد قدرت‌های سخت ونرم در سیاست خارجی خاورمیانه‌ای آمریکا دردوره‌های بوش و کلینتون کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/01
جهانشاه راد حوری امنیت خاورمیانه در چارچوب منازعات اعراب واسرائیل: بازدارندگی، کنترل تسلیحات، اقدامات اعتماد وامنیت سازی کارشناسی ارشد
محمدمهدی خان پور اردستانی بررسی رویکرد های همکاری جویانه و رقابت آمیز در روابط سیاسی – امنیتی آمریکا و جمهوری خلق چین پس از حملات یازده سپتامبر کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/25
بیگدلی خدیجه نومحافظه کاران و روابط ایران و آمریکا در دوران ریاست جمهوری کلینتون و بوش کارشناسی ارشد
ایزدی خیرالله ایالات متحده آمریکا وجنگ ایران وعراق کارشناسی ارشد
ایزدی خیرالله ایالات متحده آمریکا و جنگ ایران و عراق کارشناسی ارشد
علیرضا خسروی مکتب امنیتی امام خمینی (ره)(مبادی و مبانی فرانظری و نظری امنیت درگفتمان انقلاب اسلامی ) دکتری دانلود 1391/02/31
هادی دادمهر آسیب پذیری آمریکا در پی رویداد تروریستی 11 سپتامبر و تغییر ملاحظات امنیتی این کشور در باره عراق کارشناسی ارشد دانلود 1385
غلامحسین دهقانی رژیم های چند جانبه کنترل صادرات و امنیت ملی کشورهای در حال توسعه(تاملی بر وضعیت جمهوری اسلامی ایران) دکتری دانلود 1388/07/25
مالک ذوالقدر موانع اقتصادی ومساله الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی کارشناسی ارشد دانلود 1379
مالک ذوالقدر موانع اختصاصی و مس×له الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی کارشناسی ارشد 1379
اسماعیل رحیمی “بررسی عملکرد شرکتهای امنتیی خصوصی آمریکایی در افغانستان از سال 2001 تا 2011 با استفاده از نظریه آشوب” کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/21
فرامرز رستمی دولق جنگ افزارهای کشتار جمعی و امنیت در خاورمیانه کارشناسی ارشد دانلود 1383
امید رسولی جمهوری اسلامی ایران و نهادهای امنیتی منطقه ای کارشناسی ارشد دانلود 1392/03/24
علی اکبرپور رضا نقش فرقه گرائی مذهبی (وهابیت ) در روابط جمهوری اسلامی ایران و پاکستان کارشناسی ارشد
علی اکبرپور رضا نقش فرقه گرائی مذهبی ( وهابیت ) درروابط جمهوری اسلامی ایران و پاکستان کارشناسی ارشد
علیرضا رضایی پیامدهای انقلاب اسلامی ایران و دگرگونی سیاست خارجی ایالات متحده امریکا در منطقه خلیج فارس کارشناسی ارشد دانلود 1381
علیرضا رضایی پیامدهای انقلاب اسلامی ایران ودگرگونی سیاست خارجی ایالات متحده آمریکادر منطقه خلیج فارس کارشناسی ارشد 1381
اسماعیل رضوی پور پایان جنگ سرد و گسترش نفوذ ایالات متحدة آمریکا در منطقة خاورمیانه کارشناسی ارشد دانلود 1381
نیکنامی رکسانا جهانی شدن جرم و تاثیر آن بر امنیت اتحادیه اروپا کارشناسی ارشد
قادری کنگاوری روح الله نقض حقوق مدنی و سیاسی در عربستان سعودی
طالبی آرانی روح اله هژمونی‌طلبی آمریکا و تلاش آمریکا برای ایجاد تحول در حقوق بین‌الملل توسل‌ به‌زور: مطالعه موردی توسل به زور علیه عراق(2003)
فرشاد رومی جهانی شدن دموکراسی و امنیت ملی بالکان کارشناسی ارشد 1380
اسماعیل زارعی The Political Economy of Nuclear Anti-Mass Destruction Weapons کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/11
محمد زنگنه اثر ملاحظات امنیتی کشورها بر گسترش سلاح های هسته ای کارشناسی ارشد 1383/04/31
