اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

عبدالرحمن عالم

عبدالرحمن عالم

عبدالرحمن عالم    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 61112405
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
جانسیز احمد دگرش اصلاح طلبانه اسلام گرایی در ترکیه
جانسیز احمد طبیعت بشر در اندیشه سیاسی غرب کارشناسی ارشد
صدر حقیقی یاشار ناسازگاری عدالت و آزادی در اندیشه راولز کارشناسی ارشد
ابوالحسنی الهه تحول مفهوم دموکراسی از حکومت دموکراتیک به حکم روایی دموکراتیک در پایان قرن بیستم
ابوالحسنی الهه تحول مفهوم دموکراسی از " حکومت دموکراتیک" به "حکم روایی دموکراتیک"
اصفهانی الهه مدرنیتـه و عقلانیت انتقادی در آرای یـورگن هابرماس کارشناسی ارشد
فریدونی براتعلی اندیشه سیاسی اخوان الصفا کارشناسی ارشد
امیری فرد پریسا عقلانیت تکنولوژیک و رهایی بخشی دینی
یحیوی حمید فوکو و تحول در نظریه انتقادی کارشناسی ارشد
گروسی حمیدرضا فلسفه ی استعلایی کانت و تاثیر آن در مارکس کارشناسی ارشد
نصیری رضا نسبت و رابطه متافیزیک و اندیشه سیاسی در اندیشه پسامتافیزیکی
مذهبی سارویه سازش بین آزادی فردی و مشارکت سیاسی (رابطه با دیگری) در اندیشه ها ناآرنت کارشناسی ارشد
مذهبی سارویه سازش بین آزادی فردی و مشارکت سیاسی ( رابطه با دیگری) در اندیشه هانا آرنت کارشناسی ارشد
بهبهانی سیمین تاثیر ادبیات و سینما بر گفتمان سیاسی
صفارزاده صادق سقراط از سه منظر کارشناسی ارشد
برخورداری عارف بررسی تطبیقی مدینه فاضله در اندیشه های فارابی و خواجه نصیرالدین طوسی کارشناسی ارشد
خلجی عباس ناسازه های نظری و ناکامی سیاسی گفتمان اصلاح طلبی (84-1376)
خلجی عباس ناسازه های نظری و ناکامی سیاسی گفتمان اصلاح طلبی (84_ 1376) دکتری
مبلغی عبدالمجید فقه و دموکراسی: بررسی نسبت «دموکراسی مبتنی بر حقوق بشر» و «حقوق‎گرایی در فقه سیاسی شیعه»
اردستانی علی دموکراسی و علم دکتری
اشرف نظری علی مدرنیته و هویت سیاسی: واکاوی تکاپوهای هویتی در ایران
تدین موغاری علی رابطه نظریه و عمل به عنوان مبنای کار روشنفکری: بررسی موردی ناصرخسرو قبادیانی کارشناسی ارشد
طاهرخانی علی سیاست امنیتی آمریکا در خلیج فارس (1988-1969) کارشناسی ارشد
اسمعیل زاد علیرضا بنیادهای هومنوتیکی جامعه ی باز کارشناسی ارشد
دبیری فاطمه صادق هدایت و امر سیاسی برآیندهای سیاسی برخورد سنت و مدرنیته در آثار صادق هدایت کارشناسی ارشد
تقی لو فرامرز هستی شناسی اجتماعی و نظریه سیاسی رئالیستی(بررسی و نقد قابلیت‌های فرانظری رئالیزم انتقادی در برابر پوزیتویسم، هرمنوتیک و پست‌مدرنیسم در نظریه سیاسی)
بوستانی کیانوش مرگ امر سیاسی "رسانه ها و وانموده گی معنا در حوزه عمومی" کارشناسی ارشد
شمس دولت آبادی لعیاالسادات آیزایا برلین و نسبت میان لیبرالیسم و کثرت گرایی ارزشی کارشناسی ارشد
قزلسفلی محمد تقی هنر و سیاست تحلیل عملکرد سیاست در هنر، با توجه به استالینیسم در رئالیسم سوسیالیستی
رحیمی محمدجواد فروپاشی خلافت عثمانی و رشد گفتمان های تجددخواه در خاورمیانه (جهان عرب) کارشناسی ارشد
جمشیدی محمدحسین بررسی و تبیین نظریه عدالت (قسط) با تکیه بر دیدگاههای سه اندیشمند مسلمان ابونصر فارابی، امام خمینی وشهید صدر
یوسفی محمدرضا پایه های معرفت شناختی ایدئولوژی در اندیشه کارل پوپر کارشناسی ارشد
بینش محمد وحید ناسازگاری مولفه های اندیشه و نظام سیاسی سنتی و جدید در افغانستان معاصر
مقدم شاد محمود رضا مفهوم اقلیت و دموکراسی سوژه و هویت در فرهنگ سیاسی دموکراتیک کارشناسی ارشد
پنداشته پور مصطفی ماکس وبر و مسئله عقلانیت در مدرنیته کارشناسی ارشد
مادرشاهی منیرسادات خصوصیات مردم سالاری دینی در نظرات اندیشمندان سیاسی معاصر ایران (از دهه دوم انقلاب اسلامی)
شریفی مهدی بررسی آرا سیاسی ماکیاولی در شهریار و گفتارها با تاکید بر مفهوم جمهوری خواهی جدید کارشناسی ارشد
امیدپور مهرداد جدال هگل با قدما و متأخرین بر سر دولت کارشناسی ارشد
صدقی نادر عناصر زیبایی شناختی اسطوره سیاسی با تاکید بر سیاست رمانتیک کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اندیشه ی سیاسی در غرب 2 2101392 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/22(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
سمینارسیاسی غرب تانیمه اول قرن نوزدهم 2101291 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/30(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
اندیشه سیاسی در شرق باستان 2101522 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/29(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
اندیشه ی سیاسی درغرب 1 2101391 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/21(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
سمینارسیاسی غرب تانیمه اول قرن نوزدهم 2101291 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/29(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
مبانی علم سیاست 2101396 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/29(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
نمایش 6 نتیجه
از 1