اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

علی خالقی

علی خالقی

علی خالقی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61112337
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
پرویزی فرد آیت الله مطالعه ی تطبیقی سلب آزادی از متّهم در ایران و انگلستان
رضا احسان پور مطالعه تطبیقی سیاست کیفری ایران و ایالات متحده درخصوص ناقلان ایدز دکتری دانلود 1394/09/18
محمدعارف احمدی دادرسی منصفانه در نظام عدالت کیفری افغانستان دکتری دانلود 1395/07/13
حشمت اسدیان پور تکالیف و اختیارات ضابطان دادگستری در جرایم مشهود در پرتو نظام دادرسی کیفری ایران کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/04
ساولانی اسماعیل جرائم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق کیفری ایران کارشناسی ارشد
حسن پور یاسمین بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران کارشناسی ارشد
گلستانی نجف‌آبادی افروز جرم‌انگاری فعالیت‌های ضد رقابت در پرتو حقوق ایران و سیاست‌های سازمان تجارت جهانی کارشناسی ارشد
موسوی افشین اصل برابری سلاح ها در آیین نامه دادرسی کیفری
لیلا اکبری همکاری های قضایی و پلیسی در اتحادیه اروپا در مورد جرایم سازمان یافته دکتری دانلود 1389/12/07
رودگر الهام عدالت توافقی کارشناسی ارشد
عبداله اله بداشتی سیاهکارودی بررسی قرارهای تأمین کیفری و نظارت قضایی در لایحه‌ی آیین دادرسی کیفری کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/05
رحیمی نیت ایمان قلمرو زمانی قوانین مربوط به حدود (بررسی مبانی و چالش ها) کارشناسی ارشد
مظاهری امیرمسعود اصل صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بین المللی و اعمال آن در موارد ناتوانی و عدم تمایل دولت کارشناسی ارشد
تویسرکانی امین نقش و جایگاه سازمان های مردم نهاد در حمایت از بزه دیدگان در فرایند دادرسی کیفری (مطالعه تطبیقی حقوق ایران و فرانسه) کارشناسی ارشد
کیانی بهروز اختیارات نوین بازپرس در جریان تحقیقات مقدماتی در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 کارشناسی ارشد
محسن پارسا بررسی تطبیقی ارزش اثباتی اقرار و شهادت در امور کیفری و مدنی دکتری دانلود 1390/12/23
محسن پارسا بیطرفی قاضـی در دادرسـی کیفـری کارشناسی ارشد دانلود 1384
آیت الله پرویزی فرد مطالعه ی تطبیقی سلب آزادی از متّهم در ایران و انگلستان دکتری دانلود 1391/03/21
دبستانی کرمانی پوپک مبانی نظری و آثار حقوقی علل موجهۀ جرم و موانع مسئولیت کیفری :بررسی تطبیقی حقوق ایران، فرانسه و آمریکا
علی جانی پور دادگاه های کیفری اختصاصی (تحلیلی در اسناد بین المللی و حقوقی ایران) دکتری دانلود 1392/04/24
فتاحی حیدر بررسی لایحه قانونی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان کارشناسی ارشد
یوسف حیدری انتقال محکومان: از اسناد بین المللی تا حقوق ایران کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/30
یاسمین حسن پور بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران کارشناسی ارشد دانلود 1384
خسرو حسن پور The Position of Legitimacy of Obtaining Evidence in Criminal Matters in Iran’s Judicial Precedent کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
مریم حق ویردی زاده Judge Plurality System In Iran's Criminal Procedure کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/25
غلامی حمیدالله موضوع: بررسی تحلیلی عناصر جرم «قتل عمد» و مجازات آن در حقوق جزای افغانستان کارشناسی ارشد
محمد هادی خوش اندام قلمرو مکانی اجرای قوانین جزایی در قانون جدید مجازات اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/20
مهسا دادجو عنف در حقوق کیفری ایران کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/09
پوپک دبستانی کرمانی مبانی نظری و آثار حقوقی علل موجهۀ جرم و موانع مسئولیت کیفری :بررسی تطبیقی حقوق ایران، فرانسه و آمریکا دکتری دانلود 1394/06/28
فاطمه رحمتی بررسی تاثیر اختلالات روانی غیر از جنون در مسئـولیت کیفــری کارشناسی ارشد دانلود 1384