مرعشی ساره عوامل موثر در تدوین رژیم بین المللی آب در منطقه خاورمیانه کارشناسی ارشد
احمد سامر سیاست تنش زدایی جمهوری اسلامی ایران و بهبود روابط با اعراب منطقه(1380ـ1376) کارشناسی ارشد دانلود 1382
احمد سامر سیاست تنش زدایی جمهوری اسلامی ایران و بهبود روابط با اعراب منطقه (1380-1376) کارشناسی ارشد دانلود 1382
مهدی سبحانی اقتصاد سیاسی نظامی گری و مداخله نظامی آمریکا در افغانستان دکتری دانلود 1392/02/28
کیوان حسینی سیداصغر نرم افزار گرایی در سیاست خارجی آمریکاوامنیت در جهان سوم دکتری
میرخلیلی سید محمد جواد معاهده منع اشاعه تسلیحات هسته ای واثرآن برنظام بین الملل کارشناسی ارشد
باقر سیدنژاد نظم مطلوب جهانی دین دکتری دانلود 1393/11/14
مهدی سعیدی The Balanced Strategy of the U.S.A in the Middle East after the Arab Spring کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/15
لیلی سعیدی منش دکترین(RMA) و جنگ های نامتقارن کارشناسی ارشد دانلود 1393/02/09
علیرضا سلطانی موج سوم امپریالیسم : جهانی شدن سرمایه داری و روابط نوین شمال و جنوب کارشناسی ارشد 1376
فلاح آزاد شیرزاد پایان جنگ سرد و دگرگونی سیاست خارجی ژاپن کارشناسی ارشد
مغانی شهرام گسترش سلاحهای موشکی و تغییر در استراتژی دفاع هوایی اسرائیل کارشناسی ارشد
باقری طادی شهلا پایان جنگ سرد و تغییر عملکرد ناتو در مورد کوزوو کارشناسی ارشد
احمدی صادق حمایت ج.ا.ا، از انتفاضه و تاثیر آن بر روی امنیت ملی کارشناسی ارشد
عبدالمطلب صالحی بررسی روابط چین و اروپا از دیدگاه برساخت گرایی کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/25
هاشمی صفیه سادات بررسی عوامل مؤثر بر افول بازدارندگی متعارف و ظهور بازدارندگی هسته ای در خاورمیانه کارشناسی ارشد
هاشمی صفیه سادات بررسی عوامل مؤثر بر افول بازدارندگی متعارف و ظهور بازدارندگی هسته ای در خاورمیانه کارشناسی ارشد
عبدالحمید صلح جو نخبگان سیاسی و همگرایی منطقه ای درخلیج فارس کارشناسی ارشد دانلود 1380
عبدالحمید صلح جو نخبگان سیاسی و همگرایی منطقه ای در خلیج فارس کارشناسی ارشد 1380
روح اله طالبی آرانی هژمونی‌طلبی آمریکا و تلاش آمریکا برای ایجاد تحول در حقوق بین‌الملل توسل‌ به‌زور: مطالعه موردی توسل به زور علیه عراق(2003) دکتری دانلود 1390/08/14
واعظی طیبه ادراک متفاوت از سرچشمه‌های تهدید و عدم حضور ایران در ترتیبات امنیتی آسیای مرکزی کارشناسی ارشد
باغی شادباد عاطفه علل عدم حضور نظامی ناتو در خاورمیانه و شرایط تسهیل کننده حضور این اتحادیه در آینده کارشناسی ارشد
جزایری عباس تحریمهای سازمان ملل و نقض حقوق بشر در عراق کارشناسی ارشد
جزایری عباس تحریمهای سازمان ملل و نقض حقوق بشر در عراق کارشناسی ارشد
صلح جو عبدالحمید نخبگان سیاسی و همگرایی منطقه ای در خلیج فارس کارشناسی ارشد
صلح جو عبدالحمید نخبگان سیاسی و همگرایی منطقه ای درخلیج فارس کارشناسی ارشد
قنبرلو عبدالله دموکراسی و امنیت بین الملل کارشناسی ارشد
بهرامی عطا هژمونی آمریکا و شکل گیری اتحاد استراتژیک چین و روسیه کارشناسی ارشد
جعفر عظیم زاده نفوذ مجتمع های نظامی - صنعتی و حمله نظامی امریکا به عراق در 2003 کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/11
هدایت اله عقدایی نفوذ آمریکا و خروج هند از خط لوله صلح کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/14
اسماعیلی علی ژئوپولتیک ایران و مشارکت امریکا در کودتای 28 مرداد 1332 کارشناسی ارشد
