اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

علیرضا خسروی

علیرضا خسروی

علیرضا خسروی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61112301
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملی

همایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
اشرافی تمای ایرج ارزیابی اثر ضد قارچی اسانس زنیان و بررسی تنوع ژنتیکی در جدایه های بیمارستانی کاندیدا آلبیکنس مقاوم به آزول کارشناسی ارشد
شجاعی استبرق آزاده تایپینگ مولکولی جدایه های تریکوفایتون ویولاسئوم جدا شده در ایران بـه روش RAPD- PCR
زرگر اشکان جداسازی و شناسایی فلور قارچی میگوهای پرورشی ایران در مرحله تکثیر
پویش اکبر نقش ایالات متحده آمریکا در موازنه‌ی قدرت میان چین و ژاپن(1990- 2015) کارشناسی ارشد
رستمی امیر جداسازی و شناسایی فلور قارچی پوست ضایعه دارو سالم در سنجاب های ارجاعی به بیمارستان شماره 2 دانشکده دامپزشکی
قوجایی بهزاد Confronting With the Impact of the US and the Western Political Economy کارشناسی ارشد
آدینه پرستو تاثیر افزودن بتاگلوکان مشتق از ساکارومایسس سرویسیه به جیره غذایی بر عملکرد رشد و کارایی سیستم ایمنی در جوجه های گوشتی
عاطفی پری ناز بررسی اثر اسانس آویشن شیرازی در جلوگیری از رشد قارچ پنی سیلیوم سیترینوم در پنیر پیتزا
میرشکرایی پژمان ارزیابی اثرات آفلاتوکسین B بر تولید و ماندگاری اسپرم قوچ ‌نژاد شال
زمان خان ملایری حامد بررسی عوامل عفونی ایجاد کننده اوتیت خارجی و تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی عوامل باکتریایی بیماریزا در سگ های ارجاعی به درمانگاه دام های کوچک دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
شکری حجت اله شناسایی فلور قارچی هوای شهر بابل و حومه
شکری حجت ‌اله ارزیابی اثرات تحریکی ایمنی ذاتی کونژوگه بتاگلوکان قارچی و اسانس آویشن شیرازی در حیوان مدل
قربانی چوبقلو حسن Study the survival rate of Saccharomyces cerevisiae and Lactobacillus acidophilus La5 with and without honey in simulated gastrointestinal juice condition and their effects on gastrointestinal tract (GIT) in Rat
گندمی نصرآبادی حسن مطالعه اثر اسانس آویشن شیرازی روی رشد آسپرژیلوس فلاووس و تولید آفلاتوکسین در پنیر سفید
رضاپور دانیال Subject: Iran's soft power amplifier measures with a view to the ideas of Imam Khomeini کارشناسی ارشد
نیک آیین دنیا ارزیابی فلور مخمری روده طیور و نقش برخی از عوامل بر آن
یحیی رعیت رامک ارزیابی اثرات اسانس های آویشن شیرازی ( Zataria multiflora boiss ) و گل شمعدانی عطری ( Geranium pelargonium roseum ) بر روی برخی ژن های ساختمانی و تنظیم کننده مسیر بیوسنتز آفلاتوکسین ها
محمدصالحی رضا ارزیابی پروفایل مولکولی آلترناریا آلترناتا قبل و بعد از تیمار با اسانس زنیان کارشناسی ارشد
داعی قزوینی روشنک تعیین الگوی ژنتیکی پروتئین های سیتوپلاسمی جدایه های فوزاریوم ورتی سیلیوئیدس از ذرت های مناطق مختلف ایران
معصومی مغانلو زهرا ارزیابی کارایی دیاتومیت جهت کاهش اثرات سمی آفلاتوکسین B1 در جوجه های گوشتی
حدادی سیامک تایپینگ مولکولی جدایه های کل - دوسپوریوم از هوای نواحی مختلف ایران
ترابی سپیده بررسی مقایسه ای میزان قارچهای توکسین زا، آفلاتوکسین B1 در جیره های دامی و میزان آفلاتوکسین M1 در دو فصل زمستان و بهار در شیر گاوداریهای برخی از شهرستانهای استان یزد کارشناسی ارشد
فهیمی راد سپیده مطالعه الگوی توزیع و اندازه جمعیت مالاسزیا پکی درماتیس در پوست و مخاط نواحی آناتومیکی مختلف بدن سگ های مبتلا به درماتیت آتوپیک و سگ های سالم و مقایسه آن ها
غفاری خلیق سحر مولکولار تایپینگ میکروسپورم کنیس جدا شده از انسان و حیوان در ایران
سالاری سمیرا بررسی ژن های مقاومت در جدایه های کاندیدا آلبیکنس مقاوم به فلوکونازول و تاثیر اسانس زیره سبز ( (Cuminum cyminum بر بیان این ژن ها
