اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سیدرحیم ابوالحسنی

سیدرحیم ابوالحسنی

سیدرحیم ابوالحسنی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61112358
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهمقالات ملیمقالات بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
حمید ابتسام بررسی نقش اخبار سیمای جمهوری اسلامی ایران در تعمیق وو گسترش پوپولیسم در جامعه کارشناسی ارشد
شفیع پور ابراهیم جهانی‌شدن فرهنگی و تأثیر آن بر هویت ملی؛ فرصت‌ها و تهدیدها کارشناسی ارشد
عبادی نسب اجمد استراتژی رقابت سیاسی جریانهای سیاسی در قبال انتخابات ریاست جمهوری، بین سالهای 68 تا88 کارشناسی ارشد
نوری اصل احد چالشهای قومی-فرقه‌ای در ایران؛سناریوها،ریشه‌ها و اعتماد‌سازی؛راهجوئی برای برون‌رفت(مطالعه موری کردستان) کارشناسی ارشد
حسین زادگان احمد بررسی جامعه شناختی رفتار انتخاباتی شهروندان استان مازندران در هشت دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی کارشناسی ارشد
وحید آرایی بررسی پاسخگویی و شفافیت در مدیریت شهری بر اساس الگوی حکمرانی شهری خوب(مطالعه موردی؛ شهرداری منطقه 6 تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/23
مرادی ایرج انقلاب اسلامی و نظریه تد رابرت گر کارشناسی ارشد
همتی ایرج مبانی، الزامات وموانع شکل گیری جامعه مدنی در ایران (در چهار چوب بررسی دوجریان سنت گرا و نوگرای دینی) کارشناسی ارشد
حجر اردستانی عوامل مؤثر بر دستیابی و تثبیت قدرت طبقه متوسط سنتی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/13
ایمانی کولانکوه یاسر رابطه نظام سیاسی و علوم انسانی در ایران کارشناسی ارشد
امیراحسان اسماعیلی The role and Position of Iranian Identity in the Genesis of Civil Society in Contemporary Iran (1906-2006) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
حسین اصبغی بررسی نقش پایگاه اجتماعی – اقتصادی رأی دهندگان در انتخابات دهم ریاست جمهوری ایران ( مطالعه موردی شهرستان دشتستان ) کارشناسی ارشد دانلود 1389/02/07
عبداله اصلان زاده علل و زمینه ها ی روی کار آمدن دولت آقای خاتمی کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/07
سلمان آقایی میبدی بررسی سیاستگذاری در زمینه احزاب در جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر دوران اصلاحات کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/26
حافظی خواه امیر بررسی رابطه جهت گیری و رفتار نظام اجتماعی در حوزه ی کارکردی حفظ الگو با حوادث سال 88 کارشناسی ارشد
اسدالله امیری نظام انتخاباتی و ثبات سیاسی در افغانستان کارشناسی ارشد دانلود 1388/09/18
اسماعیلی امیراحسان The role and Position of Iranian Identity in the Genesis of Civil Society in Contemporary Iran (1906-2006) کارشناسی ارشد
آرش بیدالله خانی تاثیر هویت مذهبی بر رفتارهای سیاسی در سطح ملی (مطالعه ناحیه ای- موردی، استانهای مرزی شرق کشور) کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
عطارزاده بهزاد تاثیر فرهنگ سنتی، مذهبی و مدرن بر هویت‌های سیاسی در ایران (1320 تا 1332 ه.ش) کارشناسی ارشد
مصلح پگاه نخبه گرایی مشارکتی ( با توجه به لزوم بازسازی مفهوم نخبه) کارشناسی ارشد
رضایی زاده پیمان نقش اعمال خشونت سازمان یافته توسط دولت پهلوی دوم و مخالفین آن بر توسعه سیاسی ایران، 1357_1320 کارشناسی ارشد
زهرا پهلوانی آموزش و توسعه در جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1392/04/04
بنکدار تیرداد مدرنیته و تحول ساختار سیاسی دولت در ایران کارشناسی ارشد
زهره توحیدی آموزش مدرن در ایران و مناسبات قدرت (با تأکید بر انجمن معارف) کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/06
امیر حافظی خواه بررسی رابطه جهت گیری و رفتار نظام اجتماعی در حوزه ی کارکردی حفظ الگو با حوادث سال 88 کارشناسی ارشد دانلود 1392