اسماعیلی علی ژئو پولتیک ایران و مشارکت آمریکا در کودتای 28 مرداد 1332 کارشناسی ارشد
غلامپور علی جهانی شدن اقتصاد و نقش دولت در اقتصاد محیط زیست در کشورهای در حال توسعه : مطالعه موردی ایران دکتری
مهربانی علی علل ظهور داعش و تأثیر آن بر روی رژیم امنیتی منطقه خاورمیانه کارشناسی ارشد
جعفری علی اکبر تقابل استراتژیها و اختلاف ایران ـ آمریکا کارشناسی ارشد
جعفری علی اکبر تقابل استراتژیها و اختلاف ایران - آمریکا کارشناسی ارشد
رضا علی اکبرپور نقش فرقه گرائی مذهبی (وهابیت ) در روابط جمهوری اسلامی ایران و پاکستان کارشناسی ارشد 1376
رضا علی اکبرپور نقش فرقه گرائی مذهبی ( وهابیت ) درروابط جمهوری اسلامی ایران و پاکستان کارشناسی ارشد دانلود 1376
لشکری علی رضا بررسی مشروعیت تحریم های یکجانبه امریکا و چند جانبه شورای امنیت از دید حقوق بین الملل کارشناسی ارشد
اسدزاده علیرضا اقتصاد سیاسی بین المللی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) کارشناسی ارشد
اسدزاده علیرضا اقتصاد سیاسی بین المللی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) کارشناسی ارشد
خسروی علیرضا مکتب امنیتی امام خمینی (ره)(مبادی و مبانی فرانظری و نظری امنیت درگفتمان انقلاب اسلامی )
رضایی علیرضا پیامدهای انقلاب اسلامی ایران و دگرگونی سیاست خارجی ایالات متحده امریکا در منطقه خلیج فارس کارشناسی ارشد
رضایی علیرضا پیامدهای انقلاب اسلامی ایران ودگرگونی سیاست خارجی ایالات متحده آمریکادر منطقه خلیج فارس کارشناسی ارشد
سلطانی علیرضا موج سوم امپریالیسم: جهانی شدن سرمایه داری و روابط نوین شمال و جنوب کارشناسی ارشد
سلطانی علیرضا موج سوم امپریالیسم : جهانی شدن سرمایه داری و روابط نوین شمال و جنوب کارشناسی ارشد
علی غلامپور جهانی شدن اقتصاد و نقش دولت در اقتصاد محیط زیست در کشورهای در حال توسعه : مطالعه موردی ایران دکتری 1384
دهقانی غلامحسین رژیم های چند جانبه کنترل صادرات و امنیت ملی کشورهای در حال توسعه(تاملی بر وضعیت جمهوری اسلامی ایران)
حیدری غلامرضا ایالات متحده امریکا و رژیم امنیت زیست محیطی کارشناسی ارشد
احمد فاطمی نژاد NuclearProliferationandIndo-Pak Conflict دکتری دانلود 1391/11/17
محروق فاطمه استراتژی امنیت ملی چین در دوران مائو، دنگ شیائوپینگ و پسادنگ(1949-2010): تداوم و تغییر در امنیتی سازی و امنیتی زدایی کارشناسی ارشد
ابوذر فتاحی زاده Politics of Memory and War in Iran: From Russo-Persian Wars to World War II دکتری دانلود 1394/08/20
رستمی دولق فرامرز جنگ افزارهای کشتار جمعی و امنیت در خاورمیانه کارشناسی ارشد
احمد فراهانی علل گرایش عراق به تسلیحات کشتـار جمعــی (دهـه 80 و اوایـل دهـه 90 میــلادی) کارشناسی ارشد دانلود 1380
محمدعلی پور فریده رژیم حقوقی استفاده های غیر کشتیرانی از آبراه های بین المللی: مورد ایران و عراق
رومی فرشاد جهانی شدن دموکراسی و امنیت ملی بالکان کارشناسی ارشد
رومی فرشاد جهانی شدن دموکراسی و امنیت ملی بالکان کارشناسی ارشد
قاسمی فرهاد تحولات سیستمی و پدیده نظم در سیاست بین الملل نوینی
قاسمی فرهاد تحولات سیستمی و پدیده نظم در سیاست بین الملل نوین دکتری
شیرزاد فلاح آزاد پایان جنگ سرد و دگرگونی سیاست خارجی ژاپن کارشناسی ارشد دانلود 1380
روح الله قادری کنگاوری نقض حقوق مدنی و سیاسی در عربستان سعودی دکتری دانلود 1389/01/24
