نمایش جزییات نمایش جزییات

انتشار نشریه شماره 53 تازه های کتابخانه

نشریه تازه‌ها، نشریه کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی است که شماره53 آن  در بردارنده فهرست آخرین کتاب‌ها، نشریات و پایان نامه‌هایی است که در اردیبهشت ماه وارد مخزن کتابخانه شده است. همچنین کتاب‌های دارای بیشترین متقاضی و افرادی که بیشترین کتاب را در این مدت امانت گرفته اند بخش دیگری از مطالب این نشریه را تشکیل می دهد.

 

»»»» نشریه شماره 53 تازه های کتابخانه (اردیبهشت 96)