اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

امیر حسین رنجبریان

امیر حسین رنجبریان

امیر حسین رنجبریان    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61112308
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مجید ابوترابی بررسی عملکرد شورای امنیت در حفظ و تحکیم صلح در آفریقا با تأکید بر ساحل عاج کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/09
میثم آرائی درونکلا حقوق و تکالیف عناصر ارتباط در پرتو اصول حقوق بین الملل ارتباطات و حقوق بین الملل کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/15
السادات طاهری آزاده حق اشتغال با تاکید بر اشتغال مولد در نظام حقوق داخلی و بین المللی دکتری
جبار اصلانی Cyber Attacks within International Responsibility System دکتری دانلود 1395/06/16
مسعود اکبری تعریف جنایت تجاوز در کنفرانس بازنگری اساسنامه¬ی دیوان بین-المللی کیفری: دستاوردها و چالش¬ها کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/13
شماسی الهام تجدید حدود دریایی کشورهای خلیج فارس و بررسی امکان اعمال قواعد شناسایی شده دیوان بین‌المللی دادگستری در این منطقه کارشناسی ارشد
فراستمند امینه صنعت گردشگری فضایی از منظر حقوق بین الملل کارشناسی ارشد
جدیدی انسیه «محدودیت های اصل آزادی دریای آزاد» کارشناسی ارشد
فرهمندصابر بهرام تأثیر جهانی شدن بر حمایت های اجتماعی دولتها دکتری
نگهداری بهزاد تحلیل تطبیقی حق در دو مکتب حقوق طبیعی و وضعی در حمایت از حقوق بشر کارشناسی ارشد
محبوبه پاکدل رابطه متقابل حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه با تکیه بر نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه ساخت دیوار حائل کارشناسی ارشد دانلود 1385
فاطمه ترکمان استفاده از سلاح هسته‌ای با توجه به اسناد و عملکرد بین‌المللی کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/14
محسنی ثمانه بهره کشی اقتصادی از کار کودک کارشناسی ارشد
محسنی ثمانه بهره کشی اقتصادی از کار کودک کارشناسی ارشد
انسیه جدیدی «محدودیت های اصل آزادی دریای آزاد» کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/24
فریدون جعفری نقش اساسنامه دیوان کیفری بین المللی درجهانی سازی حقوق کیفری و چالشهای آن دکتری دانلود 1388/09/23
مریم جفرودی موانع همکاری دولت ها در زمینه حفاظت از آب های سطحی مشترک و راهکارهای حقوق بین الملل کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/09
کتایون حسین نژاد رعایت موازین حقوق بشر در مبارزه با تروریسم کارشناسی ارشد دانلود 1384
ایمان حسنوند بحران دارفور و عملکرد دیوان بین الملل کیفری در پرتو اصل صلاحیت تکمیلی کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/13
هاشمی حمید نظام قضایی ایران و اجرای تعهدات بین المللی
بفرا حمه یوسف بررسی حقوقی مسئولیت تولید کنندگان، فروشندگان و استفاده کنندگان سلاح شیمیایی در حلبچه کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/15
حسینی اکبرنژاد حوریه اعمال فرا سرزمینی تعهدات حقوق بشری کارشناسی ارشد
منصوره خلجی حمایت از حقوق متهمان جنابات بین المللی کارشناسی ارشد دانلود 1386
محمدرضا ربیعی تحول مفهوم رزمنده در حقوق بین الملل بشردوستانه: وضعیت حقوقی حماس کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/31
شهزاد رییسی ابعاد حقوقی شناسایی ائتلاف مخالفان حکومت کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/16
مهری رضایی مهم ترین چالشهای حقوقی زنان در افغانستان,آموزش ,خشونت و ازدواج کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/03
سعید رهایی آزادی دینی از منظر حقوق بین‌الملل دکتری دانلود 1389/04/22
روح اله رهامی مسئولیت صدام و سران حزب بعث در جنگ ایران و عراق کارشناسی ارشد دانلود 1385/07/18
سمیه رواسیان کاشی میزان هم پوشانی اصل منع تبعیض جنسیّتی در میثاق ها با کنوانسیون محو همه ی اشکال تبعیض نسبت به زنان کارشناسی ارشد دانلود 1386/06/25
رهامی روح اله مسئولیت صدام و سران حزب بعث در جنگ ایران و عراق کارشناسی ارشد
نسیم زرگری نژاد حمایت حقوق بشری از افراد در تجمع ها و تظاهرات:(مطالعه ی موردی بحرین، ترکیه،تونس، مصر و یمن) کارشناسی ارشد