ایمان رحیمی نیت قلمرو زمانی قوانین مربوط به حدود (بررسی مبانی و چالش ها) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
نفیسه رستم بیگی ممنوعیت تحقیق در جرایم منافی عفت کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/27
الهام رودگر عدالت توافقی کارشناسی ارشد دانلود 1388/04/06
ابوالفضل رئوف بررسی تطبیقی جرم تحصیل مال از طریق نامشروع و مقایسه آن با جرم دارا شدن غیر عادلانه در کنوانسیون مریدا کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/26
اسماعیل ساولانی جرائم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق کیفری ایران کارشناسی ارشد دانلود 1385
موسوی سیدافشین اصل برابری سلاح ها در آیین نامه دادرسی کیفری
ودودی سمیه جرم انگاری خودداری از کمک به اشخاص در معرض خطر جانی کارشناسی ارشد
محمود صابر نظام دادرسی وارزیابی ادله دیوان کیفری بین المللی دکتری دانلود 1386
آزاده صادقی Self defense versus putative attack کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/11
کریم صالحی تشکیلات و صلاحیت دادگاه کیفری استان و مقایسه آن با دیوان عالی جنایی سابق کارشناسی ارشد دانلود 1385
سودابه عامری تورزنی تأثیر افکار عمومی بر تعیین واجرای مجازات (مطالعه موردی جنایات سال¬های 1392-1382) کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/25
اله بداشتی سیاهکارودی عبداله بررسی قرارهای تأمین کیفری و نظارت قضایی در لایحه‌ی آیین دادرسی کیفری کارشناسی ارشد
غلامعلی عزیزی قورتانی بررسی جرم شناختی صحنه جرم کارشناسی ارشد دانلود 1391/08/29
قربانی علی بررسی رویه قضائی دادگاه اروپایی حقوق بشر در زمینه حق آزادی و امنیت و حق بردادرسی منصفانه
نجمه غفاری الهی کاشانی صلاحیت دادگاههای ایران نسبت به جرایم ارتکابی در فضای سایبر کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/10
حمیدالله غلامی موضوع: بررسی تحلیلی عناصر جرم «قتل عمد» و مجازات آن در حقوق جزای افغانستان کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/07
عزیزی قورتانی غلامعلی بررسی جرم شناختی صحنه جرم کارشناسی ارشد
رحمتی فاطمه بررسی تاثیر اختلالات روانی غیر از جنون در مسئـولیت کیفــری کارشناسی ارشد
فضل الله فروغی اصل صلاحیت جهانی در حقوق کیفری داخلی و بین المللی دکتری دانلود 1386
فروغی فضل الله اصل صلاحیت جهانی در حقوق کیفری داخلی و بین المللی
علی قربانی بررسی رویه قضائی دادگاه اروپایی حقوق بشر در زمینه حق آزادی و امنیت و حق بردادرسی منصفانه دکتری دانلود 1384
علیرضا قرقانی حق سکوت متهم در پرتو اسناد بین المللی و حقوق ایران کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/06
سجاد کاظمی دزدی دریایی و راهکارهای مقابله با آن در حقوق بین الملل و ایران دکتری دانلود 1393/06/29
بهروز کیانی اختیارات نوین بازپرس در جریان تحقیقات مقدماتی در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/23
صالحی کریم تشکیلات و صلاحیت دادگاه کیفری استان و مقایسه آن با دیوان عالی جنایی سابق کارشناسی ارشد
زینب یگانه کیا تحلیل مقایسه ای اصول و قواعدمحیط زیستی برای توزیع کاربری های شهری(ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، کانادا و ایران) کارشناسی ارشد دانلود 1388/04/22
مهدیه گرم آبی حقوق بزه دیده در فرایند دادرسی کیفری ایران کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/04
محمدباقری گلبرگ بررسی جرم شناختی دزدی دریایی کارشناسی ارشد
افروز گلستانی نجف‌آبادی جرم‌انگاری فعالیت‌های ضد رقابت در پرتو حقوق ایران و سیاست‌های سازمان تجارت جهانی کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/24
الهه لطفعلی زاده مبانی اعطای حق انتخاب مجازات به مجرم و آثار آن در حقوق کیفری ایران کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
اکبری لیلا همکاری های قضایی و پلیسی در اتحادیه اروپا در مورد جرایم سازمان یافته
میرشمس شهشهانی مائده حمایت از حریم خصوصی در جریان تحقیقات مقدماتی کارشناسی ارشد
میرشمس شهشهانی مائده حمایت از حریم خصوصی در جریان تحقیقات مقدماتی کارشناسی ارشد