فرهاد قاسمی تحولات سیستمی و پدیده نظم در سیاست بین الملل نوین دکتری 1380
محمد قبادی راد ریاست جمهوری ولادمیرپوتین و نگرش روسیه به گسترش ناتو در شرق کارشناسی ارشد 1384
ابوالفضل قپانی فرد کاشانی سیاست خارجی و امنیتی مشترک و نقش آفرینی اتحادیه اروپایی در نظام بین الملل کارشناسی ارشد دانلود 1382/12/24
علی قربانی پذیرش FATF و امنیت ملی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/12
امین قنبری امیرهند رژیم دفاع جمعی و بازیگران غیر دولتی کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/04
عبدالله قنبرلو دموکراسی و امنیت بین الملل کارشناسی ارشد دانلود 1382
محمدجواد قهرمانی افزایش قدرت چین و موازنه سازی منطقه ای کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
احمد کاظم زاده جنگ آب در خاورمیانه کارشناسی ارشد دانلود 1376
حمیدرضا کریمی بنیادگرایی اسلامی و تاثیر آن بر روابط عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا بعد از حوادث یازده سپتامبر 2001 کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
جعفر کرمی راد حادثه 11 سپتامبر 2001 و تأثیر آن بر یکجانبه گرایی در سیاست خارجی آمریکا (مطالعه موردی یک جانبه گرایی در حمله به عراق) کارشناسی ارشد دانلود 1385/12/14
سیداصغر کیوان حسینی نرم افزار گرایی در سیاست خارجی آمریکاوامنیت در جهان سوم دکتری اسفن
ولی کوزه گر کالجی نظریه مجموعه امنیتی منطقه ای؛ مطالعه موردی منطقه قفقاز جنوبی کارشناسی ارشد دانلود 1390/10/07
علی رضا لشکری بررسی مشروعیت تحریم های یکجانبه امریکا و چند جانبه شورای امنیت از دید حقوق بین الملل کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/10
ذوالقدر مالک موانع اختصاصی و مس×له الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی کارشناسی ارشد
ذوالقدر مالک موانع سیاسی داخلی و مساله جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران
ذوالقدر مالک موانع اقتصادی ومساله الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی کارشناسی ارشد
ذوالقدر مالک موانع سیاسی داخلی و مساله جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران دکتری
جلالی نائینی ماندانا فروپاشی جمهوری فدرال یوگسلاوی سابق کارشناسی ارشد
احمد متولی نوش آبادی استراتژی رهبری جهان عرب وگرایش عراق درجهت دستیابی به تسلیحات کشتارجمعی کارشناسی ارشد دانلود 1382
محمدشریفی مجید امنیت انرژی اتحادیه اروپا: فرصت¬های ایران و ترکیه
محمدشریفی مجید گسترش ناتو به شرق و سازمان همکاری شانگهای کارشناسی ارشد
فاطمه محروق استراتژی امنیت ملی چین در دوران مائو، دنگ شیائوپینگ و پسادنگ(1949-2010): تداوم و تغییر در امنیتی سازی و امنیتی زدایی کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/20
مریم محفوظ حکمرانی جهانی و تغییر شیوه های مدیریت بحران کارشناسی ارشد دانلود 1386/07/10
زنگنه محمد اثر ملاحظات امنیتی کشورها بر گسترش سلاح های هسته ای کارشناسی ارشد
قبادی راد محمد ریاست جمهوری پوتین و نگرش روسیه به گسترش ناتو در شرق کارشناسی ارشد
قبادی راد محمد ریاست جمهوری ولادمیرپوتین و نگرش روسیه به گسترش ناتو در شرق کارشناسی ارشد
قهرمانی محمدجواد افزایش قدرت چین و موازنه سازی منطقه ای کارشناسی ارشد
