اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

علیرضا سادات اخوی

علیرضا سادات اخوی

علیرضا سادات اخوی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61112408
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
حیدربیگی احمد کاربرد دیپلماسی علم و فناوری در حمایت از محیط زیست در ایران (با تاکید بر رابطه با ژاپن) کارشناسی ارشد
موسوی احمد رویکرد سیاست خارجی ایران در سالهای 1391- 1384 و تأثیر آن بر دیپلماسی انرژی ایران در حوزه گاز طبیعی کارشناسی ارشد
طاهری آزاده السادات آزادی ابراز عقاید مذهبی با تأکید بر مسئله پوشش کارشناسی ارشد
طاهری آزاده السادات آزادی ابراز عقاید مذهبی با تاکید بر مسدله پوشش کارشناسی ارشد
جعفری امیرعلی رقابت برای کسب هژمونی منطقه‌ای و روابط تنش‌آلود ایران و عربستان کارشناسی ارشد
کریم‌زاده میبدی آناهیتا رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر در باره حق آزادی مطبوعات کارشناسی ارشد
محمدعلی انواری ترتیبات منطقه ای حمایت از حقوق بشر در آسیای شرقی و جنوب شرقی کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/17
حمیدرضا بخشی نیکو افزایش روزافزون قدرت حزب الله لبنان پس از جنگ 33 روزه و سیاست مقابله کشورهای عرب منطقه (با تأکید بر نقش عربستان سعودی) کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/18
نفیسه پارسانیا اصول تفسیر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در رویة قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/27
عسکری پوریا حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر کارشناسی ارشد
مریم تاجیک نشاطیه اصل منع تبعیض در امر ازدواج و چگونگی اعمال آن در حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی در روابط زوجین کارشناسی ارشد دانلود 1384
امیرعلی جعفری رقابت برای کسب هژمونی منطقه‌ای و روابط تنش‌آلود ایران و عربستان کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
محسن جعفری نقش کمیته بین المللی صلیب سرخ درکمک رسانی به قربانیان مخاصمات مسلحانه غیربین المللی: مطالعه موردی بحران سوریه کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/02
علی حاج جعفری تعارض مبانی حقوقی تصمیم گیری در روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپایی کارشناسی ارشد دانلود 1386
حوریه حسینی اکبرنژاد اعمال فرا سرزمینی تعهدات حقوق بشری کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/01
زنگنه حمید ابردولتی بروکسل و رد معاهده قانون اساسی اتحادیه اروپا دکتری
بخشی نیکو حمیدرضا افزایش روزافزون قدرت حزب الله لبنان پس از جنگ 33 روزه و سیاست مقابله کشورهای عرب منطقه (با تأکید بر نقش عربستان سعودی) کارشناسی ارشد
حسینی اکبرنژاد حوریه اعمال فرا سرزمینی تعهدات حقوق بشری کارشناسی ارشد
محمدرضا درستی نقش کانون های فکری آمریکا در تصویب تحریم های یکجانبه امریکا علیه ایران در کنگره آمریکا )مطالعه موردی؛ بنیاد دفاع از دموکراسی ها در دوره اوباما( کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/16
شیرین دهقانی جبران خسارت در موارد نقض حقوق بشر کارشناسی ارشد دانلود 1385
دمیری رحیم حق آزادی اجتماعات در اسناد بین‌المللی حقوق بشر و مقایسه آن با حقوق داخلی ایران کارشناسی ارشد
کاظمی مهرآبادی رعنا اسلام و خرده‌گفتمان‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
قادری کنگاوری روح الله پایان جنگ سرد و افزایش ساز و کارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد کارشناسی ارشد
خانی زهرا سازوکارهای رسیدگی به شکایات مربوط به نقض حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کارشناسی ارشد
مجتهدزاده سپنتا تأثیر یافته‌های نهادهای مبتنی بر معاهده ملل متحد بر محاکم ملی و بین‌المللی کارشناسی ارشد
محمودی سید نجیب الله The role of the United Nations Development Programmein the development of Afghanistan کارشناسی ارشد
ساداتی فر سیده سپیده Succession of states in respect of Human rights treaties کارشناسی ارشد
اسماعیلی طاران سولماز بازداشت موقت در آراء دیوان اروپایی حقوق بشر کارشناسی ارشد
دهقانی شیرین جبران خسارت در موارد نقض حقوق بشر کارشناسی ارشد
علیرضا شفائی هریس سامان سیاسی بین المللی و رژیم دریانوردی بعد از 11 سپتامبر 2001 دکتری دانلود 1385
علیرضا صالح تالش ابعاد حقوقی رژیم تغییرات اقلیم و اثرات آن بر کشورهای عضو اوپک کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/25
آزاده السادات طاهری آزادی ابراز عقاید مذهبی با تاکید بر مسئله پوشش کارشناسی ارشد دانلود 1386
سید عبدالحسین طباطبائی نسب رسانه های جدید و نسل دوم تروریسم بین الملل در قرن 21 (مطالعه موردی القاعده) کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/13
مهسا عابد گنجی انسداد مرز ایران و افغانستان و کاهش قاچاق مواد مخدر به ایران (1389-1379) کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/28
حاج جعفری علی تعارض مبانی حقوقی تصمیم گیری در روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپایی کارشناسی ارشد
حاج جعفری علی تعارض مبانی حقوقی تصمیم گیری در روابط خارجی ج.ا.ایران و اتحادیه اروپایی کارشناسی ارشد