کیائی سیمین سادات ارزیابی بیان ژن های 1 CDR و PDH1 در جدایه های کاندیدا گلابراتای مقاوم به فلوکونازول جدا شده از افراد +HIV و اثرات اسانس مرزنجوش بر منع بیان این ژنها کارشناسی ارشد
قائم مقامی سهیل ارزیابی آلودگی‌های قارچی نمونه‌های خوراک طیور کارخانجات تولید خوراک با تاکید بر قارچ‌های مولد آفلاتوکسین و تعیین میزان سم
زاهدی نژاد سودابه بررسی تاثیر اسانس های آویشن، ژرانیوم، زیره و مورد بر ممانعت از رشد و تولید توکسین در گونه های قارچی آسپرژیلوس فلاووس و فوزاریوم مونیلی فرم
شفیعی لیالستانی شبنم مقایسه ژنوتایپینگ جدایه های میکروسپوروم کنیس و ارزیابی پلی‏مورفیسم قبل و بعد از تیمار با اسانس گیاهی
دبیریان شهریار جداسازی و شناسایی فلور قارچی شیر خام تحویلی به یک کارخانه شیر پاستوریزه در تهران و ارزیابی توانایی سم زایی و تولید آنزیم قارچ های جدا شده و تاثیر فرایندهای حرارتی بر روی آنها
عشقی شهین مطالعه اثرات کاندیدیازیس سیستمیک در جمعیت لنفوسیتی طحال موش های balb/c تحریک شده با ( con A,PW ) کارشناسی ارشد
ذیگلری طاهره تولید آنتی بادی پلی کلونال IgY در مقابل Hsp90 کاندیدا آلبیکنس و ارزیابی تاثیر درمانی و پروفیلاکتیک آن در عفونت سیستمیک و مخاطی کاندیدیازیس در موش BALB/C
شریف زاده عقیل جداسازی و شناسایی فلور قارچی دستگاه تناسلی شترهای ماده تک کوهانه
شریف زاده عقیل تاثیر اسانس گیاه زنیان بر شکل گیری بیوفیلم و ژن های موثر بر آن در جدایه های دهانی کاندیدا آلبیکنس بیماران HIV+
احمدآشکار علی تاثیر داروهای مضعف سیستم ایمنی در پیدایش عفونت های قارچی فرصت طلب
احمدآشکار علی تاثیر دارو های مضعف سیستم ایمنی در پیدایش عفونت های قارچی فرصت طلب
گلباز علی جداسازی عوامل قارچی پاتوژن و ساپروفیتی پوست و ضمائم آن در اسبهای شهرستان ساوجبلاغ و حومه
آذروندی علیرضا جداسازی و شناسایی فلور قارچی قسمت خارجی دستگاه تولید مثل در مادیان و بررسی اثر اسانس مرزنجوش (Origanum vulgare) بر ژن مقاومت دارویی (ERG11) در جدایه های کاندیدا کروزئی
مختاری علیرضا بررسی اثر اسانس زیره سبز بر روی بیان ژن( FUM1 و ITS ) قارچ های فوزاریوم و رتیسیلیوئیدستوکسین زای جداسازی شده در ایران، به روش RT-PCR کارشناسی ارشد
نائینی علیرضا ارزیابی اثر عصاره های گیاهان کاکوتی((Ziziphora tenuir ،گلپر (( Heracleum persicum و رازیانه Foeniculum vulgare)) بر فعالیت ماکروفاژ صفاقی موش و نوتروفیل ( تولید نیتریک اکساید، تحریک انفجار تنفسی و کشتار ) علیه مخمر کاندیدا آلبیکنس در شرایط آزمایشگاهی
صیاد غلامحسین بررسی داروهای ضدقارچی و مکانیسم اثر آنها
اکرمی مهاجر فاطمه مطالعه اثر اسانس آویشن شیرازی بر روی رشد و تولید سیترینین به وسیله پنی سیلیوم سیترینوم در روند نگهداری پنیر سفید
امینی نجفی فاطمه ارزیابی اثرات فومینیزین در تولید برخی سایتوکاین ها و بیان IL2 و IL4 و تغییرات بافتی ناشی از سم در موش BALB/C
فیروزبخش فرید جداسازی قارچ برانکیوماسیس از ضایعات آبشش کپور ماهیان و ارزیابی ضایعات پاتولوژیک در آن
طلاکش فرزاد مایکوتوکسین ها و اثر آن بر روی سیستم ایمنی
کتیرائی فرزاد تعیین ژنوتایپ و الگوی حساسیت ضد قارچی گونه های کاندیدای جداشده از بیماران HIV مثبت مبتلا به کاندیدیازیس در ایران
دیوبند کلثوم شناسایی مورفولوژی جدایه‌های فوزاریوم از نمونه‌های گیاهی در استان گیلان و اثر اسانس آویشن باغی روی بیان ژن توکسین‌زا کارشناسی ارشد
اکبری آزاد گیتا جداسازی و شناسایی گونه های توکسین زای آسپرژیلوس در نمونه های غذایی و هوا
شرفی گل ناز مقایسه مولکولی جدایه های مختلف آسپرجیلوس فومیگاتوس ( آسپرژیلوس فومیگاتوس ) با توجه به بیان ژن HSP70 در درجه حرارت های مختلف
شهابی مجید بررسی الگوی انتشار و میزان آلودگی به قارچ های کپکی و مخمری در مجرای شنوایی خارجی و لاله گوش گربه های ارجاعی به بیمارستان دام های کوچک دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