میرخلیلی محمد جواد معاهده منع اشاعه تسلیحات هسته ای و اثر آن بر نظام بین الملل کارشناسی ارشد
سپاهی محمد حسن تحریمهای ایالت متحده آمریکا علیه شوروی سابق (1990-1945) و علیه جمهوری اسلامی ایران (2012-1979)، بررسی مقایسه ای کارشناسی ارشد
حق شناس محمدرضا منافع امنیتی و مواضع متفاوت امریکا از دیگر اعضای شورای امنیت در قبال پرونده هسته ای ایران کارشناسی ارشد
مجید محمدشریفی گسترش ناتو به شرق و سازمان همکاری شانگهای کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/13
مجید محمدشریفی امنیت انرژی اتحادیه اروپا: فرصت¬های ایران و ترکیه دکتری دانلود 1394/03/04
امیری محمدکاظم بررسی ضرورت های وحدت در جهان اسلام بر مبنای تئوری رهبری کارشناسی ارشد
خان پور اردستانی محمدمهدی بررسی رویکرد های همکاری جویانه و رقابت آمیز در روابط سیاسی – امنیتی آمریکا و جمهوری خلق چین پس از حملات یازده سپتامبر کارشناسی ارشد
خان پور اردستانی محمدمهدی بررسی رویکرد های همکاری جویانه و رقابت آمیز در روابط سیاسی – امنیتی آمریکا و جمهوری خلق چین پس از حملات یازده سپتامبر کارشناسی ارشد
بلنداختر محمود 11 سپتامبر و تغییر استراتژی نظامی آمریکا کارشناسی ارشد
بلنداختر نشتیفانی محمود 11 سپتامبر و دگرگونی در استراتژی نظامی آمریکا کارشناسی ارشد
مهدی محمودی نقش قدرتهای خارجی در همگرایی کره شمالی و کره جنوبی کارشناسی ارشد دانلود 1386/06/21
یاسر میری دگرگونی استراتژی ایالات متحده در مبارزه با تروریسم پس از 11 سپتامبر 2001 کارشناسی ارشد دانلود 1385/06/29
سید محمد جواد میرخلیلی معاهده منع اشاعه تسلیحات هسته ای واثرآن برنظام بین الملل کارشناسی ارشد 1381
محمد جواد میرخلیلی معاهده منع اشاعه تسلیحات هسته ای و اثر آن بر نظام بین الملل کارشناسی ارشد دانلود 1381
ساره مرعشی عوامل موثر در تدوین رژیم بین المللی آب در منطقه خاورمیانه کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/12
محفوظ مریم حکمرانی جهانی و تغییر شیوه های مدیریت بحران کارشناسی ارشد
محفوظ مریم حکمرانی جهانی و تغییر شیوه های مدیریت بحران کارشناسی ارشد
هیثم محفوظ مریم عوامل موثر در روند دولتسازی در عراق 2003 به بعد : تبیینی چند علیتی
مونا میرمحمدی ظرفیت اقتصادی چین و همکاری در شرق آسیا 2012-1979 کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/12
الشریف مسیح بازدارندگی در قرآن مجید و اسلام (آیات و روایات ) کارشناسی ارشد
حیدرعلی مسعودی حکمرانی جهانی و شرکت های چندملیتی(با تمرکز بر حقوق بشر) کارشناسی ارشد دانلود 1386/06/21
حبیب اله ملکوتی فر اصلاحات سیاسی در منطقه خلیج فارس و تغییرات مثبت در ژئوپلتیک شیعه دکتری دانلود 1388/07/20
لیمبا منصور نظریة «بری برنس» راجع به قدرت به عنوان نظم اجتماعی: قضیه روز جهانی قدس در فضای الکترونیک
حامد مهاجرپور دیپلماسی انرژی و صادرات گاز ایران به کشورهای آسیایی دکتری دانلود 1392/10/14
حامد مهاجرپور افزایش اعضاء باشگاه هسته ای وثبات بین المللی کارشناسی ارشد دانلود 1386/06/26
آشنا مهدی «اقتصاد سیاسی برنامه هسته‌ای ایران» کارشناسی ارشد
بخت آور مهدی نقش ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی در همگرایی منطقه ای جمهوریهای آسیای میانه کارشناسی ارشد
حکیمی پور مهدی نظریه ی واقع گرایی نوکلاسیک تدافعی؛مطالعه ی موردی شکل گیری روابط امنیتی ژاپن-ایالات متحد امریکا (به طور خاص در قالب دکترین یوشیدا-معاهده ی امنیتی 1951) کارشناسی ارشد