شهرام زرنشان تمهیدات بین‌المللی برای مقابله با تروریسم با تکیه بر قطعنامه های 1368و 1373 شورای امنیت کارشناسی ارشد دانلود 1384
شعبانی سرخنی زینب مسئولیت بین المللی دولت ها و اقدامات بین المللی برای دفن زباله های رادیواکتیو کارشناسی ارشد
شعبانی سرخنی زینب مسئولیت بین المللی دولتها و اقدامات بین المللی برای دفن زباله های رادیواکتیو کارشناسی ارشد
سمیه سادات میری لواسانی اعمال یکجانبه تعهد آور دولت ها در حقوق بین الملل کارشناسی ارشد 1385
صیرفی ساسان حقوق بین¬الملل عرفی خط مبدأ مناطق دریایی؛ با نگاه ویژه به خط مبدأ ایران در خلیج فارس و دریای عمان
صیرفی ساسان تعقیب و آزار به عنوان جنایت علیه بشریت کارشناسی ارشد
مجتهدزاده سپنتا تأثیر یافته‌های نهادهای مبتنی بر معاهده ملل متحد بر محاکم ملی و بین‌المللی کارشناسی ارشد
عزیزی ستار حمایت از اقلیت‌ها در رویه‌ی قضایی بین‌المللی
موسوی سید عبدالحسین نقش سازمان ملل متحد در فرایند تحکیم صلح‌ افغانستان کارشناسی ارشد
رهایی سعید آزادی دینی از منظر حقوق بین‌الملل
محمد سعیدی چالشها و تحوّلات اخیر حمایت از میراث فرهنگی در حقوق بین الملل کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/17
زهرا سیف The Challenge of Human Cloning and International Law کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/10
رواسیان کاشی سمیه میزان هم پوشانی اصل منع تبعیض جنسیّتی در میثاق ها با کنوانسیون محو همه ی اشکال تبعیض نسبت به زنان کارشناسی ارشد
سادات میری لواسانی سمیه اعمال یکجانبه تعهد آور دولت ها در حقوق بین الملل کارشناسی ارشد
میری لواسانی سمیه سادات اعمال یکجانبه تعهدآور دولت ها در حقوق بین الملل کارشناسی ارشد
مجید شایگان‌فرد جنایت تجاوز در حقوق بین‌المللی کیفری دکتری دانلود 1384
مریم سادات شجاع الساداتی راهکارهای بازستانی اموال تاریخی- فرهنگی در حقوق بین الملل کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/08
دهقانی شیرین جبران خسارت در موارد نقض حقوق بشر کارشناسی ارشد
تارا شش انگشت جایگاه و عملکرد گزارشگران موضوعی حقوق بشر در حوزه حمایت از حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کارشناسی ارشد دانلود 1390/04/24
هدی شکیب منش مسئولیت کیفری کارمندان و کارشناسان سازمان ملل متحد کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/29
زرنشان شهرام تمهیدات بین‌المللی برای مقابله با تروریسم با تکیه بر قطعنامه های 1368و 1373 شورای امنیت کارشناسی ارشد
احسان شهسواری پیوند حمایت کنسولی و حق بر دادرسی عادلانه با تأکید بر رویه قضایی بین المللی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/24
ساسان صیرفی تعقیب و آزار به عنوان جنایت علیه بشریت کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/17
نگین صنیعی سنجش عملکرد دولتها به ویژه آمریکا و سایر کشورها در مبارزه با تروریسم از دیدگاه حقوق بشر کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/14
مدنی ضیاء‌الدین محدوده مفهوم در حیطه صلاحیت دولت و مسئولیت منبعث از آن با تأکید بر رویکرد اخیر دیوان اروپایی حقوق بشر کارشناسی ارشد
عبدالله عابدینی تفسیر و اجرای قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت در مورد ایران دکتری دانلود 1393/11/25
دانش عبدالعزیز بررسی حقوقی عملکرد سازمان ملل متحددر استقرار صلح و حکومت جدید در افغانستان دکتری
عابدینی عبدالله تفسیر و اجرای قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت در مورد ایران
شیما عرب اسدی مسئولیت به حمایت در چارچوب امنیت جمعی کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/13
داعی علی مسئولیت بین المللی نقض حقوق ایران جنگی ایرانی در عراق کارشناسی ارشد
داعی علی مسئولیت بین المللی نقض حقوق اسیران جنگی ایرانی در عراق کارشناسی ارشد
یونس علاقه بند حسینی قانونمندی فعالیت های فضایی در تعامل حقوق بین الملل و حقوق داخلی ایران بایسته ها و راهکارها دکتری دانلود 1395/06/06
یونس علاقه بند حسینی مشارکت مستقیم غیرنظامیان در درگیری های مسلحانه کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/05