مرادی حامد تاثیر ساز و کارهای مشارکت سیاسی در رویش و بروز رفتارهای اعتراضی درجمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
شهریاری حیدر بررسی رابطه بین رشته تحصیلی و گرایش سیاسی)مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه تهران( کارشناسی ارشد
گلپایگانی حسن بررسی تحلیلی دستاوردهای الگوهای رقیب توسعه در ایران (اقتدارگرا و دموکراتیک)
شیخ زاده حسین نفت و توسعۀ ایران (2010-1945)
احمد حسین زادگان بررسی جامعه شناختی رفتار انتخاباتی شهروندان استان مازندران در هشت دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1390/10/07
حسن رضا حسنوند تحلیل وفاق اجتماعی درکلانشهرکرج دکتری دانلود 1392/07/20
قاسمی حمزه تاثیر درآمدهای نفتی بر ناکارآمدی نهادهای سیاسی ایران کارشناسی ارشد
شریفی کریم خدابخش عوامل تاثیر گذار در توسعه گردشگری استان های کشور(مطالعه تطبیقی اصفهان، شیراز و همدان) کارشناسی ارشد
ضیاء خزاعی ضعف جامعه مدنی و وقوع کودتای 28 مرداد 1332 کارشناسی ارشد دانلود 1376
هنری لطیف پور یدالله فرهنگ سیاسی شیعه و تاثیر آن بررفتار سیاسی مردم ایران از 42 تا 57 کارشناسی ارشد
پویان آرا داوود Evaluation of election behaviour in Isfahan (In 8th parliamentary election) کارشناسی ارشد
علی درزی جامعه شناسی انتخابات تحلیل الگوی رفتار انتخاباتی مردم استان مرکزی در هشتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری کارشناسی ارشد دانلود 1382
میثم رحیمی بافقی توسعه سیاسی و عدالت محوری و تاثیر آن بر ثبات سیاسی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/30
پیمان رضایی زاده نقش اعمال خشونت سازمان یافته توسط دولت پهلوی دوم و مخالفین آن بر توسعه سیاسی ایران، 1357_1320 کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
پهلوانی زهرا آموزش و توسعه در جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
توحیدی زهره آموزش مدرن در ایران و مناسبات قدرت (با تأکید بر انجمن معارف) کارشناسی ارشد
عراقی سیدمحمد تبارشناسی محافظه کاری در ایران قرن بیستم کارشناسی ارشد
حسینی سیده مطهره هویت سیاسی مسلمانان روسیه
ساسانی سعید نقش فرآیند برگزاری انتخابات در شکل¬گیری و عملکرد توسعه¬گرایانه¬ی مجلس شورای اسلامی؛ مطالعه¬ی تطبیقی مجالس ششم و هفتم کارشناسی ارشد
عطار سعید بررسی رویکردهای پیر بوردیو، جیمز ساموئل کلمن و رابرت دیوید پاتنام به مفهوم سرمایه اجتماعی؛ با نگاهی به وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران امروز کارشناسی ارشد
عطار سعید بررسی رویکرد های پیربوردیو, جیمز ساموئل کلمن در ابرت دیوید پاتنام به مفهوم سرمایه اجتماعی, با نگاهی به وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران امروز کارشناسی ارشد
گلکار سعید رابطه دولت و دانشگاه در ایران پس از انقلاب1357-1384
آقایی میبدی سلمان بررسی سیاستگذاری در زمینه احزاب در جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر دوران اصلاحات کارشناسی ارشد
شفیع زاده برمی سمانه جناح بندی های سیاسی در انتخابات مجلس نهم کارشناسی ارشد
شیری سمیرا بررسی نقش نظام سیاسی در گسترش و نهادینه شدن احزاب سیاسی در ایران (دوره جمهوری اسلامی) کارشناسی ارشد
شفیعی شبنم دولت وسرمایه اجتماعی در ایران (از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی) کارشناسی ارشد
نجف پور شعبان بررسی سیاستگذاری گردشگری د ر جمهوری اسلامی کارشناسی ارشد
نجف پور شعبان تحلیل وضعیت رسانه در سیاست گذاری مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر رویکرد نظام ملی درستکاری
ابراهیم شفیع پور جهانی‌شدن فرهنگی و تأثیر آن بر هویت ملی؛ فرصت‌ها و تهدیدها کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/29
سمانه شفیع زاده برمی جناح بندی های سیاسی در انتخابات مجلس نهم کارشناسی ارشد دانلود 1391/12/08
شرفی شهرام آسیب شناسی ناکامی جبهه دوم خرداد 76(با تاکید بر ناکامی در انتخابات ریاست جمهوری 1384-بررسی دیدگاهها) کارشناسی ارشد
