معاونت پژوهشی معاونت پژوهشی

 

                        

                       

معاونت پژوهشی:  دکتر سعید حبیبا

ایمیل:habiba@ut.ac.ir

 

تلفن:61112314-021

از آنجا که گسترش مرزهای دانش و کشف حقایق برای توسعه هر چه بیشتر، بر مبنای پژوهش استوار است، این معاونت در چارچوب سیاست گذاریهای پژوهشی در سطح دانشگاه و دانشکده و با استمداد از موسسات پژوهشی موجود و با حمایت از پژوهشگران، در جهت ارتقاء پژوهش در حوزه های حقوق و علوم سیاسی در قالب ادارات ذیل فعالیت می نماید:

1-امور پژوهشی

این اداره وظیفه بررسی، تصویب و نظارت بر روند اجرای طرحهای تحقیقاتی اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشکده و حمایت مالی از آنها را بعهده دارد. همچنین وظیفه همکار ی، نظارت و رسیدگی به برگزاری همایش ها و سمینارهای علمی، نمایشگاه های گروها و رسیدگی به درخواست های فرصت های مطالعاتی و شرکت در همایش های بین اللملی و برگزاری کارگاههای علمی- آموزشی جهت ارتقاء سطح پژوهش در دانشکده را بر عهده دارد.

همچنین از پایان نامه های دانشجویی تحت عنوان طرح نوع ششم و اختصاص بودجه ای محدود بعد از تصویب موضوع پایان نامه(دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری) حمایت می نماید.

2-اداره تهیه و توزیع مواد و منابع علمی

این اداره وظیفه تهیه منابع و مواد علمی لازم و ارائه آن از طریق کتابخانه و مرکز فناوری اطلاعات به کلیه اساتید و دانشجویان را بر عهده دارد.

*لازم به ذکراست استفاده از پایان نامه ها فقط برای دانشجویان ارشد و دکتری و در صورت داشتن معرفی نامه از استاد مربوطه مجاز می باشد.

 
 

فرم پيشنهاد برنامه جامع تحقيقات

فرم حمايت از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي (دكتري)

فرم حمايت از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي (كارشناسي ارشد)

فرم پيشنهاد طرح پژوهشي نوع اول

فرم انتخاب پژوهشگر برجسته سال

فرم انتخاب پژوهشگر نمونه سال

             فرم انتخاب پژوهشگر جوان نمونه سال

فرم انتخاب طرح هاي پژوهشي برجسته و نمونه دانشگاه

            فرم انتخاب پژوهشگران پيشكسوت نمونه سال

فرم حمايت از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي (بعد از دفاع)

نمونه جلد گزارش نهايي طرح پژوهشي

           فرم تقاضای سفر دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت ارایه مقاله در کنفرانس های بین المللی

           فرم جشنواره پژوهش -فرم بررسی طرح های پژوهشی کاربردی 

          شرایط لازم برای صدور گواهی اختتام قرارداد پژوهشی کاربردی 

            صورتجلسه طرح پژوهش های کاربردی 

             صورتجلسه قطب های علمی

             فرم انتخاب پایان نامه و رساله نمونه 

             شرایط لازم برای صدور گواهی اختتام قرارداد پژوهشی کاربردی 

              صورتجلسه طرح پژوهش های کاربردی  

             صورتجلسه قطب های علمی

             فرم انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه

             فرم انتخاب مدیر پژوهشی نمونه 

             فرم پذیرش-پژوهشگر پسا دکتری

             فرم تعهد همکاری تمام وقت - پژوهشگر پسا دکتری

             فرم تقاضای سفر اعضای هیات علمی به کنفرانسهای بین المللی

             فرم تقاضای هزینه از محل گرنت 

             فرم ثبت اطلاعات مقاله شده در همایشهای بین المللی اعضای هیات علمی دانشگاه تهران

             فرم درخواست صدور گواهی اختتام طرح های کاربردی 

              فرم قرارداد پژوهشی - پژوهشگر پسادکتری

             فرم مشخصات پژوهشگر پسادکتری  

             فرم های درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی

             گزارش نهایی طرح پژوهشی

            فرم انتخاب پايان نامه و رساله نمونه در سال

             فرم پیشنهاد ماموریت های پژوهشی اساتید

            فرم تاییدیه احراز شرایط متقاضی ماموریت پژوهشی

             فرم سفرهای خارجی اعضای هیات علمی 

             فرم گزارش سفر دانشجویان به همایش های علمی بین المللی 

           چک لیست مدارک گزارش-اختتام سفر به مجامع علمی-کنفرانس های بین المللی خارج از کشور

           چک لیست مدارک لازم چهت شرکت در مجامع علمی-کنفرانس های بین المللی خارج از کشور