سبحانی مهدی اقتصاد سیاسی نظامی گری و مداخله نظامی آمریکا در افغانستان
محمودی مهدی نقش قدرتهای خارجی در همگرایی کره شمالی و کره جنوبی کارشناسی ارشد
میرمحمدی مهدی نقش سازمان‌های اطلاعاتی در سیاست‌خارجی: مطالعه موردی نقش سازمان سیا در سیاست‌خارجی ایالات متحده آمریکا
محمد موسی جعفری مدیریت بحران امنیت افغانستان توسط ایالات متحده آمریکا و قدرت یابی مجدد طالبان (2011-2001) کارشناسی ارشد دانلود 1391/03/30
سیده مریم موسوی تاثیر بازدارندگی هسته‌ای بر الگوی تعارضات منطقه‌ای مطالعه موردی: خاورمیانه کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
محسن موسوی خسروی رویه های سیاسی امنیتی آلمان پس از 11 سپتامبر 2001: حضور نظامی آلمان در افغانستان کارشناسی ارشد دانلود 1389/12/03
حسن نقدی نژاد هژمونی طلبی ایالات متحده و استراتژی مبازره با تروریسم در منطقه خاورمیانه(دوره جورج بوش2007-2001) دکتری دانلود 1391/06/24
حسن نقدی نژاد پیدایش نظام ت� قطبی و مداخله نظامی ایالات متحده در عراق کارشناسی ارشد 1384
رکسانا نیکنامی جهانی شدن جرم و تاثیر آن بر امنیت اتحادیه اروپا کارشناسی ارشد دانلود 1389/12/25
اردشیر نوریان بررسی چرایی عدم موفقیت روند دولت- ملت سازی در افغانستان پس از 2001 دکتری دانلود 1391/05/31
دادمهر هادی آسیب پذیری آمریکا در پی رویداد تروریستی 11 سپتامبر و تغییر ملاحظات امنیتی این کشور در باره عراق کارشناسی ارشد
صفیه سادات هاشمی بررسی عوامل مؤثر بر افول بازدارندگی متعارف و ظهور بازدارندگی هسته ای در خاورمیانه کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
مریم هیثم محفوظ عوامل موثر در روند دولتسازی در عراق 2003 به بعد : تبیینی چند علیتی دکتری دانلود 1391/03/03
اکبر ولیزاده پایان جنگ سرد و کارایی رژیم تحریم سازمان ملل متحد کارشناسی ارشد دانلود 1376
اکبر ولیزاده پایان جنگ سرد و کارائی رژیم تحریم سازمان ملل متحد کارشناسی ارشد 1376
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سیاست بین الملل 2102042 3 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) 1397/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
مسائل امنیتی جهان معاصر (با تاکید بر دوران بعد از جنگ سرد) 2102094 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
سیاست بین الملل 2102042 3 02 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1396/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
نقش قدرت در سیاست بین الملل 2102072 2 02 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
سیاست بین الملل 2102042 3 03 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/23(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
مسائل امنیتی جهان معاصر (با تاکید بر دوران بعد از جنگ سرد) 2102094 2 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/22(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
سیاست بین الملل 2102042 3 02 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/20(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
نقش قدرت در سیاست بین الملل 2102072 2 02 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/19(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1