خزاعی ضیاء ضعف جامعه مدنی و وقوع کودتای 28 مرداد 1332 کارشناسی ارشد
اجمد عبادی نسب استراتژی رقابت سیاسی جریانهای سیاسی در قبال انتخابات ریاست جمهوری، بین سالهای 68 تا88 کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/15
قشمی میمند عباس شبکه¬های اجتماعی قومی، اعتماد و رفتار انتخاباتی کارشناسی ارشد
اصلان زاده عبداله علل و زمینه ها ی روی کار آمدن دولت آقای خاتمی کارشناسی ارشد
سیدمحمد عراقی تبارشناسی محافظه کاری در ایران قرن بیستم کارشناسی ارشد دانلود 1384/04/30
مکفی عیسی سلطه گری – سلطه پذیری و نقش آموزش در شکل گیری شخصیت دموکراتیک کارشناسی ارشد
درزی علی جامعه شناسی انتخابات تحلیل الگوی رفتار انتخاباتی مردم استان مرکزی در هشتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری کارشناسی ارشد
ملیجی علی اصغر حاکمیت دوگانه و تاثیر آن بر تعارض نهادهای حکومتی در زمینه مشارکت سیاسی و بروز خشونت سیاسی (از دهه 70 به بعد در ایران ) کارشناسی ارشد
مرادی جو علی جان ساختار قدرت سیاسی در دوره پهلوی دوم (1357-1342) کارشناسی ارشد
حبیب اله فاضلی مساله هویت و هویت ملی در دوره جمهوری اسلامی (هویت ملتی و امتی) دکتری دانلود 1391/06/19
دهقان فخرالدین عوامل مؤثر در پیدایش و رشد گفتمان بنیاد¬گرایی شیعه پس از انقلاب اسلامی ایران کارشناسی ارشد
قلعه دار فراز تاثیر خاستگاه اجتماعی در مشارکت سیاسی (مطالعه موردی شهر تهران) کارشناسی ارشد
قلعه دار فراز تاثیر خاستگاه اجتماعی در مشارکت سیاسی (مطالعه موردی شهر تهران) کارشناسی ارشد
کرامت فرهاد ارتباط بین تغییر ارزش ها و مشروعیت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
فرهاد کرامت ارتباط بین تغییر ارزش ها و مشروعیت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1384
محمد کلاته عربی مطالبات و کارنامه اصلاحات در دولت اول محمد خاتمی کارشناسی ارشد دانلود 1381
محمد لعل‌علیزاده جنبش دانشجویی و نیروهای سیاسی خارج از دانشگاه (سالهای 76-1357) کارشناسی ارشد دانلود 1384
رحیمی بافقی میثم توسعه سیاسی و عدالت محوری و تاثیر آن بر ثبات سیاسی ایران کارشناسی ارشد
پیروز مجید بررسی و تحلیل ریشه های تضادها و همگرایی های گفتمان های سیاسی ایران؛ 57-1332 کارشناسی ارشد
بابایی محمد بررسی سیاست های خبری صداوسیما در انتخابات ریاست جمهوری دهم
بابایی محمد بررسی سیاست¬های خبری صداوسیما در انتخابات ریاست جمهوری دهم
براتیان محمد شناسایی موثرترین مولفه ها درارتقاء ضریب امنیت عمومی در چارچوب الگوی حکمرانی خوب کارشناسی ارشد
ربانی محمد بررسی میزان تأثیر هویت قومی بر مشارکت سیاسی مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه تهران کارشناسی ارشد
کیانوش راد محمد بررسی موانع شکل‌گیری و رشد احزاب سیاسی در ایران
کلاته عربی محمد مطالبات و کارنامه اصلاحات در دولت اول محمد خاتمی کارشناسی ارشد
لعل‌علیزاده محمد جنبش دانشجویی و نیروهای سیاسی خارج از دانشگاه (سالهای 76-1357) کارشناسی ارشد
میکاییلی محمد بررسی تاثیر فرهنگ سیاسی بر رفتار سیاسی در بین دانشجویان دانشگاه تهران کارشناسی ارشد
موسی نژاد محمدجواد بررسی میزان مشارکت مردم در مدیریت شهری تهران بر اساس الگوی حکمرانی شهری خوب (مطالعه موردی؛ شهرداری منطقه 6 تهران) کارشناسی ارشد
افشارنسب محمدحسین The effect of education and employment status on the participation in elections (Case study: Birjand city council) کارشناسی ارشد
محمدی عراقی محمد شهاب الدین بررسی علل ناکامی نخبگان لیبـرال - اسـلامی در حفـظ قـدرت پس از انقـلاب کارشناسی ارشد
محمد شهاب الدین محمدی عراقی بررسی علل ناکامی نخبگان لیبـرال - اسـلامی در حفـظ قـدرت پس از انقـلاب کارشناسی ارشد دانلود 1383
ایرج مرادی انقلاب اسلامی و نظریه تد رابرت گر کارشناسی ارشد دانلود 1384
علی جان مرادی جو ساختار قدرت سیاسی در دوره پهلوی دوم (1357-1342) کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/20