بهادر غلامی تغییرات اقلیمی؛ چالش‌ها و فرصت‌های جدید در جغرافیای سیاسی دریاها (مطالعه موردی: ذوب شدن یخ‌های قطب شمال) دکتری دانلود 1394/12/08
حسین غلامی انبوهی « امکان طرح دعوی مسئولیت مدنی اتباع داخلی علیه دولت‌های خارجی» کارشناسی ارشد دانلود 1395/12/03
نورالهدی فاضلی حکم آباد تأثیر بحران های بین¬المللی بر آزادی کشتیرانی با نظر به ابتکار عمل گسترش امنیت کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/26
ابراهیمی ورکیانی فاطمه حق دادرسی منصفانه کودکان در تعارض با قانون کارشناسی ارشد
معین فاطمه قانونمند کردن اینترنت از منظر حقوق بین‌الملل کارشناسی ارشد
امینه فراستمند صنعت گردشگری فضایی از منظر حقوق بین الملل کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/25
نواب دانشمند فریبا حق آموزش حقوق بشر و راهکارهای مؤثر در اعمال آن کارشناسی ارشد
مهسا فرحزاد چالشهای حمایت از زنان پناهنده و پناهجو در عرصه بین‌المللی کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/31
جعفری فریدون نقش اساسنامه دیوان کیفری بین المللی درجهانی سازی حقوق کیفری و چالشهای آن
بهرام فرهمندصابر تأثیر جهانی شدن بر حمایت های اجتماعی دولتها دکتری دانلود 1390/09/14
فضل الله فروغی اصل صلاحیت جهانی در حقوق کیفری داخلی و بین المللی دکتری دانلود 1386
نوبان فشندی ضوابط انتساب اعمال ارگان های دولت به آن کارشناسی ارشد دانلود 1385
فروغی فضل الله اصل صلاحیت جهانی در حقوق کیفری داخلی و بین المللی
محمد فغانی اثر گذاری کمیسیون غرامت ملل متحد(UNCC) بر رویه پرداخت غرامت با رویکرد جبران خسارت زیست محیطی کارشناسی ارشد دانلود 1391/02/26
مژگان قطان پیشگیری از شکنجه و سوءرفتار در حقوق بین‌الملل(به منظور حمایت از افراد تحت بازداشت) کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/13
الهام کاظمی The United Nations Performance in the Interim Administration of Kosovo کارشناسی ارشد دانلود 1392/04/30
سجاد کاظمی دزدی دریایی و راهکارهای مقابله با آن در حقوق بین الملل و ایران دکتری دانلود 1393/06/29
بهار کاظم زاده حمایت از زنان و دختران در مخاصمات مسلحانه با تاکید بر آفریقا کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/31
مهسا کپال حمایت از کودک در معرض خطر بهره‌کشی جنسی در اسناد بین‌المللی حقوق بشری کارشناسی ارشد دانلود 1384
حسین نژاد کتایون رعایت موازین حقوق بشر در مبارزه با تروریسم کارشناسی ارشد
علی کربلائی حسینی تحریم های فراتر از مصوبات شورای امنیت نسبت به ایران و چگونگی مقابله با آن کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/31
حسن کمالی نژاد بررسی آموزش رشته حقوق بین الملل عمومی در مراکز آموزش عالی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
اعلایی لادن مسئولیت یبن المللی دولتها در قبال اعمال افراد کارشناسی ارشد
مجد خاندانی لیلی پیشگیری و جبران خسارت از شکنجه طبق کنوانسیون منع شکنجه 1984 کارشناسی ارشد
واحدی آملی لیلا مفهوم اصل عدم تبعیض بر اساس جنسیت در اسناد حقوق بشر کارشناسی ارشد
آرائی درونکلا میثم حقوق و تکالیف عناصر ارتباط در پرتو اصول حقوق بین الملل ارتباطات و حقوق بین الملل کارشناسی ارشد
ابوترابی مجید بررسی عملکرد شورای امنیت در حفظ و تحکیم صلح در آفریقا با تأکید بر ساحل عاج کارشناسی ارشد
شایگان‌فرد مجید جنایت تجاوز در حقوق بین‌المللی کیفری
لیلی مجد خاندانی پیشگیری و جبران خسارت از شکنجه طبق کنوانسیون منع شکنجه 1984 کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/31
پاکدل محبوبه رابطه متقابل حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه با تکیه بر نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه ساخت دیوار حائل کارشناسی ارشد
صدیق محسن ابعاد حقوقی قرارهای موقت در اسناد و رویه دیوان بین المللی دادگستری کارشناسی ارشد
صدیق محسن ابعاد حقوقی قرارهای موقت در اسناد و رویه دیوان بین المللی دادگستری کارشناسی ارشد
وارسته بازقلعه محمد حقوق شهروندی مؤدیان مالیاتی در حقوق ایران کارشناسی ارشد
انواری محمدعلی ترتیبات منطقه ای حمایت از حقوق بشر در آسیای شرقی و جنوب شرقی کارشناسی ارشد