میرشمس شهشهانی مائده اعتبار احکام کیفری دادگاه‌های بیگانه در قلمرو ایران
پارسا محسن بیطرفی قاضـی در دادرسـی کیفـری کارشناسی ارشد
خویشتن دار محمدحسن مطالعه‌ی تطبیقی اشتباه در حقوق کیفری ایران و فرانسه کارشناسی ارشد
صابر محمود نظام دادرسی وارزیابی ادله دیوان کیفری بین المللی
مهدیه مرزبانی مزاحمت برای زنان و اطفال در اماکن عمومی و معابر در نظام کیفری ایران و انگلستان کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
مائده میرشمس شهشهانی حمایت از حریم خصوصی در جریان تحقیقات مقدماتی کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/24
مائده میرشمس شهشهانی اعتبار احکام کیفری دادگاه‌های بیگانه در قلمرو ایران دکتری دانلود 1392/07/02
ملکی مریم مسوولیت کیفری وانتظامی سردفتران کارشناسی ارشد
امیرمسعود مظاهری اصل صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بین المللی و اعمال آن در موارد ناتوانی و عدم تمایل دولت کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/15
صغری مهدی نژاد کیاسری بررسی پدیده انحصار در حقوق کیفری ایران کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/30
افشین موسوی اصل برابری سلاح ها در آیین نامه دادرسی کیفری دکتری دانلود 1392/12/20
سیدافشین موسوی اصل برابری سلاح ها در آیین نامه دادرسی کیفری دکتری دانلود 1392/12/20
مرتضی ناجی زواره بی طرفی دردادرسی کیفری در پرتو اسناد بین المللی و حقوق ایران دکتری دانلود 1388/04/01
نام درس
 
نمایش 17 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آیین دادرسی کیفری تطبیقی 2104106 2 04 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
آئین دادرسی کیفری 2 2105191 1 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 14:45) 1397/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
حقوق جزای بین الملل 2104045 2 05 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1397/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
حقوق جزای اختصاصی 2 2104040 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
کلیات حقوق جزا 2104142 1 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) 1396/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
آئین دادرسی کیفری 1 2104004 2 01 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1396/11/01 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
آئین دادرسی کیفری 2104093 2 04 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
حقوق جزای بین الملل 2104045 2 05 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
حقوق کیفری بین الملل 2104123 2 04 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
آیین دادرسی کیفری تطبیقی 2104106 2 04 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/26(13:00 - 15:00) ترم دوم 1395
آئین دادرسی کیفری 2 2105191 1 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 14:45) 1396/03/22(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
حقوق جزای بین الملل 2104045 2 04 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/24(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
حقوق جزای اختصاصی 2 2104040 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/21(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
آئین دادرسی کیفری 1 2104004 2 01 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/26(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
آئین دادرسی کیفری 2104093 2 04 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/25(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
حقوق جزای بین الملل 2104045 2 04 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/28(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
حقوق کیفری بین الملل 2104123 2 04 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/26(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
نمایش 17 نتیجه
از 1