رنجکش محسن بررسی آلودگی های قارچی در کارخانجات جوجه کشی اصفهان
هادیان محمدجلال بررسی و مطالعه آلودگی خاک و گیاهان استان خراسان از نظر اکتینومیت ها و قارچ های بیماری زا
موسوی محمدحسین بررسی مقایسه ای رویکرد دیپلماسی منطقه ای افغانستان در اتحادیه سارک و سازمان اکو؛ مدیریت امنیت و توسعه کارشناسی ارشد
حاج اکبری محمود بررسی گزارش موارد آلودگی های قارچی و باکتریایی پوشال های بستر مرغداری های گوشتی دماوند از سال 1375 تا 1380 کارشناسی ارشد
خلف رضایی محمود COMPARETIVE ANALYSISOF REPUBLICAN AND DEMOCRATADMINISTRATIONS’ APPROACH OWARDS US UNILATERALSANCTIONS AGAINST IRAN (BUSH AND OBAMA ADMINISTRATIONS) کارشناسی ارشد
خلف رضایی محمود بررسی تطبیقی رویکرد دولت¬های جمهوری¬خواه بوش پسر و دموکرات اوباما در قبال تحریم¬های یکجانبه امریکا علیه ایران کارشناسی ارشد
رسولی محمودرضا نقش فاکتورهای سرمی در ممانعت از رشد کاندیدا آلبیکس در شرایط آزمایشگاهی
قیاسی مریم تعیین الگوی مولکولی و پروتئینی قارچ های آبزی بیماریزا ( ساپرولگنیا ) جدا شده از تخم های آلوده ماهیان خاویاری و استخوانی مراکز تکثیر و پرورش استان مازندران
قیاسی مریم جداسازی و شناسایی گونه های توکسین زای فوزاریوم از نمونه های غذایی دامی و ضایعات ماهی
شریف روحانی مصطفی بررسی کاربرد برخی اسانس های گیاهی در کنترل آلودگی های قارچی تخم ماهیان قزل آلای رنگین کمان بعنوان جایگزین احتمالی مالاشیت گرین در شرایط کارگاهی
عبداله مقداد نقش قارچهای ساپروفیت در عفونتهای سیستم اعصاب مرکزی انسان و حیوان
سلطانی مینو اثرات خوراکی جلبک آتروسپیرا پلتنسیس در کاهش عفونت کاندیدیازیس سیستمیک باتحریک سایتوکاینهای (TNF-α, IFN-γ) در موشهای Balb/c
تقوی ملائی مهدی Evaluation of anti-tumor effect of zymosan derived from Saccharomyces cerevisiae in melanoma
ساوه درودی مهدی نقش عوامل مستعد کننده در ایجاد عفونت های قارچی
مدیر صانعی مهرداد بررسی مقایسه های استفاده از زئولیت طبیعی ساکارومیس، سرویسیه وبی سولفیت سدیم جهت کاهش اثرات آفلاتوکسین B1 در جوجه های گوشتی
فتاحی نیا مهناز ارزیابی بره موم ایرانی ( Iranian propolis ) در افزایش تولید برخی سایتوکاین های Th1 در موش های پیر و افزایش مقاومت آنها در کاندیدیازیس سیستمیک
شیخ زاده نجمه مطالعه اثر اسانس اوکالیپتوس ( Eucalyptus globules labill ) و آویشن شیرازی ( Zataria multiflora bioss ) بر برخی فاکتورهای ایمنی ماهی کپور معمولی ( Cyprinus carpio )
شهبازیان نسترن مطالعه آلودگی های قارچی در تخم و مولدین قزل آلای رنگین کمان استان کرمانشاه با تاکید بر قارچ های خانواده ساپرولگنیا
مصطفی لو یوسف ارزیابی کیفی منی آلوده به قارچ در گاو نر
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
انقلاب اسلامی و روابط بین الملل 2102010 3 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/27(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
تحول مفاهیم در روابط بین الملل 2102092 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/23(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
مدیریت بحرانهای بین المللی 2102050 2 11 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1396/03/31(15:00 - 17:00) ترم دوم 1395
تحول مفاهیم در روابط بین الملل 2102092 2 02 هرهفته سه شنبه (17:00 - 19:00) 1395/10/27(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
سیاست خارجی آمریکا 2102043 2 03 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/29(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
سیاست خارجی آمریکا 2102043 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/29(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
سیاست خارجی تطبیقی 2102044 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/20(15:00 - 17:00) ترم اول 1395
نمایش 7 نتیجه
از 1