مهسا مخیران بازداشت افراد توسط گروه های مسلح غیردولتی در حقوق بین الملل بشردوستانه کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/12
ضیاء‌الدین مدنی محدوده مفهوم در حیطه صلاحیت دولت و مسئولیت منبعث از آن با تأکید بر رویکرد اخیر دیوان اروپایی حقوق بشر کارشناسی ارشد دانلود 1385
سمیه سادات میری لواسانی اعمال یکجانبه تعهدآور دولت ها در حقوق بین الملل کارشناسی ارشد دانلود 1385
معصومه سادات میرمحمدی تعقیب و محاکمة جنایتکاران بین المللی توسط دادگاههای ملی کارشناسی ارشد دانلود 1388/04/09
اکبری مسعود تعریف جنایت تجاوز در کنفرانس بازنگری اساسنامه¬ی دیوان بین-المللی کیفری: دستاوردها و چالش¬ها کارشناسی ارشد
میرمحمدی معصومه سادات تعقیب و محاکمة جنایتکاران بین المللی توسط دادگاههای ملی کارشناسی ارشد
میرمحمدی معصومه سادات ابعاد حقوقی فناوری زیستی (بیوتکنولوژی)با تأکید بر حقوق بین الملل بشر و حقوق بین الملل محیط زیست
فاطمه معین قانونمند کردن اینترنت از منظر حقوق بین‌الملل کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/29
امراللهی بیوکی مینا بررسی وضعیت حقوقی زندانیان گوانتانامو در پرتو حقوق بین الملل بشر دوستانه کارشناسی ارشد
خلجی منصوره حمایت از حقوق متهمان جنابات بین المللی کارشناسی ارشد
توکلی مهدی حقوق بهداشتی زندانیان کارشناسی ارشد
رضایی مهری مهم ترین چالشهای حقوقی زنان در افغانستان,آموزش ,خشونت و ازدواج کارشناسی ارشد
فرحزاد مهسا چالشهای حمایت از زنان پناهنده و پناهجو در عرصه بین‌المللی کارشناسی ارشد
فرح زاد مهسا The Creation of State: Review the Case of Palestine
کیال مهسا حمایت از کودک در معرض خطر بهره کشی جنسی در اسناد بین الملل حقوق بشری کارشناسی ارشد
کپال مهسا حمایت از کودک در معرض خطر بهره‌کشی جنسی در اسناد بین‌المللی حقوق بشری کارشناسی ارشد
سید عبدالحسین موسوی نقش سازمان ملل متحد در فرایند تحکیم صلح‌ افغانستان کارشناسی ارشد دانلود 1387/03/06
حسینی نرگس سادات حق بر ازدواج و تشکیل خانواده کارشناسی ارشد
نظر نسترن تحولات شناسایی حکومتها در حقوق بین الملل کارشناسی ارشد
زرگری نژاد نسیم حمایت حقوق بشری از افراد در تجمع ها و تظاهرات:(مطالعه ی موردی بحرین، ترکیه،تونس، مصر و یمن) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/10
پارسانیا نفیسه اصول تفسیر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در رویة قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر کارشناسی ارشد
نرگس نکوئی حقوق و تکالیف گردشگران خارجی در حقوق بین الملل کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/21
صنیعی نگین سنجش عملکرد دولتها به ویژه آمریکا و سایر کشورها در مبارزه با تروریسم از دیدگاه حقوق بشر کارشناسی ارشد
بهزاد نگهداری تحلیل تطبیقی حق در دو مکتب حقوق طبیعی و وضعی در حمایت از حقوق بشر کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/26
فشندی نوبان ضوابط انتساب اعمال ارگان های دولت به آن کارشناسی ارشد
فاضلی حکم آباد نورالهدی تأثیر بحران های بین¬المللی بر آزادی کشتیرانی با نظر به ابتکار عمل گسترش امنیت کارشناسی ارشد
نسرین نوری صفا بررسی اسناد منطقه ای مقابله با تروریسم و عملکرد دولتهای عضو با تکیه بر اقدامات اتحادیه اروپایی کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/27
شکیب منش هدی مسئولیت کیفری کارمندان و کارشناسان سازمان ملل متحد کارشناسی ارشد
لیلا واحدی آملی مفهوم اصل عدم تبعیض بر اساس جنسیت در اسناد حقوق بشر کارشناسی ارشد دانلود 1384
محمد وارسته بازقلعه حقوق شهروندی مؤدیان مالیاتی در حقوق ایران کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/12
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق مخاصمات مسلحانه 2103075 2 03 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
حقوق بین الملل عمومی 2 2103034 2 05 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
حقوق بشر دوستانه و مسئولیت بین المللی فردی در قبال نقض حقوق بشر 2103121 2 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
نمایش 3 نتیجه