کاظمی علی بررسی ابعاد حقوقی مساله ناپدید شدن اجباری اشخاص کارشناسی ارشد
موسوی علی آثار گسترش تعهدات معاهده ای دولتها در زمینه حقوق بشر کارشناسی ارشد
ربیعی فرادینه علیرضا تعلیق حقوق مندرج در معاهدات حقوق بشری در وضعیت های اضطراری کارشناسی ارشد
شفائی هریس علیرضا سامان سیاسی بین المللی و رژیم دریانوردی بعد از 11 سپتامبر 2001
محمدعلی پور فریده رژیم حقوقی استفاده های غیر کشتیرانی از آبراه های بین المللی: مورد ایران و عراق
فرناز فکوری ارزش حقوقی آرای کمیته حقوق بشر کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/29
مهرداد فلاحی حمایت کنسولی از متهمین در پرتو رویه قضایی بین المللی کارشناسی ارشد دانلود 1385
صفر احمد فهیمی نقش سازمان ملل متحد در تحکیم دموکراسی در افغانستان (بعد از 11سپتامبر) کارشناسی ارشد دانلود 1389/12/15
علی کاظمی بررسی ابعاد حقوقی مساله ناپدید شدن اجباری اشخاص کارشناسی ارشد دانلود 1384
رعنا کاظمی مهرآبادی اسلام و خرده‌گفتمان‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
آناهیتا کریم‌زاده میبدی رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر در باره حق آزادی مطبوعات کارشناسی ارشد دانلود 1385/06/26
محمودرضا گلشن پژوه سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی و افزایش توجه بین‌المللی نسبت به وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران (138٦-1360) دکتری دانلود 1387/12/05
نریمانی گلناز چین؛ ابرقدرت شدن و چالش های پیش رو کارشناسی ارشد
میثم لهراسبی روابط ایران و روسیه و تعیین رژیم حقوقی دریای خزر (2003-1991) کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/29
لهراسبی میثم روابط ایران و روسیه و تعیین رژیم حقوقی دریای خزر (2003-1991) کارشناسی ارشد
درستی محمدرضا نقش کانون های فکری آمریکا در تصویب تحریم های یکجانبه امریکا علیه ایران در کنگره آمریکا )مطالعه موردی؛ بنیاد دفاع از دموکراسی ها در دوره اوباما( کارشناسی ارشد
انواری محمدعلی ترتیبات منطقه ای حمایت از حقوق بشر در آسیای شرقی و جنوب شرقی کارشناسی ارشد
سید نجیب الله محمودی The role of the United Nations Development Programmein the development of Afghanistan کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
گلشن پژوه محمودرضا سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی و افزایش توجه بین‌المللی نسبت به وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران (138٦-1360)
تاجیک نشاطیه مریم اصل منع تبعیض در امر ازدواج و چگونگی اعمال آن در حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی در روابط زوجین کارشناسی ارشد
علی منوری ساخت و تثبیت "دیگری" در روابط خارجی ایران از تکوین حکومت صفوی (907ق/ 1502م) تا ده سال نخست تأسیس نظام جمهوری اسلامی(1368ش/ 1989م) دکتری دانلود 1392/10/21
فلاحی مهرداد حمایت کنسولی از متهمین در پرتو رویه قضایی بین المللی کارشناسی ارشد
احمد موسوی رویکرد سیاست خارجی ایران در سالهای 1391- 1384 و تأثیر آن بر دیپلماسی انرژی ایران در حوزه گاز طبیعی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/31
علی موسوی آثار گسترش تعهدات معاهده ای دولتها در زمینه حقوق بشر کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/11
قمری ناصر جبران نقض حقوق بشر در نظام حقوقی ایران کارشناسی ارشد
قمری ناصر جبران نقض حقوق بشر در نظام حقوقی ایران کارشناسی ارشد
پارسانیا نفیسه اصول تفسیر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در رویة قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر کارشناسی ارشد
زینب نیک دانش Human Rights Council and the human right situation in US کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
موسی الرضا وحیدی قلمرو عمومی جدید جهانی و تحول دستگاههای دیپلماتیک ملی دکتری دانلود 1388/08/06
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حل و فصل مسالمت آمیز دعاوی 2102026 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
حل و فصل مسالمت آمیز دعاوی 2102026 2 03 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
حقوق معاهدات 2102024 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/01 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
حقوق معاهدات 2102024 2 03 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:00) 1396/11/01 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
حل و فصل مسالمت آمیز دعاوی 2102026 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/24(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
حل و فصل مسالمت آمیز دعاوی 2102026 2 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/24(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
حقوق معاهدات 2102024 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/26(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
حقوق معاهدات 2102024 2 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/26(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1