مهدی میربد رمان و فرهنگ سیاسی مطالعه رابطه متقابل میان تولیدات پررونق ادبی(ژانر رمان) و فرهنگ سیاسی ایران پیش از انقلاب دکتری دانلود 1393/02/29
اسدی مصطفی تبارشناسی فوکویی سکسوالیته در ایران کارشناسی ارشد
مختار مظفرپور نقش سرمایه اجتماعی در پایداری و کارآمدی احزاب سیاسی در ایران پس از انقلاب اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/11
محمد میکاییلی بررسی تاثیر فرهنگ سیاسی بر رفتار سیاسی در بین دانشجویان دانشگاه تهران کارشناسی ارشد 1391/06/27
علی اصغر ملیجی حاکمیت دوگانه و تاثیر آن بر تعارض نهادهای حکومتی در زمینه مشارکت سیاسی و بروز خشونت سیاسی (از دهه 70 به بعد در ایران ) کارشناسی ارشد دانلود 1381
حاجی منصور نقش گروههای نفوذ بر سیاستگذاریهای جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
پره مهدی بررسی نقش احزاب در چرخه سیاستگذاری در ایران کارشناسی ارشد
میربد مهدی رمان و فرهنگ سیاسی مطالعه رابطه متقابل میان تولیدات پررونق ادبی(ژانر رمان) و فرهنگ سیاسی ایران پیش از انقلاب
محمدجواد موسی نژاد بررسی میزان مشارکت مردم در مدیریت شهری تهران بر اساس الگوی حکمرانی شهری خوب (مطالعه موردی؛ شهرداری منطقه 6 تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/12
نخعی هادی تحولات جنبش دانشجوئی ایران؛ روند و فرجام (1359-1304)
ایرج همتی مبانی، الزامات وموانع شکل گیری جامعه مدنی در ایران (در چهار چوب بررسی دوجریان سنت گرا و نوگرای دینی) کارشناسی ارشد دانلود 1377
یدالله هنری لطیف پور فرهنگ سیاسی شیعه و تاثیر آن بررفتار سیاسی مردم ایران از 42 تا 57 کارشناسی ارشد دانلود 1377
نیری هومن شبکه های اجتماعی اینترنتی و مشارکت سیاسی کارشناسی ارشد
آرایی وحید بررسی پاسخگویی و شفافیت در مدیریت شهری بر اساس الگوی حکمرانی شهری خوب(مطالعه موردی؛ شهرداری منطقه 6 تهران) کارشناسی ارشد
مزارعی یوسف نقش سیاست های دولت هاشمی در شکل گیری حزب کارگزاران سازندگی کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
احزاب سیاسی وگروه های ذی نفوذ 2101397 2 04 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/28 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1396
جامعه شناسی سیاسی ایران 2101519 2 03 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1396/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
جامعه شناسی سیاسی ایران 2101308 2 04 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
سیاست و حکومت در جمهوری اسلامی ایران 2101376 2 06 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/26 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
سیاست و حکومت در جمهوری اسلامی ایران 2101376 2 04 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1396/10/26 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
جامعه شناسی سیاسی ایران 2101519 2 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/23(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
احزاب سیاسی وگروه های ذی نفوذ 2101397 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/21(14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
جامعه شناسی سیاسی ایران 2101519 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/29(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
روش تحقیق در علوم سیاسی 2101293 2 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/20(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
جامعه شناسی سیاسی 1 2120024 2 02 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/22(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
سیاست و حکومت در جمهوری اسلامی ایران 2101376 2 02 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/19(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
نمایش 11 نتیجه
از 1