اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

عباس کریمی

عباس کریمی

عباس کریمی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 61112352
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
رضائی‌نژاد. امیرحسین سیر تحول طرق عادی شکایت از آراء مدنی در حقوق ایران و فرانسه کارشناسی ارشد
عرب اسماعیل قواعد عمومی حاکم بر تدابیر تامینی و موقتی در آیین دادرسی مدنی کارشناسی ارشد
شوهانی اعظم وجوب طلاق خلع بر مرد کارشناسی ارشد
مظلومی اکرم بررسی وضعیت حقوقی اطفال خارج از نکاح کارشناسی ارشد
بخشنده آیلار حدود تصرفات راهن در عین مرهونه کارشناسی ارشد
محسنی الهه بررسی تطبیقی حضانت کودکان در فقه امامیه ، قوانین موضوعه ایران و حقوق فرانسه کارشناسی ارشد
سپاهی امیر مقایسه سند رسمی با سند الکترونیکی مطمئن (داده‌پیام مطمئن) کارشناسی ارشد
بزرگمهر امیرعباس تاثیر روانشناسی در شهادت به عنوان دلیل اثبات دعوی
بزرگمهر امیرعباس توقیف قضایی اموال کارشناسی ارشد
ملکوتی پریسا قابلیت ارجاع اختلافات ناشی از اموال فکری به داوری کارشناسی ارشد
آقامیری حسن بررسی تعارض میان سند و شهادت در نظام حقوقی ایران کارشناسی ارشد
رضوانی دهاقانی حسن جواز فروش و تبدیل مال موقوفه از منظر فقه و حقوق موضوعه با مطالعه تطبیقی کارشناسی ارشد
محسنی حسن اداره جریان دادرسی مدنی (برپایۀ نظریۀ همکاری میان طرفین دعوا و دادرس)
عاشوری حسین بررسی حقوقی تقسیم ملک کارشناسی ارشد
کمالی اردکانی حسین شروط باطل غیر مبطل کارشناسی ارشد
پورصفایی حمید سکوت در حقوق مدنی ایران و مطالعه تطبیقی در مذاهب خمسه کارشناسی ارشد
مرسلی یدالله نظم عمومی در اعمال حقوقی کارشناسی ارشد
نرگس دباغی کارشناسی به عنوان دلیل اثبات دعوا کارشناسی ارشد
حیدری راضیه قلمرو حقوق مالکیت فکری در ارقام( واریته‌های) جدید گیاهی کارشناسی ارشد
شکوهی زاده رضا مطالعه تطبیقی شرط تاخیر انتفال مالکیت کارشناسی ارشد
شکوهی زاده رضا قواعد عمومی عقود تبعی
پور رشید زهرا حدود صلاحیت داور کارشناسی ارشد
علی پور قوشچی سلمان دیون پولی ( تعهداتی که موضوع آنها وجه نقد است) کارشناسی ارشد
ظهوری سمیه بررسی حقوقی شرط فعل کارشناسی ارشد
نصری صدیقه قراردادهای دولتی انتقال تکنولوژی کارشناسی ارشد
ایران مهر طاهره محدودیت های اعمال حاکمیت در اراضی کشاورزی کارشناسی ارشد
دارویی عباسعلی قائم مقامی با پرداخت
زارع پور عبدالرحمان جایگاه شورای حل اختلاف در دادرسی نوین کارشناسی ارشد
صانعیان علی اصغر ایقاع معلق کارشناسی ارشد
رحمتی فاطمه مطابقت کالا با قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کارشناسی ارشد
رحمتی فاطمه مطابقت کالا با قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کارشناسی ارشد
رضایی نژاد فرج الله مسئولیت مدنی شهرداری ها در نظام حقوقی ایران کارشناسی ارشد
براهیمی گیتی اعمال قواعد عمومی قراردادها در شروط تحمیلی کارشناسی ارشد
پوراستاد مجید نقش دادگاه در تحصیل دلیل و کشف حقیقت
قاسمی محسن شکل گرایی در حقوق مدنی
آذین محمد The Principle of the Initiative of Parties in Civil Proceedings کارشناسی ارشد
فرزانگان محمد شورای حل اختلاف بر مبنای قانون 1387 کارشناسی ارشد
والائی محمد شرط معلق کارشناسی ارشد
کاظمی محمود مسئولیت مدنی ناشی از اعمال پزشکی (با مطالعه تطبیقی)
سخی مرضیه طواری ناشی از دخالت اشخاص ثالث در دعاوی مدنی کارشناسی ارشد
موفقی مژگان پذیرش سند در دادگاه
سالاری مصطفی تصرف و تملک اراضی و املاک توسط دولت با تاکید بر لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک... مصوب 58 شورای انقلاب کارشناسی ارشد
شعبانی مصطفی مراجع شبه قضائی صالح در خصوص تخلفات ساختمانی کارشناسی ارشد
شعبانی مصطفی مراجع شبه قضایی صالح در خصوص تخلفات ساختمانی کارشناسی ارشد
ظهوری مصطفی تبیین رابطه اثر ذات با اوصاف اعمال حقوقی کارشناسی ارشد
حمامی شاه عباسیان مهدی دعاوی تصرف در چهار چوب قانون آئین دادرسی مدنی کارشناسی ارشد
شاه عباسیان مهدی دعاوی تصرف در چهار چوب قانون آئین دادرسی مدنی کارشناسی ارشد
عطائی مهدی بررسی شرط ضمان امین کارشناسی ارشد
اسود نادیا میانجیگری در دعاوی مدنی کارشناسی ارشد
صحرائی موانه نادر مطالعه حقوقی توافقات پیوندی کارشناسی ارشد
محمدی عراقی ناهید سـوء استفـاده از حـق طـلاق کارشناسی ارشد
خوشرو نجما حمایت حقوقی از صنایع دستی با تاکید بر نشانه های مبداء جغرافیایی کارشناسی ارشد
اسدالهی هدی شناسایی و دسته بندی ادعاهای پیمانکاری و بررسی جایگاه آنها از منظر قانون کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق مدنی پیشرفته 1 2105093 2 05 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/20(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
حقوق مدنی3 کلیات قراردادها 2105104 3 01 هرهفته شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1395/10/21(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
مسئولیت مدنی تطبیقی 2105167 2 05 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/29(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
نمایش 3 نتیجه